19 november 2014 pagina 38

‹
www.rijnpost.nl
Sloten zijn
schoon
REGIO - De sloten in het werk-
gebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Ongeveer 84
procent van de ruim 11.000
onderhoudsplichtigen hebben hun werk goed gedaan.
Ruim 16 procent van hen
moet alsnog aan de slag.
Deze 1769 perceeleigenaren
ontvangen een aanschrijving.
Dat blijkt uit de jaarlijkse
schouw van zo’n 3500 kilometer sloot die van 3 tot 6
november plaatsvond. Het
waterschap controleert de
sloten die niet goed zijn onderhouden eind deze maand
opnieuw. In en langs bijna
alle sloten groeien planten
zoals riet en gras. Planten en
takken kunnen de aan- en
afvoer van water belemmeren. Een sloot die te ondiep
is, kan zijn functie niet goed
vervullen. Voor goed waterbeheer is het daarom van
groot belang dat alle watergangen – hoe klein ook
– goed onderhouden zijn.
de Rijnpost · woensdag 19 november 2014 · 38
Kleindierenshow in Veenendaalhal
Op donderdag 20,
vrijdag 21 en zaterdag 22
november organiseert de
Veenendaalse Konijnenen Pluimvee Vereniging,
de VKPV weer de
jaarlijkse Valleishow.
RENSWOUDE - Vier leerlingen
van
harmonievereniging
Ons Genoegen Renswoude
deden op zaterdag 8 november praktijkexamen in Rhenen. De kandidaten moesten
voor een jury voorspelen.
Lisanne Teeuw deed A-examen op dwarsfluit en kreeg
44,5 punten. Jantine van
Ginkel deed ook A-examen
op dwarsfluit en kreeg 40,5
punten. Ben Verweij deed Bexamen op klarinet en kreeg
45,5 punten. Door het behalen van zijn diploma mag hij
toetreden tot het harmonieorkest van de vereniging.
Orkestlid Thijs van der Meer
deed C-examen op bariton
en kreeg 45,5 punten.
VEENENDAAL - De show is
zoals altijd in de Veenendaalhal aan de Nijverheidslaan. Het is een show van
konijnen, cavia’s, hoenders,
dwerghoenders, serama’s,
sier- en watervogels en sierduiven.
Er zijn ongeveer duizend
dieren ingeschreven en die
worden door deskundige
keurmeesters
beoordeeld
op donderdag 20 november.
Het publiek mag de keuring
meemaken vanaf twee uur
s’middags.
Geslaagd
Bezoekers bekijken de keuring van de kleindieren. Dat gebeurt altijd zeer nauwkeurig en op de
Foto: PR
kleinste details wordt gelet. Hij heeft toegezegd om die
avond ook de hoofdereprijzen uit te reiken. Op vrijdag
en zaterdag is de tentoonstelling vanaf 10 uur ‘ s
morgens geopend. Op zaterdagmiddag om half twee is
er nog een zogenaamde triokeuring van konijnen. Volgens kenners is dit een inte-
ressante keuring om mee te
maken. Er zijn kuikentjes en
er is een dierenknuffelhoek
Tijdens de hele show is er
ook een goede catering.
Wie voorleeskampioen?
SCHERPENZEEL - Op maan-
dagen 21 november en 12
december kunnen geïnteresseerden leeslessen bijwonen
over Advent en Kerst. Deze
zijn vooral bedoeld voor
mensen die de Nederlandse
taal beter willen leren beheersen. Tegelijk leren deelnemers meer over herkomst
en betekenis van Kerst. De
lessen zijn van 10.30-12.00
uur en gratis toegankelijk.
Opgeven is niet nodig. De
bijeenkomsten zijn ook los te
bezoeken. De leeslessen zijn
een initiatief van ZendingsDiaconessenhuis Bethanië
en vinden plaats aan Jan van
Zutphenweg 4 in Amerongen. Info: [email protected]
, 0343-723780.
ondernemendveenendaal.
nl
dag 24 november om 19.00
uur strijden acht voorlezers
in Kulturhus de Breehoek
om de titel ‘Voorleeskampioen van Scherpenzeel’. De
laatste weken zijn er op de
Scherpenzeelse basisscholen voorrondes gehouden.
Van elke school doen de
twee voorlezers mee met
deze voorleeswedstrijd, georganiseerd door de Bibliotheek Scherpenzeel. Hieruit
worden van elke school de
beste voorlezers gekozen
door de jury, bestaande uit
burgemeester B. Visser, Martine Tekelenburg en Tonneke van de Wetering. Deze
winnaars gaan door naar de
regionale wedstrijd.
Vergunning voor
eerste auto
Deelnemers kunstmarkt gezocht
Rommelmarkt in
buurthuis
Prijzen
Op de avond van de keurdag is de opening door
burgemeester Wouter Kolff.
Leeslessen over Advent en Kerst
Workshop over crowdfunding
AMERONGEN - Nog op de vrij-
VEENENDAAL - Een veelge-
VEENENDAAL - VVD Veenen-
daal kreeg een meerderheid van de raad mee in
haar amendement om de
parkeervergunning voor de
bewoners in het centrum
voor de eerste auto gratis te
verstrekken. Deze maand
werd de parkeerexploitatie
wederom in de raadsvergadering besproken. Was de
raad in februari nog niet te
bewegen om voor het VVD
voorstel te stemmen, nu in
het najaar van 2014 wordt
dit besluit hersteld.
