6 V oet Champignons: Champignons met een sociaal tintje

magazine van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging
chaMpignons
werk
2 Meer gemak, meer smaak
4 Beschikbaarheid veen uit Duitsland neemt af
5 Column: #Selfie en felfie
6 Voet Champignons:
Champignons met een
sociaal tintje
Tiende jaargang - nummer 1 - maart 2014
8Grip op micro-organismen = grip op
compostkwaliteit
10 Lutece op gulfood
11 Face-to-face-promotieacties meest effectief
12 Product in beeld: Houtsubstraat
productinnovatie
Meer gemak, meer smaak
In West-Europa loopt het gebruik van champignons in de foodservice en met
name het gebruik van champignonconserven terug. Voor Lutèce belangrijke
redenen om met nieuwe concepten de voordelen en veelzijdigheid van
champignons onder de aandacht te brengen in de foodservice.
Wereldwijd zijn flexibele verpakkingen
aan een opmars bezig. Deze trend zet
zich in alle productcategorieën binnen de
foodsector door. Inspelend hierop heeft
Lutèce haar assortiment uitgebreid met
smartpacks. Dit zijn flexibele stazakken
gemaakt van aluminium en kunststof.
“Een flexibele verpakking heeft een
duidelijke meerwaarde ten opzichte
van blik of glas”, licht productmanager
Frans Verhagen van Lutèce toe. “Zo is
deze eenvoudig te openen, bestaat er
geen risico op breuk en past een flexibele
verpakking prima binnen de huidige
HACCP-normen. Werk je als horecagelegenheid of grootkeuken met glas,
dan moet je diverse speciale procedures
hanteren.” Flexibele verpakkingen zijn
daarnaast duurzamer: ze zijn makkelijker
te vouwen, waardoor sprake is van
minder afvalvolume.
Lutèce introduceerde in oktober 2013 een nieuw product:
champignons & fond. Het gaat hierbij om gesneden
champignons in eigen bouillon. Hierdoor blijven de
smaak- en voedingsstoffen en de stevigheid van de
champignons maximaal behouden.
De champignonsmaak is intensief en aromatisch en
benadert de smaak van verse champignons. De fond kan
dienen als basis voor soepen en sauzen. Champignons
& fond is bestemd voor de foodservicemarkt. Het is
het vijfde product in de smartpack-lijn van Lutèce.
De stazak, met een inhoud van 2140 gram, heeft een
duidelijke meerwaarde ten opzichte van blik of glas:
de smartpack is eenvoudig te openen, er bestaat geen
risico op breuk en een flexibele verpakking sluit goed
aan bij de huidige HACCP-normen.
Fond
Een nieuw product dat Lutèce heeft geïntroduceerd, is champignons & fond. Het
gaat hierbij om gesneden champignons
in eigen bouillon. De unieke champignonsmaak blijft daardoor behouden. De marktintroductie van champignons & fond is
gestart in Duitsland, de Benelux en
Scandinavië. Verhagen: “De ervaring die
we in deze landen opdoen, gebruiken
we bij de introductie in de rest van de
wereld.”
De aandacht bij de introductie van champignons & fond ligt hoofdzakelijk op het
enthousiasmeren van gebruikers. “Dit wil
zeggen dat we het product zelf voorstellen
aan koks en inkopers en daardoor vraag
naar het product creëren. Zo voorkomen
we dat het product onbekend blijft bij de
daadwerkelijke gebruikers. Want onbekend maakt onbemind.”
Promotie
Actie: gratis afsluitclips bij de aankoop van smartpacks.
2
De promotiemiddelen die Lutèce inzet,
variëren per afzetkanaal. Een belangrijke
rol spelen de kookdemonstraties en
Geprinte deksels om champignons & fond
te promoten bij kopers van houdbare
champignons.
proeverijen in de foodservicewinkels van
onder andere Metro en Edeka. Verhagen:
“Tijdens de demonstraties worden eenvoudige, smaakvolle gerechten bereid
die geproefd kunnen worden. Ook delen
we tijdens de demo’s receptenboekjes uit
om koks te stimuleren champignons te gebruiken in hun gerechten. Daarnaast levert
ook de deelname aan huisbeurzen bij onze
klanten veel directe klantcontacten op.”
