UTILITEITSBOUW - Bouwboulevard

Prijslijst &
Leveringsprogramma
UTILITEITSBOUW
APRIL 2014
www.isobouw.nl
PR
OD
CT
PRO
MET
U
T 12
BEVA
TEN
DUC
Milieu
ISOBOUW PLAT DAK ISOLATIE VOOR EEN BETER MILIEU
De laagste milieubelasting
De beste milieuscore
NIBE milieubeoordeling plat dak isolatie (RD 3.5)
1,11
EPS
1,64
PUR/PIR
2,11
Resolschuim
2,41
Glaswol
3,06
PUR/PIR (HCFK geblazen)
4,51
Steenwol
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
A+
EPS
A
PIR
B
Steenwol 140kg/m3
C
Steenwol 160kg/m3
5
Schaduwprijs (in Euro)
Bron: British Research establishment (vergelijkbaar met TNO).
Het best recyclebaar
70%
25%
0%
20%
30%
40%
50%
60%
De meest constante isolatiewaarde (energiebesparend)
Verlaging isolerend vermogen in % (na 2 dagen onderdompeling in water)
EPS
Steenwol
Steenwol
PIR
22%
PIR
EPS
0%
0%
70%
49%
10%
20%
30%
Bron: Giraf Results, adviesbureau afval management.
Bron: BDA.
De laagste energie-input
De laagste CO2 uitstoot
Energie-input in MJ/m2 bij RD-waarde 3,5
100
150
200
250
40%
50%
CO2 emissie in kg/m2 bij RD-waarde 3,5
300
EPSHR
EPSHR
EPS
EPS
PIR
PIR
Steenwol
Steenwol
350
Bron: Plastic Europe en LCA-studies, gebaseerd op een lambda voor
PIR van 0,023, steenwol van 0,040, EPS van 0,036 en EPSHR van 0,031.
5
10
15
20
25
Bron: Plastic Europe en LCA-studies, gebaseerd op een lambda voor
PIR van 0,023, steenwol van 0,040, EPS van 0,036 en EPSHR van 0,031.
Altijd de beste milieuprestaties met EPS
2
OD
Milieubeoordeling
(Green
guide
ratings)
Milieubeoordeling (Green
guide
ratings)
Recycling: potentieel
bouw
(theoretisch)
Recycling:
potentieelhergebruikspercentage
hergebruikspercentageinindede
bouw
(theoretisch)
10%
R
(pentaan geblazen)
Bron: NIBE. 0%
P
Certificaten/labels
LCA-studies, BRE klasse A+, DUBOkeurmerken, milieu­
databladen volgens ISO 14025, grondstofproductie volgens
ISO 14001
UC T
Geen mooie beloftes of theorie. IsoBouw levert met EPS
en EPSHR de beste milieuprestaties. Op diverse gebieden
­presteren onze producten beduidend beter dan andere
plat dak isolatiematerialen. Meerdere vergelijkingen van
onafhanke­lijke bronnen leveren het bewijs!
NIBE milieuklasse
EPS
PIR
Steenwol
BRE milieuscore
EPS
PIR
Steenwol
Recycling
EPS
Steenwol
PIR
Bestand tegen vocht (beter isolerend, hogere energiebesparing)
EPS
PIR
Steenwol
Lage energie-input
EPS
PIR
Steenwol
Lage CO2-emissie
EPS
PIR
Steenwol
Inhoud
Inhoud
NIEUWBOUW
RENOVATIE
Milieu2
Organisatie4
1. Plat dak isolatie
Toepassingsmatrix plat dak isolatie
SuperTop
PolyTop®
LiteTop
PolyTopHR NIEUW ThermoTop CTG ThermoTop 60
RenoTopHR NIEUW 6
6
8
11
14
16
18
20
22
2. Staalsandwich panelen
1
23
Toepassingsmatrix staalsandwich panelen
23
IsoBouw V-STS
24
IsoBouw W-STS
25
Verkoopvoorwaarden26
Brandveiligheid31
Onze overige producten voor de woningbouw
zijn opgenomen in een aparte brochure.
IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • 5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [email protected] • Internet: www.isobouw.nl
2
Organisatie
ALGEMENE INFORMATIE
PRIJSLIJSTEN / CONDITIES
Verwijzingen naar brochures en website
Vanuit de gebruiksvriendelijkheid beperken wij ons in deze
prijslijst tot de meest gevraagde informatie. Alle overige
gegevens over onze producten vindt u in onze brochures
en op onze website. Hebt u nog geen brochure van het
betreffende product, dan sturen wij u deze graag toe.
Prijzen en condities
Genoemde prijzen zijn bruto-adviesprijzen exclusief B.T.W.
franco vóór het werk / kade in de Benelux vanaf de in de
prijslijst genoemde hoeveelheden. Alle typen plat dak isolatie
worden gelost geleverd. Alle o­ verige producten worden ongelost
geleverd. Voor kleinere ­hoeveelheden bedraagt de vrachttoeslag
€ 100,00 netto per losadres.
Contact met onze binnendienst
Onze afdeling Verkoop binnendienst vormt voor u de snelst
aanspreekbare schakel die – waar nodig – zaken doorstuurt
naar de betreffende rayonmanager of andere betrokkenen bij
IsoBouw.
De binnendienst is georganiseerd naar rayons met vaste
contactpersonen. U kunt gebruik maken van de aangegeven
doorkiesnummers. Belt u via onze centrale, dan kunt u de
­telefonistes aangeven over welke productgroep u informatie
wilt en in welke plaats u gevestigd bent. U wordt dan snel
met de juiste contactpersoon doorverbonden.
Rayon
Contactpersoon
Doorkiesnummer
21
Ed Fokkema
0493 – 49 81 02
22
Hans Lathouwers
0493 – 49 81 03
Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Voor alle transacties – met uitsluiting van andere voorwaarden –
gelden onze bij de Arrondissementsrechtbank te Breda
op 12 december 2011 onder nummer 38/2011 gedeponeerde
Algemene Verkoopvoorwaarden, welke achter in ons
prijzenboek zijn opgenomen.
Levertijden
De vermelde levertijden gelden na de dag van orderontvangst.
Leverantie om ± 07.30 uur (1e losadres) is mogelijk bij
hoeveelheden > 50 m3 per zending; in de loop van de
voormiddag bij partijen van 25-50 m3.
Wijziging van orders cq. levertijden is alleen mogelijk in overleg
en indien de materialen nog niet in productie zijn.
Hulpmaterialen
IsoBouw hulpmaterialen worden met het hoofdproduct franco
vóór het werk / kade in de Benelux geleverd. Bij separate
bestelling franco vanaf € 500,00 netto factuurwaarde.
22
1000-2199
3500-3999
6700-9999
21
2200-3499
4000-6699
Utiliteitsbouw rayonindeling/postcodegebieden
4
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
RETOURSYSTEMEN
Voor kaal en schoon EPS zijn speciale EPS inzamelzakken
verkrijgbaar die in overleg met IsoBouw als retourvracht vanaf
de bouwplaats of het magazijn meegenomen kunnen worden.
Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de
IsoBouw EPS inzamelzakken, wordt € 100,00 per rit in rekening
gebracht. Deze inzamelzakken kunnen worden besteld bij de
afdeling Verkoop en kosten € 5,00 per stuk netto. Per zak kan
ca. 2 m3 EPS worden verpakt. Houdt u a.u.b. rekening met
minimaal 4 dagen levertijd.
Voor samengestelde producten als staal-sandwich panelen
kunnen bij projecten afspraken gemaakt worden over een
retoursysteem. IsoBouw beschikt hiervoor over een retourbox.
Bij aanlevering van de retourbox dient deze meteen gevuld te
worden door de afnemer in het bijzijn van de chauffeur.
Afmetingen retourbox: 6000 x 1200 x 1000 mm.
