Uponor Regeltechniek - Nathan Import/Export

Eenvoudig
comfortabel voelen
M E T D E I N T E L L I G E N T E R E G E LT E C H N I E K
VOO R V E R W A R M E N E N KO E L E N
Regelcomfort voor individueel comfort
12 maanden per jaar perfecte ruimtetemperaturen
Ieder mens ervaart temperatuur
anders. Thermische behaaglijkheid
tijdens de zomer- en wintermaanden
kan alleen worden bereikt wanneer
de omgevingstemperaturen zich
aanpassen aan de gebruiker en niet
omgekeerd.
Dat vraagt om een flexibele en
uiterst gevoelige regeltechniek.
Uponor biedt dit, variërend van
ruimtethermostaten, regelmodules
tot vloerverwarmingverdelers,
compleet uit één hand. Want
alleen wanneer alle componenten
perfect op elkaar zijn afgestemd,
kan thermisch comfort gerealiseerd
worden.
De innovatieve regelsystemen voor
de ruimte- en aanvoertemperatuurregeling van Uponor bieden, in
combinatie met de Uponor
vloerverwarming-/-koelsystemen,
het hele jaar comfortabele ruimtetemperaturen, met optimale
tevredenheid van de gebruiker als
gevolg.
Uitgebreide informatie over de
Uponor regeltechniek met talrijke
toepassingsvoorbeelden vindt u in
onze actuele technische
documentatie en op
www.uponor.nl of www.uponor.be.
m
ti
r
co
Regelcircuit voor thermisch comfort
2
en
pa
ress
rer
adapter
Het passende regelsysteem voor ieder gebouw
De ruimtetemperatuurregeling, die bijna voelt als een mens
Het assortiment van de Uponor
ruimtetemperatuurregelingen is zo
samengesteld dat er voor de meest
uiteenlopende eisen een passend
product beschikbaar is. Met de
producten kunnen de
temperaturen van afzonderlijke
ruimten of van grotere zones
comfortabel geregeld worden.
Ongeacht of het daarbij gaat om
24V of 230V kabelvarianten of om
een naderhand eenvoudig uit te
breiden draadloze versie, Uponor
heeft een passende ruimtetemperatuurregeling voor ieder
toepassingsgeval in de woning- en
objectbouw. De gewenste
temperaturen kunnen eenvoudig
op fraai vormgegeven en
gebruikersvriendelijke ruimte-
thermostaten worden ingesteld.
Daarbij voelt de ruimtethermostaat
T-75 bijna als een mens. Hij
registreert niet alleen de ruimteluchttemperatuur, maar ook de
effectieve ruimtetemperatuur, die
bestaat uit de ruimteluchttemperatuur en de oppervlaktetemperaturen van de ruimte. Dat
maakt een bijzonder gevoelige
regeling van de ruimtetemperatuur
mogelijk. Bovendien zorgt de
innovatieve DEM functie, evenals
de automatische afstelling, voor
een zuinige omgang met kostbare
verwarmingsenergie. En met het
praktische SMS koppelingsstuk
blijft u ­te allen tijde in contact met
de ruimteregeling. Ook wanneer u
niet ter plekke mocht zijn.
Montagevriendelijk en overzichterlijk – de Uponor
ruimtetemperatuurregeling
Altijd de juiste aanvoertemperatuur voor verwarmen of koelen
Een ruimtetemperatuurregeling
kan alleen de gewenste ruimtetemperatuur waarborgen, wanneer
steeds over de daarvoor noodzakelijke verwarmings- en
koelwatertemperaturen kan worden
beschikt. De Uponor aanvoertemperatuurregeling met de
nieuwe weersafhankelijke klimaatregelmodule C-46 voor verwarmen
en koelen zorgt hiervoor. Uitgerust
met verschillende functies is hij het
‘Zwitserse mes’ onder de aanvoer-
temperatuurregelingen. Ongeacht
of er sprake is van verwarmen,
koelen of sneeuw- en ijsvrijhouden, de Uponor
aanvoertemperatuurregeling biedt
voor ieder toepassingsgeval de
juiste oplossing. De keuze is aan u:
kiest u voor een afzonderlijk
component, een compleet ‘plug &
play’ centraal regelstation of voor
een etagere regelstation voor de
exact passende inbouw in de
meterkast?
Compact en goed geïsoleerd - Uponor regelstation CPG 15 met de
klimaatregelmodule C-46
3
Ruimtetemperatuurregeling
Veel meer dan alleen maar een draadloze
ruimtetemperatuurregeling
Dynamisch Energie Management op het hoogste niveau met Uponor DEM
technolo
Overzicht: Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling met DEM
R-56
e rg i e z ui
Uw voordeel
C-56
C-56
C-56
T-75
4
T-54
TA 24
AR 24
n
*bevestigd door de TU Dresden
I-76
20,5
ig h
eid*
e
gi
e
en
Tot 12 procent energiebesparingspotentieel door
grotere efficiency.