De parkeervergunning voor
de eerste auto wordt gratis
in Veenendaal. “De VVD is
er voorstander van dat elk
gezin in ieder geval één auto
zonder extra belasting voor
de deur kan parkeren. Dat is
inmiddels voor een deel van
de Veenendalers een lastenverlichting. Dat was een
van de verkiezingsbeloftes
waar we voor blijven strijden!”, volgens Ronald van
der Weerd. “De aanhouder
wint”.
hoorde klacht in ‘ondernemersland’ is dat passende
financiering, vooral voor
het MKB en nog specifieker:
voor bedragen tot 500.000
euro lastig te verkrijgen is.
Jan-Willem Onink, voorheen Rayondirecteur ING
Veenendaal en nu mede-eigenaar van Collin Crowd-
fund, verzorgt op 20 november een workshop voor
de BKV Business School,
waarbij hij wat zal vertellen
over de historie van crowdfunding en ook de diverse
vormen zal toelichten. Daarnaast staat Onink stil bij bestaande alternatieven voor
bankfinanciering.
De inloop is vanaf 15.30
en de workshop begint om
16.00 uur in Restaurant De
Vendel aan de Vendelseweg
in Veenendaal. Vanaf 17.30
uur gelegenheid tot napraten. Toegang gratis voor
Veenendaalse ondernemers,
aanmelden:

Op zaterdag 7 maart
vindt in de centrale hal
van De Cultuurfabriek te
Veenendaal voor de derde
keer een kunstmarkt
plaats. Voor deze markt
wordt een oproep
gedaan aan alle creatieve
inwoners van Veenendaal
en omgeving om hun
eigen kunstzinnige en
verrassende voorwerpen
te tonen en te verkopen.
OVERBERG - In Dorpshuis
De Buurthucht te Overberg
wordt zaterdag 22 november
een rommelmarkt gehouden.Alle kramen zijn weer
verhuurd dus de Buurthucht
staat vol met nieuw en gebruikte spullen. De verkoop
start vanaf 13.30 tot 16.30
uur. Entree is gratis. Het
dorpshuis is gevestigd Aan
de Haarweg 33B.
Kleicollectief
Amerongen
zoekt lid
VEENENDAAL - De organisa-
tie zoekt creatievelingen en
doet de volgende oproep:
‘‘Maak jij sieraden, keramische objecten, tekeningen,
sculpturen van klein formaat, bijzondere kaarten,
kleine schilderijtjes, designvoorwerpen, hippe gadgets,
bijzondere handgemaakte
modeaccessoires, sieraden,
tassen of iets anders verrassends? Ben je creatief en/of
AMERONGEN - Het Kleicol-
Een beeld tijdens de vorige editie. Ook volgend jaar wordt er een kunstmarkt gehouden in de
Foto: PR
Cultuurfabriek. Aanmelden kan nu al. kunstzinnig en wil je jouw
werk graag aan een groot
publiek tonen en verkopen?
Mail dan: [email protected] en re-
tourneer het aanmeldingsformulier dat je ontvangt.’’
Eind januari 2015 wordt besloten wie er kunnen deelnemen. Er vindt een selectie
plaats op grond van kwaliteit en diversiteit. Een kraam
kost 35 euro. De kunstmarkt
is die zaterdag van 10 tot 16
uur op de begane grond.
Kerstmarkt Salvatorkerk
Adventsconcert in Westerkerk
VEENENDAAL - Op zaterdag
VEENENDAAL - De koren CRK
29 november wordt er een
kerstmarkt georganiseerd
bij de Salvatorkerk aan de
Adriaen van Ostadelaan in
Veenendaal. Op deze markt
kan men ook al kaartjes kopen voor de diverse vieringen op 24 december. Op deze
kerstmarkt worden diverse
(tweedehands) kerstspullen
aangeboden. Daarnaast kan
men luisteren naar een van
de optredende koren onder
het genot van een hapje en
een drankje.
Ook zal er gestart worden
met de verkoop van entreekaartjes voor de vieringen
van 24 december. De kerstmarkt is vanaf 13.00 uur op
het voorplein.
Voices en CRK Praise The
Lord onder leiding van Jan
Quintus Zwart geven op
woensdag 10 december om
20.00 uur een Adventsconcert in de Westerkerk aan
de Goudvink 2. De kerk is
open vanaf 19.15 uur. Uitgevoerd wordt de Kerstcantate ‘And on earth... Peace’.
Jan Quintus Zwart is als
dirigent bekend van radio
en tv-programma’s als ‘Nederland Zingt’, ‘Laat ons de
rustdag wijden’ en de EO
Jongerendag. In veel landen
trad hij op met zijn koren,
zowel in als buiten Europa.
CRK Voices is een enthousiast en ambitieus koor, met
leden uit de regio Kampen
waar het wekelijks repeteert. CRK Praise The Lord
bestaat uit 40 leden en presenteert diverse zangstijlen,
zoals psalmen , gospels en
praiseliederen.
De muzikale begeleiding bestaat uit vijf bekende musici.
Kaarten via 0318-155868 of
06-28744893, zie [email protected]
lectief Amerongen, het ‘KA’
, werkt in een sfeervol pand
in de oude dorpskern van
Amerongen. De orgabnisatie zoekt een nieuw lid.
daarover zegt men: ‘‘Per direct hebben wij ruimte voor
een nieuw lid (keramist,
amateur of prof maakt niet
uit) en 1 december komt er
nog een plekje vrij. Voor 50
euro per maand kun je gebruik maken van de gezamenlijke werkruimte. Deze
is voorzien van onder meer
een keramiekoven en een
spuitcabine. De werkruimte
annex winkel biedt tevens
de mogelijkheid tot exposeren en verkopen.’’ Wie
interesse heeft om in deze
gezellige groep te komen
werken, kan bellen naar
0610542933 (Yoka) of mail:
[email protected]
Adres: Overstraat 9, 3958
BR Amerongen.