De kosten voor het retour halen met de IsoBouw retourbox
bedragen: € 100,00 voor de eerste box, elke volgende box
€ 62,50 met een maximum van 4 per rit. Toeslag indien apart
gereden moet worden voor het retour halen met IsoBouw
retourbox(en): € 100,00 per rit.
BOUWBESLUIT, CE-MARKERING EN
DOP VERKLARING
IsoBouw levert producten die voldoen aan de eisen van het
oude Bouwbesluit (vergunningen verleend vóór 1 april 2012)
en het nieuwe Bouwbesluit (vergunningen verleend vanaf
1 april 2012).
Eisen nieuw Bouwbesluit:
Bij nieuwbouw geldt een minimale Rc-waarde van 3,5 m2K/W.
De eisen bij renovatieprojecten zijn ongewijzigd. Voor
deze toepassing zijn alle aangeven producten geschikt.
Voor zover producten vallen onder de richtlijn voor
CE-markering van bouwproducten, zijn deze overeenkomstig
gecodeerd. Deze markering geeft aan dat het product
voldoet aan uniforme Europese specificaties.
Alle producten waarvoor een geharmoniseerde Europese
norm geldt, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring (DoP).
Deze kunt u vinden op de homepage van onze website.
www.isobouw.nl
Bezoek voor de meest actuele informatie onze site:
www.isobouw.nl
>
>
Product selecteren
>
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
Deze prijslijst geeft de situatie weer van assortiment en prijzen
vanaf 01-04-2014. Natuurlijk is het mogelijk dat tussentijds
(kleine) wijzigingen worden doorgevoerd. Daarom is het zinvol
regelmatig via www.isobouw.nl de laatste ontwikkelingen te
­volgen. Op de site kunt u altijd het meest actuele assortiment
vinden met uitgebreide technische informatie, verwerkings­
adviezen en bestekteksten.
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
5
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
1. Plat dak isolatie
TOEPASSINGSMATRIX PLAT DAK ISOLATIE
0,033
85
120
SuperTop
8
100
B
2 (goed
beloopbaar)
0,036
90
130
PolyTop®
11
100
B
2 (goed
beloopbaar)
0,031
80
110
PolyTopHR (Flex)
16
100
B
2 (goed
beloopbaar)
0,031
afh.
type
afh.
type
RenoTopHR
22
80
B
1 (beperkt
beloopbaar)
0,037
95
130
LiteTop
14
0,031
80
110
ThermoTop CTG
18
0,031
80
110
ThermoTop 60
20
RD 3,5 bij dikte (in mm)
3 (intensief
beloopbaar)
RD 2.5 bij dikte (in mm)
C
Lambda (W/mK)
Beloopbaarheidsklasse
200
Druksterkte (kPa)
Isolatieplaten 200 kPa
Isolatiewaarde
Begaanbaarheidsklasse
Belastbaarheid
pagina
200
kPa
Isolatieplaten 100 kPa
100
kPa
Isolatieplaten 80 kPa
80
kPa
Isolatieplaten 60 kPa
60
60
Niet
geclassi­
ficeerd*
1 (beperkt
beloopbaar)
kPa
* Dit is gelijk aan soortgelijke op de markt verkrijgbare platen met een lage druksterkte.
6
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
2 Staalsandwich panelen
2400 gr. gebit. glasvlies
SuperTop A 2800
2800 gr. gebit. polyester glasvlies
SuperTop Flex
SuperTop A Flex
Mineraal gecoat polyesterglasvlies
SuperTop
SuperTop A
geen
PolyTop® 1000
PolyTop® A 1000
1000 gr. gebit. glasvlies
PolyTop® 2400
PolyTop® A 2400
2400 gr. gebit. glasvlies
PolyTop®
PolyTop®
2800 gr. gebit. polyester glasvlies
A 2800
PolyTop® HR Flex PolyTop® HR A Flex Mineraal gecoat polyesterglasvlies
PolyTop® HR
PolyTop® HR A
PolyTop®
PolyTop® A
geen
LiteTop
LiteTop A
geen
ThermoTop
ThermoTop A
RenoTop HR
geen
mineraal glasvlies
1000 gr. gebit. glasvlies
•
•
•
•
•
•1
•
•
•
•1
•1
•1
•
•
•
•
•1
•
•1
•
•
•1
•1
•1
•
•
•1
•1
•1
•
•
•
•
•
•1
•
•
•
•
•1
•1
•1
•
•
•
Gekleefd*
SuperTop A 2400
SuperTop 2800
•
•
•
•
•1
•
•
•
•
•1
•1
•1
•
•
Volvlaks gebrand
SuperTop 2400
•
•
Geballast
1000 gr. gebit. glasvlies
Mechanisch
SuperTop A 1000
Bevestiging
EPDM, TPO, ECB etc.
SuperTop 1000
2800
Cachering:
PVC
Afschotplaten:
2 laags bitumineus
Vlakke platen:
1 laags bitumineus
T.b.v. afdichting
Partieel gebrand
1 Plat dak isolatie
•
•
•
•
•
•
•
1
Afhankelijk van de voorschriften van het dakbedekkingssysteem een geschikte tussenlaag toepassen.
* Afhankelijk van lijmtype en dakbedekking. Geteste lijmen kunt u vinden in het CTG of kunt u aanvragen via onze verkoopmedewerkers.
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
7
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
SuperTop
NIEUWBOUW
RENOVATIE
200
Voor een super goed presterend plat dak
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambdawaarde
in W/mK
200
C
3 (intensief beloopbaar)
0,033
kPa
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
85
120
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO-attest-met
productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen.
SuperTop heeft een extra hoge drukvastheid en is daarmee geschikt voor o.a. terrasdaken en galerijen
(zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm (kil- en graatplaten 1000 mm)
Dikte
40 t/m 300 (oplopend met 5 mm), SuperTop Flex 50 t/m 285 mm
Cachering
Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix
Isolatie
Isolatiekern van brandveilige EPS 200-SE
Randafwerking
Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
40
50
Prijs per m2
SuperTop 1000
SuperTop 2400
SuperTop 2800
1,20
9,85
11,75
12,35
1,50
11,45
13,40
14,00
11,90
8,80
60
1,80
13,10
15,05
15,65
13,55
10,55
70
2,10
14,75
16,70
17,30
15,20
12,30
80
2,40
16,40
18,35
18,95
16,85
14,10
90
2,70
18,05
19,95
20,60
18,50
15,85
100
3,00
19,70
21,60
22,20
20,10
17,60
110
3,30
21,35
23,25
23,85
21,75
19,35
120
3,60
22,95
24,90
25,50
23,40
21,10
130
3,90
24,60
26,55
27,15
25,05
22,90
140
4,20
26,25
28,20
28,80
26,70
24,65
150
4,50
27,90
29,85
30,45
28,35
26,40
160
4,80
29,55
31,45
32,10
30,00
28,15
170
5,15
31,20
33,10
33,70
31,60
29,90
180
5,45
32,80
34,75
35,35
33,25
31,70
190
5,75
34,45
36,40
37,00
34,90
33,45
200
6,05
36,10
38,05
38,65
36,55
35,20
210
6,35
37,75
39,70
40,30
38,20
36,95
220
6,65
39,40
41,35
41,95
39,85
38,70
230
6,95
41,05
42,95
43,60
41,50
40,50
240
7,25
42,70
44,60
45,20
43,10
42,25
250
7,55
44,30
46,25
46,85
44,75
44,00
260
7,85
45,95
47,90
48,50
46,40
45,75
270
8,15
47,60
49,55
50,15
48,05
47,50
280
8,45
49,25
51,20
51,80
49,70
49,30
Levertijd in werkdagen o.o.v.
