Rookgasafvoer Evacuation de fumée

Index
Tekst markeren
Surbrillance de texte
Afdrukken
Imprimer
Downloaden
PDF format
Vorige pagina
Page précedente
Start
Départ
Full screen
Diashow
Volgende pagina
Page suivante
Einde
Fin
Zoom
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Alumiene schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alumienée et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informa#ef, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à #tre informa#f et hors TVA, modifica#ons sont possibles sans avis préalable
75
75
75
75
Buis
1 meter
Tube 1 mètre
Ø
Art.code
111
19828
11.20
130
19829
12.23
153
19830
14.98
180
19831
22.98
200
19832
24.90
250
19833
42.68
300
19834
59.64
Stop
€
Bouchon
Ø
Art.code
111
19835
6.38
130
19836
7.61
153
19837
8.63
180
19838
13.25
200
19839
14.50
250
19840
23.45
Tee 90°
€
Té 90°
Ø
Art.code
111
19842
22.55
130
19843
24.36
153
19844
28.38
180
19845
37.54
200
19846
39.50
250
19847
71.23
Bocht 45°
€
Courbe 45°
Ø
Art.code
€
111
19814
11.03
130
19815
11.85
153
19816
16.35
180
19817
28.88
200
19818
33.73
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
31.01.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produk#e - Fin de produc#on
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Alumiene schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alumienée et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informa#ef, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à #tre informa#f et hors TVA, modifica#ons sont possibles sans avis préalable
75
Bocht 90°
Courbe 90°
Ø
Art.code
€
111
19821
10.13
130
19822
11.03
153
19823
15.35
180
19824
26.55
200
19825
31.25
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
31.01.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produk#e - Fin de produc#on
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Aluminium schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alu et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
74
Buis
L=1 meter
Tube
L= 1 mètre
74
Ø
Art.code
74
80
19714
11.77
74
90
19715
12.04
74
100
19716
12.57
110
19717
17.05
130
19718
19.34
150
19719
21.62
74
74
74
€
180
19720
26.09
74
200
19721
28.68
74
250
19722
46.21
74
300
19723
54.84
74
Bocht 45°
Courbe 45°
74
80
19694
5.51
74
90
19695
6.37
74
100
19696
7.06
74
110
19697
7.81
130
19698
9.32
150
19699
10.84
180
19700
13.92
200
19701
15.85
300
19703
59.21
74
74
74
74
74
74
Bocht 90°
Courbe 90°
74
80
19704
7.17
74
90
19705
7.71
74
100
19706
8.53
74
110
19707
9.38
74
130
19708
10.67
150
19709
13.26
180
19710
16.12
200
19711
19.23
250
19712
51.55
300
19713
73.92
74
74
74
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produktie - Fin de production
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Aluminium schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alu et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
74
T-stuk 45°
Té 45°
74
Ø
Art.code
74
80
19784
33.02
74
90
19785
33.02
100
19786
35.06
110
19787
36.08
130
19788
36.08
74
74
74
€
150
19789
38.13
74
180
19790
50.57
74
200
19791
61.92
74
250
19792
106.17
74
300
19793
141.53
74
T-stuk 90°
Té 90°
74
80
19794
14.55
74
90
19795
15.09
74
100
19796
15.26
110
19797
18.15
130
19798
19.16
150
19799
22.36
74
74
74
180
19800
31.01
74
200
19801
36.99
74
250
19802
63.92
74
300
19803
125.26
74
Eindstop
Bouchon
74
80
19774
7.98
74
90
19775
7.98
74
100
19776
8.34
74
