Dienst NKO / Uitnodiging avondsymposium Maandag 3 februari 2014

Dienst NKO / Uitnodiging avondsymposium
Innovatie in de behandeling van obstructief slaapapneu (OSA)
Maandag 3 februari 2014
UZA, Auditorium Kinsbergen, volg route 12
Beste collega,
Naar schatting lijden meer dan 300.000 Belgen aan obstructief slaapapneu (OSA). Hierbij raakt de bovenste
luchtweg geblokkeerd tijdens de slaap, waardoor regelmatig een ademstilstand optreedt. In het UZA zijn
verschillende vooruitstrevende behandelingen voor OSA ontwikkeld. In het UZA is er inmiddels ervaring met de
innovatieve behandeling van meerdere duizenden OSA patiënten.
Een nieuwe therapie is stimulatie van de tongzenuw via een ingeplante neurostimulator. In het UZA werd de
eerste patiënt wereldwijd met deze revolutionaire techniek geopereerd. De resultaten van een wereldwijde
multicentrische samenwerking werden deze maand gepubliceerd in de “New England Journal of Medicine”.
Tijdens dit avondsymposium komt u meer te weten over de meest recente innovaties in de behandeling van
obstructief slaapapneu (OSA).
U bent van harte welkom!
Prof. dr. P. Van de Heyning, prof. dr. E. Hamans, prof. dr. O. Vanderveken
Dienst N.K.O.
Programma










19u00 - Ontvangst en registratie - broodjes worden voorzien
19u50 - Verwelkoming en Inleiding: Indicatie van slaapendoscopie bij selectie en het concept
‘mean disease alleviation (MDA)’ – Prof. dr. Paul Van de Heyning
20u00 - CPAP als gangmaker in de behandeling van OSA – Prof. dr. Johan Verbraecken
20u15 - De rol van beeldvorming met ‘computational fluid dynamics (CFD)’ bij OSA – Prof. dr.
Wilfried De Backer
20u30 - Behandeling met titreerbaar mandibulaire repositie apparaat (MRA) mét objectieve
gebruiksmeting – Prof. dr. lth Marc Braem, drs. Marijke Dieltjens
20u45 - Een slaappositietrainer (SPT) voor de behandeling van houdingsgebonden OSA –
Dr. Nico de Vries
21u00 - Transorale Robotic chirurgie (TORS) van de tongbasis voor OSA – Prof. dr. Olivier
Vanderveken
21u15 - Indicaties voor ademhalingsgestuurde nervus hypoglossus stimulatie voor OSA – Prof.
dr. Paul Van de Heyning
21u45 - Paneldiscussie en vragenronde
22u00 - Einde
Praktisch
Datum: Maandag 3 februari 2014
Locatie: UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem - Auditorium Kinsbergen, volg route 12
Inschrijven: Uw deelname aan het symposium is gratis; wij verzoeken u echter vóór 31 januari 2014 in te
schrijven via www.uza.be/OSA
Contact en informatie: [email protected]