SuperTop Flex
SuperTop
7,05
3-5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
8
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
SuperTop
NIEUWBOUW
RENOVATIE
200
Voor een super goed presterend plat dak
kPa
Afschot 1,5%
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Dikte
in mm
Isolatiewaarde*
RD m2 K/W
30-45
45-60
Prijs per m2
SuperTop A 1000
SuperTop A 2400
SuperTop A 2800
1,10
9,80
11,70
12,30
1,55
12,40
14,35
14,95
12,85
9,80
60-75
2,00
15,00
16,95
17,55
15,45
12,60
75-90
2,50
17,65
19,55
20,15
18,05
15,40
90-105
2,95
20,25
22,15
22,80
20,70
18,20
105-120
3,40
22,85
24,80
25,40
23,30
21,00
120-135
3,85
25,45
27,40
28,00
25,90
23,80
135-150
4,30
28,10
30,00
30,60
28,50
26,60
150-165
4,75
30,70
32,60
33,25
31,15
29,40
165-180
5,20
33,30
35,25
35,85
33,75
32,20
180-195
5,65
35,90
37,85
38,45
36,35
35,00
195-210
6,10
38,55
40,45
41,05
38,95
37,80
210-225
6,55
41,15
43,10
43,70
41,60
40,60
225-240
7,00
43,75
45,70
46,30
44,20
43,40
240-255
7,50
46,35
48,30
48,90
46,80
46,20
255-270
7,95
49,00
50,90
51,50
49,45
49,00
11,95
13,90
14,50
12,40
9,35
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
Afschot 2%
40-60
1,50
SuperTop A Flex
SuperTop A
7,00
5
60-80
2,10
15,45
17,40
18,00
15,90
13,05
80-100
2,70
18,95
20,85
21,45
19,35
16,80
100-120
3,30
22,40
24,35
24,95
22,85
20,55
120-140
3,90
25,90
27,85
28,45
26,35
24,25
140-160
4,50
29,40
31,30
31,90
29,85
28,00
160-180
5,15
32,85
34,80
35,40
33,30
31,75
180-200
5,75
36,35
38,30
38,90
36,80
35,45
200-220
6,35
39,85
41,75
42,40
40,30
39,20
220-240
6,95
43,30
45,25
45,85
43,75
42,95
240-260
7,55
46,80
48,75
49,35
47,25
46,65
260-280
8,15
50,30
52,20
52,85
50,75
50,40
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
LEVERINGSPROGRAMMA KIL- EN GRAATPLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
Toeslag per m2
Min. 30 tot max. 300
Min 0,90 tot
max. 9,05
Prijs afschotplaat +100%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
9
1 Plat dak isolatie
SuperTop
2 Staalsandwich panelen
NIEUWBOUW
RENOVATIE
200
Voor een super goed presterend plat dak
kPa
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Klapbaan
Bij vlakke platen is type 2800 is ook leverbaar als klapbaan SuperTop 2800 K
(levertijd 5 werkdagen), afmeting 3000 x 1000 mm, toeslag op SuperTop 2800 per m2:
0,55
Randafwerking
Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom (bij klapbanen sponning aan de lange zijde)
geleverd worden, toeslag per m2:
0,50
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
OVERIGE INFO
10
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
PolyTop ®
NIEUWBOUW
RENOVATIE
100
Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambdawaarde
in W/mK
100
B
2 (goed beloopbaar)
0,036
kPa
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
90
130
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO-attest-met
productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen
(zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm (kil- en graatplaten 1000 mm)
Dikte
40 t/m 300 (oplopend met 5 mm)
Cachering
Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix
Isolatie
Isolatiekern van brandveilige EPS 100-SE
Randafwerking
Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
Prijs per m2
PolyTop® 1000
PolyTop® 2400
PolyTop® 2800
PolyTop®
40
1,10
7,55
9,50
10,10
4,65
50
1,35
8,65
10,55
11,15
5,80
60
1,65
9,70
11,65
12,25
6,95
70
1,90
10,80
12,70
13,30
8,10
80
2,20
11,85
13,80
14,40
9,25
90
2,50
12,95
14,85
15,50
10,40
100
2,75
14,00
15,95
16,55
11,60
110
3,05
15,10
17,00
17,65
12,75
120
3,30
16,15
18,10
18,70
13,90
130
3,60
17,25
19,15
19,80
15,05
140
3,85
18,30
20,25
20,85
16,20
150
4,15
19,40
21,35
21,95
17,35
160
4,40
20,45
22,40
23,00
18,50
170
4,70
21,55
23,50
24,10
19,70
180
5,00
22,60
24,55
25,15
20,85
190
5,25
23,70
25,65
26,25
22,00
200
5,55
24,75
26,70
27,30
23,15
210
5,80
25,85
27,80
28,40
24,30
220
6,10
26,90
28,85
29,45
25,45
230
6,35
28,00
29,95
30,55
26,60
240
6,65
29,05
31,00
31,60
27,80
250
6,90
30,15
32,10
32,70
28,95
260
7,20
31,25
33,15
33,75
30,10
270
7,50
32,30
34,25
34,85
31,25
280
7,75
33,40
35,30
35,90
32,40
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
3-5
* R D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
11
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
PolyTop ®
NIEUWBOUW
RENOVATIE
100
Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit
kPa
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Afschot 1,5%
Dikte
in mm
Isolatiewaarde*
RD m2 K/W
Prijs per m2
PolyTop® A 1000
PolyTop® A 2400
PolyTop® A
30-45
1,00
7,65
9,60
10,20
4,75
45-60
1,45
9,40
11,35
11,95
6,65
60-75
1,85
11,20
13,10
13,75
8,55
75-90
2,25
12,95
14,90
15,50
10,45
90-105
2,70
14,70
16,65
17,25
12,35
105-120
3,10
16,50
18,40
19,00
14,25
120-135
3,50
18,25
20,15
20,80
16,10
135-150
3,95
20,00
21,95
22,55
18,00
150-165
4,35
21,75
23,70
24,30
19,90
165-180
4,75
23,55
25,45
26,05
21,80
180-195
5,20
25,30
27,20
27,85
23,70
195-210
5,60
27,05
29,00
29,60
25,60
210-225
6,00
28,80
30,75
31,35
27,50
225-240
6,45
30,60
32,50
33,10
29,40
240-255
6,85
32,35
34,25
34,90
31,30
255-270
7,25
34,10
36,05
36,65
33,20
9,15
11,05
11,65
6,30
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
40-60
Afschot 2%
PolyTop® A 2800
5
1,35
60-80
1,90
11,50
13,40
14,00
8,85
80-100
2,50
13,85
15,75
16,35
11,40
100-120
3,05
16,20
18,10
18,70
13,90
120-140
3,60
18,55
20,45
21,05
16,45
140-160
4,15
20,90
22,80
23,40
18,95
160-180
4,70
23,25
25,15
25,75
21,50
180-200
5,25
25,60
27,50
28,10
24,05
200-220
5,80
27,95
29,85
30,45
26,55
220-240
6,35
30,30
32,20
32,80
29,10
240-260
6,90
32,65
34,55
35,15
31,60
260-280
7,50
35,00
36,90
37,55
34,15
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
LEVERINGSPROGRAMMA KIL- EN GRAATPLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
Toeslag per m2
Min. 30 tot max. 300
Min 0,80 tot
max. 8,30
Prijs afschotplaat +100%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
12
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
PolyTop ®
2 Staalsandwich panelen
NIEUWBOUW
RENOVATIE
100
Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit
kPa
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Klapbaan
Bij vlakke platen is type 2800 is ook leverbaar als klapbaan PolyTop® 2800 K
(levertijd 5 werkdagen), afmeting 3000 x 1000 mm, toeslag op PolyTop® 2800 per m2:
0,55
Randafwerking
Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom (bij klapbanen sponning aan de lange zijde)
geleverd worden, toeslag per m2:
0,50
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
OVERIGE INFO
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
13
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
LiteTop
NIEUWBOUW
RENOVATIE
80
Voor een voordelig plat dak
kPa
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambdawaarde
in W/mK
80
B
1 (beperkt beloopbaar)
0,037
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
95
130
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO-attest-met
productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15o) van woningen en utiliteitsgebouwen.