Ook de bestaande producten van Lutèce
worden benut om champignons & fond
onder de aandacht te brengen. “Onze
grootblikken krijgen een bedrukte
deksel waarmee we de voordelen van
champignons & fond toelichten. Een zeer
effectieve manier van communiceren
Kookdemonstratie bij Metro in Duitsland.
naar de eindgebruiker. Naast deze middelen
zetten we ook direct mailings, displays, sealclips voor het sluiten van de smartpack en
introductie-acties in om de smartpack en
champignons & fond onder de aandacht
te brengen.”
3
dekaarde
column
Beschikbaarheid veen uit
Duitsland neemt af
Al decennia komt het meeste veen dat gebruikt wordt
voor de productie van dekaarde voor Nederlandse
champignontelers uit veengebieden in Duitsland.
Maar de beschikbaarheid van veen uit de bestaande
wingebieden neemt af. CNC Grondstoffen oriënteert
zich op de toekomst.
#Selfie en felfie
Selfie werd uitgeroepen tot het woord
van het jaar 2013. Een selfie is een
zelfportret, meestal gemaakt met een
digitale camera of een smartphone,
waarbij de foto genomen is door de
persoon die erop afgebeeld staat. Snel
daarna begon de felfie, ofwel de farmers
selfie, aan een opmars op Nederlandse
sociale netwerksites. De felfie waaide
over vanuit Ierland, waar de rage begon.
Felfies zijn zelfportretten waarop boeren
samen met hun boerderij(dieren) op de
foto gaan. Diverse Nederlandse boeren
en tuinders doen er enthousiast aan mee
om de landbouw onder de aandacht te
brengen. Vaak met veel zelfbewustzijn
en trots.
In overdrachtelijke zin is het voor jezelf
als ondernemer of werknemer belangrijk
om af en toe eens een selfie of felfie te
maken. Om jezelf eens goed te bekijken
in de spiegel en te reflecteren op je
bezigheden. Daardoor weet je wie je bent,
wat je motiveert, wat je gemakkelijk afgaat
en waar nog uitdagingen liggen.
Zo is het vertrek van Godert Tegeberg naar
VION voor de Raad van Commissarissen een
selfie-moment voor C4C. We analyseren
waar de bedrijven van C4C nu staan en wat
en wie we nodig hebben voor de toekomst.
Daarbij staat vast dat we voortgaan op de
ingeslagen weg van efficiencyverbeteringen,
productdiversificatie en internationalisering.
Dit om in te spelen op veranderingen in de
markten waarin C4C actief is. Want verandering is de enige constante in de wereld,
daarover bestaat geen twijfel. Vandaag
moeten we meer dan ooit allerlei complexe
veranderingen bij zien te houden. En doordat veranderingen elkaar steeds sneller
opvolgen, zijn bedrijfsresultaten steeds
meer afhankelijk van de wijze waarop we
continu met veranderingen omgaan. Dat
geldt voor de bedrijven van C4C en ook
voor de paddenstoelentelers die lid zijn
van CNC. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat iedere schakel in de keten
ruimte nodig heeft om te ondernemen.
Alleen dan kan een toekomstbestendige
keten bestaan waarin de felfie de plek
krijgt die hij/zij verdient!
