Klik hier voor de volledige Stadskrant van 19 maart in PDF

19 maart 2014
Week 12, Jaargang 22
Vergeet u niet te
stemmen?
Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en beheerders,
investeert de gemeente Leiden in
duurzaamheid. Via het duurzaamheidsfonds ‘Investeren in thuis’
kunnen inwoners een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld vloer- of
spouwmuurisolatie, de aanschaf
van een zonneboiler of HR++ glas.
Vandaag, 19 maart, kunt u uw stem
uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. We nodigen u van harte uit
om op een van de 69 stemlocaties in
Leiden te komen stemmen. Dit keer
zijn er extra, bijzondere stemlocaties
en er zijn diverse activiteiten te doen
voor jong en oud. Het wordt een waar
verkiezingsfestival! Alle stemlocaties
en activiteiten zijn te vinden op
www.waarstemjij.nl.
Daarnaast kunnen groepen particulieren, bedrijven of instellingen in Leiden
met goede ideeën op het gebied van
energiebesparing, duurzame mobiliteit en bijvoorbeeld stadslandbouw
een beroep doen op het fonds Lokale
Initiatieven. Alle duurzame initiatieven
zijn van harte welkom! Samen maken
we van Leiden een duurzame stad.
Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.leiden.nl/duurzaamleiden.
Foto: Hielco Kuipers
Duurzaamheidsfonds nu echt van start
Doe de Stemwijzer
Weet u nog niet op welke partij u
wilt stemmen? De Stemwijzer en
de verkiezingsprogramma’s van alle
deelnemende partijen vindt u op
www.leiden.nl/verkiezingen.
Bewoners van de Mezenstraat ontvingen uit handen van wethouder Frank de Wit een bijdrage voor het aanbrengen van een spouwmuurisolatie in
hun woning. Dit wordt uitgevoerd door Isolatietechniek Best.
Ondergrondse container Garenmarkt
De biologische smaak van Leiden
En dat is één!
Proef streekproducten
op biomarkt
Donderdag 13 maart onthulde wethouder Frank de Wit (milieu) de
allereerste ondergrondse container voor huisvuil op de Garenmarkt.
Na de onthulling liet hij de eerste vuilniszak in de container verdwijnen
met behulp van een containerpasje. Speciaal opgeleide medewerkers
van Stedelijk Beheer toonden vervolgens hoe zij de container leegden
met een vrachtwagen en een kraan.
Vanaf april krijgt wijk na wijk ondergrondse containers. De Aca­
d e­
miewijk is als eerste aan de beurt.
Omwonenden krijgen zodra de containers geplaatst zijn, een brief met
een gebruiksaanwijzing, een containerpas en de datum vanaf wan-
neer ze de container kunnen gaan
gebruiken. In totaal komen er zo’n
550 ondergrondse containers in de
Leidse bodem.
Vanaf 13 april start een proef met een biologische markt op de Vismarkt
in Leiden. Deze markt met allerlei streekproducten wordt vier keer op
zondag gehouden. De eerste vindt plaats op 13 april van 12.00-17.00
uur. De ‘biomarkt’ is geen gemeentelijke markt, zoals we die op de
woensdag en zaterdag kennen, maar een particulier initiatief van een
aantal ondernemers. Net als de stoffenmarkt en de boekenmarkt.
Wethouder Robert Strijk (Economie) vertelt over de proef.
Meer informatie: www.leiden.nl/
ondergronds.
Doorstroomkamers
Vorige week opende wethouder Roos van Gelderen de eerste doorstroomkamer voor dak- en thuislozen in De Binnenvest. De Binnenvest, gevestigd in
Nieuwe Energie, heeft nu negen van deze kamers, waardoor de capaciteit is
uitgebreid. Op de foto overhandigt de wethouder een sleutel aan de teamleider van de dag- en nachtopvang.
Hans van der Reijden en wethouder Strijk in gesprek over de proef met de biologische markt die
vanaf april van start gaat.
Een biologische markt in Leiden?
Wethouder Strijk: “Het is leuk initiatief
van ondernemer Hans van der Reijden
van Karels Bio Friet. Leidenaren en
bezoekers die in de binnenstad komen
kunnen zo meteen ook genieten van
en kennismaken met producten uit de
streek. Voor de levendigheid van de
stad is het absoluut een toevoeging.”
Waarom op zondag?
“Op de reguliere woensdag- en zaterdagmarkt is er geen plaats meer voor
deze groep ondernemers. Om hen
Convenant met Arriva
Symbolische start werkzaamheden Breestraat
Op vrijdag 14 maart legden wethouder Robert Strijk en Mark van Praag,
voorzitter van winkeliersvereniging Breestraat, de eerste stenen van de
Blauwe Stoep in de Breestraat. Met deze symbolische handeling gaven
zij het startsein voor de herinrichting van de Breestraat. Vervolgens
ondertekenden de gemeente Leiden en Arriva een convenant, waarin
afspraken staan over het busverkeer in de nieuw ingerichte Breestraat.
De Breestraat wordt onder meer
van nieuwe klinkerbestrating op de
trottoirs voorzien en de historische
Blauwe Stoep de Leidse Lantaarns
komen terug. Wethouder Strijk: “De
Breestraat is een van de oudste straten
van Leiden en heeft een belangrijke
functie voor bussen en fietsverkeer.
Op 30 juni starten we officieel met
de herinrichting. Samen met alle
betrokken partijen maken we van de
Breestraat een gezellige, inspirerende
en veilige straat.”
Convenant Arriva en gemeente
Arriva en de gemeente hebben onder
andere met elkaar afgesproken dat de
bussen na de werkzaamheden niet
harder dan 15 km per uur gaan rijden
en dat fietsers niet worden ingehaald.
Wethouder Strijk tekende het convenant namens de gemeente. Namens
Arriva zette Ivo Schunselaar, regiomanager Zuid-Holland, de handtekening.
toch een kans te bieden is ervoor
gekozen om de biologische markt op
zondag te houden. De zondag heeft
ook de voorkeur van de initiatiefnemer, omdat deze dag een mooie aanvulling is op het bestaande aanbod.”
Op de markt zijn onder andere biologische groente, brood, kaas, friet,
koffie en wijn te vinden. De producten zijn afkomstig uit het Groene Hart
en van lokale ondernemers. Meer
info op www.debiologischesmaakvanleiden.nl.
Uit de Stadsenquête
Wist u dat?
Over afval scheiden
•Bijna alle Leidenaren leveren glas
gescheiden in, ruim negen op de
tien doen dit met papier en met klein
chemisch afval.
•Plastic afval wordt duidelijk minder
vaak gescheiden gehouden (30%).