110
19777
8.85
130
19778
9.68
150
19779
12.28
74
74
180
19780
14.57
74
200
19781
14.67
74
250
19782
16.01
300
19783
16.58
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produktie - Fin de production
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Aluminium schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alu et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
74
Reductie
74
Ø
Réduction
Art.code
€
74
80 - 90
19742
11.59
74
80 - 100
19743
11.59
80 - 110
19744
11.59
80 - 130
19745
12.49
74
90 - 100
19747
11.74
74
90 - 110
19748
11.74
74
90 - 130
19749
12.49
74
100 - 110
19751
11.59
74
100 - 130
19752
12.49
74
100 - 150
19753
11.59
74
110 - 130
19754
12.49
110 - 150
19755
14.66
130 - 150
19756
14.66
130 - 180
19757
19.34
74
74
74
74
74
74
150 - 180
19758
19.34
74
180 - 200
19760
25.49
74
200 - 250
19761
54.93
74
250 - 300
19763
58.95
74
74
Schouwbeugel
Support de cheminée
74
80
19684
5.46
74
90
19685
5.51
74
100
19686
5.74
110
19687
5.82
130
19688
6.14
150
19689
6.26
180
19690
6.62
74
200
19691
7.71
74
250
19692
8.57
74
300
19693
9.64
74
74
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produktie - Fin de production
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Aluminium schouwbuis en hulpstukken
Tube cheminée en alu et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
74
Afdekroset
Rosaces
74
Ø
Art.code
74
80
19764
2.71
74
90
19765
2.71
100
19766
2.71
110
19767
2.71
130
19768
3.05
74
€
74
74
150
19769
3.77
74
180
19770
5.83
74
200
19771
6.82
74
250
19772
11.78
74
300
19773
13.66
74
Trega kap
74
80
19804
25.15
74
90
19805
25.65
74
100
19806
26.22
110
19807
27.64
130
19808
35.12
150
19809
47.92
74
Chapeau Trega
74
74
180
19810
68.25
74
200
19811
76.56
74
250
19812
205.39
74
300
19813
247.12
74
Flexibel (Rekbaar tot 3 m.)
Flexible (Extensible jusque 3 m.)
74
80
19732
74
90
19733
74
100
19734
14.71
74
110
19735
16.88
130
19736
17.35
150
19737
19.94
74
10.87
74
180
19738
74
200
19739
74
250
19740
27.06
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produktie - Fin de production
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Dakdoorvoeren Alu/galva passage toiture
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informa#ef, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à #tre informa#f et hors TVA, modifica#ons sont possibles sans avis préalable
74
Dakdoorvoerbuis 1200 mm
74
Ref
Tube de passage 1200 mm
Type
Ø
Art.code
€
74
AG90-DDVB
Alu/Galva
90
19932
86.47
74
AG100-DDVB
Alu/Galva
100
19933
89.53
74
AG110-DDVB
Alu/Galva
110
19934
83.91
74
AG130-DDVB
Alu/Galva
130
19935
92.34
74
AG150-DDVB
Alu/Galva
150
19936
102.22
74
AG180-DDVB
Alu/Galva
180
19937
152.95
74
AG200-DDVB
Alu/Galva
200
19938
168.52
74
74
74
Verlengbuis 500 mm
74
Ref
Allonge 500 mm
Type
Ø
Art.code
€
74
AG90-B1000
Alu/Galva
90
19967
70.52
74
AG100-B1000
Alu/Galva
100
19968
72.30
74
AG110-B1000
Alu/Galva
110
19969
82.66
74
AG130-B1000
Alu/Galva
130
19970
81.04
74
AG150-B1000
Alu/Galva
150
19971
87.86
74
AG180-B1000
Alu/Galva
180
19972
119.05
74
AG200-B1000
Alu/Galva
200
19973
130.06
74
74
74
Verlengbuis 1000 mm
74
Ref
Allonge 1000 mm
Type
Ø
Art.code
€
74
AG90-B0500
Alu/Galva
90
24764
63.12
74
AG100-B0500
Alu/Galva
100
24765
64.99
74
AG110-B0500
Alu/Galva
110
24766
73.18
74
AG130-B0500
Alu/Galva
130
24767
80.77
74
AG150-B0500
Alu/Galva
150
24768
89.59
74
AG180-B0500
Alu/Galva
180
24769
98.51
74