Rian Verwoert
Voorzitter Raad van Commissarissen
C4C Holding
kort nieuws
In de tuinbouw is de champignonsector slechts een kleine verbruiker van veen. Toch is veen een belangrijke grondstof voor
de champignonteelt: het is namelijk het hoofdingrediënt van
dekaarde. Op dit moment wordt het meeste veen voor dekaarde
gewonnen in Duitsland. Maar de bestaande wingebieden raken
uitgeput en de Duitse overheid wordt steeds terughoudender
met het verlenen van nieuwe vergunningen. Dat betekent dat
er in de nabije toekomst wellicht geen veen uit Duitsland meer
beschikbaar is. In de Baltische Staten en Ierland wordt wel op
grote schaal veen gewonnen voor toepassing in de tuinbouw.
Nadeel is dat dit veen over een veel grotere afstand moet worden
vervoerd naar Nederland, wat de transportkosten en daarmee
Veenwinning in Duitsland.
4
de kostprijs van de dekaarde verhoogt. Bovendien verdwijnen
ook in deze landen waardevolle veengebieden bij de afgravingen.
En dat terwijl een veenlaag, onder de juiste natuurlijke omstandigheden, met slechts één millimeter per jaar groeit. Niet voor
niets dus dat CNC Grondstoffen zich oriënteert op de toekomst.
Pieter Vervoort, proces- en productcoördinator: “We volgen twee
sporen: we doen onderzoek naar alternatieven voor veen in
dekaarde en kijken tegelijkertijd wat leveranciers uit wingebieden
buiten Duitsland ons te bieden hebben.”
Lange adem
Het onderzoek naar alternatieven voor veen is anderhalf jaar
geleden van start gegaan. Een simpele opgave is het niet.
Vervoort: “Veen heeft een aantal unieke eigenschappen waardoor het bijzonder geschikt is voor de teelt van champignons.
Het watervasthoudend vermogen is hoog en het vochtgehalte
van veen is ook makkelijk weer op peil te brengen. Dit is belangrijk tijdens de teelt. Verder zijn mengsels van diverse veensoorten
bijzonder geschikt om sturing te geven aan de grofheid of
fijnheid van de dekaarde. Als je op zoek gaat naar alternatieven,
moet je daar rekening mee houden. Bovendien moeten alternatieven natuurlijk ook qua kosten concurrerend zijn.” De zoektocht naar alternatieven voor veen blijkt een zaak van de lange
adem. “De eerste proeven hebben tot interessante inzichten
geleid, maar nog niet tot dé oplossing. Wordt vervolgd dus”,
vertelt Vervoort.
Trends Nederlandse champignonsector
Het aantal champignonbedrijven in
Nederland is in 2013 minder gedaald dan in
voorgaande jaren. In 2013 liep het aantal
bedrijven met 3% terug tot 127. Het totale
areaal van de bedrijven met champignonteelt is in 2013 voor het eerst in jaren gegroeid: plus 5% tot 700.000 m2. Het gemiddelde areaal van handmatig oogstende
bedrijven bedraagt 3.200 m2, dat van
machinaal oogstende bedrijven 13.100 m2.
Bron: LEI - Market Intelligence
Champignons, 2013
5
bedrijfsreportage
Champignons met een sociaal tintje
Voet Champignons en CNC
Welke producten neemt u af van CNC Grondstoffen?
“Compost en dekaarde. Daarnaast laten we de champignoncellen vullen door CNC Grondstoffen.”
Sinds wanneer bent u lid van de coöperatie CNC?
“Sinds 1988, toen het bedrijf is gestart. Langdurige relaties
met onze toeleverancier vinden we belangrijk.”
Wat doet CNC Grondstoffen goed?
“Door de jaren heen is sprake van een constante compostkwaliteit.”
Voet Champignons uit Volkel was één van de bedrijven
die meedongen naar de titel ‘Agrarisch Ondernemer
2014’. Als deze Champignonswerk voor u ligt, is (bijna)
bekend of René en Gonny Voet deze titel daadwerkelijk
mogen voeren. Het plukbedrijf onderscheidt zich
onder meer door zijn omvang, zijn focus op kwaliteit
en door aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. “Voor ons is het heel normaal om zo te
werken. Wij zien de nominatie vooral als een opsteker
voor onze medewerkers en voor de champignonsector
in zijn geheel.”