•80% van de inwoners levert
versleten of kapotte elektrische
apparaten in en 70% scheidt het
groente-, fruit- en tuinafval (GFT).
•Ruim acht van de tien Leidenaren is
bekend met de kringloopwinkel ‘Het
Warenhuis’ en de helft heeft de
winkel het afgelopen jaar ook
bezocht.
Meer informatie en cijfers vindt
u in de Stadsenquête 2013 via
www.leiden.nl/statistiek.
22 maart landelijke
Compostdag
Twee zakken gratis
compost
Zaterdag 22 maart is het de landelijke
Compostdag. Dan kunnen inwoners
van Leiden gratis compost ophalen.
Met deze actie worden de Leidenaren
bedankt voor hun inspanning om
groente-, fruit-, en tuinafval (GFTafval) gescheiden aan te leveren. De
compost is uitsluitend bestemd voor
particulieren. Kenauweg 3 en kinderboerderij Merenwijk zijn vanaf 9.00
tot 16.30 uur geopend. Wees er dus
snel bij, want op is op! Er zijn voorverpakte zakken (maximaal twee per
persoon) beschikbaar.
Maak kennis met vrijwilligerswerk
Wilt u een dag(deel) de handen uit
de mouwen steken voor een stichting,
vereniging, of zorginstelling? Doe dan
op 21 en 22 maart 2014 mee met
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. U maakt dan kennis
met vrijwilligerswerk en helpt een
organisatie een klus te klaren. En
reken maar dat het nog gezellig is
ook!
Hoe kunt u meedoen
Op www.nldoet.nl, kunt u met uw
postcode een klus vinden bij u in de
buurt. U kunt alleen een klus doen of
met familie en vrienden.
Een mooie manier om samen iets
goeds te doen.
iDOE
Doe u dit jaar niet mee of heeft u
na NLdoet de smaak te pakken, dan
kunt u kijken op de site van iDOE,
www.i-doe.nl. In de vacaturebank
staan veel verschillende vacatures.
@gemeenteleiden
gemeenteleiden
Leiden verandert
2
Water in Leiden
3
Gemeenteberichten
4
Sociaal Domein 2
19 maart 2014
Goede hulp snel en dichtbij
Jeugdhulp naar de gemeenten
DE DOORGEEFPEN
Radius heeft wel zin
in de toekomst
Even eerst het heden. Radius helpt met 70 medewerkers en 700 vrijwil­
ligers 7000 burgers in Leiden en Oegstgeest. Deze burgers wonen zelf­
standig en hebben een hoge leeftijd, of zijn chronisch ziek, of gehandicapt.
Wat bieden wij: hulp thuis bij regelzaken, meedenken met oplossen van
problemen en eenzaamheid, administratie, advies bij regelzaken, voorlich­
ting over gemeenteregelingen en activiteiten in de wijk, bewegings­
activiteiten van stoelgym tot tai chi, maaltijden thuis of samen eten in de
wijk, dagverzorging in de wijk en vervoer er naar toe, busje komt zo, hulp
met van alles waardoor een verpleeghuis wordt uitgesteld, personen­
alarmering, samen zingen of ontmoeten van lotgenoten en nog 100
andere activiteiten.
Radius biedt gemiddeld voor een subsidiebedrag van € 250,­ een heel jaar
lang één persoon wat één verpleeghuisdag kost. Leuker kunnen we het
niet maken.
Toekomst: heel simpel gezegd willen alle nota’s van de gemeente de boel
niet afbreken, maar burgers die nog niets doen (de rest doet al genoeg)
betrekken bij de stad. En organisaties stimuleren tot beter, en tot meer
samenwerking ... Redelijk toch? Dus wij zien de toekomst vrolijk tegemoet.
Maar… we gaan wel met z’n allen de zeer kwetsbare burgers in de gaten
houden! Dat moet. Hoe dan ook. En alle andere burgers helpen met hun
vrijwilligerswerk en mantelzorgwerk. Dat moet ook.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben samen afspraken gemaakt
over hoe de gemeenten de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 gaan
organiseren. Dat staat beschreven in ‘Hart voor de Jeugd’, het regionale beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland. Donderdag 13
het plan
plan voor
voorLeiden
Leidenvastgesteld.
vastgesteld. Het nieuwe, grotendeels
maart is het
regionale jeugdbeleid is nauw verweven met het lokale beleid in
Leiden enkrijgen
onder sneller
anderejeugdhulp
met wonen,
werk
en inkomen,
zorg,enveiligGezinnen
van
het Centrum
voor Jeugd
Gezin
heid,hulpverleners
onderwijs en
welzijn.huis en
van
dichterbij
en zijn dichtbij de gezinnen te vinden,
met zo min mogelijk bureaucratische
op school of elders in de wijk. Ze bie­
den advies
hulp. voor Jeugd en
regels. En krijgen
jongeren
en hun
ouders
Gezinnen
sneller
jeugdhulp
ding
van hetenCentrum
krijgen
meer regiedichterbij
en zeggenschap
Als hetenprobleem
watdegroter
is dan
Gezin
zijn dichtbij
gezinnen
te
van
hulpverleners
huis en
over zo
demin
hulpmogelijk
die ze krijgen.
maakt op
hetschool
jeugd­
en gezinsteam
met
bureaucratische
vinden,
of elders
in de wijk.
samen
met
de jeugdige
regels. En jongeren en hun ouders
Ze bieden
advies
en hulp. en/of de
ouders
hun netwerk
plan
Jeugd- meer
en gezinsteams
krijgen
regie en zeggenschap
Als
heten
probleem
wat een
groter
is voor
dan
Een belangrijk
ondersteuning:
1Gezin1Plan.
Samen
over
de hulp dieonderdeel
ze krijgen.van ‘Hart
maakt
het jeugden gezinsteam
voor de Jeugd’ zijn de jeugd­ en
met hetmet
gezindebekijkt
het jeugd­
en
samen
jeugdige
en/of de
gezinsteams.
In deze teams werken
gezinsteam
of netwerk
andere hulpverleners
ouders
en hun
een plan voor
Jeugden gezinsteams
hulpverleners
kennis van
ingeschakeld moeten
worden. Dat
kan
Een
belangrijkmet
onderdeel
vanopvoe­
‘Hart
ondersteuning:
1Gezin1Plan.
Samen
den ende
opgroeien,
psychische
proble­
bijvoorbeeld
zijn het
bij schulden,
voor
Jeugd’ zijn
de jeugden
met
het gezinhulp
bekijkt
jeugd- en
men en verstandelijke
handicaps
hulp voor de
of specia­
gezinsteams.