AG200-B0500
Alu/Galva
200
24770
109.57
74
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produk#e - Fin de produc#on
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Dakdoorvoeren Alu/galva passage toiture
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informa#ef, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à #tre informa#f et hors TVA, modifica#ons sont possibles sans avis préalable
74
Tregakap Zwart
74
Ref
Capuchon Trega noir
Type
Ø
Art.code
€
74
AG090-TKAP
Alu/Galva
90
19960
37.04
74
AG100-TKAP
Alu/Galva
100
19961
37.04
74
AG110-TKAP
Alu/Galva
110
19962
37.86
74
AG130-TKAP
Alu/Galva
130
19963
39.87
74
AG150-TKAP
Alu/Galva
150
19964
52.89
74
AG180-TKAP
Alu/Galva
180
19965
87.13
74
AG200-TKAP
Alu/Galva
200
19966
96.90
74
74
74
Loodslab
74
Ref
Bavette en plomb
Type
Ø
Art.code
€
74
AG90-ULOO
Lood/Plomb
90
19946
53.54
74
AG100-ULOO
Lood/Plomb
100
19947
53.54
74
AG110-ULOO
Lood/Plomb
110
19948
44.62
74
AG130-ULOO
Lood/Plomb
130-150
19949
47.76
74
AG180-ULOO
Lood/Plomb
180
19951
166.44
74
AG200-ULOO
Lood/Plomb
200
19952
185.35
74
74
74
74
Gleischaal
74
Ref
Manchon
Type
Ø
Art.code
€
74
AG090-SCHA
Alu/Galva
90
19953
3.37
74
AG100-SCHA
Alu/Galva
100
19954
3.77
74
AG110-SCHA
Alu/Galva
110
19955
4.39
74
AG130-SCHA
Alu/Galva
130
19956
4.40
74
AG150-SCHA
Alu/Galva
150
19957
4.68
74
AG180-SCHA
Alu/Galva
180
19958
12.94
74
AG200-SCHA
Alu/Galva
200
19959
17.64
74
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produk#e - Fin de produc#on
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Dakdoorvoeren Alu/galva passage toiture
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informa#ef, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à #tre informa#f et hors TVA, modifica#ons sont possibles sans avis préalable
74
Plakplaat
74
Ref
Plaque à coller
Type
Ø
Art.code
AG90-PLAK
Alu/Galva
90
19939
24.26
AG100-PLAK
Alu/Galva
100
19940
24.26
74
AG110-PLAK
Alu/Galva
110
19941
20.22
74
AG130-PLAK
Alu/Galva
130
19942
21.76
74
AG150-PLAK
Alu/Galva
150
19943
21.76
AG180-PLAK
Alu/Galva
180
19944
34.96
AG200-PLAK
Alu/Galva
200
19945
35.96
74
74
74
74
74
74
€
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
Leverbaar uit stock behoudens verkoop - Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
Einde voorraad - Fin de stock
Einde produk#e - Fin de produc#on
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected] e
Inox enkelwandige condens schouwbuis
Tube de cheminée condens inox simple paroi
Alle prijze n zijn exclusief BTW en louter inf ormatief, kunnen zonder v ooraf gaand bericht gewijzi gd wor den.
Les prix sont à titre inf ormatif et hors TVA, modif ications sont possibles sans av is préalable
76
76
76
Schouwbuis L= 1000mm
Tube chimenée L = 1000mm
Ø
Art.code
€
80
29748
31.66
100
29749
36.28
130
29750
44.26
150
29753
52.94
180
29754
62.74
Schouwbuis L= 500mm
Tube chimenée L = 500mm
Ø
Art.code
€
80
29745
24.92
100
29746
24.92
130
29747
29.32
150
29751
33.66
180
29752
39.78
Schouwbuis L= 300mm
Tube chimenée L = 300mm
Ø
Art.code
€
80
29741
19.06
100
29743
20.52
130
29744
23.46
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
22.02. 2013
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected] e
Inox enkelwandige condens schouwbuis
Tube de cheminée condens inox simple paroi
Alle prijze n zijn exclusief BTW en louter inf ormatief, kunnen zonder v ooraf gaand bericht gewijzi gd wor den.