LiteTop heeft een lagere druksterkte dan PolyTop® en is daarom toepasbaar bij daken waar de beloopbaarheid
beperkt mag zijn (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm
Dikte
40 t/m 300 (oplopend met 5 mm)
Isolatie
Isolatiekern van brandveilige EPS 80-SE
Randafwerking
Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde* RD in m2 K/W
Prijs per m2
40
1,05
4,35
50
1,35
5,40
60
1,60
6,50
70
1,85
7,60
80
2,15
8,65
90
2,40
9,75
100
2,70
10,85
110
2,95
11,90
120
3,20
13,00
130
3,50
14,05
140
3,75
15,15
150
4,05
16,25
160
4,30
17,30
170
4,55
18,40
180
4,85
19,50
190
5,10
20,55
200
5,40
21,65
210
5,65
22,75
220
5,90
23,80
230
6,20
24,90
240
6,45
26,00
250
6,75
27,05
260
7,00
28,15
270
7,25
29,25
280
7,55
30,30
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
14
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
3-5
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
LiteTop
2 Staalsandwich panelen
NIEUWBOUW
RENOVATIE
80
Voor een voordelig plat dak
kPa
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Isolatiewaarde* RD m2 K/W
Prijs per m2
30-45
1,00
4,45
Afschot 1,5%
Dikte in mm
45-60
1,40
6,25
60-75
1,80
8,05
75-90
2,20
9,80
90-105
2,60
11,60
105-120
3,00
13,40
120-135
3,40
15,15
135-150
3,85
16,95
150-165
4,25
18,75
165-180
4,65
20,55
180-195
5,05
22,30
195-210
5,45
24,10
210-225
5,85
25,90
225-240
6,25
27,65
240-255
6,65
29,45
255-270
7,05
31,25
Afschot 2%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
40-60
1,35
5,95
60-80
1,85
8,35
80-100
2,40
10,70
100-120
2,95
13,10
120-140
3,50
15,45
140-160
4,05
17,85
160-180
4,55
20,25
180-200
5,10
22,60
200-220
5,65
25,00
220-240
6,20
27,35
240-260
6,75
29,75
260-280
7,25
32,15
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Randafwerking
Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom geleverd worden, toeslag per m2:
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
0,50
OVERIGE INFO
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
15
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
PolyTop HR
NIEUWBOUW
RENOVATIE
100
De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambdawaarde
in W/mK
100
B
2 (Goed beloopbaar)
0,031
kPa
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
80
110
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO-attest-met
productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en
utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm
Dikte
40 tot 300 mm (oplopend met 5 mm), PolyTopHR Flex 50 t/m 285 mm
Isolatie
Isolatiekern van brandveilige EPSHR 100-SE
Randafwerking
Rechte kanten
Cachering
Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde* RD in m2 K/W
PolyTop HR Flex
PolyTop HR
40
1,25
50
1,60
9,95
6,25
60
1,90
11,15
7,50
70
2,25
12,40
8,70
80
2,55
13,65
9,95
90
2,90
14,90
11,20
100
3,20
16,15
12,45
110
3,50
17,40
13,70
120
3,85
18,65
14,95
130
4,15
19,90
16,20
140
4,50
21,15
17,45
150
4,80
22,40
18,70
160
5,15
23,65
19,95
170
5,45
24,90
21,20
180
5,80
26,10
22,45
190
6,10
27,35
23,65
200
6,45
28,60
24,90
210
6,75
29,85
26,15
220
7,05
31,10
27,40
230
7,40
32,35
28,65
240
7,70
33,60
29,90
250
8,05
34,85
31,15
260
8,35
36,10
32,40
270
8,70
37,35
33,65
280
9,00
38,60
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
16
Prijs per m2
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
5,00
34,90
5
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
PolyTop HR
NIEUWBOUW
RENOVATIE
100
De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat
kPa
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Prijs per m2
Isolatiewaarde* RD m2 K/W
30-45
1,20
45-60
1,65
10,85
60-75
2,15
12,90
9,20
75-90
2,65
14,95
11,25
Afschot 1,5%
Dikte in mm
PolyTop HR A
5,10
7,15
90-105
3,10
16,95
13,30
105-120
3,60
19,00
15,30
120-135
4,10
21,05
17,35
135-150
4,55
23,10
19,40
150-165
5,05
25,15
21,45
165-180
5,55
27,20
23,50
180-195
6,00
29,25
25,55
195-210
6,50
31,25
27,60
210-225
7,00
33,30
29,60
225-240
7,50
35,35
31,65
240-255
7,95
37,40
33,70
255-270
8,45
39,45
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
Afschot 2%
PolyTop HR A
Flex
35,75
5
40-60
1,60
10,50
6,80
60-80
2,25
13,25
9,55
80-100
2,90
15,95
12,25
100-120
3,50
18,70
15,00
120-140
4,15
21,40
17,70
140-160
4,80
24,10
20,45
160-180
5,45
26,85
23,15
180-200
6,10
29,55
25,85
200-220
6,75
32,30
28,60
220-240
7,40
35,00
31,30
240-260
8,05
37,75
34,05
260-280
8,70
40,45
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
36,75
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
OVERIGE INFO
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
17
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
ThermoTop CTG
RENOVATIE
NIEUWBOUW
80
Voor dunne constructies met een extreem
hoge isolatiewaarden
kPa
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambdawaarde
in W/mK
80
B
1 (beperkt beloopbaar)
0,031
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
80
110
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO-attest-met
productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15o) van woningen en utiliteitsgebouwen.
ThermoTop CTG is dankzij de hoge isolatiewaarden uitstekend geschikt voor renovatiedaken (zie ook de
toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm
Dikte
40 t/m 285 (oplopend met 5 mm)
Isolatie
isolatiekern van brandveilige EPSHR 80-SE, met extreem hoog isolerend vermogen
Randafwerking
Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
40
1,25
Prijs per m2
5,90
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
135
4,35
Prijs per m2
18,40
50
1,60
6,70
140
4,50
19,00
55
1,75
7,85
145
4,65
19,55
60
1,90
8,30
150
4,80
20,35
65
2,05
8,80
155
5,00
20,90
70
2,25
9,75
160
5,15
21,50
75
2,40
10,25
170
5,45
22,70
80
2,55
10,75
180
5,80
23,85
85
2,70
11,25
190
6,10
25,30
90
2,90
12,40
200
6,45
26,45
95
3,05
12,95
210
6,75
27,65
100
3,20
13,50
220
7,05
29,35
105
3,35
14,05
230
7,40
30,60
110
3,50
15,10
240
7,70
31,80
115
3,70
15,65
250
8,05
33,00
120
3,85
16,25
260
8,35
34,25
125
4,00
17,25
270
8,70
35,45
130
4,15
17,80
280
9.00
36,65
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
18
Dikte in mm
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
5
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
ThermoTop CTG
NIEUWBOUW
RENOVATIE
80
Voor dunne constructies met een extreem
hoge isolatiewaarden
kPa
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Isolatiewaarde* RD m2 K/W
Prijs per m2
45-60
1,65
8,30
60-75
2,15
10,50
75-90
2,65
12,25
90-105
3,10
14,60
105-120
3,60
16,95
120-135
4,10
19,45
135-150
4,55
21,40
150-165
5,05
23,75
165-180
5,55
25,80
180-195
6,00
27,80
195-210
6,50
29,80
210-225
7,00
32,10
225-240
7,50
34,10
240-255
7,95
36,15
255-270
8,45
38,20
Afschot 1,5%
Dikte in mm
Afschot 2%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
40-60
1,60
8,05
60-80
2,25
10,80
80-100
2,90
13,65
100-120
3,50
16,60
120-140
4,15
19,75
140-160
4,80
22,75
160-180
5,45
25,45
180-200
6,10
28,15
200-220
6,75
31,05
220-240
7,40
33,80
240-260
8,05
36,50
260-280
8,70
39,20
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
OVERIGE INFO
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
19
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
ThermoTop 60
NIEUWBOUW
RENOVATIE
60
Voor extreem hoge isolatiewaarden tegen een
scherpe prijs
kPa
Druksterkte
in kPa
Begaanbaarheidsklasse
Beloopbaarheidsklasse
Lambda-waarde
in W/mK
60
Niet geclassifiseerd*
1 (beperkt beloopbaar)
0,031
Dikte in mm bij …
RD 2.5
RD 3.5
80
110
Brandreactieklasse
Certificering
B-s1, d0
KOMO
productcertificaat
BDA praktijkblad
* Dit is gelijk aan soortgelijke op de markt verkrijgbare platen met een lage druksterkte.
