Indoor SGW De Mortel

Indoor SGW De Mortel
Printdatum: 15-10-2014
DE MORTEL
STICHTING INDOOR SGW (861984)
29-12-2014 - 30-12-2014
VP0055004
Lieke van Stiphout
0031641815788
0031627355468
[email protected]
www.indoorsgw.nl
Status: Goedgekeurd
Datum goedgekeurd: 15-10-2014
Indoor Pony & Paard Categorie 3
Openstelling: Onbeperkt opengesteld
Locatie
Selectiewedstrijd: Nee
Manege het Zwarte Water
Breemhorstsedijk 65
5425RD DE MORTEL
Inschrijven
Start inschrijven: 8-10-2014
Opmerkingen
Sluiting inschrijven: 22-12-2014
zie einde document
Betaling: Contant op de wedstrijddag
Wedstrijdrubrieken
Startgeld
Klasse Rubriekinformatie
Prijzen
29-12-2014 Eventing
€25,00
€20,00
€20,00
€20,00
€25,00
€20,00
€20,00
€20,00
Pagina 1
B
B
B
B
L
L
L
L
Eventing Paarden Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€50,00
€35,00
€20,00
€15,00
€10,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Paarden Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€50,00
€35,00
€20,00
€15,00
€10,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Indoor SGW De Mortel
Printdatum: 15-10-2014
Startgeld
Klasse Rubriekinformatie
€27,50
M
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
M
M
M
Z
Z
Z
Prijzen
Eventing Paarden Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€60,00
€50,00
€40,00
€30,00
€20,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing C-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing D-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing E-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Paarden Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€50,00
€35,00
€20,00
€15,00
€10,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse B proef 4
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Paarden Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€50,00
€35,00
€20,00
€15,00
€10,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse L proef 8
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€20,00
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
30-12-2014 Eventing
€25,00
€20,00
€20,00
€20,00
€25,00
€20,00
€20,00
€20,00
Pagina 2
B
B
B
B
L
L
L
L
Indoor SGW De Mortel
Printdatum: 15-10-2014
Startgeld
Klasse Rubriekinformatie
€27,50
M
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
M
M
M
Z
Z
Z
Prijzen
Eventing Paarden Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€60,00
€50,00
€40,00
€30,00
€20,00
Eventing Pony's Cat. C Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. D Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing Pony's Cat. E Klasse M proef 12
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing C-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing D-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Eventing E-Pony Klasse Z FEI-proef B
Prijzen: Geldprijzen
Niet voor puntenregistratie
€22,50
€15,00
€10,00
€7,50
€5,00
Opmerkingen / Aanvullende informatie
Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement,
het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop
gepubliceerde wijzigingen.
Het betreft een Indoor SGW met dressuur onder voorbehoud (indien weer/bodem toelaat). De behaalde
resultaten komen niet in aanmerking voor puntenregistratie.
ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE SAMENGESTELDE WEDSTRIJD in De Mortel op 29 en 30 december 2014
1. De wedstrijd voor zowel de paarden als pony's zal worden verreden volgens de reglementen en richtlijnen
voor de samengestelde wedstrijden, verreden onder auspiciën van de K.N.H.S.
2. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met
het bestuur.
3. Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Noch de lede van
de organiserende vereniging, de dienstdoende personen, de terreineigenaren, noch de juryleden dragen
enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal.
4. Inschrijving voor deelname aan de wedstrijd dient te geschieden d.m.v. het digitale KNHS inschrijfformulier
geheel in te vullen en op te sturen naar het secretariaat, hetzij te mailen naar [email protected]
5. De betaling dient contant te geschieden op het secretariaat voor aanvang wedstrijd.
6. Combinaties die op de sluitingsdatum ingeschreven staan en niet starten blijven hun inschrijfgeld
verschuldigd. Conf. Art. 43 van het algemeen wedstrijdreglement.
7. Indien er te weinig opgeves zijn zullen de pony's klasse M en Z in handicap worden verreden.
8. Pony's categorie CDE zullen samen in 1 rubriek worden geplaatst. Let op! Alle rubrieken worden verreden
over twee dagen.
Pagina 3