In deze teams
wergezinsteam
of ouder
anderezelf
hulpverleners
samen.
De teams zijnmet
eenkennis
uitbreiding
listische jeugdhulp.
ken
hulpverleners
van
ingeschakeld
moeten worden. Dat kan
opvoeden en opgroeien, psychische
bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden,
proble­men en verstandelijke handihulp voor de ouder zelf of specia-­
caps samen. De teams zijn een uitbreilistische jeugdhulp.
Dat verdient een bloemetje
Het bloemetje gaat deze maand naar mevrouw Dicky Kulk. Zij heeft
jaren als schoonmaakster bij Gemiva-SVG-locatie ‘Vreewijkstraat’
gewerkt. Zij komt elke donderdagochtend om huishoudelijk werk
te doen en samen met een cliënt te puzzelen en koffie te drinken.
Elke
vrijdagmiddag
komtmaand
zij de naar
avondmaaltijd
voor Kulk.
onze Zij
cliënten
Het bloemetje
gaat deze
mevrouw Dicky
heeft
bereiden.
Door haar inzet bij
is er
net dat beetje extra
aandacht voor
jaren als schoonmaakster
Gemiva-SVG-locatie
‘Vreewijkstraat’
de
cliënten
staat
er op
vrijdag een smakelijke
maaltijd op tafel.
gewerkt.
Zijen
komt
elke
donderdagochtend
om huishoudelijk
werk
te doen
en samen
met een cliënt
puzzelen en
te drinken.
Op
de foto
de begeleiders
entebewoners
diekoffie
mevrouw
Kulk
hebben
aangedragenkomt
voorzij
hetde
bloemetje.
Elke vrijdagmiddag
avondmaaltijd voor onze cliënten bereiden. Door haar inzet is er net dat beetje extra aandacht
voor de cliënten en staat er op vrijdag een smakelijke maaltijd op
tafel. Op de foto de begeleiders en bewoners die mevrouw Kulk
hebben aangedragen voor het bloemetje.
Dat verdient een bloemetje
Kent u iemand die een bloemetje verdient omdat hij/zij zich bijvoorbeeld
als vrijwilliger inzet voor anderen, klusjes doet voor de buren of in de wijk
bijzondere initiatieven heeft opgezet? Laat het ons weten, dan verrassen
wij diegene met een bloemetje! U
bloemetje! U kunt mailen via: [email protected]
leiden.nl of
Stadskrant. leiden.nl of schrijven naar: postbus 9100, 2300 PC Leiden t.a.v. Stadskrant.
LEIDEN VERANDERT
Meer informatie
Meer informatie is te vinden in ‘Hart
voor de Jeugd’, regionaal beleidsplan
transitie jeugdzorg Holland Rijnland
op www.leiden.nl/gemeente.
Frank van Rooij, directeur/bestuurder Radius.
Meer informatie www.radiuswelzijn.nl
Radius geeft de pen door aan de Boekenzolder.
Samen naar Beter
Op 27 maart a.s. wordt in de Hoge Mors een wijkbijeenkomst ‘Samen
naar beter’ gehouden. Tijdens deze wijkbijeenkomst wordt ingegaan
op de actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg, de begeleiding van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en de participatie van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt met inwoners gesproken over hun inzet in de wijk, hun ervaringen en ideeën.
Het is belangrijk dat we goed aan
blijven sluiten bij de behoefte en de
mogelijkheden van mensen. Daarom
heeft de Wmo­adviesraad in het
Stelling
Familieleden of vrienden helpen wil ik wel, maar
het moet geen verplichting worden.
Wat vindt u? Reageer op www.facebook.com/gemeenteleiden.
najaar van 2013 in samenwerking
met de gemeente Leiden en het lan­
delijke programma ‘Aandacht voor
iedereen’ een aantal wijkbijeenkom­
sten ‘Samen naar beter’ georgani­
seerd. In de komende periode wordt
hier in de overige Leidse wijken een
vervolg aan gegeven.
Bent u actief als vrijwilliger, zet u zich
in voor uw buren, heeft u zelf af en
toe hulp nodig van anderen of bent u
gewoon geïnteresseerd in dit onder­
werp? Praat dan met ons mee!
Wanneer? Op 27 maart 2014
Waar?
In het cursuslokaal
van Libertas Leiden in
Buurtcentrum Morsch­
wijck, Topaaslaan 19 Hoe laat? 19.30 ­ 21.30 uur
U kunt zich aanmelden via iedereen­
[email protected]
Leidenaren in beeld
Moeder van Tim: “Tim gaat drie keer per week naar gespecialiseerde
groepsbegeleiding. Dat is goed voor hém en voor zijn broer en zusje”
Tim (12 jaar) heeft Asperger, een
ontwikkelingsstoornis uit het autis­
me spectrum. Daardoor verloopt de
omgang met anderen vaak erg moei­
zaam. Als dingen niet zo gaan als
Tim verwacht dat ze gaan, raakt hij
gestrest en kan hij enorm dwarslig­
gen. Tim gaat drie keer per week naar
de buitenschoolse dagbegeleiding van
opvang De Buitenwereld om aan zijn
sociale vaardigheden te werken, en
gaat regelmatig een weekend logeren
op een zorgboerderij. Met wat hij nu
leert kan hij later zelf een eigen soci­
aal netwerk onderhouden.
Toen Tim acht was hebben zijn ouders
hulp gezocht bij het Centrum voor
Autisme. “We hadden het gevoel dat
de voorlopige diagnose PDD­NOS.
“We wisten toen dat er inderdaad
iets aan de hand was, maar kwamen
nog niet veel verder. Ook omdat Tim
gewoon op school bleef.” Later is Tim
naar het speciaal onderwijs gegaan.
“Het ging op een gegeven moment
niet meer op zijn oude school.
Nu zit hij op een cluster IV­school en
dat gaat veel beter.” Inmiddels is ook
de diagnose aangescherpt.
er iets niet goed zat. Hij had heel wei­
nig aansluiting bij zijn leeftijdsgeno­
ten. Hij werd verdrietig en opstandig
van spelletjes die meestal gewoon
leuk zijn voor kinderen.” Tim kreeg
Tim heeft het syndroom van Asperger.
“Tim heeft een hoge intelligentie,
maar heeft grote moeite met de soci­
ale omgang met anderen”, vertelt zijn
moeder.