Geen manuele afstelling vereist.
Verbeterde warmteverdeling.
Nauwkeurigere en snellere regeling, tot
25 procent snellere reactietijd.
Eenvoudige bediening.
Lagere ondersteuningskosten.
Wijziging van de verwarmingcircuitverdeling/grootte zonder nacalculatie mogelijk.
Geen invloed op het systeem door verandering
van de topvloerbedekking achteraf.
Eenvoudige foutlokalisatie.
Draadloze verstelling en controle via optioneel
SMS koppelingsstuk.
Aansluiting op het gebouwbeheersysteem via
optioneel KNX Media koppelingsstuk.
Het belangrijkste voordeel, vergeleken met andere
renoveringsmaatregelen, zoals gebouwisolatie, totale
sanering of een verwarmingsketel op zonne-energie, is
dat de investering voor de Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling met Dynamisch Energie
Management driemaal zo snel wordt terugverdiend!
T-54
M
Hog
In vergelijking met de gangbare draadloze temperatuurregelingen voor individuele ruimten, kan in nagenoeg alle
toepassingsgevallen worden afgezien van een
hydraulische afsteling aan de verdeler van de vloerverwarmingsinstallatie. Daarbij is de regeling uitgebreid
met nieuwe functies. Dit heeft geresulteerd in een unieke
innovatie, waar installateur, ontwerper en gebruiker van
profiteren, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en
sanering.
DE
De vloerverwarmingen van Uponor blinken uit door een
duidelijk hogere efficiëntie dan conventionele
verwarmingsystemen. Met de revolutionaire DEM
technologie beschikken wij over een geweldig product
voor iedereen, die met hun vloerverwarming- en
koelsysteem nog meer wil besparen op energiekosten,
tot wel maximaal 12 procent.
Ruimtetemperatuurregeling
Montagevriendelijk en betrouwbaar:de bedrade
ruimtetemperatuurregeling
Veilige bedrading in 24V laagspanningstechniek
Veelzijdig en modulair
De Uponor ruimtetemperatuurregeling 24 V biedt zes
ruimtethermostaattypes, twee regelmodules en een
optionele tijdschakelklok. De regelmodule activeert de
thermische aandrijvingen TA 24/ AR 24, wanneer een
ruimtethermostaat een warmte- of koudevraag
registreert. Op een regelmodule kunnen verschillende
types Uponor ruimtethermostaten via een ongepoolde
(tegen verwisseling beveiligde) laagspanningsleiding
(6 - 12 V) worden aangesloten.
Inzetbaar voor iedere objectgrootte
Afhankelijk van de objectgrootte en gestelde eisen
wordt de 6 kanaals- (C-33) of de 12 kanaalsregelmodule (C-35) ingezet. Op de 12 kanaalsregelmodule kunnen tot en met 12 ruimtethermostaten
en 14 thermische aandrijvingen TA 24, evenals de
optionele schakelklok I-36 worden aangesloten. De 12
kanaalsregelmodule maakt bovendien de overschakeling
van verwarmen naar koelen door een extern signaal
mogelijk. De interne layout van de regelmoduleschakeling maakt het mogelijk om meerdere
thermostaten zonder draadbreuk te combineren met
een ruimtethermostaat. Ruimtethermostaten,
thermische aandrijvingen en schakelklok worden via
montagevriendelijke, schroefloze bedradingsklemmen
op de regelmodule aangesloten.
Overzicht: Uponor ruimtetemperatuurregeling 24 V
R-56
I-36, 24 V
T-33, 24 V
T-37, 24 V
T-34, 24 V
T-35, 24 V
T-36/T-38, 24 V
Uw voordeel
Rendabele en veilige ruimtethermostaatbedrading (laagspanning 6-12V).
Keuze uit zes ruimtethermostaten (inbouw en
opbouw).
Ruimtethermostaten deels met aansluitmogelijkheid op vloervoeler.
Instelling van de ruimtetemperatuurverlagingen
in twee tijdzones door middel van de Uponor
schakelklok I-36.
Begrenzing van de instelling voor gewenste
waarde mogelijk.
Kan zowel voor oppervlakteverwarming als voor
oppervlaktekoeling worden toegepast.
Optionele SMS verbinding via Uponor SMS
koppelingsstuk R-56 en schakelklok I -36.
C-33/C-35, 24 V
TA 24
AR 24
5
Ruimtetemperatuurregeling
Minimalistisch regelen. Met de ruimtetemperatuurregeling 230V
Maximaal regelcomfort met minimale kosten
De Uponor ruimtetemperatuurregeling 230V bestaat
uit slechts enkele componenten: de opbouw ruimtethermostaat RF 230, de inbouw ruimtethermostaat
UP 230 en de aansluitmodule VE 230 voor de
zorgvuldige bedrading van de ruimtethermostaten en
thermische aandrijvingen TA 230 dan wel AR 230 in de
verdelerkast.