Les prix sont à titre inf ormatif et hors TVA, modif ications sont possibles sans av is préalable
76
76
76
Bocht 45°
Coude 45°
Ø
Art.code
€
80
29756
28.40
100
29757
31.54
130
29758
39.44
150
29759
42.82
180
29760
46.10
Bocht 90°
Coude 90°
Ø
Art.code
€
80
29762
33.14
100
29763
41.00
130
29764
44.16
150
29765
52.70
180
29766
59.28
T-stuk 90°
Tée 90°
Ø
Art.code
€
80
29767
53.64
100
29768
55.20
130
29769
67.84
150
29770
77.38
180
29771
92.22
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
22.02. 2013
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected] e
Inox enkelwandige condens schouwbuis
Tube de cheminée condens inox simple paroi
Alle prijze n zijn exclusief BTW en louter inf ormatief, kunnen zonder v ooraf gaand bericht gewijzi gd wor den.
Les prix sont à titre inf ormatif et hors TVA, modif ications sont possibles sans av is préalable
76
76
76
Lekdop
Bouchon avec purge
Ø
Art.code
€
80
29772
29.98
100
29773
31.54
130
29774
38.10
150
29775
42.84
180
29776
45.90
Mof
Mamelon
Ø
Art.code
€
80
29777
21.42
100
29778
23.06
130
29779
24.72
150
29780
29.64
180
29781
34.58
Ketelaansluiting
Raccord chaudière
Ø
Art.code
€
80
29782
59.30
100
29783
59.30
130
29784
64.26
150
29785
67.52
180
29786
70.82
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
22.02. 2013
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected] e
Inox enkelwandige condens schouwbuis
Tube de cheminée condens inox simple paroi
Alle prijze n zijn exclusief BTW en louter inf ormatief, kunnen zonder v ooraf gaand bericht gewijzi gd wor den.
Les prix sont à titre inf ormatif et hors TVA, modif ications sont possibles sans av is préalable
76
Dak opstand
Ø
76
Soulèvement de toiture
100
Type
INOX 304 PLAT
Art.cde
29663
€
70.99
111
INOX 304 PLAT
29664
73.59
125
INOX 304 PLAT
29665
73.99
131
INOX 304 PLAT
29666
74.40
150
INOX 304 PLAT
29667
75.61
180
INOX 304 PLAT
29668
76.82
200
INOX 304 PLAT
29669
77.68
250
INOX 304 PLAT
29670
85.36
300
INOX 304 PLAT
29671
92.20
Verloopstuk
Réduction
Ø
80 -> 100
INOX 316
29787
€
49.42
80 -> 130
INOX 316
29788
52.72
100 -> 130
INOX 316
29789
52.72
76
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
22.02. 2013
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Buis
Buis
Bocht
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
Tube
L= 500mm
Ø
Art.code
100
31309
74.38
130
31310
77.37
150
31311
83.32
180
31312
91.00
200
31313
98.80
250
31314
117.00
300
31315
154.73
350
31316
181.52
400
31317
223.19
Tube
€
L= 1000mm
Ø
Art.code
100
31318
101.17
130
31319
113.06
150
31320
125.00
180
31321
136.88
200
31322
148.79
250
31323
178.54
300
31324
226.13
350
31325
264.84
400
31326
333.27
45 °
€
Coude
Ø
Art.code
100
31327
101.19
130
31328
104.15
150
31329
110.12
180
31330
116.06
200
31331
123.50
250
31332
139.85
300
31333
174.08
350
31334
217.23
400
31335
264.85
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Bocht
Tee
Tee
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
90 °
Coude
Ø
Art.code
100
31336
116.06
130
31337