Lees het verhaal van Tim verder op
www.leiden.nl/inbeeld.
leiden.nl/sociaaldomein
Water in Leiden 3
19 maart 2014
Oproep:
Oude Rijn Schoon
Kom meedoen
of moedig de
schoonmaak­
ploegen aan
Voor iedere kilometer Oude Rijn is
een groep van tenminste 20 deelnemers nodig. Elke groep start 12
minuten na de vorige. Wie ook een
uurtje wil komen helpen kan op 22
maart naar een van de Leidse
Kilometerpunten toekomen. De route met de kilometerpunten en de
rest van het programma staan op
www.ouderijnschoon.nl.
Ter gelegenheid van Wereld Water Dag, maakt de stichting Aquarius
op zaterdag 22 maart de 50 kilometer lange Oude Rijn schoon. Van
Harmelen tot Katwijk aan Zee omarmen alle gemeenten dit initiatief,
waarbij zo’n 1000 vrijwilligers meehelpen. In Leiden ontvangt burgemeester Henri Lenferink genodigden en deelnemers van de Leidse schoonmaakploegen om 15.30 uur in Brasserie De Poort. Nadat Kinderkoor
Mareland het Leidse Volkslied heeft gezongen geeft de burgemeester
om 16.00 uur het sein aan de Leidse schoonmaakteams om vanaf de
Zijlpoort aan de slag te gaan.
Roeivereniging Njord, Vrouwen in de
Binnenvaart en Leidse Studenten
Kanovereniging Levitas.
Stedelijk Beheer 100 jaar
De jubilerende gemeentelijke afdeling Stedelijk Beheer draagt aan het
Oude Rijn Schoon evenement graag
een extra steentje bij. Medewerkers
reiken bij ieder kilometerpunt op de
wal handschoenen, vuilniszakken en
schepnetjes aan de deelnemers uit.
Verder voeren zij al het in Leiden
Stedelijk Beheer: ‘100 jaar kennis
van de stad’ ook op het water
opgeraapte vuil af en zetten ze op
het water de Leidse visvlet tegen drijfvuil in.
De Leidse schoonmaakteams
Deelnemende teams die zich spontaan hebben aangemeld zijn Leiden
Atletiek, de Brede School De Vogels
uit Oegstgeest, Koninklijke Studenten
Veilig varen
Landelijke vaarregels
•Vaar altijd stuurboord.
•Het is verboden om onder invloed
van alcohol een vaartuig te besturen.
•Voer in de schemering en in het
donker altijd licht.
•Meer niet af onder of aan een brug.
•Meer niet af aan woonboten of
andere drijvende objecten.
•Beroepsvaart heeft voorrang op pleziervaart. Houdt u er rekening mee
dat (klassieke) rondvaartboten ook
voorrang hebben.
Vaarregels in Leiden
•Op verschillende plaatsen in en rondom Leiden staan vaargedragsborden
met de regels die gelden voor de
Leidse grachten en singels.
•Matig uw snelheid (max. 6 km/u).
•Veroorzaak geen hinderlijke golfslag.
•Geef rondvaartboten voorrang.
VAREN IN LEIDEN
•Maak gebruik van de afmeervoorzieningen voor pleziervaart.
•Overnachten? Dat kan in de passantenhaven bij de Schrijversbrug.
Vaarbewijs
In Nederland moet u, afhankelijk van
de afmetingen (meer dan 15 meter)
en snelheid (meer dan maximaal 20
km/h) van uw boot, een vaarbewijs
hebben. Welk (klein) vaarbewijs u
nodig heeft, hangt mede af van het
gebied waar u gaat varen.
Meer informatie vindt u bij de ANWB,
www.anwb.nl.
Vaarvergunning
Als u wilt varen met een mechanisch
voorbewogen vaartuig, dan heeft u
een vaarvergunning nodig. Dus voor
vaartuigen met een benzinemotor, een dieselmotor, maar ook met
Vooral de oevers
Bij het schoonmaken van de Oude Rijn
richten de deelnemers zich hoofdzakelijk op de oevers, kades, parken, straten en wegen op maximaal 25 meter
1 januari 1914 is de officiële datum
waarop de reinigingsdienst van
de gemeente Leiden is gestart.
Vanuit de vestiging aan de
Houtmarkt reden de eerste voertuigen de poort uit. Vaak nog met
paard en wagen, maar al snel met
aan weerszijden van de Oude Rijn.
De rivier zelf wordt namelijk door de
provincies, waterschappen, gemeenten, ondernemers en inwoners langs
de route al goed schoongehouden.
Partners
Oude Rijn Schoon is een initiatief
van de Stichting Aquarius en wordt
mede mogelijk gemaakt door de
Provincies: Zuid-Holland en Utrecht,
de Waterschappen: Rijnland en
Stichtse Rijnlanden, en de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp,
en Katwijk, Woerden en BodegravenReeuwijk.
moderne veegwagens. Nu, 100
jaar later, is Stedelijk Beheer nog
steeds de afdeling die van gevel
tot gevel de openbare ruimte
beheert. Eén van de werkzaamheden is het baggeren van de
grachten en het zes keer per week
drijfvuil opvissen met behulp van
de visvlet. De technieken zijn intussen behoorlijk gemoderniseerd,
maar het water schoonhouden
moest 100 jaar geleden al en blijft
tot de dag van vandaag nodig én
belangrijk.
Bootwrakken
Ieder jaar worden er in de Leidse wateren geheel of gedeeltelijk gezonken
boten aangetroffen. De Gemeentelijke
Opsporingsambtenaren (GOA’s) controleren en handhaven op onder
andere ligplaatsvergunningen en de
regels op het water. Ook controleren
ze het water regelmatig op gezonken
boten. De eigenaren van deze boten
worden opgespoord en verzocht hun
boot te verwijderen of weer boven
water te halen. Zo wordt het water
veiliger, schoner en ontstaat er meer
ruimte voor de doorgang van andere
boten. Als de eigenaren niet opgespoord kunnen worden of ze geven
geen gehoor aan het verzoek, dan
worden de boten op verzoek van
de gemeente uit het water gehaald.
Verwijderde boten worden tenminste
3 maanden opgeslagen. Daarna wordt
de bootveiling ingeschakeld (www.
bootveiling.nl) of worden wrakken
afgevoerd. Wilt u een bootwrak doorgeven aan de gemeente? Neem dan
contact op met de gemeente Leiden
via tel.14 071 (Woonomgeving).
Vaste ligplaats?
Heeft u een vaste ligplaats in
Leiden? Plak dan uw registratiebewijs 2014 op een – vanaf de
wal gezien – duidelijk zichtbare
plek.