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15o) van woningen en utiliteitsgebouwen
(zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte
1000 mm
Lengte
1200 mm
Dikte
40 t/m 285 (oplopend met 5 mm)
Isolatie
Isolatiekern van brandveilige EPSHR 60-SE, met extreem hoog isolerend vermogen
Randafwerking
Rechte kanten
LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN
Dikte in mm
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
Prijs per m2
Prijs per m2
40
1,25
5,60
135
4,35
50
1,60
6,40
140
4,50
18,10
55
1,75
7,45
145
4,65
18,65
17,50
60
1,90
7,90
150
4,80
19,35
65
2,05
8,35
155
5,00
19,90
70
2,25
9,30
160
5,15
20,50
75
2,40
9,75
170
5,45
21,60
80
2,55
10,25
180
5,80
22,75
85
2,70
10,75
190
6,10
24,05
90
2,90
11,80
200
6,45
25,20
95
3,05
12,35
210
6,75
26,35
100
3,20
12,85
220
7,05
27,95
105
3,35
13,35
230
7,40
29,15
110
3,50
14,40
240
7,70
30,30
115
3,70
14,90
250
8,05
31,45
120
3,85
15,45
260
8,35
32,60
125
4,00
16,40
270
8,70
33,75
130
4,15
16,95
280
9.00
34,90
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
20
Isolatiewaarde*
RD in m2 K/W
Dikte in mm
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
5
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
ThermoTop 60
NIEUWBOUW
RENOVATIE
60
Voor extreem hoge isolatiewaarden tegen een
scherpe prijs
kPa
LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN
Isolatiewaarde* RD m2 K/W
Prijs per m2
45-60
1,65
7,95
60-75
2,15
10,00
75-90
2,65
11,65
90-105
3,10
13,90
105-120
3,60
16,15
120-135
4,10
18,50
135-150
4,55
20,40
150-165
5,05
22,65
165-180
5,55
24,55
180-195
6,00
26,50
195-210
6,50
28,40
210-225
7,00
30,55
225-240
7,50
32,50
240-255
7,95
34,45
255-270
8,45
36,35
Afschot 1,5%
Dikte in mm
Afschot 2%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
40-60
1,60
7,65
60-80
2,25
10,30
80-100
2,90
13,00
100-120
3,50
15,85
120-140
4,15
18,85
140-160
4,80
21,70
160-180
5,45
24,25
180-200
6,10
26,80
200-220
6,75
29,60
220-240
7,40
32,15
240-260
8,05
34,75
260-280
8,70
37,35
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
5
* RD conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke Rc-berekening.
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Afschotpercentage
Ook leverbaar in andere afschotpercentages
OVERIGE INFO
Verpakking
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte
5 m3 per specificatie
Franco levering
Vanaf 10 m3, gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
21
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
RenoTop HR
RENOVATIE
NIEUW
100
De ideale renovatie-oplossing voor platte daken
Druksterkte in kPa Begaanbaarheidsklasse Beloopbaarheidsklasse
100
B
2 (goed beloopbaar)
kPa
Lambda-waarde in W/mK
0,031
Certificering
KOMO-attest-met productcertificaat
OVERIGE PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Thermische isolatie voor op platte en lichthellende dakconstructies (tot 15o) van woningen en utiliteitsgebouwen, ideaal voor
renovatie-toepassingen omdat aanpassingen aan de waterkerende detailleringen (dakranden, voetlood) overbodig worden
Breedte
Lengte
Dikte
Cachering
Isolatie
Randafwerking
1000 mm
1200 mm
Zie de info in onderstaande matrix
1000 gr/m2 gebitumineerd glasvlies met glasvliesinlage 70 gr/m2
Isolatiekern van brandveilige EPSHR 100-SE
Rechte kanten
LEVERINGSPROGRAMMA
Einddikte
in mm
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
Begindikte 30 mm*
Begindikte 40 mm*
m2
RD-waarde** Prijs per
1,25
11,20
1,35
11,60
1,45
12,00
1,50
12,35
1,60
12,75
1,65
13,15
1,75
13,55
1,85
13,90
1,90
14,30
2,00
14,70
2,05
15,10
2,15
15,45
2,25
15,85
2,30
16,25
2,40
16,65
2,50
17,00
2,55
17,40
2,70
18,20
2,90
18,95
3,05
19,75
3,20
20,50
3,35
21,30
3,50
22,05
3,70
22,85
Begindikte 50 mm*
m2
RD-waarde** Prijs per
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1,60
12,75
1,65
13,15
1,75
13,55
1,85
13,90
1,90
14,30
2,00
14,70
2,05
15,10
2,15
15,45
2,25
15,85
2,30
16,25
2,40
16,65
2,50
17,00
2,55
17,40
2,65
17,80
2,70
18,20
2,90
18,95
3,05
19,75
3,20
20,50
3,35
21,30
3,50
22,05
3,70
22,85
3,85
23,60
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)
Begindikte 60 mm*
m2
RD-waarde** Prijs per
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
14,30
2,00
14,70
2,05
15,10
2,15
15,45
2,25
15,85
2,30
16,25
2,40
16,65
2,50
17,00
2,55
17,40
2,65
17,80
2,70
18,20
2,80
18,55
2,90
18,95
3,05
19,75
3,20
20,50
3,35
21,30
3,50
22,05
3,70
22,85
3,85
23,60
4,00
24,40
RD-waarde**
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2,25
2,30
2,40
2,50
2,55
2,65
2,70
2,80
2,90
2,95
3,05
3,20
3,35
3,50
3,70
3,85
4,00
4,15
Prijs per m2
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
15,85
16,25
16,65
17,00
17,40
17,80
18,20
18,55
18,95
19,35
19,75
20,50
21,30
22,05
22,85
23,60
24,40
25,15
5
* Bij ongeïsoleerde daken adviseren wij een begindikte van min. 40 mm.