126.46
150
31338
135.38
180
31339
141.35
200
31340
163.65
250
31341
186.00
300
31342
230.62
350
31343
282.67
400
31344
343.69
45°
€
Té
Ø
Art.code
130
31346
209.81
150
31347
227.65
180
31348
261.85
200
31349
296.08
250
31350
337.73
300
31351
416.60
350
31352
526.69
400
31353
659.12
90°
€
Té
Ø
Art.code
100
31354
180.04
130
31355
188.94
150
31356
205.33
180
31357
227.65
200
31358
248.46
250
31359
281.19
300
31360
331.79
350
31361
412.15
400
31362
517.77
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Muurbeugel
Support
Ø
Art.code
100
31363
32.73
130
31364
32.73
150
31365
32.73
180
31366
34.23
200
31367
37.19
250
31369
41.65
300
31370
49.12
350
31371
59.50
400
31372
68.46
Tuibeugel
Bride d’haubanage
Ø
Art.code
100
32252
40.19
130
32253
41.65
150
32254
43.15
180
32255
44.65
200
32256
47.62
250
32257
50.58
300
32258
55.04
350
32259
59.50
400
32260
63.96
Trekkende kap
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
€
€
Chapeau
Ø
Art.code
100
31373
62.50
130
31374
75.88
150
31375
89.27
180
31376
107.12
200
31377
127.96
250
31378
157.71
300
31379
270.79
350
31380
380.88
400
31381
496.94
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Top-eindstuk Pièce d’arrêt
Ø
Art.code
100
31382
50.58
130
31383
50.58
150
31384
50.58
180
31385
52.10
200
31386
55.04
250
31387
61.00
300
31388
71.42
350
31389
78.85
400
31390
105.63
Dakdoorvoer
€
Passage de toiture
Ø
Art.code
100
31391
66.96
130
31392
71.42
150
31394
77.37
180
31395
84.81
200
31396
95.23
250
31397
107.12
300
31398
138.38
350
31399
175.58
400
31400
194.92
€
Dakdoorvoer 5-30° Passage de toiture
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
Ø
Art.code
100
31401
66.96
130
31402
71.42
150
31403
77.37
180
31404
84.81
200
31405
95.23
250
31406
107.12
300
31407
138.38
350
31408
175.58
400
31409
194.92
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Dakdoorvoer 25-45° Passage de toiture
Ø
Art.code
100
31410
104.15
130
31411
130.92
150
31412
133.90
180
31413
145.81
200
31414
193.42
250
31415
202.35
300
31416
235.08
350
31417
321.38
400
31418
383.88
Stormkraag
Col de tempète
Ø
Art.code
100
31419
19.35
130
31420
19.35
150
31421
20.85
180
31422
20.85
200
31423
22.33
250
31424
23.81
300
31425
34.23
350
31426
52.08
400
31427
66.96
Koppelstuk
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
€
€
Coupleur
Ø
Art.code
100
31428
44.65
130
31429
47.62
150
31430
50.58
180
31431
53.58
200
31432
59.50
250
31433
62.50
300
31434
75.88
350
31435
89.27
400
31436
107.12
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Zijwangen
Paroi
Ø
Art.code
100
32240
40.19
130
32241
43.15
150
32242
43.15
180
32243
46.12
200
32244
49.12
250
32245
52.08
Bandzijwangen
Bague pour paroi
Ø
Art.code
100
32246
50.70
130
32247
52.00
150
32248
53.30
180
32249
54.60
200
32250
55.90
250
32251
58.50
Bevestigingsplaat
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
€
€
Plaque de fixation
Ø
Art.code
130
31439
107.12
150
31440
110.12
180
31441
114.56
200
31442
127.96
250
31443
145.81
300
31444
154.73
350