Grote aansluitvariëteit
Met de ‘plug&play’ Uponor aansluitmodule VE 230
kunnen tot en met zes ruimtethermostaten en tot en
met 14 thermische aandrijvingen comfortabel en
overzichtelijk onderling worden bedraad. Dat zorgt
voor maximale veiligheid in de verdelerkast. De
aansluitmodule kan met het optioneel pomprelais
worden uitgebreid. De geïntegreerde pomplogica met
pompbeveiligingsfunctie zorgt voor de veilige en
energiebesparende werking van de direct aansluitbare
circulatiepomp.
Overzicht: Uponor ruimtetemperatuurregeling 230 V
5
6
3
2
RF 230
UP 230
VE 230
TA 230
AR 230
6
Uw voordeel
Ruimtethermostaat voor opbouw- en
inbouwmontage.
Ruimtethermostaat met thermische terugvoer en
zoneversteller met zonebeperking.
Per ruimtethermostaat kunnen max. 12 thermische
aandrijvingen direct worden aangesloten.
Aansluitmodule met overbelastingsbeveiliging voor
een overzichtelijke bedrading van max. 6 ruimtethermostaten en max. 14 thermische aandrijvingen.
Optioneel pomprelais met pomplogica en
pompbeveiligingsfunctie.
Regeling van de aanvoertemperatuur
Verwarmen en koelen klimaatregelmodule C-46
De schakelcentrale van de Uponor aanvoertemperatuurregeling
Te combineren met de draadloze ruimtetemperatuurregeling
Gemeenschappelijk gebruik van ruimtethermostaten met
de Uponor ruimtetemperatuurregeling, geïntegreerd
pompmanagement en vele andere functies zijn in deze
regeling bijeengebracht in een eenvoudig begrijpelijke
software en bediening.
De weersafhankelijke verwarmen en koelen klimaatregelmodule C-46 zorgt voor de vereiste
aanvoerwatertemperaturen voor het verwarmen en
koelen van gebouwen en is tevens inzetbaar bij het
vrijhouden van sneeuw en ijs. Hij is te combineren met
de Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling. Zo
kunnen tot en met drie draadloze regelmodules C-56 via
bus op de C-46 worden aangesloten. De ruimtethermostaten van de draadloze ruimtetemperatuurregeling kunnen eveneens direct communiceren met de
verwarmen en koelen klimaatregelmodule C-46.
Uw voordeel
Kan zowel voor verwarmen als koelen worden
toegepast.
Er kunnen tot en met drie draadloze regelmodules C-56 via bus worden aangesloten.
Te combineren met Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregelingen.
Tot en met zes vochtopnemers kunnen voor een
veilige regeling van de koudeaanvoertemperatuur worden toegewezen.
Eenvoudig te bedienen software door installatieassistent en snelmenusysteem.
Geïntegreerd pompmanagement.
Ondersteunt thermische aandrijvingen (24V),
mengkraanmotoren-­(0-10V) en toerentalgeregelde pompen.
Bestanddeel van centrale en decentrale Uponor
regelmodulen.
Ideaal voor verwarmen en koelen
Voor toepassing als koelingsregelaar kunnen aan de
regelaar maximaal zes luchtvochtigheidsvoelers worden
toegewezen, die zich in verschillende ruimten kunnen
bevinden. Dat maakt een bijzonder betrouwbare
dauwpuntgeleide regeling van de aanvoertemperatuur
mogelijk.
Praktijkvoorbeeld: C-46 met draadloze ruimtetemperatuurregeling
I-76
C-46
C-56
C-56
C-56
230 V AC
20,5
230 V AC
230 V AC
H-56
24 V
0 – 10 V
24 V
T
M
T-54
T-55
T-75
7
Uponor biedt zijn klanten kwaliteit, de meest actuele knowhow, service en
een partnerschap dat streeft naar duurzaamheid. Als een van de leidende
ondernemingen op het gebied van woning- en verzorgingstechniek staan wij
bekend om onze oplossingen, die leefwerelden creëren, waarin het goed
vertoeven is.
Onze ‘simply more’ filosofie omvat de begeleiding in alle fasen van het
project. Van de initialisatie tot aan de exploitatie van het gebouw.
Concept en
advies
Ontwerp
Uitvoering
Gebouwexploitatie
1058695 – DESIGNBAR – 01/2012 – Wijzigingen voorbehouden.
simply more
Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Hassfurt
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
Tangstedter Landstraße 111
22415 Hamburg
T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433
Prof.-Katerkamp-Straße 5
48607 Ochtrup
T +49 (0)2553 725-77
F +49 (0)2553 725-78
www.uponor.nl
www.uponor.be
Nathan Import/Export B.V.
Postbus 1008
6920 BA Duiven
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
F +31 (0)26-445 93 73
E [email protected]
W www.nathan.nl
Nathan Import/Export N.V.-S.A.
Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 721 15 70
F +32 (0)2 725 35 53
E [email protected]
W www.nathan.be