Met een oppervlak van 17.500 m2 hoort de kwekerij van René
en Gonny Voet tot een van de grootste plukbedrijven van ons
land. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren geleidelijk naar
deze omvang toe. “We zijn in 1988 gestart met onze kwekerij”,
vertelt René Voet. “Ik heb een opleiding gevolg tot timmerman,
maar toen hier weinig werk in was, ben ik bij een champignonkweker gaan werken. Voor mezelf beginnen was een logische
vervolgstap.”
6
Waar liggen verbeterpunten voor CNC Grondstoffen?
“De focus mag nog wat meer liggen op kwaliteit in plaats
van op kwantiteit. Kwalitatief hoogwaardige compost is de
belangrijkste voorwaarde om te overleven.”
De thuisbasis van de kwekerij lag en ligt aan de Maatseheistraat
in Volkel. Daarnaast werd in 1994 een bedrijfslocatie gerealiseerd
aan de Meerkensweg in Volkel. In 2013 kwam daar nog een
kwekerij in Mariaheide bij. “Met name de laatste jaren hebben
we flink aan de weg getimmerd. Zo is het bedrijf aan de
Meerkensweg in 2007 verdrievoudigd qua omvang en zijn hier
vervolgens in 2010, 2011 en 2012 cellen bijgebouwd.”
Voor Voet is schaalvergroting een manier om interessant te blijven
voor afnemers en toeleveranciers en zich te onderscheiden in
de markt. “Iedere kweker doet dat op zijn eigen manier, wij
zetten in op schaalvergroting. Op deze manier hopen we net
iets interessanter te zijn dan een ander. Maar we kiezen wel
bewust voor gefaseerde groei, zodat we dit in de organisatie
kunnen bijbenen en de kwaliteit en productie op peil kunnen
houden. Je bouwt dan wellicht iets duurder dan wanneer je in
één keer een grote klapper maakt, maar mijn ervaring is dat
zich dit op andere vlakken terugverdient.”
verschillende Poolse medewerkers ook Nederlands. Mede hierdoor
hebben we een goede band kunnen opbouwen met de mensen,
die vaak al jarenlang bij ons werken. Dit draagt bij aan een
goede sfeer op de werkvloer.”
Ook op andere vlakken hecht Voet waarde aan een sociale en
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zo vindt de
kweker draagvlak onder omwonenden van essentieel belang.
“We doen ons best om eventuele overlast voor omwonenden
zoveel mogelijk te beperken en proberen af en toe iets terug te
doen. Zo hebben we onlangs onze loods beschikbaar gesteld
voor het jubileumfeest van de buurtvereniging.”
Bij het maatschappelijke karakter van het bedrijf past ook aandacht voor het milieu en voor energiereductie. Met een systeem
bestaand uit een natuurvijver, warmtewisselaar en grondbuizen
bespaart Voet zo’n 30% op energie. “Een dergelijke besparing is
natuurlijk mooi meegenomen. Tegelijkertijd zijn deze zaken ook
positief voor het imago van ons bedrijf en van de sector.”
Sociaal en maatschappelijk verantwoord
Eigen kracht
Een sociaal personeelsbeleid en goede arbeidsomstandigheden
staan hoog op de agenda bij Voet Champignons. “Dat medewerkers plezier hebben in hun werk, is één van de belangrijkste
voorwaarden om je bedrijf goed te laten functioneren. Daarom
doen wij er alles aan om het mensen naar de zin te maken”,
geeft Voet aan. “We hebben onze circa 100 medewerkers onder
meer zelf in dienst en beschikken over nette woonruimte op
de bedrijven. Om goed met onze medewerkers te kunnen
communiceren, hebben we Pools geleerd. Daarnaast spreken
Op een nominatie voor de Agrarische Ondernemersprijs zaten René
en Gonny Voet in eerste instantie niet te wachten. “Wij staan liever
niet in de spotlights, vinden het heel gewoon wat we doen en hoe
we werken. Maar het is wel een opsteker voor onze mensen en
mooie promotie voor de champignonsector. We hebben veel mooie
bedrijven in onze sector en daar mag ook wel eens aandacht voor
zijn. Dit alles heeft ons uiteindelijk over de streep getrokken.