Heeft u een particuliere ligplaats? Zorg er dan voor dat de
sticker vanaf het water goed te
zien is.
een elektrische motor. De vergunningen worden uitgegeven door het
Hoogheemraadschap van Rijnland,
www.rijnland.net.
leiden.nl/waterloket
Gemeenteberichten 4
Beroep indienen of bezwaar
maken
Wilt u beroep indienen of bezwaar maken
tegen een verleende of geweigerde vergunning of een ander besluit? Lees dan
onder het bericht wat u kunt doen of kijk
op www.leiden.nl/bezwaarschrift. Op deze
website staat welke stappen u daarvoor
kunt ondernemen. De commissie voor de
beroepen bezwaarschriften is bereikbaar
op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur. Tel.
071 5165042.
Live uitzendingen
De raadscommissies en de raadsvergaderingen worden live uitgezonden in beeld
en geluid.
VERGADERINGEN
Commissie bezwaarschriften
Vrijdag 21 maart 2014, om 09.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in
Leiden
Agenda
•Behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing
van het verzoek tot het toepassen
van bestuursdwang op grond van de
Wet milieubeheer ten aanzien van
Heereweg 246 in Lisse (09.30 uur);
•Behandeling van twee bezwaarschriften inzake de verlening van een onttrekkingsvergunning voor de panden
Spieghelstraat 28A en Spieghelstraat
34 (10.15 uur);
•Behandeling van vier bezwaarschriften
inzake de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen
van het pand Haarlemmerweg 49D
(11.00 uur).
Indien u een zitting wilt bijwonen wordt
u aangeraden telefonisch contact op te
nemen met het secretariaat van de Commissie in verband met het eventueel uitvallen van een zitting, tel. 071 5165042.
DIVERSEN
Horeca en Bijzondere Wetten
Publicatieoverzicht per 19 maart 2014
Aanvragen
•Centrum, Streetwise Direct Dialogue:
2 vergunningen voor het werven van
donateurs (11-03-2014)
•Breestraat 149, Bites and Drinks: een
drank- en horecavergunning
(25-02-2014)
•Doezastraat 1, Eetcafé Sijthoff: een terrasvergunning (11-03-2014)
•Haarlemmerstraat 191, Sushi Bento:
een drank- en horecaverlof en een terrasvergunning (10-03-2014)
•Herenstraat 43A, OK dan!: een dranken horecavergunning en een aanwezigheidsvergunning (kansspelautomaten)
(27-02-2014)
•Lammenschansweg 134A,
Danscentrum Lammenschans: een
drank- en horecavergunning
(26-02-2014)
•Maarsmansteeg 2, Maciotto: een
drank- en horecaverlof en een terrasvergunning (11-03-2014)
•Morsweg 63, Brandewijntje 63: een
drank- en horecavergunning
(26-02-2014)
Verzoeken
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft de volgende verzoeken ontvangen:
•Kooiplein: Rudeboy Media verzoekt
vergunning te verlenen voor een Lente
Rommelmarkt op 5 april 2014 tussen
11.00 en 16.00 uur (cat. 1).
•Hooglandse Kerkgracht en Hooglandse
Kerkplein: Stichting CTV Zuid-Holland
verzoekt vergunning te verlenen voor
de Leidse Draaiorgeldag op 10 mei
2014 tussen 09.00 en 18.00 uur (cat. 1).
•Hoek Haarlemmerstraat/Lange Mare:
M. van Heugten verzoekt vergunning
te verlenen voor de Nacht van de Fooi
op 17 mei 2014 tussen 10.00 en 18.00
uur (cat. 1).
•Hooglandse Kerkgracht: H.W.Scholten
verzoekt vergunning te verlenen voor
Beelden in Leiden van 22 mei tot en
met 2 augustus 2014.
•Hooglandse Kerkplein: BplusC verzoekt
vergunning te verlenen voor de Open
dag op 24 mei 2014 tussen 11.00 en
16.00 uur (cat. 2A).
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze
over het verzoek tot 2 april 2014 schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van
de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300
PC Leiden. Informatie: Bureau Evenementen, tel. 071 5165144.
Verleende
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft voor de volgende
evenementen vergunning verleend:
•Haarlemmerstraat, Gerecht, waterroute in het centrum, Koornbrug,
Hoogstraat, Stadhuisplein,
Aalmarkt: Centrummanagement,
Verrassend Winkel Weekend op 29
en 30 maart 2014. Fashion en dans
Haarlemmerstraat zaterdag 29 maart
tussen 12.00 en 14.30 uur (cat. 2A).
Fashion en dans Haarlemmerstraat zondag 30 maart tussen 13.00 en 16.00
uur (cat. 2A). Vintagemodemarkt
Gerecht zaterdag 29 en zondag 30
maart tussen 10.00 en 16.00 uur. Korte
activiteit op Hoogstraat, Aalmarkt,
Stadhuisplein, Koornbrug op zondag
30 maart tussen 13.00 en 16.00 uur
(cat. 1), Haarlemmerstraat zaterdag 29
en zondag 30 maart tussen 12.00 (zondag vanaf 13.00 uur) en 16.00 uur (cat.
1). Fashiontheater waterroute Nieuwe
Rijn en Rijn zondag 30 maart tussen
13.00 en 16.00 uur (cat.1).
•Vismarkt: H. v.d. Reijden, Biomarkt op
13 april 2014 tussen 12.00 en 18.00
uur (cat. 1 vanaf 13.00 uur).
•Bevrijdingsplein: Off-Screen, Dutch
Streetcup 2014 op 19 april 2014 tussen 11.00 en 18.00 uur (cat. 1), soundcheck tussen 10.00 en 11.00 uur
(cat.1).
•Beestenmarkt: Koninklijke Landmacht,
200 Jaar Koninklijke Landmacht op 23
april 2014 tussen 12.00 en 12.30 uur,
en tussen 15.00 en 15.30 uur (cat. 1).
•Terras Petit Restaurant de Valk aan
zijde Rijnsburgersingel: S.Regeer,
Verkeersbesluiten
Herinrichting kruispunt Hooigracht - Ingenieur Driessenstraat
en kruispunt Langegracht - Klokpoort
Definitief verkeersbesluit
Op 19 maart 2014 is besloten het volgende
verkeersbesluit vast te stellen:
•Herinrichting kruispunt Hooigracht Ingenieur Driessenstraat en kruispunt
Langegracht - Klokpoort
Het verkeersbesluit is vanaf 19 maart
2014 te vinden in de Staatscourant, www.
overheid.nl. Daarnaast kan in het stadhuis en bij het Stadsbouwhuis een papieren versie van het verkeersbesluit worden
ingezien. Voor dit besluit is de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) gevolgd. Tegen het genoemde besluit kan door belanghebbenden die
al eerder een zienswijze kenbaar hebben
gemaakt, binnen zes weken na datum van
publicatie in de Staatscourant beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag,
sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Bij een spoedeisend belang
kan daarbij tevens bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een
verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Leiden
hebben besloten om voor de onderstaande
plaats een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.
