Nieuws over werken aan gezondheid in de basisschool Subsidies

Nieuws over werken aan gezondheid in de basisschool
Subsidies aanvragen via het impulsreglement
De subsidiereglementen van de Provincie zijn vervangen door één
impulsreglement. Dankzij dit reglement kan je als school subsidie
aanvragen voor de uitvoering van jouw gezondheidsproject. Het
aangepaste
reglement
is
te
vinden
via
www.westvlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Pages/default.aspx.
informatie en ondersteuning kan je steeds bij jouw CLB terecht.
Voor
meer
Website voor ouders over gezond opvoeden
Onlangs werd de website www.gezondopvoeden.be gelanceerd. Ouders
kunnen op deze website terecht met opvoedingsvragen over een gezonde
leefstijl.
Basisonderwijs
Tutti Frutti wedstrijd dit jaar extra leuk!
Komt Jommeke naar jullie school?!
Dat kan! Maar… Jommeke komt natuurlijk niet zomaar. Jullie school
moet eerst deelnemen aan de Tutti Frutti-wedstrijd en geselecteerd
worden door de jury. In deze wedstrijd worden zo veel mogelijk
ervaringen, originele ideeën en acties verzameld van scholen die hun
leerlingen aanmoedigen om groenten en fruit te eten. Belangrijk: alle
basisscholen die groenten en fruit promoten naar hun leerlingen
kunnen meedoen, ook als jullie niet ingeschreven zijn voor Tutti Frutti.
Vier succesfactoren liggen aan de basis van een geslaagd fruitproject: samen fruit eten, de ouders
betrekken, aandacht hebben voor het milieu en een bredere werking hebben rond groenten en fruit
op school. Lees er alles over in het wedstrijdreglement, te vinden op de website www.fruit-opschool.be.
Pag. 1 van 3
Hoe deelnemen?
Vul het wedstrijdformulier in en beschrijf hoe jullie school fruit en groenten promoot bij de
leerlingen. Gebruik de succesfactoren als inspiratie en/of voeg jullie eigen originele succesfactor toe.
Beeldmateriaal (leuke foto’s, een filmpje …) mag zeker niet ontbreken! Stuur het wedstrijdformulier
samen met het beeldmateriaal naar [email protected] De inzendingen worden
verzameld en in de loop van het schooljaar op de Facebookpagina van Tutti Frutti gedeeld
(www.facebook.com/fruitopschool). Deelnemen kan nog tot 6 april 2014.
Prijs?
Na afloop van de wedstrijd zal een jury uit alle inzendingen 10 scholen selecteren. Zij krijgen een
bezoek van Jommeke en zijn begeleider die fruit en prijzen zullen uitdelen aan de leerlingen. Deze
scholen ontvangen ook een cheque voor sport- en spelmateriaal ter waarde van € 200. Eind april –
begin mei 2014 zullen de winnaars bekendgemaakt worden. Het bezoek van Jommeke vindt
vervolgens plaats tussen half mei en half juni 2014, in overleg met de winnende scholen.
Geestelijke gezondheid
Het gat in de haag in een nieuw kleedje!
Het didactisch pakket ‘Het gat in de haag’ is herwerkt en nu nog meer toegespitst op de leefwereld
van kleuters. Er zijn drie verschillende boeken, voor elke kleuterklas één. Het lespakket laat toe om
op een speelse manier met kleuters rond sociale
vaardigheden te werken. De hoofdrol is weggelegd voor
acht kleurrijke groenten met elk hun karakter waar de
kleuters meteen dol op zijn! Het pakket is gemakkelijk te
integreren in de dagelijkse klaspraktijk.
Volgend schooljaar wordt ook een update van het
materiaal voor de 1e graad lager onderwijs verwacht.
Meer weten? Surf naar www.hetgatindehaag.be.
Binnenkort ook gratis uitleenbaar bij jouw CLB.
Vlaamse week tegen pesten. Doet jouw school al mee?
Van 21 februari t.e.m. 2
maart vindt de Vlaamse week
tegen pesten plaats. Talloze
Pag. 2 van 3
voorbeelden maken duidelijk dat pesten een aanslag betekent op het welbevinden van jong
en oud. Meer info is te vinden op www.kieskleurtegenpesten.be.
Verkeersveiligheid
Nieuw! Het Grote Voetgangersexamen (4e leerjaar)
Het Grote Voetgangersexamen is een praktijktest in het echte verkeer
voor kinderen van het vierde leerjaar. Scholen kunnen het examen
organiseren op een dag naar keuze en krijgen hiervoor gratis
ondersteuning van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Scholen kunnen
zich inschrijven op www.hetgrotevoetgangersexamen.be. Scholen
bepalen zelf op welke dag ze het examen willen organiseren.
Ingeschreven klassen krijgen een persoonlijk dossier en kunnen een
gratis doe-pakket aanvragen. De VSV ondersteunt de deelnemende
klassen in elke fase van het project: de voorbereiding, de communicatie,
de training, het examen, de evaluatie, de beloning en de remediëring.
Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert opnieuw
‘De Grote Verkeerstoets’ (5e leerjaar)
Op 26, 27 en 28 mei 2014 kunnen alle vijfde leerjaren opnieuw
deelnemen aan ‘De Grote Verkeerstoets’. Dit is een online
toets waarin de theoretische kennis over voetgangers en
fietsers in het verkeer getest wordt. Vorig schooljaar schreven
maar liefst 1643 klassen zich in. Zorg dat je er dit schooljaar
ook bij bent en surf snel naar www.degroteverkeerstoets.be.
Inschrijven kan nog tot 30 april 2014.
Het Grote Fietsexamen (6e leerjaar)
Het Grote Fietsexamen is een praktijktest op de openbare weg voor leerlingen van het zesde leerjaar.
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde stelt gratis kant-enklaar materiaal ter beschikking om je te helpen bij de
organisatie van het fietsexamen. De eindtermen
veronderstellen dat kinderen op het einde van het zesde
leerjaar klaar zijn om zich zelfstandig als fietser en als
voetganger in het verkeer te kunnen verplaatsen. De VSV
biedt je met dit project een kant-en-klaar pakket met heel
wat hulpmiddelen aan om zelf een fietsexamen te
organiseren. Een extraatje: de eerste 250 scholen die inschrijven krijgen een spandoek! Meer info:
www.hetgrotefietsexamen.be.
Pag. 3 van 3