**RD in m2K/W conform EN 13163.
AFWIJKENDE SPECIFICATIE
Begin-/einddikte
Op aanvraag zijn andere diktes mogelijk
OVERIGE INFO
Verpakking
Minimale ordergrootte
Franco levering
22
Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimaal 10 platen per specificatie (altijd even aantallen)
Vanaf 10 m3 (eventueel gecombineerd met andere plat dak isolatie), gelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
2. Staalsandwich panelen
TOEPASSINGSMATRIX STAALSANDWICH PANELEN
pagina
Staalsandwich dakpanelen
IsoBouw V-STS
24
Staalsandwich gevelpanelen
IsoBouw W-STS
25
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
23
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
IsoBouw V-STS
NIEUWBOUW
Zelfdragende staalsandwich dakpanelen voorzien van kunststof
afdichting
PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Zelfdragende dakpanelen, met een overspanning tot 6,0 meter, toepasbaar op onderconstructies van staal en hout,
voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte kunststof dakbedekking
Breedte
1190 mm (werkend)
Lengte
Type 5000: op specificatie van 2500 tot 5440 mm
Type 6000: op specificatie van 2500 tot 6040 mm
Langere lengtes op aanvraag en afhankelijk van toepassing
Buitenzijde
0,63 mm staalplaat met PVC-coating
Isolatiekern
EPS-SE
Binnenzijde
Staalplaat 0,50 mm met interieurcoating RAL 9002
LEVERINGSPROGRAMMA
V-STS 5000
Rc waarde in
m2
K/W
Kerndikte in mm
V-STS 6000
5,4
6,8
200
250
Gewicht in kg/m2
13,9
14,9
Levertijd (o.o.v.)
ca. 4 weken
ca. 4 weken
63,10
65,80
Prijs per m2*
* Exclusief bevestigingsmiddelen en afdichten details (naden + randaansluitingen).
BEVESTIGING
Materiaal
Zelftappende bouten bij
constructie op staal
Eenheid
Prijs
229 x 6,7
1ds / 100st.
186,25
278 x 6,7
1ds / 100st.
256,15
1zak / 100st.
10,70
Volgplaatjes
Verwerkbare aantal m2 per eenheid (circa)
100
100
100
100
5400
6000
OVERSPANNINGEN (IN MM)
Maximale overspanning
HULPMATERIALEN
Materiaal
Boren
Eenheid
Prijs
Flens < 10 mm
330 x 6,0
1 st.
54,35
Flens ≥ 10 mm
350 x 6,3
1 st.
57,45
bus
19,20
PUR-schuim B2-kwaliteit 750 ml
OVERIGE INFO
24
Korte lengtes
Toeslag korte lengte (1,0 - 2,5 m) per paneel:
Verpakking
Gebundeld
Minimale ordergrootte
100 m2 per type
Franco levering
Vanaf 100 m2, ongelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
15,60
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
1 Plat dak isolatie
2 Staalsandwich panelen
IsoBouw W-STS
NIEUWBOUW
Isolerende staalsandwich gevelpanelen
PRODUCTINFORMATIE
Toepassing
Gevelpanelen op onderconstructies van staal, gezette metaalprofielen of hout
Breedte
Type met zichtbare bevestiging:
1190 mm (werkend)
Type met blinde bevestiging:
1110 mm (werkend)
Lengte
2,5 tot 10 m; grotere lengten tot 13,5 m op aanvraag
Buitenzijde
0,63 mm staalplaat met plastisol coating (bij RAL 9006 en 9007 met PVDF-coating), met standaard profilering of
micro-liniëring
Isolatiekern
EPS-SE, bij FR-typen met samengestelde kern met centraal 40 mm perliet
Onderplaat
Staalplaat 0,50 mm met interieurcoating RAL 9002
LEVERINGSPROGRAMMA
Bevestiging
Zichtbaar
Montage
Blind
Verticaal of diagonaal
Uitvoering
Standaard
Buitenbeplating
Verticaal
Brandwerend
Met dimpel
Met dimpel
Standaard
Brandwerend
Met micro-liniëring
Met micro-liniëring
Rc waarde in m2 K/W
1,75
2,5
3,5
4,0
2,5
3,5
4,0
2,5
3,5
Type W-STS
1.75
2.5
3.5
4.0
2.5 FR
3.5 FR
4.0 FR
2.5 ML
3.5 ML
2,5
3,5
2.5 FR ML 3.5 FR ML
Kerndikte in mm
60
90
120
140
92
122
142
90
120
92
122
Gewicht in kg/m2
10,50
11,10
11,40
11,70
16,80
17,20
17,90
11,50
12,10
17,30
17,90
49,50
51,05
54,55
67,45
71,25
52,40
Levertijd (o.o.v.)
Prijs per m2
4 weken
53,15
4 weken
69,70
4 weken
54,00
4 weken
71,10
72,40
* Bij eenvelds-montage waarbij de schroeven weggewerkt worden d.m.v. zetwerk.
OVERSPANNINGEN
Voor meer informatie / uitgangspunten
zie brochure of onze website
OVERIGE INFO
15,60
Korte lengtes
Toeslag korte lengte (1,0 - 2,5 m) per paneel:
Kleuren buitenzijde
Standaardkleuren
Wit - lichtgrijs - donkergrijs - beige - blauw
(RAL 5003) - olijfgroen - gebroken wit (RAL 9002)
Accentkleuren
Rood - hardblauw; toeslag per m2
4,75
645,00
Insteltoeslag per dikte/kleur:
Afwijkende kleuren: op aanvraag leverbaar bij voldoende projectgrootte
Verpakking
Gebundeld
Minimale ordergrootte
100 m2 per dikte/kleur
Insteltoeslag bij < 50 m2 per dikte/kleur:
Insteltoeslag bij 50 - 100
Franco levering
m2
per dikte/kleur:
815,00
475,00
Vanaf 100 m2, ongelost
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
25
Verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van Synbra Group bv - Etten-Leur,
waaronder IsoBouw Systems bv - Someren
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Breda op 12-12-2011 onder
nummer 38/2011.
1. Algemeen
Onder “de wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan de partij met welke wij rechtsbetrekkingen aangaan.
Onder “gebruiker” wordt in deze algemene voorwaarden
­verstaan Synbra HOLDING B.V., gevestigd te Etten-Leur of
de huidige/toekomstige dochtervennootschap die de
­rechts­betrekking aangaat. De gebruiker wordt in deze
­algemene voorwaarden tevens aangeduid met “wij” en “ons”.
2.Algemeen/toepassing
2.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE DOOR DE WEDERPARTIJ
GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT
UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle rechtsbetrekkingen, waarbij wij als (potentieel)
verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten
optreden.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door
schriftelijke overeenkomst tussen de gebruiker en de
wederpartij worden afgeweken.
3.Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1 Indien de wederpartij, al dan niet elektronisch waaronder
begrepen via de website van de gebruiker, een opdracht
plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat
wij deze schriftelijk aanvaarden, waaronder ook wordt
begrepen elektronisch, dan wel een begin met de
uitvoering daarvan maken. Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, wordt de toepasselijkheid
uitgesloten van de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW
(waarin onder andere is geregeld dat wij bepaalde
informatie en voorwaarden moeten verstrekken,
maatregelen moeten worden geboden om fouten te
herstellen en het niet tijdig bevestigen van het aanbod
geldt als verwerping daarvan), voor zover de wederpartij
geen consument is.
3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden
slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak
daaraan behoeft te beantwoorden.
3.3 Wij zijn te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met
de wederpartij af te breken zonder opgave van redenen
en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
4. Aanvulling overeenkomst
Wij zullen op verzoek van de wederpartij alle door deze
­aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze
26
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in
rekening te brengen.
5. Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen af-fabriek/magazijn
en exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen,
heffingen en rechten alsmede exclusief de kosten van
verpakking.
5.2 Wij zijn gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren
betreffende de overeenkomst, zoals ondermeer prijzen
van (grond) stoffen, waaronder begrepen doch niet
daartoe beperkt, staal, kunststoffen en hout, alsmede
hulpmaterialen en arbeidskosten, verzekeringen,
vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of
andere overheidsmaatregelen aan de wederpartij door te
berekenen, dan wel indien een dergelijke stijging in
kostprijsfactoren zich voordoet, de overeenkomst
conform het bepaalde in artikel 13.5 van deze algemene
voorwaarden met onmiddellijke ingang te ontbinden.
6. Aflevering/levertijd
6.1 Met de gebruiker overeengekomen levertijden gelden als
indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af
fabriek/magazijn voor wederpartijen in Nederland en
Ex Works (zoals bedoeld in de laatste versie van de
INCOTERMS) voor wederpartijen buiten Nederland.