31445
177.04
400
31446
194.92
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox dubbelwandige schouwbuis inox 316/ inox 304
Tube cheminée à double paroi en inox 316/ inox 304
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Afsluitdop
Lekdop
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
Bouchon
Ø
Art.code
100
31447
66.96
130
31448
68.42
150
31449
71.42
180
31450
77.37
200
31451
84.81
250
31452
95.23
300
31453
113.06
350
31454
133.92
400
31455
169.62
€
Bouchon avec purge
Ø
Art.code
100
31456
70.98
130
31457
76.44
150
31458
86.00
180
31460
94.17
200
31461
103.75
250
31462
121.48
300
31463
150.15
350
31464
189.73
400
31465
222.50
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox 316 Flexibele schouwbuis
Flexible en inox 316 pour cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
79
Inox flexibel enkelwandig
Flexible en inox paroi simple
79
Ø
Art.code
€
79
80
19861
20.12
79
100
19862
24.50
79
125
19863
31.28
79
150
19864
37.96
79
180
19865
43.54
79
200
19866
49.08
79
250
19868
69.12
79
300
19869
79.74
79
350
26575
99.30
79
400
26576
110.48
79
79
Inox flexibel dubbelwandig
Flexible en inox paroi double
79
Type
Ø
Art.code
79
80 - 86
80
19870
32.00
79
100 - 106
100
19871
39.02
79
125 - 131
125
19872
47.74
79
150 - 156
150
19873
58.60
79
180 - 192
180
19874
68.36
79
200 - 212
200
19875
77.00
79
250 - 256
250
19876
97.10
79
300 - 306
300
19877
120.38
79
350 - 356
350
26588
139.92
79
400 - 406
400
26589
160.54
€
79
79
Vermiculite
79
Type
Art.code
79
Vermiculite 100 L
19878
€
25.00
79
79
79
79
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Inox 316 Flexibele schouwbuis
Flexible en inox 316 pour cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
79
Ketelaansluitstuk
Connection pour chaudière
79
Ref.
Ø
Art.code
€
79
IE16080-ADAP
80
26577
47.54
79
IE16100-ADAP
100
26578
62.10
79
IE16125-ADAP
125
26579
26.22
79
IE16150-ADAP
150
26581
28.84
79
IE16180-ADAP
180
26582
32.82
79
IE16200-ADAP
200
26583
34.83
79
IE16250-ADAP
250
26584
45.58
79
IE16300-ADAP
300
26585
54.69
79
79
Houten geleidingsogief
Clos de guidage en bois
79
Ref.
Ø
Art.code
€
79
TF00100-OGIE
80
26593
48.93
79
TF00125-OGIE
100
19879
58.12
79
TF00150-OGIE
125
19880
67.30
79
TF00180-OGIE
130
26592
72.08
79
TF00200-OGIE
150
19881
73.40
79
TF00250-OGIE
180
19882
91.83
79
TF00300-OGIE
200
19883
97.90
79
TF00130-OGIE
250
26590
105.58
79
TF00080-OGIE
300
26591
126.00
79
79
Flexibel aansluitstuk
Raccord flexible
79
Ref.
Ø
Art.code
79
TF16125-FLBU
125
31972
79
TF16130-FLBU
130
31973
79
TF16150-FLBU
150
31974
79
TF16180-FLBU
180
31975
€
79
79
79
79
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Dakdoorvoer HR+
Atmosf.
Type
Passage toit
Art.code
€
80/125
25344
89,10
60/100
29161
74,28
Muurdoorvoer HR+
Atmosferisch Passage murale
Atmosf.
Type
80/125
Art.code
€
25345
81,50
60/100
Dakdoorvoer HRTop
Condensatie
Condens.
Passage toit
Type
60/100
80/125
Art.code
30692
30698
€
76,66
79,90
100/150
29154
165,66
Muurdoorvoer HRTop
Type
Condensatie
Condens.