Maar het binnenhalen van de titel is voor ons geen must. We moeten
de dag erna toch gewoon weer werken, of we nu winnen of niet.”
Over de toekomst van de Nederlandse champignonsector is
Voet positief. “Veel mensen kijken alleen naar het kostenaspect
en het feit dat in het Oost-Europa goedkoper kan worden geproduceerd. Maar wij als Nederlandse kwekers hebben ook diverse
pluspunten: denk aan de centrale ligging in Europa en de goede
infrastructuur. Daarnaast is hier volop paardenmest beschikbaar,
waar we goede compost van kunnen maken, en we zijn sterk in
voedselveiligheid, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. We moeten
veel meer uitgaan van onze eigen kracht.”
7
r&d
kort nieuws
Grip op micro-organismen = grip op compostkwaliteit
Het productieproces van champignoncompost is erop gericht
een optimale voedingsbodem voor de champignonteelt te
creëren en groei van ongewenste (ziekteverwekkende) microorganismen en schimmels te voorkomen. “De te oogsten
hoeveelheid champignons kan echter variëren, net zoals de
kwaliteit. Dit is een groot probleem binnen de champignonteelt”,
vertelt Caroline van der Horst, director R&D bij C4C Holding.
“Enerzijds heeft dit te maken met de bedrijfsvoering op een
teeltbedrijf, anderzijds speelt ook de kwaliteit van de compost
en dekaarde in combinatie met omgevingsfactoren een rol.
Daarbij worden teeltschema’s steeds korter, waardoor er steeds
hogere eisen aan de compost worden gesteld. De kwaliteit
moet optimaal zijn!”
Veranderende populatie
Micro-organismen spelen een belangrijke rol in de compostkwaliteit. Naast ongewenste en ziekteverwekkende bacteriën
en schimmels, zijn er ook micro-organismen die een gunstige
werking hebben. Zo spelen bepaalde groepen micro-organismen
een belangrijke rol bij het binden van stikstof of het afbreken
van suikers. “Het afgelopen decennium is duidelijk geworden
dat veel micro-organismen in compost, net als bijvoorbeeld
bacteriën in de bodem, niet volgens standaardmethoden kunnen
worden gekweekt”, zegt Van der Horst. “Het is dan ook niet
bekend welke bacteriën en schimmels tijdens het composteringsproces aanwezig zijn en welke rol zij hebben. Wel is duidelijk dat
de omstandigheden tijdens de compostering bepalend zijn voor
de groei en afdoding van bacteriën en schimmels. Denk daarbij
aan voedingstoffen, pH, zoutgehalte, aanwezigheid van micronutriënten (vitaminen), wateractiviteit, O2, CO2, temperatuur en
luchtvochtigheid. Aangezien de leefomstandigheden van microorganismen gedurende de drie fasen van het composteringsproces en in de teelt rigoureus veranderen, verandert ook de
populatie micro-organismen. Dit speelt waarschijnlijk een grote
rol bij de afbraak van compost (fermentatie) en de opbouw van
de voor de champignon geschikte structuur en voedingstoffen.”
Project
Om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid en samenstelling
van de populatie micro-organismen in de verschillende fasen
van het composterings- en teeltproces en in het effect op de
teelt, is CNC Grondstoffen in 2012 gestart met het project
‘Karakterisering van microflora in compost’. “Samen met onder
meer de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werken we aan
een manier om het aantal en de samenstelling van de microorganismen in compost te kunnen bepalen. Ook willen we
weten wat de rol van deze micro-organismen is, welke organismen
bepalend zijn voor een goede compostkwaliteit en hoe we de
groei hiervan kunnen stimuleren. Uiteindelijk moet dit leiden tot
een assay (toetsing), waarmee we de populatie micro-organismen
en daarmee de kwaliteit van compost als het ware kunnen
voorspellen.“
CSI bij CNC
In het project wordt gewerkt met methoden waarmee het in
de compost aanwezige DNA kan worden geanalyseerd. Deze
methoden zijn sinds enkele jaren beschikbaar en betaalbaar.