6.3 Wij zijn gerechtigd de door ons verschuldigde prestatie(s)
in gedeelten na te komen en te factureren.
6.4 Wij zijn niet verplicht om bij de wederpartij navraag te
doen omtrent het gebruik van de zaken of de
omstandigheden waaronder de door ons te leveren zaken
en/of diensten zullen worden gebruikt.
7. Betaling
7.1 Betaling van onze facturen dient netto-contant bij (af)
levering te geschieden, of binnen 30 dagen na de
factuurdatum op de door ons aan te geven wijze. De
betaling dient te geschieden effectief in de overeen­
gekomen valuta en zonder korting. Het is de wederpartij
niet toegestaan om te verrekenen of op te schorten.
7.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle
betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of
wij terzake reeds hebben gefactureerd, terstond
opeisbaar.
7.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij zonder
ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande
factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip
van de algehele voldoening de wettelijke rente
verschuldigd. Alle overige nog niet betaalde facturen
worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van nietnakoming treden terstond in.
7.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
worden aan de wederpartij in rekening gebracht. De
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste
15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door
de wederpartij verschuldigde bedrag.
7.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken
achtereenvolgens ter voldoening van de door hem
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de
gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten
en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van
de wederpartij.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Wij behouden ons de eigendom van door ons geleverde
of te leveren zaken voor, totdat integraal aan ons voldaan
zullen zijn:
A) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle
krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren
zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte
of te verrichten werkzaamheden;
B) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in
de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de
wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te
beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze
kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde
prestaties.
8.2 Wij zijn gerechtigd om te bepalen dat de goederen­
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van
een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door
het recht van de staat van bestemming indien dat recht
ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor ons
gunstigere bepalingen bevat dan op grond van het
toepasselijk recht.
8.3 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde
zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die de
wederpartij voor ons doet vormen en houdt de
wederpartij deze voor ons als eigenaar, totdat aan alle
verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
8.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de
prestaties als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de
zaken, die aan ons toebehoren, zelf voor rekening van de
wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij
zich bevinden. De wederpartij verleent ons reeds nu voor
alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of
voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen)
betreden.
9. Zekerheid
9.1 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de
wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is
de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek terstond
genoegzame en in de door ons gewenste vorm zekerheid
te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij
daaraan niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd nakoming
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
van onze verplichtingen op te schorten zonder schade­
plichtig te zijn.
9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in
lid 1 niet terstond na een daartoe strekkende schriftelijke
aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar
verplichtingen direct opeisbaar.
10. (Intellectuele) eigendom en knowhow
10.1 Alle documentatie, afbeeldingen, tekeningen, modellen,
matrijzen etc. die door ons aan de wederpartij worden
verstrekt dan wel ten behoeve van de wederpartij worden
gebruikt, blijven ons (intellectueel) eigendom.
10.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden
anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken en
het ingevolge de diensten geleverde waarop zij betrekking
hebben.
10.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde
bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan
hem bekend geworden gegevens of (vertrouwelijke)
informatie te verveelvoudigen of aan derden te open­
baren, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming
hiervoor geven.
10.4 In het geval de wederpartij in strijd handelt met de
artikelen 10.2 en/of 10.3, zal de wederpartij, zonder enige
voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke procedure,
een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van EUR
100.000 verbeuren ten voordele van ons voor elk
handelen in strijd met het bepaalde in genoemde artikelen
en een bedrag van EUR 5.000 voor elke dag dat het
handelen in strijd met het bepaalde in genoemde artikelen
voorduurt, onverlet latend onze overige rechten
(waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding
voor hetgeen de boete overstijgt).
10.5 De wederpartij vrijwaart ons tegen en stelt ons
schadeloos voor aanspraken van derden uit hoofde van
intellectuele eigendomsrechten indien wij producten
moeten vervaardigen of leveren volgens, instructies,
tekeningen, modellen of monsters van de wederpartij.
11. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
11.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te
onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de
wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij de
gebruiker daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en
gemotiveerd kennis heeft gegeven. De wederpartij is
eveneens verplicht om verborgen gebreken binnen
8 dagen nadat de wederpartij daarmee bekend is
geworden, of althans behoorde bekend te zijn,
gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken bij de
gebruiker. Indien de wederpartij nalaat een gebrek zoals
in dit lid bedoeld binnen 8 dagen schriftelijk en
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
27
gemotiveerd kenbaar te maken bij de gebruiker, verliest
de wederpartij alle rechten die hij met betrekking tot het
gebrek heeft.
11.2 Klachten worden door ons slechts in aanmerking
genomen, indien de beschadigingen of gebreken het
gevolg zijn van een aan ons toerekenbare tekortkoming.
Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geeft de
wederpartij niet het recht alle door ons geleverde zaken te
weigeren. De verplichting tot betaling blijft, voor zover er
geen sprake is van een aan ons toerekenbare
tekortkoming, onverkort bestaan.
11.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervallen door
verloop van één jaar na aflevering.
11.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst
dan zijn wij te onzer keuze slechts gehouden tot
aflevering van het ontbrekende, herstel van de
afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
12. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
12.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten,
gewichten, aantallen, kleuren en andere dergelijke
gegevens zijn toegestaan.
12.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe
afwijkingen. In ieder geval is een afwijking van 10% meer
of minder van wat is overeengekomen een toegestane
afwijking zoals in dit artikel bedoeld.
12.3 Mededelingen door of namens ons betreffende de
kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden,
eigenschappen, behandeling in de ruimste zin, etc. van
geleverde zaken gelden alleen als resultaatsverbintenis,
indien zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm
van een resultaatsverbintenis zijn bevestigd en onder de
voorwaarde dat de debiteur aan al zijn verplichtingen
jegens ons voortvloeiende uit de overeenkomst heeft
voldaan. In alle andere gevallen is sprake van een
inspanningsverbintenis.
13. Ontbinding/bevrijding/overmacht
13.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan
enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst
mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling of ondercuratele
stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van
diens bedrijf, zijn wij ter onzer keuze gerechtigd, zonder
enige verplichting tot schade-vergoeding en onverminderd
de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in
die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening
van het ons toekomende te vorderen.
13.2 Indien de behoorlijke nakoming door een partij ten
gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor
28
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
rekening van die partij komen, geheel of gedeeltelijk
blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst te ontbinden.
13.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor onze
rekening komen (overmacht) zijn: gedragingen,
behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie
wij bij uitvoering van de verbintenis gebruik maken;
ongeschiktheid van zaken, waarvan wij bij uitvoering van
de verbintenis gebruik maken; uitoefening door een derde
jegens de wederpartij van één of meer rechten, terzake
van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming
van een tussen de wederpartij en die derde met
betrekking tot de door ons geleverde zaken gesloten
overeenkomst; werkstaking, werk-liedenuitsluiting, ziekte,
in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet
nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de produktie, natuur- en/of kernrampen,
oorlog en/of oorlogsdreiging en terrorisme en/of dreiging
van terroristische aanslagen.
13.4 Eventueel verzuim van partijen wordt opgeheven indien
nadien een overmachtsituatie ontstaat.
13.5 Wij zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden, indien zich wijzigingen in
kostprijsfactoren bedoeld in artikel 5.2 van deze algemene
voorwaarden voordoen welke wij niet (meer) aan de
wederpartij kunnen doorberekenen en welke van dien
aard zijn dat de wederpartij een ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet
mag verwachten.
13.6 Indien de wederpartij, nadat wij hem daartoe een termijn
van 8 dagen hebben gesteld, niet aan aflevering
meewerkt, zijn wij gerechtigd de voor de wederpartij
geproduceerde/ingekochte zaken voor rekening en risico
van de wederpartij (te doen) op (te) slaan.
