Printversie vergaderrooster 2014

Vergaderrooster 2014 gemeenteraad Amersfoort
versie 4 juni 2014 (regnr. 4503054)
januari
wk
1
2
3
4
5
wk
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
m
d
w
d
v
z
z
februari
6
7
8
9
wk
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
w
d
v
z
1 januari: Nieuwjaarsdag
5
d
z
d
w
d
v
z
z
15
16
17
18
wk
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
d
w
d
v
z
z
v
z
z
21
22
wk
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
d
v
z
z
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
d
w
d
v
z
z
augustus
29
30
31
wk
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
32
33
34
35
wk
36
37
38
39
40
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
w
d
v
z
z
september
31
d
d
w
d
v
z
z
30 september: presentatie begroting
november
40
41
42
43
44
wk
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45
46
47
48
wk
49
50
51
52
53/1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
w
d
v
z
z
december
44
d
27
8+9 juni: Pinksteren
17 juni: Kadergesprekken
17+18 juni: VNG-congres
24 juni: Verantwoordingsdebat jaarstukken 2013
29 mei: hemelvaart
oktober
w
10
11
12
13
14
15
16
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
juni
5 mei: bevrijdingsdag
28
d
14
4 maart: laatste vergadering huidige raad
19 maart: gemeenteraadsverkiezingen
25 maart (19.30 uur): afscheid huidige raad
27 maart (19.30 uur): installatie nieuwe raad
28+29 maart: opstartsessie nieuwe raad
20
d
27
m
13
v
z
19 juli t/m 31 augustus: zomerreces
wk
12
d
19
juli
m
11
w
18
w
d
15 april: bijeenkomst raden in de regio
20+21 april: Pasen
22 april: presentatie jaarrekening
26 april: koningsdag
26 april t/m 5 mei: meireces
wk
10
mei
14
m
9
d
z
15 t/m 23 februari: voorjaarsreces
april
wk
maart
14 oktober: gesprek met inwoners en
4 november: begrotingsdag*
organisaties over begroting 11 november: besluit begroting
* de begrotingsdag begint 's middags
18 t/m 26 oktober: herfstreces
d
w
d
v
z
z
20 december t/m 4 januari: kerstreces
25+26 december: Kerst
reces
De Raad
Overige bijeenkomsten raad
feestdag
Alleen De Ronde
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
30