“Het gevonden DNA wordt vergeleken met de DNA-profielen van
micro-organismen die aanwezig zijn in databanken. Hierdoor
weten we dus hoe de populatie micro-organismen in compost
eruitziet”, legt Van der Horst uit. “De honderden verschillende
soorten micro-organismen in compost, kunnen vervolgens
worden opgedeeld in diverse klassen met verschillende functies.
Het is dus eigenlijk een soort CSI, alleen gaat het proces in
werkelijkheid niet zo snel als in de televisieserie. Het is een
lange zoektocht, met veel mogelijke ‘daders’. Hierbij maken we
ook gebruik van de resultaten uit andere projecten rondom de
afbraak van grondstoffen.”
Wanneer uiteindelijk duidelijk is welke micro-organismen zich
in de compost bevinden en welke organismen essentieel zijn in
de diverse composterings- en teeltstadia, kunnen strategieën
worden ontwikkeld om de populatie micro-organismen en daarmee de compostkwaliteit te verbeteren. “Dit moet uiteindelijk
leiden tot een hogere champignonopbrengst en -kwaliteit op
de teeltbedrijven.”
8
Foto: De Locht-Jo Rutjens
Composteren is onder meer een microbiologisch proces.
Micro-organismen zijn bepalend voor de kwaliteit van
de compost en daarmee voor de champignonopbrengst
en -kwaliteit. Door meer inzicht te krijgen in de
aanwezige bacteriën en schimmels gedurende het
composterings- en teeltproces en hierop te sturen,
wil CNC Grondstoffen de compostkwaliteit en daarmee de teeltresultaten verbeteren.
Officiële opening
champignonpaviljoen
De Locht
De officiële opening van ‘de grootste paddenstoel ter wereld’
zal op 13 juni 2014 worden verricht door de heer Van der
Broek, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.
Het champignonpaviljoen staat op het terrein van museum
De Locht in Melderslo. Aansluitend worden op zaterdag 14 juni
en zondag 15 juni 2014 open huisdagen georganiseerd. Voor
deze dagen worden (oud-)champignontelers, medewerkers
en relaties uitgenodigd. Ook zonder uitnodiging zijn geïnteresseerde museumbezoekers van harte welkom op 14 en 15 juni.
In de hoed van het paviljoen is een permanente expositie over
de ontwikkeling van de champignonteelt door de jaren heen
ingericht, inclusief een blik op het heden en de toekomst.
In de steel is een presentatie- en ontvangstruimte voor o.a.
bedrijven te vinden.
Fair Produce ook voor
aardbei en asperge
Op verzoek van supermarkt Lidl gaat het keurmerk Fair Produce
ook asperge- en aardbeientelers controleren en certificeren.
Het bestuur van de stichting heeft dat half februari besproken.
Een handvol aardbeien- en aspergetelers heeft afgelopen
seizoen al met het keurmerk geëxperimenteerd. De leveranciers van aardbeien en asperges aan Lidl worden nog voor
het komende oogstseizoen gecontroleerd. Andere belangstellenden kunnen zich vrijwillig aanmelden, zegt projectleider
Peter Baltus.
Omdat aardbeien en asperges buiten worden geteeld, moet er
nog wel nagedacht worden over de invloed van het weer. “Bij
warm weer moet de oogst toch van het land en kan strikte naleving van de arbeidstijden tot problemen leiden”, legt Baltus
uit. Vrijwel alle champignonbedrijven in Nederland werken nu
met Fair Produce. Of dat in de grotere asperge- en aardbeienteelt ook te halen is, durft Stichting Fair Produce niet te zeggen.