Passage murale
Art.code
€
Concen 80/125
30699
104,16
Concen 100/150
29155
121,72
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Alu Plakplaat
Type
Plaque à coller en ALU
Art.code
€
plat dak
toit plat
S128
29165
16,52
plat dak
toit plat
S160
29166
23.66
Art.code
€
Loodslab
Type
Bavoir en plomb
Schuin dak +
S128
29163
36,76
Loodslab (schuin dak)
S160
29164
120,16
Art.code
€
33000
49.42
Inclusief poly glijschaal
RGA dikwandige overloop
Type
80/100
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Verlengbuis parallel 80/80
Type + L
PP buis 0.25 m
PP buis 0.50 m
PP buis 1.00 m
PP buis 2.00 m
Allonge parallel 80/80
Art.cde
25335
25336
25337
25339
Alu buis 0.25 m
Alu buis 0.50 m
Alu buis 1.00 m
Alu buis 2.00 m
Verlengbuis parallel 100/100
€
5,50
7,36
10,60
17,52
7,28
10,66
15,88
29,88
25325
25326
25327
25329
Allonge parallel 100/100
Type + L
PP buis 0.25 m
PP buis 0.50 m
PP buis 1.00 m
PP buis 2.00 m
Art.cde
29141
29142
29143
29144
€
11,86
15,08
18,54
27,32
Alu buis 0.25 m
Alu buis 0.50 m
Alu buis 1.00 m
Alu buis 2.00 m
29133
29134
29135
29137
12,24
17,62
29,34
51,06
Verlengbuis concentrisch
Type
60/100
60/100
HR+
L
0.50 m
1.00 m
80/125
80/125
80/125
80/125
0.25 m
0.50 m
1.00 m
2.00 m
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
Allonge concentrique
Art.cde
€
29156
28,74
29157
35,30
25347
25348
25349
25350
27,84
32,24
42,74
74,56
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Bochten parallel 80/80
Type
Type
Art.cde
€
PP
90° 90°
PPBocht
Bocht
PP
45° 45°
PPBocht
Bocht
PP
PPMof
Mof
Art.cde
25342
25341
25343
Alu Bocht
90° 90°
Alu
Bocht
Alu Bocht
45° 45°
Alu
Bocht
Alu Mof
Alu
Mof
25332
25331
25334
Bochten parallel 100/100
Type
PP Bocht 90°
Art.cde
29146
€
16,84
PP Bocht 45°
29145
16,84
Alu Bocht 90°
29139
17,72
Alu Bocht 45°
29138
17,18
Alu Mof
29140
29,46
Bochten concentrisch
Type
Type
€
4,84
3,78
5,74
9,80
9,48
14,80
HR+
Art.cde
€
45°
Art.cde
29158
€
35,54
90°
90°
29159
27,70
Bocht 80/125
Bocht 80/125
45°
45°
25351
26,52
Bocht 80/125
90°
90°
25352
31,62
Bocht
60/100
Bocht
60/100
45°
Bocht 60/100
Bocht 60/100
Bocht 80/125
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Verlengbuis Conc. Alu/PP Condens
Type
L
Art.code
60/100
0.50 m
30688
31,60
60/100
1.00 m
30689
40,84
60/100
2.00 m
33640
65,42
80/125
0.25 m
30710
31,04
80/125
0.50 m
30694
35,66
80/125
1.00 m
30695
51,68
80/125
2.00 m
30711
82,48
100/150
0.50 m
29150
58,06
100/150
1.00 m
29151
70,56
45°
90°
Art.code
30690
30691
€
36,22
30,66
Bocht 80/125
Bocht 80/125
45°
90°
30696
30697
35,32
36,98
Bocht 100/150
Bocht 100/150
45°
90°
29152
29153
58,08
70,40
Bochten conc.
Type
Bocht 60/100
Bocht 60/100
Dichtingen
Type
€
Alu/PP Condens
set van 10st.
Joints par 10p.