14. Schadevergoeding
14.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond
en ook bij vrijwaringen en schending van garanties, voor
méér dan het bedrag dat wij van onze
aansprakelijkheidsassuradeuren in het betreffende geval
daadwerkelijk hebben ontvangen.
14.2 Indien onze verzekering om welke reden dan ook geen
dekking zou bieden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot
het factuurbedrag voor de levering c.q. opdracht, terzake
waarvan een plicht tot schadevergoeding bestaat.
14.3 Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van schade,
anders dan aan personen of zaken.
14.4 Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van enige
schade, ontstaan door oneigenlijk gebruik van de door
ons geleverde producten, daaronder begrepen doch niet
daartoe beperkt enig ander gebruik dan het gebruik
waarvoor het betreffende product bestemd is dan wel
enig gebruik in strijd met de montagevoorschriften en/of
gebruiksaanwijzing van het betreffende product.
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
14.5 De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg
van door haar verstrekte dan wel goedgekeurde
tekeningen, berekeningen, modellen, matrijzen e.d.,
waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt
aanspraken van derden uit hoofde van patenten,
modelbeschrijvingen of andere intellectuele
eigendomsrechten. Indien en voorzover de wederpartij
ons verzoekt een model en/of matrijs te vervaardigen op
basis van een door de wederpartij verstrekte technische
tekening, zal het door ons vervaardigde model en/of
matrijs eerst door de wederpartij worden goedgekeurd,
alvorens het model en/of de matrijs door ons in productie
wordt genomen.
14.6 Wij bedingen alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen
aansprakelijkheid jegens de wederpartij kunnen inroepen,
mede ten behoeve van onze ondergeschikten en de niet
ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de
wet aansprakelijk zouden zijn.
14.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze
aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke
bepalingen.
17. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden
prevaleert boven vertalingen daarvan.
15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij
is Nederlands recht van toepassing. Op alle
koopovereenkomsten is in aanvulling op deze algemene
voorwaarden van toepassing het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980),
ook indien het geen internationale koopovereenkomst
betreft, tenzij in deze algemene voorwaarden is
afgeweken van bepaalde bepalingen van het Weens
Koopverdrag 1980. Bij tegenstrijdigheden tussen de
bepalingen van deze algemene voorwaarden en de
bepalingen van het Weens Koopverdrag, prevaleren de
bepalingen van deze algemene voorwaarden.
15.2 Geschillen tussen ons en de wederpartij, behorende tot
de competentie van een arrondissements-rechtbank,
worden bij uitsluiting berecht door de
arrondissementsrechtbank te Breda.
15.3 Terzake van de uitleg van internationale handelstermen
zijn de “Incoterms”, zoals gepubliceerd door de
Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van
toepassing in de laatst gepubliceerde versie.
16. Conversie
Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of
het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze
algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan.
Voor meer uitgebreide info, zie brochure of website www.isobouw.nl
BRUTOPRIJZEN APRIL 2014 IN €, EXCL. BTW
29
Notities
30
Brandveiligheid
BRANDVEILIG ISOLEREN, VANZELFSPREKEND
MET EPS EN EPSHR
IsoBouw produceert EPS-isolatiesystemen die zich onderscheiden
door de hoge isolatiewaarden, vochtbestendigheid, gunstige milieuscores en bewezen brandveiligheid. Om dit aan te tonen laat
IsoBouw regelmatig onafhankelijk onderzoek doen naar de bepalende aspecten ten aanzien van de brandveiligheid in gebouwen, met
als resultaat:
Aansluitdetail tussen dak en wand maatgevend voor de
brandveiligheid
Een brandwand waarbij EPS op het dak ligt, kan met de juiste
detaillering een brandwerendheid van 60 minuten behalen. Zonder
goede brandwerende details zou ook bij zogenaamd ’onbrandbare’
dakisolatie de brandwand niet brandwerend zijn. IsoBouw heeft
inhoudelijk bijgedragen aan de SBR brochure ”Brandwerende
details woning- en utiliteitsbouw”. Kijk op onze site voor deze
brandveilige aansluitdetails.
ST -
OR
DO
GESTE
Bijdrage aan brand- en rookuitbreiding
Het Bouwbesluit eist een Eurobrandklasse D (End Use) volgens
NEN-EN 13501-1 voor het constructieonderdeel ”dak”. IsoBouw
producten behalen bij een staaldak­constructie een met steenwol
vergelijkbare Eurobrandklasse B. Voor de rookCT
productie geldt een S1-classificatie wat
EFE IS
nagenoeg geen rookproductie betekent.
Dit is vergelijkbaar met steenwol
en beter dan bij PIR.
Brandveilig
Eis Bouwbesluit
D
Prestaties bij staaldakconstructie
EPS/EPSHR
Steenwol
PIR
B-s1, d0
B-s1, d0
B-s2, d0
Bron: fabrikanten (product-)certificaten
Vliegvuurbestendigheid
Het dakoppervlak dient volgens het Bouwbesluit vliegvuur­bestendig
te zijn. Diverse combinaties dakbedekkingen met EPS voldoen aan
de vliegvuurbestendigheideis Broof(t1) en zijn hiermee aantoonbaar
veilig.
Toxische gassen
In tegenstelling tot andere isolatiematerialen komen er bij
­verbranding van EPS en EPSHR GEEN vezels of giftige gassen vrij.
Geen emissies van toxische isocyanaten bij v­ erbranding
Emissie
van toxische Isocyanaten bij verbranding
Emissie van toxische isocyanaten bij verbranding
Steenwol
PIR
0
0
EPS
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 μg/g
Bron: Zweeds nationaal test- en onderzoeksbureau SP.
Lage vuurlast
Vuurbelasting in MJ/m2 bij RD 3,5
Gemid. inventaris kantoor
Dakbedekking
PIR
Dakbedekkingen in combinatie met EPS zijn aantoonbaar vliegvuurbestendig.
Vuurbelasting
In vergelijking met andere gebouwonderdelen of bijvoorbeeld
de inventaris van een gebouw is de vuurbelasting van EPS/EPSHR
laag. Algemeen geldt dat de invloed van alle isolatiematerialen
beperkt is in het totale gebouw.
EPS
Steenwol
0
100
200
300
400
500
600
Voorbeeldberekening volgens NEN 6065
met PIR alukraft, steenwol triple layer en EPS HR.
Dakbedekking: dampremmer+ bitumineuze afdichting.
31
algemene toepassingen (bijvoorbeeld GWW)
dakelementen
prefab segmenten
plat dak isolatie
staalsandwich panelen
gevelisolatie
vloerisolatie
funderingsbekisting
plafondisolatie
IsoBouw: voor efficiënt en duurzaam bouwen
IsoBouw staat voor innovatie in isolatie. Als producent van isolerende bouwproducten zetten we al jaren de trend in efficiënt en d
­ uurzaam
bouwen. Met name het gebruiksgemak en de ­eenvoudige toepassing van onze ­producten staan hierbij voorop.
Door de complete beheersing van het gehele productieproces bent u ver­­zekerd van deskun­­dige adviezen, continue aandacht voor nieuwe
en doorontwikkelde isolatiesystemen en een vlotte project­gerichte aanpak. Met meerdere test- en ontwikkellaboratoria, gespecialiseerde
engineering en een perfecte logistieke afhandeling staat IsoBouw garant van ontwerp tot aflevering.
grondstofproductie en recyclingprogramma. IsoBouw en haar productie­bedrijven zijn gecertificeerd volgens EN-ISO 9001.
Meer informatie
Op de website www.isobouw.nl vindt u alle informatie over onze isolatiesystemen.
IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • 5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [email protected]
www.isobouw.nl
IB 03/2014 • Alle specificaties onder voorbehoud
IsoBouw is onderdeel van de Synbra Holding, één van de toonaangevende Europese bedrijven in EPS en andere kunststoffen met een eigen