Bron: nieuweoogst.nu, 18-02-2014
9
kort nieuws
champignonpromotie
Face-to-face-promotieacties meest effectief
Lutèce op Gulfood
Verdere groei van de afzet van champignonproducten buiten
Noordwest-Europa is een belangrijk speerpunt voor Lutèce. Dit
om nieuwe (groei)markten aan te boren en bedrijfsrisico’s te
spreiden. Ook dit jaar was Lutèce daarom via het Nederlands
Centrum voor Handelsbevordering met een stand aanwezig op
de Gulfood in Dubai. De stand was onderdeel van het Holland
paviljoen. Van oorsprong is de Gulfood een vijfdaagse handelsbeurs voor het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië. Tegenwoordig
trekt de beurs bijna 100.000 zakelijke bezoekers van over de
hele wereld. Alain Joly, sales manager, kijkt tevreden terug op de
beursdeelname: “We hebben diverse nieuwe contacten gelegd
en inmiddels een selectie gemaakt van potentiële nieuwe
partners voor Lutèce. Naar aanleiding van onze aanwezigheid
verwachten we zeker nieuwe orders te kunnen schrijven.”
In september 2013 stonden de laatste activiteiten op de rol, die onderdeel uitmaakten van de EU-promotiecampagne
voor champignons. Marktonderzoeksbureau Eureval onderzocht onder meer het effect van de campagneactiviteiten die
de Mushroom Promotion Foundation (MPF) uitrolde in Duitsland en Nederland. Het onderzoek wijst uit dat vooral
activiteiten waarbij sprake was van face-to-face-contact met de consument succesvol waren.
Net zoals in de eerste twee jaar van de campagne, deed
onafhankelijk marktonderzoeksbureau Eureval afgelopen
jaar kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het effect van
de EU-promotiecampagne in Spanje, Frankrijk, Nederland en
Duitsland. “Het kwantitatieve onderzoek hield in dat consumenten vragen werden gesteld via internet”, zegt programmadirecteur Annemieke Bouwmeester van de MPF. “Dit onderzoek
was afgelopen jaar uitsluitend gericht op de printcampagne
in Nederland en Duitsland. Het kwalitatieve onderzoek was
breder van opzet. Dit bestond uit gesprekken met stakeholders;
onder meer mensen uit de verwerkingsindustrie en van
toeleveringsbedrijven.”
Gemiste kans
De evaluatie wees verder uit dat de promotiecampagne heeft
voldaan aan alle eisen die de EU stelde. Wel bleek volgens
Bouwmeester dat het, omdat de campagne in veel verschillende
landen liep, moeilijk was om in heel Europa eenzelfde beeld te
creëren naar de buitenwereld toe. “Het is jammer dat we hier
niet aan kunnen werken. Ook de respondenten in het onderzoek
betreuren het einde van de campagne: volgens stakeholders
is dit ‘een gemiste kans’. We hebben een basis gelegd; het is
zonde dat we deze niet verder kunnen uitbouwen!”
Smakelijk en makkelijk te bereiden
De onderzoeksresultaten laten onder andere zien dat
de MPF-campagne vorig jaar bijdroeg aan meer kennis
over champignons wat betreft gezondheid en voedingswaarde. Champignons worden in beide landen met
name gebruikt als ingrediënt in bijvoorbeeld sauzen.
Opvallend is wel dat Nederland het enige land is waar
twee derde van de ondervraagde mensen aangeeft dat
champignons niet bij de hele familie geliefd zijn. Dat is
10 tot 15 procent meer dan in andere landen. Daarnaast
vindt 40 procent van de Nederlandse respondenten
dat champignons meer geschikt zijn voor volwassenen
dan voor kinderen. Ter indicatie: in Frankrijk is dit
slechts dertien procent.
De skyline van Dubai.
Fairs en consumentenbeurzen
Infographic
Het onderzoek toont daarnaast dat activiteiten waarbij
direct contact werd gezocht met de consument het
meest succesvol waren. “Fairs en consumentenbeurzen
bleken ook afgelopen jaar een goede manier om de
consument voor te lichten over de variatiemogelijkheden van champignons; het effect hiervan was groot”,
zegt Bouwmeester. “We hebben in 2013 onder meer
deelgenomen aan een Duitse consumentenbeurs; hierbij bezochten maar liefst 80.000 mensen de MPF-stand.
Het effectieve bereik van dergelijke activiteiten is vele
malen groter dan bij een printcampagne.”
Ook in het derde jaar campagnejaar bleek de website
champignonidee.nl de belangrijkste spin in het web.
Onder meer de Google Adwords-campagne was een
belangrijke tool om mensen naar de website te lokken.
>>
De Australian Mushroom Growers Association (AMGA) heeft in
samenwerking met Mushrooms Canada een infographic
ontwikkeld over de gezonde eigenschappen van champignons.
Glenn Cardwell, geaccrediteerd diëtist en verbonden aan de
AMGA: “Ik hoop dat de infographic online en offline wereldwijd
verspreid gaat worden.” Wil je ook een digitale kopie ontvangen,
bijvoorbeeld voor je Facebook-pagina, stuur dan een e-mail
naar [email protected]
10
11
product in beeld
Houtsubstraat
Exotische paddenstoelen als koningsoesterzwammen (eryngii), bundelzwammen (nameko) en shiitake worden met
name geteeld op houtsubstraat. Dit substraat is het belangrijkste product van CNC Exotic Mushrooms in Hedel.
Houtsubstraat is substraat op basis van houtzaagsel. Als enige
in Europa werkt CNC Exotic Mushrooms met een zogenaamd
bulksterilisatiesysteem, waarmee de productie van houtsubstraten energie-efficiënt en hygiënisch plaatsvindt. Het houtzaagsel wordt hierbij gemengd met biologisch bijvoedmiddel
en water.
Daarnaast nam CNC Exotic Mushrooms in oktober een nieuwe
productielijn in gebruik, die pakketten van 1,5 tot 2 kilo aflevert.
Deze hebben ook een hoger teeltrendement. Met de ingebruikname van de nieuwe lijn is de productiecapaciteit verdubbeld.
Er is nog ruimte voor nieuwe telers. Ondernemers die interesse
hebben, kunnen zich melden bij CNC Exotic Mushrooms.
Zestig procent van het biologisch gecertificeerde substraat
dat CNC Exotic Mushrooms produceert, gaat naar kwekers in
Nederland. De rest vindt zijn weg in het buitenland. Het substraat
wordt afgeleverd in standaard pakketten van 3,5 kilo.
Eryngii
Shiitake
Colofon
Champignonswerk is een uitgave van de
Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging U.A. en verschijnt
vier keer per jaar.
Redactie Aad Albers (C4C), Anne Rottink (C4C), Cor Beerepoot (CNC)
Manon Meijers (Lutèce), Ank van Lier (freelance redacteur)
Productie Ontwerpbureau SIS, Nijmegen
Drukwerk SHD Grafimedia, Swalmen
Overname van artikelen is toegestaan na goedkeuring
van CNC U.A. en met bronvermelding.
CNC U.A.
Postbus 13
6590 AA Gennep
T 0485 516541
E [email protected]
CNC U.A. is 100% aandeelhouder van C4C Holding. De volgende bedrijven zijn onderdeel van C4C Holding:
CNC
Agricompost
B.V.
CNC
Grondstoffen
B.V.
CNC Exotic
Mushrooms
B.V.
CNC
Middelharnis
B.V.
CNC Holpol
B.V.
CNC
Quality Products
Sp.z o.o.
AMCO B.V.
Lutèce
B.V.
FLM
Foodingredients
Holding B.V.
pluQ B.V.