•Petronella Moenspad 34
Belanghebbenden kunnen gedurende zes
weken een bezwaarschrift indienen. Informatie: tel. 071 5165503.
Definitief aanwijzingsbesluit
ondergrondse containerlocaties
Levendaal-Oost, Havenwijk-Zuid,
Breestraat
Op 17 maart 2014 zijn namens het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Leiden de volgende locaties
voor ondergrondse containers ten behoeve van huishoudelijk restafval definitief
aangewezen:
Straatnaam / thv
Korevaarstraat thv 2
2
113
Levendaal thv 37/59
2
123
Sint Jorissteeg thv 2/20
3
125
Geregracht thv 111
2
127
Levendaal thv 80
3
129
Levendaal thv 105
2
132
Levendaal thv 193
2
139
Utrechtse Veer, hoek Veerstraat
2
141
Looiersplein, achter 5,
Wevershof
1
49
Waardgracht thv Looiersplein
1
51
Hoek Korte Langestraat,
Nieuwe Waardstraat
2
52
Langestraat thv 59/61/63
2
55
Groenesteeg, naast 81, hoek
Langestraat 39
2
56
Kaarsenmakersstraat thv
-plein
2
57
Spoelstraat thv 19
1
58
Breestraat thv 69/71
2
100
locatie­
nummer
Tevens is het besluit voor de definitieve
aanwijzing van de volgende 4 locaties voor
ondergrondse containers ten behoeve van
huishoudelijk restafval, aangehouden.
Aantal
containers
•Nieuwe Beestenmarkt 3A, Sumatra
House: een drank- en horecavergunning en een terrasvergunning
(12-03-2014)
•Nieuwe Beestenmarkt 14, Sumatra
House: een drank- en horecavergunning en een terrasvergunning
(12-03-2014)
•Nieuwe Rijn 42A, Pannenkoekenhuis
Nieuwe Rijn: een drank- en horecavergunning (11-03-2014)
•Vlietweg 66T, Onderlinge
Tuinvereniging: een drank- en horecavergunning (paracommercieel)
(05-03-2014)
•Vrouwenkerkkoorstraat 7, India Way:
een terrasvergunning (wijziging)
(04-03-2014)
De aanvragen kunnen vanaf woensdag
gedurende twee weken worden ingezien
bij Bouwen en Wonen, Langegracht 72.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze
periode hun zienswijze op de vergunningverlening geven. Dit kan schriftelijk bij de
gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC
Leiden of mondeling nadat u een afspraak
heeft gemaakt met Horeca en Bijzondere
Wetten, te bereiken via tel. 14 071.
Verleende vergunningen
•Centrum, Streetwise Direct Dialogue:
2 vergunningen voor het werven van
donateurs (13-03-2014)
•Boommarkt 5A, (Stichting Exploitatie)
Sociëteit Quintus: een ontheffing van
de vergunningvoorschriften t.b.v. de
Museumnacht 2014 (12-03-2014)
•Middelstegracht 36, Stichting Vrijplaats
Koppenhinksteeg: een ontheffing ex
art. 35 DHw (tapontheffing t.b.v. concertavond 5 april) (12-03-2014)
•Noordeinde 44, Avenue: een drank- en
horecavergunning en een aanwezigheidsvergunning (kansspelautomaten
(13-03-2014)
•Perzikweg 2, Dos Bailadores: een
drank- en horecavergunning
(11-03-2014)
De besluiten kunnen vanaf woensdag zes
weken worden ingezien bij Bouwen en
Wonen, Langegracht 72. Wie rechtstreeks
in zijn belangen is getroffen, kan binnen
zes weken na de achter het besluit vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij
de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300
PC Leiden. Indien, gelet op de betrokken
belangen, spoed is vereist, kan om een
voorlopige voorziening worden verzocht
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage, postbus 20302, 2500
EH Den Haag.
Koningsdag op 26 april 2014 tussen
14.00 en 21.00 uur (cat. 2B).
•Terras Morsstraat 60: Restaurant De la
Soul, Koningsdag op 26 april 2014 tussen 12.00 en 20.00 uur (cat.1).
Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen.
Voorlopige voorziening
Indien er, gelet op de betrokken belangen,
spoed is vereist kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht bij de rechtbank ’s-Gravenhage. Informatie: Bureau
Evenementen, tel. 071 5165144.
Locatie­
nummer
Inzage stukken
De stukken zijn - tenzij expliciet anders
vermeld - in te zien in het atrium van het
stadhuis (Stadhuisplein 1) en in de hal van
het Stadsbouwhuis (Langegracht 72).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
8.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag
van 8.30-13.00 uur geopend.
•Leidse Hout bij Theehuis: A. de Mooy
verzoekt vergunning te verlenen voor
de Lente Fair op 25 mei 2014 tussen
10.00 en 17.00 uur.
•Route: Sportcity Avondvierdaagse verzoekt vergunning te verlenen voor de
Sportcity Avondvierdaagse van 20 tot
en met 23 mei 2014 tussen 18.00 en
21.00 uur, 23 mei tot 22.00 uur (cat.
2A tot 70 dB(A)).
•Van Vollenhovenkade/ L.H.C.
Roomburg: Leidse Hockeyclub
Roomburg verzoekt vergunning te verlenen voor Pims van 6 tot en met 8 mei
2014. Op 6 mei tussen 19.30 en 22.30
uur (cat. 2A tot 70 dB(A)), 7 mei tussen
10.00 en 19.00 uur (cat.1), en 8 mei
tussen 10.00 en 17.00 uur(cat.1).
•Beestenmarkt: DNS Promotions verzoekt vergunning te verlenen voor de
Curiosamarkt op 7 juni 2014 tussen
9.00 en 17.00 uur.
•Morspoort, De Burcht en terras
Koetshuis, 22 Leidse Hofjes, Leidse
grachten centrum: Stichting Cum
Laude Concerten verzoekt vergunning te verlenen voor de Leidse
Hofjesconcerten op 8 en 9 juni 2014.
•Op 8 juni tussen 10.00 en 19.00 uur,
Burchtlocatie tussen 13.00 en 19.00
uur (cat.1),
•Op 9 juni Morspoort tussen 13.00 uur
en 22.00 uur (cat.1), (vanaf 19.00 uur
cat. 2A).
•Vismarkt: Karels biofriet verzoekt
vergunning te verlenen voor De
Biologische Smaak van Leiden op 8 juni
2014 tussen 12.00 en 18.00 uur (cat. 1
vanaf 13.00 uur).
•Drie Octoberstraat tussen Herenstraat
en Duivenbodestraat
•Wijkcomité Tuin Stadwijk Staalwijk
verzoekt vergunning te verlenen voor
Straatspeeldag op 11 juni 2014 tussen
14.00 en 17.00 uur.
Zienswijze
containers
Gemeenteberichten van 19 t/m 25 maart 2014
U vindt de gemeenteberichten ook op:
www.leiden.nl/gemeenteberichten
Aantal
19 maart 2014
Kalvermarkt thv 1 / 2
1
46
Kalvermarkt thv 11, hoek
Zuidsingel
1
48
Levendaal thv 157/155
2
135
Breestraat thv 92
2
101
Straatnaam / thv
Inzage stukken
De volledige tekst van het besluit en de bij
dit besluit behorende locatietekeningen liggen met ingang van 19 maart tot en met
30 april 2014 in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het stadsbouwhuis (Stadsbouwhuis, Langegracht 72) op
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00
uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. U kunt de stukken ook inzien en downloaden op www.
leiden.nl/ondergronds.
Beroep en bezwaar
Belanghebbenden die hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt betreffende het
voorlopig aanwijzingsbesluit kunnen tot
30 april 2014 beroep aantekenen tegen
dit besluit bij de rechtbank.
Informatie
Op www.leiden.nl/ondergronds vindt u
online nieuws en antwoord op de meest
gestelde vragen over ondergrondse
containers in uw wijk. Meer informatie
nodig? Dan kunt u telefonisch terecht bij
de gemeente Leiden, via tel.14 071, Leiden, keuze 1.
Bekendmaking Belasting­
samenwerking Gouwe-Rijnland
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR) verzorgt de belastingen voor het
hoogheemraadschap van Rijnland en de
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten,
Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt
de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde
voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Het dagelijks bestuur van de BSGR
maakt bekend dat in zijn vergadering van
25 november 2013 de ‘Beleidsregels heffingsmaatstaf rioolheffing BSGR’ zijn vastgesteld. Deze beleidsregels treden op de
dag na deze bekendmaking in werking en
werken terug tot en met 1 januari 2014. De
‘Beleidsregels heffingsmaatstaf rioolheffing
BSGR’ bevatten regels over hoe de BSGR
de heffingsmaatstaf voor de rioolheffing
gebruiker voor woningen bepaalt, als er
geen bruikbaar waterverbruik voorhanden
is. Het dagelijks bestuur van de BSGR maakt
bekend dat in zijn vergadering van 3 maart
2014 de ‘Leidraad Invordering BSGR 2014’
is vastgesteld. Deze Leidraad treedt op de
dag na deze bekendmaking in werking en
werkt terug tot en met 1 januari 2014. De
‘Leidraad Invordering BSGR 2014’ bevat
beleidsregels en procedures over hoe de
BSGR omgaat met de invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Kijk voor meer informatie op: www.bsgr.nl.
AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Publicatieoverzicht per 19-03-2014
•Bargelaan 180, plaatsen van reclame,
11-03-2014
•Beekforel 41, maken van een aanbouw
aan de zijkant van de woning, wijzigen
achtergevelkozijn en kappen van een
lindeboom, openbaar gebied, 10-032014
•Bethlehemshof 1, schilderen van de
gevels, ramen en deuren, rijksmonument, 03-03-2014
•Boerhaavelaan, tijdelijk verplaatsen van
de woonwagen van Trekvaartplein 58
t.h.v. nr. 2 naar Trekvaartplein t.h.v. nr.
60, 05-03-2014
Gemeenteberichten 5
19 maart 2014
•Haagweg 28, plaatsen fietsoverkapping in de voortuin, 06-03-2014
•Haarlemmerstraat 86, onderhoud van
het voorhuis, rijksmonument,
05-03-2014
•Kaiserstraat 25, plaatsen belettering op
het gebouw, 05-03-2014
•Langegracht 87, verbouw van het pand
tot 1 appartement en 4 kamers,
07-03-2014
•Morsstraat 25, plaatsen van reclame,
gemeentelijk monument, 27-02-2014
•Pieterskerkgracht 5, plaatsen van voorzetramen achter de kozijnen in de
voorgevel, rijksmonument, 05-03-2014
•Rijnsburgerweg 84, reparatie dorpels
diverse ramen en plaatsen voorzetramen, gemeentelijk monument,
11-03-2014
•Scheepmakerssteeg 4, maken van een
uitbouw aan de zijgevel en plaatsen
van een dakkapel, 07-03-2014
•Sterzegge 11, afzetten van 2 esdoorns,
openbaar gebied, 06-03-2014
•Stoelenmatterstraat 18, verplaatsen van een woonwagen van Trekvaartplein 75 naar
Stoelenmatterstraat 18, 11-03-2014
•Tunicaduin, kappen van 23 lindebomen, openbaar gebied, 11-03-2014
•Vlietweg, plaatsen van een bijenstal bij
‘t Vogelhoff, 04-03-2014
•Vlietweg 64A, bouwen van een
schuur, 10-03-2014
•Vlietweg 66F, (Oostvliet tuinnr. 37),
plaatsen van een tuinhuis, 07-03-2014
•Vlietweg 66T, (Wilgenpad tuinnr. 12),
plaatsen van een kas, 10-03-2014
•Vlietweg 66T, (Wilgenpad tuinnr. 8)
plaatsen van een blokhut, 07-03-2014
Overige
•De Sitterlaan 20A, aanvraag onttrekkingsvergunning wijzigen eengezins-
woning naar kamergewijze verhuur ,
10-03-2014
•Herensingel 2C, aanvraag onttrekkingsvergunning wijzigen eengezinswoning naar kamergewijze verhuur,
03-03-2014
De ontvangen aanvragen kunnen vanaf
a.s. donderdag, gedurende twee weken
worden ingezien bij Bouwen en Wonen,
Langegracht 72 of via www.leiden.nl/
publicaties/vergunningen.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Publicatieoverzicht per 19-03-2014
Regulier
•Breestraat 147, verbouw winkel tot
winkel met bovenwoning, gemeentelijk
monument, 07-03-2014
•Doelensteeg 1A, plaatsen van zonnepanelen, 05-03-2014
•Hogewoerd 79, wijzigen gebruik van
winkelruimte naar bedrijfsruimte met
woonruimte, gemeentelijk monument,
07-03-2014
•Hooglandse Kerkgracht 22, restaureren
monumentale stoep, rijksmonument,
05-03-2014
•Kanaalweg, vervangen van wachtplaatsen Kanaalbrug en Spoorbrug,
07-03-2014
•Kooiplein, bouwen winkels, openbare
garage en parkeerdek en maken in- en
uitrit, 05-03-2014
•Kooiplein, nieuwbouw appartementen
en maatschappelijke voorzieningen,
gewijzigde aanvraag, 10-03-2014
•Korte Hansenstraat 4, verbouw van de
woning tot 3 appartementen, het realiseren van een dakterras en aanbouw
(berging) aan de achterzijde,
07-03-2014
Contact met de gemeente Zelf regelen via internet
U kunt steeds meer gemeentezaken
zelf regelen via het Digitaal Loket op
www.leiden.nl/loket .
Zo kunt u er een verhuizing doorgeven
en grofvuil laten ophalen.
Een afspraak met de gemeente maakt u
via www.leiden.nl/afspraak.
Vraag of opmerking?
Heeft u een vraag of opmerking? Gebruik
het contactformulier voor bewoners op
www.leiden.nl/contact. Of log in met uw
bedrijfsaccount en gebruik het contact­
formulier voor bedrijven.
Bellen
De gemeente is op werkdagen bereikbaar
via telefoonnummer 14 071 (8.30 tot 17.00
uur). Vanuit het buitenland gebruikt u
tel. +31 71 5165165.
Openingstijden
De balies zijn op werkdagen open van
•Langegracht 70, bodemsanering deelgebied A gasfabrieksterrein,
06-03-2014
•Marnixstraat, Nieuw Leyden Veld
42, tussen Marnixstraat en Lodewijk
Napoleonstraat en tussen Van Limburg
Stirumstraat en de Molenstraat bouwen van 10 woningen, 05-03-2014
•Spoorbloem 25, plaatsen fietsenschuur
op voorerf, 06-03-2014
•Sterzegge 11, afzetten van 2 esdoorns,
openbaar gebied, 11-03-2014
•Vitruviusstraat 201, dichtmaken van de
vide, 10-03-2014
Verleende stadschoonvergunning
•Middelstegracht 38, aanbrengen
van een muurschildering zijde Ir.
Driessenstraat, 05-03-2014
De vergunningen zijn vanaf a.s. donderdag gedurende zes weken in te zien bij
Bouwen en Wonen, Langegracht 72 of
via www.leiden.nl/publicaties/vergunningen. Wie rechtstreeks in zijn belangen is
getroffen, kan binnen zes weken na de
achter de verleende vergunning vermelde
datum een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Leiden, postbus 9100, 2300
PC Leiden. Indien, gelet op de betrokken
belangen, spoed is vereist kan om een
voorlopige voorziening worden verzocht
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage, postbus 20302, 2500
EH Den Haag.
Uitgebreid
•Aalmarkt 11, herontwikkeling van
het bouwblok tussen de Breestraat,
Mandenmakerssteeg en de Aalmarkt,
bestaande uit sloop, verbouw en
nieuwbouw t.b.v. wonen en winkels,
rijksmonument, 11-03-2014
De vergunningen zijn vanaf a.s. donderdag gedurende zes weken in te zien bij
Bouwen en Wonen, Langegracht 72 of via
www.leiden.nl/publicaties/vergunningen.
Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken
na de datum van de ter inzagelegging een
beroepschrift indienen bij de rechtbank
’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Indien er,
gelet op de betrokken belangen, spoed is
vereist, kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
RUIMTELIJKE ORDENING
Verleende omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat
Namens het college van burgemeester en
wethouders wordt bekend gemaakt dat de
omgevingsvergunning, Ruime Consciëntiestraat, NL.IMRO.0546.PB00050-0302, is
verleend. De omgevingsvergunning maakt
het realiseren van twee aaneengesloten
woningen, een omsloten parkeerterrein
dat ruimte biedt aan elf auto’s en het wijzigen van de tuinmuur in de Ruime Consciëntiestraat mogelijk. Het ontwerp van
de omgevingsvergunning heeft vanaf 16
april tot en met 29 mei 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn vier
zienswijzen ontvangen. Dit betekent dat
voor het verlenen van de omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad is
vereist. De zienswijzen zijn beantwoord in
een zienswijzennota en hebben er niet toe
geleid dat het college een ander standpunt
inneemt ten aanzien van het verlenen van
de omgevingsvergunning. Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten
de benodigde vvgb ten behoeve van het
bouwplan te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken liggen van donderdag
20 maart 2014 zes weken ter inzage in het
atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1)
en bij Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72), beiden geopend op
maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur.
Het stadhuis is daarnaast ook geopend op
donderdagavond van 17.00-20.00 uur en
zaterdag van 09.00-13.00 uur. De digitale versie van de omgevingsvergunning is
beschikbaar op www.leiden.nl/ruimtelijkeordening en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tijdens deze beroepstermijn kan een
beroep worden ingesteld door de volgende personen:
•belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
•belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijze te
•hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Een beroepschrift kunt u tot en met donderdag 1 mei 2014 indienen bij de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Naast
een beroepschrift kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend
bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de genoemde
beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening
is besloten.
Informatie
Nadere informatie kunt u inwinnen in
het Stadsbouwhuis (Bouwen en Wonen),
Langegracht 72, tel. 14 071 of via www.
leiden.nl/contact.
De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Leiden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend
8.30 tot 17.00 uur. Burgerzaken, Bouwen,
Wonen, Bedrijven, Horeca en Evenementen vanaf 12.00 uur alleen op afspraak.
Het stadhuis is ook geopend (alleen op
afspraak) op donderdagavond (tot 20.00
uur) en zaterdagochtend (9.00 tot 13.00
uur).
Geen zin om te wachten? U kunt van
tevoren via www.leiden.nl/afspraak een
afspraak maken.
Op www.leiden.nl/contact vindt u de
actuele openingstijden tijdens feestdagen.
•Balie burgerzaken stadhuis,
Stadhuisplein 1
•Overige balies Stadsbouwhuis,
Langegracht 72
Brief sturen
Ons postadres: Gemeente Leiden, postbus
9100, 2300 PC Leiden.
Facebook en Twitter
De gemeente Leiden is actief op Facebook
www.facebook.com/gemeenteleiden en
Twitter www.twitter.com/gemeenteleiden.
Op deze manier blijft u altijd op de hoogte
van het gemeentelijk nieuws.
Meldingen en klachten
Meldingen over de woonomgeving
of openbare ruimte kunt u doen via
www.leiden.nl/contact of www.verbeterdebuurt.nl. Heeft u een klacht over een
ambtenaar? Ga dan naar www.leiden.nl/
klacht. Website gemeente Leiden:
www.leiden.nl/gemeente