Art.code
€/10
Dia 60
29171
31,12
Dia 80
29173
27,36
Dia 100
29172
19,40
Dia 125
29174
18,64
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Conduits de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Condensafvoer
Type
L
Art.code
€
Condesafvoer
80
25333
26,78
60/100
29160
89,82
80/125
33642
42.28
L
Art.code
100
29167
6,02
125
29168
8,26
Spanband
Type
Spanband
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
€
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Stalen rookgasafvoerbuis (zwart) en hulpstukken
Tube cheminée acier (noir) et accessoires
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
75
Schouwbuis L = 1000 mm
Ø
75
Dikte/Epaissuer
Tube cheminée L = 1000 mm
Art.code
€
130
2 mm
19855
27.73
150
2 mm
19856
29.30
180
2 mm
19857
32.98
200
2 mm
19858
36.30
Bocht
Courbe
Ø
Dikte/Epaissuer
Art.code
€
130
2 mm
19849
29.48
150
2 mm
19850
30.18
180
2 mm
19851
32.70
200
2 mm
19852
35.42
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
2.04.2013
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
CLV schouwsystemen - systèmes de cheminée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
CLV combi schouwsystemen
systèmes de cheminée combi
Alle prijzen worden projectmatig berekend, gelieve ons te contacteren .
Uitvoering mogelijk in Aluminium of Inox.
Tous les prix sont calculés manuellement du projet.
Mise en œuvre possible en Aluminium ou en acier inoxydable.
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
20.11.2012
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Evacuation de fumée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Diameter 80 mm
Diamètre 80mm
Type
Art.cde
€
PL 314522 PP Flex
31207 14.38/m
PL 314580 Klemring - Collier de fixation
31200
2.33
PL 338365 Schoorsteenbeugel - Support cheminé
31201
26.10
PL 314524 Overgangstuk Spie-flex - Raccordement
31203
12.75
PL 304086 Overgangstuk Mof-flex - Raccordement
32111
17.25
PL 314526 Koppelstuk flex-flex
Raccordement double
31811
26.13
PL 314531 Overgangsbocht 90°
Coude 90°
31204
11.73
PL 338666 Bevestigingsbeugel voor bocht
Colier de montage
31206
3.53
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Evacuation de fumée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Diameter 100 mm
Diamètre 100mm
Type
Art.cde
€
PL 314541 PP Flex
31214 18.40/m
PL 314581 Klemring - Collier de fixation
31209
7.95
PL 338589 Schoorsteenbeugel - Support cheminé
31210
29.53
PL 314544 Overgangstuk Spie-flex - Raccordement
31211
14.83
PL 304085 Overgangstuk Mof-flex - Raccordement
32112
27.10
PL 314546 Koppelstuk flex-flex
Raccordement double
31812
28.13
PL 314551 Overgangsbocht 90°
Coude 90°
31212
21.95
PL 338668 Bevestigingsbeugel voor bocht
Collier de montage
31213
3.58
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Evacuation de fumée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Diameter 80/100 mm
Diamètre 80/100mm
Type
Art.cde
€
PL 313287 Schoorsteenkap (Zwarte afdekplaat)
Sortie de cheminée (Noir)
31199
51.25
PL 331344 Boldraadrooster
Grille de protection
31198
6.10
PL 304277 Afstandhouder
Piece d’écartement
31202
6.08
PL 338974 Schoorsteenconsole
Console cheminée
31205
18.27
31572
78.32
PL 339457 Schoorsteenterminal
Sortie de cheminée
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
(Losse kap voor schouwbuis)
16.02.2014
0032 03 354 02 04
0032 03 354 08 07
[email protected]
Rookgasafvoer
Evacuation de fumée
Alle prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Les prix sont à titre informatif et hors TVA, modifications sont possibles sans avis préalable
Diameter 130 mm
Diamètre 130mm
Type
Art.cde
€
PL 314561 PP Flex
34007 31.83/m
PL 338692 Schouwbeugel + klemring
Support cheminé + collier de fixation
34008
31.25
PL 304277 Afstandhouder
Piece d’écartement
34009
6.08
PL 314564 Overgangstuk Spie-flex
Piece de raccordement
34010
22.13
PL 304465 Boldraadrooster
Grille de protection
34013
12.38
PL 314571 Overgangsbocht 90°
Coude 90°
34011
50.85
PL 304465 Schoorsteenkap
34012
55.00
Leverbaar uit stock behoudens verkoop
Livrable de stock sauf vente
16.02.2014