Voorwaarden CHI win-actie tickets Dreamgirls Deze actie is een

Voorwaarden CHI win-actie tickets Dreamgirls
Deze actie is een initiatief van Albert Verlinde Entertainment en TrendyHair Company.
Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:















Deze actie is geldig tot 1 januari 2015. Deelname aan de actie na deze datum is niet mogelijk;
Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar verklaren voor deelname aan deze actie toestemming
te hebben verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger;
Om in aanmerking te komen voor een prijs dient u uw correcte, actuele en complete
persoonsgegevens en een correcte, unieke wincode in te vullen. Bij bepaling van de winnaars
zal worden geverifieerd of de beoogde winnaars aan deze voorwaarde hebben voldaan.
Door deelname aan deze actie geef u Albert Verlinde Entertainment en TrendyHair Company
kosteloos toestemming om de door u ingevulde persoonsgegevens op te nemen in haar
gegevensbestand en te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden;
Door deelname aan deze actie wordt u automatisch lid van de gratis VIP-nieuwsbrief van
Albert Verlinde Entertainment. U kunt zich te allen tijde weer afmelden;
Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de (uitslag van) deze actie kan verder niet
worden gecorrespondeerd;
Dreamgirls de musical is vanaf 17 september 2014 t/m 2 februari 2015 te zien in de grootste
regiotheaters van Nederland. Datum en locatie worden in overleg bepaald op basis van
beschikbaarheid;
Er wordt per e-mail contact gezocht met de beoogde winnaars om afspraken te maken over de
ontvangst van de prijs. Indien Albert Verlinde Entertainment binnen vijf werkdagen geen
e-mailcontact heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar met gebruikmaking van het door
de winnaar opgegeven e-mailadres, heeft Albert Verlinde Entertainment het recht de prijs voor
diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen conform deze voorwaarden;
De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of
diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd;
Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar;
Bij eventuele afgelasting van een voorstelling kan geen aanspraak gemaakt worden op enige
vorm van compensatie;
De naam en woonplaats alsmede eventuele reacties van winnaars kunnen worden vermeld in
communicatie-uitingen rondom de uitkomst van de actie (bijvoorbeeld op de website, social
media kanalen of in de nieuwsbrief);
Albert Verlinde Entertainment en TrendyHair Company zijn op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor de gevolgen van
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan
de actie of de aanwijzing van de winnaars;
Albert Verlinde Entertainment en TrendyHair Company zijn gerechtigd naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te
wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of
aan te passen. Een eventuele wijziging of aanpassing van de actie, zal op passende wijze
(bijvoorbeeld via deze site) publiekelijk bekend worden gemaakt;
In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van
Albert Verlinde Entertainment B.V. en TrendyHair Company. Het besluit van de directie is niet
voor beroep vatbaar.