Jaarplanning Luchtvaartexamens 2015

Jaarplanning Luchtvaartexamens 2015
De jaarplanning theorie-examens 2015 geeft een overzicht van examendata, -tijden en –locaties.
Tevens is per examenronde de sluitingsdatum aangegeven.
De luchtvaartexamens worden in 2015 afgenomen in Utrecht tot het moment dat de examens volgens
het nieuwe afnamesysteem iTEC kunnen worden afgenomen. Met iTEC kunnen op 20 locaties door het
land de luchtvaartexamens worden afgenomen.
Examens voor beroepsvliegers worden, tenzij anders aangegeven, afgenomen op dinsdag, donderdag
en vrijdag. De examens voor privévliegers en ballonvaarders worden in dezelfde week op vrijdag
afgenomen.
Aanvullende informatie kunt u terugvinden op de website www.luchtvaartexamens.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens, 0900-0210.
Examenweek
Examendatum
Sluitingsdatum
ATPL/CPL/EIR/IR
PPL/CPL-FB
Algemeen
Week 4
23-01-2015
12-01-2015
Week 8
20-02-2015
09-02-2015
Week 12
20-03-2015
09-03-2015
Week 17
24-04-2015
13-04-2015
Week 21
22-05-2015
11-05-2015
Week 25
19-06-2015
08-06-2015
 Rooster examendag 1 (ATPL, CPL, EIR, IR)
Examentijd
08:30-10:30
10:45-11:45
12:40-14:40
14:50-16:20
Examenonderdeel
Meteorology
Performance
Airframe/Systems/PowerPlant
Instrumentation
120min
60min
120min
90min
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
CPL
CPL
CPL
CPL
IR
EIR (50min)
IR
EIR (20min)
 Rooster examendag 2 (ATPL, CPL, EIR, IR)
Examentijd
08:30-10:30
10:45-12:15
12:55-13:55
14:10-15:10
15:25-15:55
Examenonderdeel
Flight Planning & Monitoring
Radio Navigation
Air Law
Human Performance & Limitations
IFR Communications
120min
90min
60min
60min
30min
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
IR
EIR (40min)
IR
IR
IR
EIR (30min)
EIR (20min)
EIR
 Rooster examendag 3 (ATPL, CPL, EIR, IR)
Examentijd
08:30-10:30
10:45-11:45
11:55-12:25
13:05-14:05
14:15-15:30
15:40-16:10
Examenonderdeel
General Navigation
Radio Navigation
Principles of Flight
VFR Communications
Mass & Balance
Operational procedures
120min
90min
60min
30min
60min
75min
ATPL
IR
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
EIR (40min)
CPL
CPL
CPL
CPL
 Rooster examendag 3 (PPL/CPL-FB)
Examentijd
Examenonderdelen PPL/CPL-FB (volgens JAR-FCL)
08:30-10:30
Air Law-Operational procedures
Meteorology
Air Law
75min
45min
75min
PPL
PPL
CPL-FB
CPL-FB
10:45-11:45
Navigation
60min
PPL
CPL-FB
11:55-12:25
Communication
30min
PPL
CPL-FB
13:05-14:05
Aircraft Gen.Knowledge-Prin.of Flight
Materialen en Ballonvaren
60min
60min
PPL
CPL-FB
14:15-15:30
Flight Performance and Planning
Human Performance and Limitations
60min
30min
PPL
PPL
15:40-16:10
60min
CPL-FB
Examentijd
Examenonderdelen PPL (volgens PART-FCL)
08:30-10:30
Principles of flight-Mass & Balance-Performance-Operational proceduresMeteorology-Operational procedures
75min
45min
10:45-11:45
Navigation-Flight planning & Monitoring
60min
11:55-12:25
Aircraft General Knowledge-Operational procedures
30min
13:05-14:05
Air Law-Operational procedures
60min
14:15-15:30
Human Performance and Limitations
30min
15:40-16:10
Communications
30min
Jaarplanning 2015 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens