Download de brochure Sportkampen 2014 in pdf

Inhoud
Bloso - sportkampen 2014
Algemene informatie p4
Bloso-centra
p 11
Programma per sporttak
p 28
De Bloso-sportkampen basketbal
p 36
De Bloso-sportkampen kajak
p 54
De Bloso-sportkampen voetbal
p 95
De Bloso-sportkampen windsurfen p 104
De Bloso-sportkampen zeilen
p 108
Vlaamse Trainersschool
p 124
Inschrijvingskaarten
p 125
1
Beste sportieveling,
Vakantie! Was het al maar zover… Dankzij deze brochure kan je in elk geval al even wegdromen
en inspiratie opdoen voor een sportief kamp tijdens de schoolvakanties van 2014.
Waarom zou je je inschrijven voor een sportkamp bij Bloso? Je leert er nieuwe vrienden kennen,
je amuseert je er rot, je bent even verlost van vader of moeder die je zegt je kamer op te ruimen,
maar vooral: sporten is gezond. Misschien heb je nu nog niet veel last van stramme ledematen,
maar een sportieve levensstijl zal dat later helpen voorkomen. En wie op jonge leeftijd is beginnen sporten, zal dat ook later veel makkelijker volhouden. Waarom zou je je dus niet inschrijven?
Blader daarom eens door deze brochure. Ik durf wedden dat je een vakantie vindt die perfect
op jouw lijf geschreven is. Misschien een combinatie van sport en spel, gewoon voor de fun?
Misschien een sport die je al eens eerder gedaan hebt, of waarom eens geen totaal nieuwe sport
kiezen? Wie weet word je er volledig wild van!
En als je het virus op zo’n sportkamp te pakken hebt, kan je je daarna misschien aansluiten bij
een sportclub? Zo kan je het hele jaar door, onder professionele begeleiding en met optimale
infrastructuur, je favoriete sport beoefenen. Doen dus! Want sporten leert je ook belangrijke
vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, team spirit, lef en fairplay. Je leert samenwerken,
winnen en verliezen. Allemaal zaken die je je hele leven kan gebruiken.
Maak van 2014 een plezant én sportief jaar!
Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
2
Bloso - sportkampen 2014
Beste sportvrienden,
Met genoegen kan ik je de nieuwe brochure met het programma van de Bloso-sportkampen
2014 voorstellen.
De Bloso-sportkampen zijn reeds jarenlang een vaste waarde in het aanbod van vakantieactiviteiten voor de Vlaamse jeugd. Vele tienduizenden jongeren hebben met het Bloso leren zeilen,
windsurfen, paardrijden, tennissen... Voor het Bloso is dit dan ook een stimulans om steeds
beter te doen: méér sportkampen organiseren, betere programma’s samenstellen, trendgevoelige sporten en nieuwe combinaties in de programmatie opnemen.
Zo kan je dit jaar kiezen uit niet minder dan 134 verschillende sporten en sportcombinaties in 11
Bloso-centra in Vlaanderen. In totaal bieden wij bijna 1.200 sportkampen aan, in internaat en
externaat. Sommigen weten reeds welke sport ze het liefst doen en kiezen voor het behalen van
een graad of brevet. Anderen willen verschillende sporten beoefenen en nemen deel aan een
combinatiesportkamp. Nog anderen sporten vooral voor de fun en kicken op avonturenkampen,
ropeskipping, streetdance of hockey. Kortom: keuze genoeg!
Sport verbetert niet alleen de fysieke conditie maar draagt ook bij tot meer fairplay, solidariteit
en verdraagzaamheid. Sporten mag dan ook niet stoppen na deelname aan een Bloso-sportkamp.
De beste plaats om regelmatig te sporten is de sportclub. Daar krijg je belangrijke vaardigheden
mee zoals vastberadenheid, inzet, durf en teamgeest. Niet zelden maak je er vrienden voor het
leven. Adressen van sportclubs kan je opvragen via de Sportdatabank Vlaanderen (zie achtercover van deze brochure) of bij de sportdienst van je stad of gemeente.
Samen sporten met vrienden en leeftijdsgenoten, onder leiding van bekwame lesgevers in een
bovendien prachtige omgeving, is een waar feest. De Bloso-sportkampen zijn ‘the place to be’
voor iedereen die houdt van een gezonde en aangename sportieve vakantieactiviteit.
Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
Veel sportplezier en van harte welkom!
Philippe Paquay
Wnd. Administrateur-generaal
Bloso - sportkampen 2014
3
Welkom op de Bloso-sportkampen!
Wil je op een prettige manier onder leiding van een tof team lesgevers één of andere sporttak
aanleren? Of ga je voor een stevige portie actie en avontuur? Dan moet je beslist deelnemen
aan een Bloso-sportkamp! Zo’n sportkamp duurt 5 dagen en wordt georganiseerd in internaat
of in externaat.
Het aanbod van de Bloso-sportkampen 2014 omvat naar jaarlijkse gewoonte bijna 1200 sportkampen, goed voor meer dan 130 sporten en combinaties.
Gun jezelf een leuke sportvakantie en schrijf snel in!
Waar worden de Bloso-sportkampen georganiseerd?
Je kan in 11 Bloso-centra een sportkamp volgen: Blankenberge, Brugge ‘Julien Saelens’, Genk
‘Kattevenia’, Gent, Herentals ‘Netepark’, Hofstade, Nieuwpoort (‘Wittebrug’, ‘Spaarbekken’ en
‘Havengeul’), Oordegem ‘Putbos’, Waregem ‘Gaverbeek’, Willebroek ‘Hazewinkel’ en Woumen
‘De Rhille’. Van pagina 11 tot 26 vind je uitgebreide informatie over deze Bloso-centra met
adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres, infrastructuur, logiesmogelijkheden en de Blososportkampen die er in 2014 worden georganiseerd.
Internaat of externaat?
Kies je voor een internaatskamp, dan logeer je van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag in vol
pension. Je deelnameprijs is inclusief alle overnachtingen, alle maaltijden en avondactiviteiten.
Neem je deel aan een sportkamp in externaat, dan verwachten we je elke dag tussen 9 u en 17 u
in het Bloso-centrum. In de deelnameprijs zijn alle middagmalen en vieruurtjes inbegrepen.
De Bloso-sportkampen 2014
Vanaf pagina 28 vind je in alfabetische volgorde alle sportkampen, met vermelding van:
• de eventuele toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, een sporttechnische graad,...
• de te behalen graad of module: vb. 1ste graad, A-brevet, éénmansboten basis,…
• de verblijfsformule: internaat of externaat
• de periode: begin- en einddatum van het sportkamp
• de leeftijdscategorie voor wie het sportkamp wordt georganiseerd (de minimumleeftijd moet bereikt worden in 2014)
• de deelnameprijs, deze omvat:
- het volledig sportprogramma onder leiding van gekwalificeerde lesgevers
- de verzekering
- voor deelnemers in internaat: overnachtingen, alle maaltijden en avondactiviteiten
- voor deelnemers in externaat: de middagmalen en de vieruurtjes
Hoe inschrijven?
Online via www.bloso.be/sportkampen
OF
Door een inschrijvingskaart (zie achteraan deze brochure) ingevuld op te sturen of door te faxen
naar het Bloso-centrum van je eerste keuze. Je mag slechts één kaart per inschrijving gebruiken.
Alvorens de kaart zorgvuldig en leesbaar in te vullen, kan het nuttig zijn om eerst contact op te
nemen met het Bloso-centrum waar je wenst in te schrijven om te informeren naar de stand van
de inschrijvingen. Het kan immers zijn dat het sportkamp van je keuze reeds volzet is. Informatie
over de stand van inschrijvingen vind je ook op www.bloso.be/sportkampen.
4
Bloso - sportkampen 2014
Vermeld per kaart liefst verschillende keuzemogelijkheden volgens voorkeur. Indien de eerste
keuze volzet is, stuurt het Bloso-centrum de inschrijvingskaart naar het Bloso-centrum van je 2de
keuze, enz.
Onvoldoende gefrankeerde omslagen worden niet aanvaard.
Belangrijk: indien voor het gekozen sportkamp een brevet (vb. A-brevet) of een sporttechnische graad of module (vb. ‘éénmansboten evolutie 1’) vereist is, dient hiervan zo snel mogelijk
een kopie te worden opgestuurd, doorgefaxt of doorgemaild naar het Bloso-centrum waar het
sportkamp wordt georganiseerd. De inschrijving wordt immers pas behandeld indien alle vereiste documenten zijn ontvangen. Een zwembrevet opsturen hoeft niet: de verklaring dat de
deelnemer minstens 100 m kan zwemmen is voldoende.
Let wel: indien je in 2014 aan meerdere Bloso-sportkampen deelneemt, zelfs in verschillende
Bloso-centra, hoef je slechts éénmaal dit brevet op te sturen, en dit naar het Bloso-centrum waar
je de 1ste maal inschrijft.
Wanneer moet je betalen?
Van zodra er voldoende deelnemers zijn voor het sportkamp van je keuze, ontvang je een uitnodiging met alle nuttige informatie over dit sportkamp en de informatie voor de overschrijving
van het inschrijvingsgeld. Let goed op de vermelde datum: je inschrijving vervalt indien je deelnamegeld niet tijdig is overgeschreven. Gelieve in elk geval het betreffende Bloso-centrum zo
snel mogelijk telefonisch of via e-mail in te lichten over een eventuele annulering van de inschrijving.
Verzekering
Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen ten gevolge van deelname aan activiteiten die op
het programma voorkomen, evenals voor ongevallen op de weg van en naar de plaats van het
sportkamp. Deze verzekering heeft betrekking op de medische kosten (na tussenkomst van het
ziekenfonds en enkel volgens de RIZIV-barema’s).
De burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden is ook
verzekerd tot een bepaald bedrag.
Materiële schade (schade aan kledij, bril, horloge, GSM, MP3-spelers, beugel,…. ) is niet gedekt
door de verzekering. Verlies of diefstal van voorwerpen is evenmin verzekerd.
Bij eventuele ziekte geldt de gewone ziekteverzekering van de deelnemer.
Het Nederlands is de voertaal
Om een vlot verloop van het sportkamp en een maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen, wordt verwacht dat elke deelnemer voldoende Nederlands kent en kan communiceren in
het Nederlands, zodat de lessen vlot kunnen worden gevolgd en de instructies van de lesgevers
gemakkelijk worden begrepen. Indien blijkt dat de deelnemer te weinig Nederlands kent en
begrijpt, kan het Bloso de toegang tot het sportkamp weigeren en wordt het deelnemingsgeld
niet terugbetaald.
Kortingen
Volgende kortingen zijn van toepassing:
• 15% voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen ten laste, te staven door een officieel
document van de gemeentelijke overheid (samenstelling van het gezin, gezinssituatie 2014).
• 50% voor mindervalide deelnemers met een invaliditeit van minstens 66 % (4 punten FODSociale Zekerheid), te staven door een voor echt verklaarde kopie van een officieel document.
Bloso - sportkampen 2014
5
• 80% via het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen en het Fonds
Vrijetijdsparticipatie.
Het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds Vrijetijdsparticipatie richten zich, onder het
motto ‘vrije tijd voor iedereen’, tot mensen met een laag inkomen en staan open voor organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking hebben. Beide organisaties zijn er
voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met OMNIO-statuut, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,...Om de korting van 80% te bekomen dient men te voldoen
aan de Europese norm voor armoede. Het Steunpunt Vakantieparticipatie zal onderzoeken of
je hieraan voldoet.
Meer info op www.vakantieparticipatie.be en op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be, tel. 02/504 03 91.
Voor info over de Europese norm voor armoede: www.vakantieparticipatie.be/page/who
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Belangrijk indien je een korting geniet, moet je de vereiste bewijsstukken samen met de inschrijvingskaart opsturen naar het Bloso-centrum van je 1ste keuze.
Indien je online inschrijft, moet je de bewijsstukken zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 2
weken naar het betreffende Bloso-centrum opsturen, zoniet wordt met de korting geen rekening gehouden.
Let wel: indien je in 2014 aan meerdere Bloso-sportkampen deelneemt, zelfs in verschillende
Bloso-centra, hoef je maar éénmaal het vereiste brevet op te sturen, en dit naar het Blosocentrum waar je de 1ste maal inschrijft.
Annulering van het sportkamp
Indien je niet kan deelnemen aan een sportkamp waarvoor je bent ingeschreven, kan het deelnemingsgeld worden terugbetaald:
• wegens ziekte of ongeval op voorwaarde dat je het Bloso-centrum onmiddellijk telefonisch of
via e-mail inlicht en een origineel gedateerd medisch attest indient. In dit geval wordt € 15,00
van het betaalde deelnemingsgeld ingehouden;
• wegens andere redenen op voorwaarde dat je de inschrijving minstens één maand voor aanvang van de activiteit schriftelijk afzegt (postdatum). In dit geval wordt 20% van het betaalde
bedrag ingehouden (maximum € 40,00).
6
Bloso - sportkampen 2014
Aan welke Bloso-sportkampen kan
je deelnemen?
Bloso-sportkampen
All-in-1
Atletiek: vijfkamp Atletiek: zevenkamp Atletiek: initiatie polsstok en meerkamptraining Atletiek voor gevorderden Atletiek en omnisport Atletiek: vijfkamp en omnisport
Avonturenkamp
Avonturenkamp: trekking Avonturensport
Badminton en omnisport
Balsporten
Basketbal: basketbalschool
Basketbal: teener Basketbal: junior pro
Basketbal: pro Basketbal en omnisport
Beach- en avonturensport
Beachsport
Beachsport en zwemmen
BMX
BMX en omnisport Boogschieten en omnisport
nieuw
Capoeira en omnisport
Circustechnieken nieuw
Circustechnieken en omnisport
Circustechnieken en voltige
nieuw
Dans: funky dance Dans: hiphop
nieuw
Dans: hiphop voor gevorderden Dans: streetdance en breakdance Dans: streetdance en funky dance
nieuw
Dans en circustechnieken
Dans en omnisport Golf nieuw
Golfmix en omnisport Gymnastiek: artistieke gymnastiek Gymnastiek: trampoline en tumbling
nieuw
Hockey en omnisport Hockey, floorball en omnisport
Hockey, golf en omnisport
nieuw
IJsschaatsen en avonturensport
IJsschaatsen en circustechnieken
nieuw
IJsschaatsen en omnisport
Judo voor witte tot groene gordels
Judo: intensieve judostage
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centra
Oordegem
Blankenberge, Gent
Blankenberge, Herentals, Oordegem
Oordegem
Oordegem
Gent
Brugge, Oordegem
Genk, Herentals, Hofstade, Woumen
Herentals
Hofstade
Blankenberge, Oordegem
Gent, Oordegem
Brugge
Brugge, Gent
Brugge, Herentals
Brugge, Herentals
Oordegem
Hofstade
Blankenberge
Hofstade
Herentals
Gent
Blankenberge, Herentals, Oordegem
Genk
Herentals
Genk
Genk
Blankenberge, Brugge, Oordegem
Oordegem
Oordegem
Herentals
Gent, Herentals
Genk
Oordegem
Brugge, Herentals
Oordegem
Brugge
Brugge, Gent, Herentals
Herentals, Oordegem
Oordegem
Genk
Genk
Genk
Genk, Oordegem
Brugge
Blankenberge, Brugge
7
Kajak: A-brevet Kajak: B-brevet niveau 1 en niveau 2
Kajaktrekking Kajak en avonturensport
Kajak en mountainbike Kajak en omnisport Mountainbike en omnisport
Mountainbike, muurklimmen en omnisport Mountainbike en triatlon
Mountainboard, mountainbike en kajak Muurklimmen en omnisport
Muurklimmen, kajak en omnisport Paardrijden en verzorging voor beginnelingen
Paardrijden en verzorging: A-brevet Paardrijden en verzorging: B-brevet Paardrijden: dressuur en springen Paardrijden: dressuur en springen - stijlrijden Paardrijden: eventing Paardrijden: eventing voor ervaren ruiters
Paardrijden: rijvaardigheidsproef initiator
Paardrijden: ruitertoerisme
nieuw
Paardrijden en circustechnieken
Paardrijden en dans
nieuw
Ponyrijden en verzorging voor beginnelingen
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad Ponyrijden en verzorging voor gevorderden
Ponyrijden: dressuur en springen Ponyrijden: dressuur en springen - stijlrijden Ponyrijden: eventing Ponyrijden: eventing voor ervaren ruiters Racketlon Roeien: 1ste en 2de graad Ropeskipping en aerobics Ropeskipping en dans nieuw
Ropeskipping en gymnastiek
Ropeskipping, trampoline en tumbling
Rugby Rugby voor clubspelers Schermen en omnisport nieuw
Skateboard
Skateboard, BMX en avonturensport Skateboard en BMX Ski, mountainbike en muurklimmen Snorkelduiken Snorkelen en omnisport Sprokkelsport
Squash en omnisport Streetsports
nieuw
Tafeltennis
Tafeltennis en badminton
Tafeltennis en omnisport
Tennis Tennis en omnisport
Triatlon
Voetbal
8
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Hofstade
Willebroek
Hofstade
Oordegem
Herentals
Waregem
Willebroek
Brugge
Herentals
Genk, Waregem, Woumen
Genk, Waregem, Woumen
Genk, Waregem, Woumen
Waregem
Waregem
Waregem
Waregem
Waregem
Genk
Genk
Genk
Genk, Waregem, Woumen
Waregem, Woumen
Genk, Waregem, Woumen
Waregem
Waregem
Waregem
Waregem
Blankenberge, Brugge, Herentals, Oordegem
Willebroek
Gent
Oordegem
Brugge
Herentals
Blankenberge
Blankenberge
Genk, Gent
Hofstade
Hofstade
Gent, Hofstade
Genk
Hofstade
Blankenberge
Genk, Hofstade, Oordegem
Oordegem
Hofstade
Gent
Gent
Blankenberge, Gent
Blankenberge, Herentals Herentals, Hofstade, Oordegem
Genk, Herentals, Hofstade Blankenberge, Brugge, Herentals
Bloso - sportkampen 2014
Voetbal: intensieve voetbalstage U 13
Voetbal: intensieve voetbalstage U 15
Voetbal: intensieve voetbalstage U 17
Voetbal: keeperskamp
Voetbal en omnisport
Voetbal: minivoetbal en omnisport Volleybal
Volleybal en beachvolleybal Volleybal, beachvolleybal en omnisport nieuw
Waterski, wakeboard en kajak nieuw
Waterski, wakeboard en windsurfen
nieuw
Waterski, wakeboard en watersport
nieuw
Waterski voor gevorderden
Watersport Wielerkamp
Wielerstage nieuw
Wielrennen: veldrijden
Windsurfen: basis Windsurfen: evolutie 1
Windsurfen en mountainbike Zeilen: éénmansboten basis (optimist)
Zeilen: éénmansboten evolutie 1 (optimist)
Zeilen: meermansboten basis (rs feva)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (rs vision/4.20, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten evolutie 2 (4.20, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten basis (caravelle)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (cigogne)
Zeilen: meermansboten evolutie 2 (4.20, + 15 j.)
Zeilen: meermansboten STS-brevet (4.20)
Zeilen: meermansboten specialisatie (4.20)
Zeilen: voorbereiding A-brevet Zwemmen: reddend zwemmen Zwemmen en omnisport Blankenberge
Blankenberge, Brugge, Herentals
Brugge
Blankenberge, Brugge
Hofstade
Gent, Oordegem
Gent
Blankenberge
Oordegem
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Hofstade
Brugge, Herentals
Brugge
Herentals
Hofstade, Nieuwpoort, Willebroek
Nieuwpoort, Willebroek
Willebroek
Hofstade, Nieuwpoort, Willebroek
Nieuwpoort, Willebroek
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort, Willebroek
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Blankenberge
Hofstade
Fiscale aftrekbaarheid sportkampen
Is de deelnemer jonger dan 12 jaar terwijl hij of zij deelneemt aan het sportkamp, dan kan
je het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekken. Let erop dat de ouder, die het kind fiscaal ten laste
heeft, de betaling uitvoert. Het Bloso stuurt automatisch in het voorjaar 2015 de attesten op
naar alle betrokkenen die aan de voorwaarden voldoen.
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Bij de ‘Bloso-centra-info’ wordt de afstand van het dichtstbijgelegen N.M.B.S.-station naar het
Bloso-centrum vermeld. Na definitieve inschrijving zal de bereikbaarheid van het Bloso-centrum met de vervoermaatschappij ‘De Lijn’ worden medegedeeld.
Bloso
Afdeling Bloso-centra
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 - 1000 BRUSSEL
Tel. 02/209.45.84 - Fax 02/209.45.95
[email protected] - www.bloso.be
Bloso - sportkampen 2014
9
10
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centra
Bloso - sportkampen 2014
11
Bloso-centrum Blankenberge
Koning Boudewijnlaan 15 bis, 8370 Blankenberge
Tel. 050/42.64.42, fax 050/41.71.39, [email protected]
Het Bloso-omnisportcentrum Blankenberge ligt aan de rand van de stad Blankenberge, op
wandelafstand van zee en strand en vlakbij het station (500 m).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met restaurant, keuken, bar en klaslokalen. Sporthal, dojo, polyvalente
sportzaal, 2 squashcourts, cafetaria, modern zwembad- en saunacomplex. 3 voetbalterreinen
waarvan 1 in kunstgras, atletiekaccommodatie met Finse piste, buitensportvelden, fit-o-meter.
Logies
Kamers van 2, 3 en 4 personen (totaal: 104 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo,
douche en toilet.
Sportkampen 2014 Atletiek: vijfkamp
Atletiek: zevenkamp
Badminton en omnisport
Beachsport
Boogschieten en omnisport
Dans: funky dance
Judo: intensieve judostage
Racketlon
Rugby
Rugby voor clubspelers
Snorkelen en omnisport
Tafeltennis en omnisport
Tennis
Voetbal
Voetbal: intensieve voetbalstage U 13 (miniemen)
Voetbal: intensieve voetbalstage U 15 (knapen)
Voetbal: keeperskamp
Volleybal en beachvolleybal
Zwemmen: reddend zwemmen
12
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Brugge
‘Julien Saelens’
Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek Tel. 050/35.08.61, fax 050/36.37.99, [email protected]
Het Bloso-centrum Brugge is een polyvalent omnisportcentrum op wandelafstand van het historische centrum van Brugge.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Brugge (2 km).
Infrastructuur
Sportverblijf met restaurant en keuken, auditorium, ontspanningszaal en klaslokaal.
Nieuwe multifunctionele sporthal, klimzaal, fitnesszaal, vechtsportzaal, bokszaal, een aantal
polyvalente sportzalen, dansstudio, topgymnastiekhal, 3 squashcourts, openluchtwielerbaan
‘Patrick Sercu’, skeelerbaan, buitensportvelden, atletiekaccommodatie, voetbal- en rugbyterrein,
Finse piste met fit-o-meter, cafetaria.
Logies
Het sportverblijf telt 24 kamers van 4 personen (totaal: 96 bedden). Alle kamers beschikken
over een lavabo. De sanitaire voorzieningen zijn gemeenschappelijk.
Sportkampen 2014
Atletiek: vijfkamp en omnisport
Basketbal: basketbalschool
Basketbal: teener
Basketbal: junior pro
Basketbal: pro
Dans: funky dance
Golf
Gymnastiek: artistieke gymnastiek
Gymnastiek: trampoline en tumbling
Judo voor witte tot groene gordels
Judo: intensieve judostage
Muurklimmen en omnisport
Racketlon
Ropeskipping en gymnastiek nieuw
Voetbal:
Bloso - sportkampen 2014
intensieve voetbalstage U 15 (knapen)
intensieve voetbalstage U 17 (scholieren)
keeperskamp
Wielerkamp
Wielerstage
13
Bloso-centrum Genk ‘Kattevenia’
Kattevennen 15, 3600 Genk
Tel. 089/86.91.33, fax 089/86.91.44, e-mail: [email protected]
Het Bloso-centrum ‘Kattevenia’ ligt in de prachtige bosrijke omgeving van het domein
Kattevennen en maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen, zowat de groene long
van de provincie Limburg.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Genk (3 km).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met restaurant en keuken, ontspanningspaviljoen.
Sporthal met klimmuur, polyvalente zaal, openluchtsportvelden, overdekte maneges met stallingen en cafetaria, allweather openluchtrijbaan, bosrijke omgeving met wandelpaden voor wandelaars en ruiters, uitgebreid fietspadennetwerk.
Logies
Kamers van 2 en 4 personen (totaal: 112 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo, douche
en toilet. De deelnemers aan de avonturenkampen overnachten in tenten.
Sportkampen 2014
Avonturenkamp
Capoeira en omnisport nieuw
Circustechnieken en omnisport nieuw
Circustechnieken en voltige nieuw
Dans en circustechnieken nieuw
Hockey, golf en omnisport nieuw
IJsschaatsen en avontuurlijke sporten
IJsschaatsen en circustechnieken nieuw
IJsschaatsen en omnisport
Paardrijden en verzorging voor beginners
(1ste graad)
Paardrijden en verzorging: A-brevet
Paardrijden en verzorging: B-brevet
Paardrijden: dressuur en springen nieuw
Paardrijden: ruitertoerisme
14
Paardrijden en circustechnieken nieuw
Paardrijden en dans nieuw
Ponyrijden en verzorging voor beginners
Ponyrijden en verzorging voor gevorderden
Schermen en omnisport
Ski, mountainbike en muurklimmen
Sprokkelsport
Triatlon
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Gent
Zuiderlaan 14, 9000 Gent
Tel. 09/244.72.22, fax 09/221.37.34, e-mail: [email protected]
Het Bloso-centrum Gent is gelegen aan de Watersportbaan, even buiten het toeristisch centrum van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van het sport- en recreatiecentrum ‘De
Blaarmeersen’.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Gent (3 km).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met restaurant en keuken, vergader- en ontspanningszalen.
Indooratletiekpiste ‘Topsporthal Vlaanderen’, topgymnastiekhal, trampoline- en ritmiekhal,
Vlaams Wielercentrum ‘Eddy Merckx’, BMX-piste, sporthal, sauna, cafetaria, fitnesszaal.
Logies
Kamers van 1, 2 en 4 personen (totaal: 99 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo, douche en toilet.
Sportkampen 2014 Atletiek: vijfkamp
Atletiek en omnisport
Balsporten
Basketbal: teener
BMX en omnisport
Dans: streetdance en funky dance
Gymnastiek: trampoline en tumbling
Ropeskipping en aerobics
Schermen en omnisport
Skateboard en BMX
nieuw
Tafeltennis
Tafeltennis en badminton
Tafeltennis en omnisport
Voetbal: minivoetbal en omnisport
Volleybal
Bloso - sportkampen 2014
15
Bloso-centrum Hasselt
‘De Schaverdijn’
Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt
Tel. 011/30.08.00, fax 011/22.28.90, e-mail: [email protected]
Dit Bloso-centrum bevindt zich aan de ring rond Hasselt, in de onmiddellijke omgeving van het
stedelijk zwembad en de grenslandhallen.
In de Bloso-ijshal ‘De Schaverdijn’ kan in de beste omstandigheden worden geschaatst.
Infrastructuur
De ijsvloer heeft Olympische afmetingen (60 x 30 m). De driedimensionale overspanning creëert
een prachtig ruimtelijk effect en de moderne installaties zorgen voor een optimale ijskwaliteit.
1.200 paar schaatsen staan ter beschikking van de schaatsers.
Voorzieningen voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen, cafetaria, restaurant, vergaderzaal
en ruime parking.
De ijshal beschikt verder over een groot videoscherm en discoverlichting.
Logies
Wegens het ontbreken van overnachtingsaccommodatie worden er geen Bloso-sportkampen
georganiseerd.
Activiteiten
Recreatief schaatsen, ontbijtschaatsen, schoolsportdagen, afhuren ijshal door bedrijven en
groepen, discoschaatsen, schaatslessen voor jong en oud, verjaardagsparty’s, familieschaatsen
en schaatsen voor 30-plussers, schaatsen voor kleuters, belangrijke schaatswedstrijden, opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.
‘Pinguïnactie’ met gratis lesgever voor leerlingen van het basisonderwijs.
‘IJsparadijs’: schaatslessen voor kleuters en ouderen.
Clubs: ijshockey, shorttrack, kunstschaatsen, free style ice skating.
16
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Herentals ‘Netepark’
Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Tel. 014/85.95.10, fax: 014/85.95.26, e-mail: [email protected]
Het Bloso-centrum ‘Netepark’ ligt in één van de fraaiste gebieden van Vlaanderen, in een
gezonde omgeving in het hartje van de Antwerpse Kempen. Over een oppervlakte van 120 ha
biedt dit Bloso-centrum een gevarieerd aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Herentals (1,5 km).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met eetzaal en keuken, klaslokalen en ontspanningszaal.
Sporthal, zalen voor dans en bewegingsopvoeding, fitnesszaal, 2 dojo’s, Vlaams squashcentrum,
klimmuur, cafetaria, overdekte schaatsbaan, openluchtsportvelden, BMX-oefenpiste, atletiekaccommodatie met Finse piste, 4 tennisterreinen in kunstgravel, kajakvijver, visvijver, uitgestippelde wandelingen, loop- en mountainbikeparcours.
Logies
Kamers van 2, 4 en 6 personen (totaal: 168 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo, douche en toilet.
De deelnemers aan de avonturenkampen overnachten in tenten.
Sportkampen 2014
Atletiek: zevenkamp
Avonturenkamp
Avonturenkamp: trekking
Basketbal: junior pro Basketbal: pro
BMX
Boogschieten en omnisport
Circustechnieken
Dans: streetdance en breakdance
Dans: streetdance en funky dance
Golf
Gymnastiek: trampoline en tumbling
Hockey en omnisport nieuw
Bloso - sportkampen 2014
Mountainbike, muurklimmen en omnisport
Muurklimmen, kajak en omnisport
Racketlon
Ropeskipping, trampoline en tumbling
Tennis
Tennis en omnisport
Triatlon
Voetbal
Voetbal: intensieve voetbalstage U 15 (knapen)
Wielerkamp
Wielrennen: veldrijden nieuw
17
Bloso-centrum Hofstade
Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade
Tel. 015/61.83.60, fax 015/61.78.94, e-mail: [email protected]
Het Bloso-domein Hofstade is gelegen tussen Mechelen en Brussel en is gemakkelijk bereikbaar met de auto via de E19 (afrit 11). De veelzijdige sportinfrastructuur biedt talloze sport- en
recreatiemogelijkheden.
Dichtbijgelegen NMBS-stations zijn Hofstade (0,8 km) en Mechelen (3 km).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met eetzaal en keuken, klaslokalen.
Overdekt zwembad, sporthal, Sportimonium (Sportmuseum Vlaanderen), recreatiedomein met 2
watervlakken en visvijvers, fit-o-meter, sportstrand, voetbalterrein, openluchtsportvelden, speeltuin, wandelpaden, hindernispiste, klimmuur, hoogtouwenparcours.
Logies
Kamers van 2 en 4 personen (totaal: 64 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo, douche
en toilet. De deelnemers aan de avonturenkampen overnachten in tenten.
Sportkampen 2014
Avonturenkamp
Beach- en avonturensport
Beachsport en zwemmen
Kajak en avonturensport
Kajak en omnisport
Skate, BMX en adventure
Skateboard nieuw
Skateboard en BMX
Snorkelduiken
Sprokkelsport
18
Streetsports
Tennis en omnisport
Triatlon
Watersport
Windsurfen: basis
Zeilen: éénmansboten basis (optimist)
Zwemmen en omnisport
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Liedekerke
‘Heuvelkouter’
Sportlaan 1, 1770 Liedekerke
Tel. 053/67.12.15, fax 053/67.29.55, e-mail: [email protected]
De Bloso-ijshal ‘Heuvelkouter’ in het landelijke Liedekerke is gelegen in het Pajottenland op
amper enkele kilometers van Brussel, Aalst, Ninove en Ternat. Dit Bloso-centrum groeide uit
tot een ver buiten de regio gekend schaatscentrum.
Infrastructuur
Elke schaatsliefhebber kan er terecht op de ijsbaan met Olympische afmetingen (60 x 30 m).
Moderne installaties zorgen voor een optimale ijskwaliteit. Er staan 1.000 paar schaatsen ter
beschikking van de schaatsers.
De zeer ruime cafetaria geeft rechtstreeks uit op de ijsbaan, zodat het ook voor de niet-schaatsers aangenaam is.
Logies
Wegens het ontbreken van overnachtingsaccommodatie worden er geen Bloso-sportkampen
georganiseerd.
Activiteiten
Recreatief schaatsen, schoolsportdagen, afhuren ijshal door bedrijven en groepen, schaatslessen voor jong en oud, familieschaatsen en schaatsen voor 60-plussers, disco on ice, verjaardagsfeestjes, belangrijke schaatswedstrijden, opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.
‘Kids on ice’ met gratis lesgever voor leerlingen van het basisonderwijs.
‘IJsparadijs’ met gratis lesgever voor kleuterscholen.
Schaatslessen voor kleuters en ouderen.
Clubs: ijshockey, shorttrack, kunstschaatsen, extreme skating.
Bloso - sportkampen 2014
19
Bloso-centrum Nieuwpoort
‘Havengeul’
Zoals de naam het zegt, is dit Bloso-centrum gelegen langs de havengeul, in Nieuwpoort-Bad,
vlakbij het strand en de Noordzee. De havengeul verbindt de haven van Nieuwpoort met de
zee.
Het Bloso-centrum ‘Havengeul’ is een specifiek zeilcentrum voor gevorderde zeilers die op zee
hun zeiltechnische bagage verder wensen te vervolmaken.
Beheer en inschrijvingen
Bloso-centrum ‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058/23.58.91, fax 058/23.69.33, e-mail: [email protected]
Infrastructuur
Keuken-refterpaviljoen, openluchtsportveld.
Logies
Knusse houten chalets van 8 personen (totaal: 96 bedden). Apart sanitair blok.
Sportkampen 2014 Zeilen: meermansboten basis (caravelle, + 15 j.)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (cigogne, + 15 j.)
Zeilen: meermansboten specialisatie (4.20, + 15 j.)
Zeilen: meermansboten STS-brevet extra module (4.20, + 15 j.)
Zeilen: voorbereiding A-brevet (4.20, + 16 j.)
20
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Nieuwpoort
‘Spaarbekken’
Spaarbekken 2, 8620 Nieuwpoort Sint-Joris
Beheer en inschrijvingen
Bloso-centrum ‘Wittebrug’, Brugse Steenweg 9, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058/23.58.91, fax 058/23.69.33, e-mail: [email protected]
Infrastructuur
Watervlak geschikt voor zeilen, windsurfen en kajak, leslokaal, sanitair en botenloods.
Logies
Geen. De deelnemers overnachten in het Bloso-centrum Nieuwpoort ‘Wittebrug’ aan de overzijde van het watervlak.
Sportkampen 2014 Windsurfen: basis (10-14 j. en + 15 j.)
Windsurfen: evolutie 1 (+ 15 j.)
Zeilen: éénmansboten basis (optimist, 10-14 j.)
Zeilen: éénmansboten evolutie 1 (optimist, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten basis (rs feva, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (rs vision/4.20, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten evolutie 2 (4.20, 10-14 j.)
Zeilen: meermansboten basis (caravelle, + 14 j.)
Zeilen: meermansboten evolutie 2 (4.20, + 15 j.)
Bloso - sportkampen 2014
21
Bloso-centrum Nieuwpoort
‘Wittebrug’
Bloso-centrum Nieuwpoort ‘Wittebrug’
Brugse Steenweg 9, 8620 Nieuwpoort Sint-Joris
Tel. 058/23.58.91, fax 058/23.69.33, e-mail: [email protected]
In het Bloso-centrum ‘Wittebrug’ worden de exploitatie en alle activiteiten van de drie Blosocentra van Nieuwpoort gecoördineerd.
Het Bloso-centrum is gelegen in de deelgemeente Sint-Joris, achter het sluizencomplex (de
Ganzenpoot) en het Koning Albertmonument, op de linkeroever van de IJzer. Het stadscentrum bevindt zich op 300 m.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Oostende (15 km).
Infrastructuur
Sportverblijf met eetzaal en keuken, klaslokalen, omnisportterrein, beachvolleybalterrein.
Logies
Vernieuwde overnachtingspaviljoenen: kamers van 4 personen met sanitaire voorzieningen per
2 kamers (totaal: 124 bedden).
Sportkampen 2014
Coördinatie van alle watersportkampen georganiseerd in het Bloso-centrum Nieuwpoort
‘Havengeul’ en Nieuwpoort ‘Spaarbekken’.
22
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Oordegem ‘Putbos’
Bloso-centrum Oordegem ‘Putbos’
Grote Steenweg 304, 9340 Oordegem
Tel. 053/60.30.90, fax 053/80.54.16, e-mail: [email protected]
Het Bloso-omnisportcentrum Oordegem ‘Putbos’ is gelegen langs de Grote Steenweg AalstGent op het grondgebied van de deelgemeente Oordegem, gemakkelijk te bereiken via de
E40, afrit Wetteren of Erpe-Mere of via de R4, afrit Melle.
Dichtbijgelegen NMBS-stations bevinden zich te Lede (8 km), Wetteren (10 km) en Aalst (10 km).
Infrastructuur
Keuken en eetzaal, leslokalen.
Sporthal, 3 squashcourts, fitnesszaal, atletiekaccommodatie met Finse piste, 3 tennisterreinen in
gravel, polyvalent sportveld, oefenstand voor boogschieten, beachvolleybalterrein, petanquebanen, fit-o-meter.
Logies
3 overnachtingspaviljoenen met elk 20 bedden (totaal: 60 bedden). Kamers van 5 personen
met sanitaire voorzieningen per 2 kamers.
Sportkampen 2014
All-in-1
Atletiek: initiatie polsstok en meerkamptraining
Atletiek: zevenkamp
Atletiek voor gevorderden
Atletiek: vijfkamp en omnisport
Badminton en omnisport
Balsporten
Basketbal en omnisport
Boogschieten en omnisport
Dans: funky dance
Dans: hiphop
Dans: hiphop voor gevorderden nieuw
Dans en omnisport
Golfmix en omnisport nieuw
Bloso - sportkampen 2014
nieuw
Hockey en omnisport
Hockey, floorball en omnisport
IJsschaatsen en omnisport
Mountainbike en omnisport
Racketlon
Ropeskipping en dansatelier Sprokkelsport
Squash en omnisport
Tennis en omnisport
Voetbal: minivoetbal en omnisport
Volleybal, beachvolleybal en omnisport
23
Bloso-centrum Waregem
‘Gaverbeek’
Veldloopstraat 11, 8790 Waregem
Tel. 056/60.14.44, fax 056/60.93.36, e-mail: [email protected]
Het Bloso-centrum ‘Gaverbeek’, gelegen naast de befaamde Waregemse renbaan, werd uitgebouwd tot een goed uitgerust ruitersportcentrum waar de meeste ruitersportdisciplines kunnen worden beoefend.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Waregem (2 km).
Infrastructuur
Modern sportverblijf met restaurant, klaslokalen, auditorium en ontspanningsruimte. Overdekte
en open manege, galoppiste, trainingspiste voor eventing, allweather openluchtpiste, cafetaria.
Logies
Kamers voor 1, 2, 3 en 4 personen (totaal: 74 bedden). Alle kamers beschikken over lavabo,
douche en toilet.
Sportkampen 2014
Mountainbike en triatlon
Paardrijden en verzorging voor beginners
(1ste graad)
Paardrijden en verzorging: A-brevet
Paardrijden en verzorging: B-brevet
Paardrijden: eventing
Paardrijden: eventing voor ervaren ruiters
Paardrijden: dressuur en springen
Paardrijden: dressuur en springen – stijlrijden
Paardrijden: voorbereiding rijvaardigheidsproef initiator
Ponyrijden en verzorging voor beginners
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad
Ponyrijden en verzorging voor gevorderden
24
Ponyrijden:
Ponyrijden:
Ponyrijden:
Ponyrijden:
dressuur en springen
dressuur en springen – stijlrijden
eventing
eventing voor ervaren ruiters
Bloso - sportkampen 2014
Bloso-centrum Willebroek
‘Hazewinkel’
Beenhouwersstraat 28, 2830 Willebroek
Tel. 03/886.64.64, fax 03/886.22.97, e-mail: [email protected]
Het Bloso-watersportcentrum ‘Hazewinkel’ is 167 ha groot en grenst aan de natuurgebieden
‘Het Broek van Blaasveld’, ‘Het Broek Denaeyer’ en ‘De Biezenweiden’. Deze natuurgebieden,
met een uitzonderlijke fauna en flora, sluiten harmonisch aan bij dit unieke watersportcentrum. Ze vormen samen de groene long van het ‘Vaartland’.
Dichtbijgelegen NMBS-stations bevinden zich te Willebroek (6 km) en Mechelen (6 km).
Infrastructuur
Overnachtingspaviljoenen, restaurant, klaslokalen, ontspannings- en fitnesszaal.
Botenloods, windsurf- en zeilaccommodaties, twee watervlakken van 60 en 40 ha geschikt voor
zeilen, windsurfen, kajak en roeien, internationale watersportbaan met wedstrijdaccommodaties
voor roeien en kajak.
Logies
Overnachtingspaviljoenen: twee- of vierpersoonskamers met sanitaire voorzieningen per 2
kamers (totaal: 128 bedden).
Sportkampen 2014
Kajak: A-brevet
Kajak: B-brevet niveau 1 en 2
Kajaktrekking
Kajak en mountainbike
Mountainboard, mountainbike en kajak
Roeien: 1ste en 2de graad
Waterski voor gevorderden nieuw
Waterski, wakeboard en kajak nieuw
nieuw
Waterski, wakeboard en watersport
Waterski, wakeboard en windsurfen nieuw
Bloso - sportkampen 2014
Windsurfen: basis
Windsurfen: evolutie 1
Windsurfen en mountainbike
Zeilen: éénmansboten basis (optimist)
Zeilen: éénmansboten evolutie 1 (optimist)
Zeilen: meermansboten basis (caravelle)
25
Bloso-centrum Woumen
‘De Rhille’
Zuidbroekstraat 12, 8600 Woumen
Tel. 051/50.15.17, fax. 051/50.17.39, e-mail: [email protected]
Het Bloso-centrum ‘De Rhille’ ligt midden in het landelijke gebied van de West-Vlaamse polders, dichtbij Diksmuide, op een kleine verhoging in het landschap, ‘een rhille’ in het plaatselijke dialect.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Diksmuide (5 km).
Infrastructuur
Restaurant met keuken in landelijke stijl, klaslokalen, ontspanningszaal, 1 overdekte en 2 open
rijbanen, ponyrijbaan, speelweide.
Logies
Sportverblijf met 96 bedden in kamers voor 2 tot 6 personen en een slaapzaal met 12 bedden.
Lavabo’s op de kamer en douches en toiletten op de gang. Restaurant met keuken. Drie leslokalen en een ontspanningszaal.
De deelnemers aan de avonturenkampen overnachten in tenten.
Sportkampen 2014Avonturenkamp
Paardrijden en verzorging voor beginners (1ste graad)
Paardrijden en verzorging: A-brevet
Paardrijden en verzorging: B-brevet
Ponyrijden en verzorging voor beginners
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad
Ponyrijden voor gevorderden
26
Bloso - sportkampen 2014
Bloso - sportkampen 2014
27
Programma per
sporttak
ALL-IN-1
Heb je veel zin om te sporten maar geen zin om je te beperken tot één sport? Of wil je weten
hoe veelzijdig je bent als omnisporter? Dan is All-in-1 hét sportkamp voor jou! Je krijgt elke dag
initiatie in minstens 2 verschillende niet-alledaagse sportdisciplines. Een greep uit de mogelijkheden: boogschieten, BMX, biatlon, racketlon, reddend zwemmen, polsstokspringen, hordelopen,
discuswerpen, muurklimmen, kajak, schermen, bowling,... Na elke initiatie volgt een wedstrijdje
of tornooi. Op het einde van de week ben jij misschien de meest veelzijdige omnisporter!
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.816
31.02.816
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
28
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Atletiek:
initiatie polsstokspringen en meerkamptraining
Heb je al enkele atletiekkampen achter de rug? Of ben je actief in een atletiekclub? Dan droom
je er misschien stiekem van om een echte meerkampkampioen te worden! Dit sportkamp biedt
je de mogelijkheid om de beginselen van het polsstokspringen onder de knie te krijgen. De
polsstoktraining wordt aangevuld met initiatie en vervolmaking in andere meerkampdisciplines:
hordelopen, hoog- en verspringen en de werpnummers.
Toelatingsvoorwaarden: enige atletiekervaring bezitten
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.007
29.02.007
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/07-18/07
externaat
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Atletiek: vijfkamp
Van maandag tot donderdag wordt 4 dagen intensief geoefend op sprint, uithouding, verspringen, kogelstoten en hoogspringen. Vrijdag is het tijd voor een echte vijfkamp!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
29.01.054
29.02.054
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
28.01.054
29.01.054
31.01.054
201,30
201,30
201,30
Blankenberge
internaat
14/07-18/07
externaat
14/07-18/07
Gent
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
14/07-18/07
28/07-01/08
Atletiek: vijfkamp en omnisport
Aanleren van de belangrijkste atletiekdisciplines: hoogspringen, verspringen, kogelstoten, sprint
en uithouding. Op vrijdag wordt een echte vijfkamp georganiseerd. De omnisporten zijn balsporten en recreatiesport (Brugge) en balsporten, racketsporten en recreatiesport (Oordegem).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
29
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
32.01.009
32.02.009
197,40
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
16.01.009
30.01.009
32.01.009
16.02.009
197,40
197,40
197,40
137,30
30.02.009
137,30
32.02.009
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
04/08-08/08
externaat
04/08-08/08
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/04-18/04
internaat
21/07-25/07
internaat
04/08-08/08
externaat
14/04-18/04
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
Atletiek: zevenkamp
De zevenkamp bestaat uit sprint, uithouding, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen en hordelopen. Gedurende 4 dagen wordt intensief getraind, op vrijdag is het tijd voor
een echte zevenkamp!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
15.01.056
35.01.056
15.02.056
201,30
201,30
137,30
35.02.056
137,30
internaat
30/06-04/07
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
18/08-22/08
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.056
29.01.056
31.01.056
32.01.056
34.01.056
29.02.056
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
137,30
31.02.056
137,30
32.02.056
137,30
internaat
30/06-04/07
internaat
11/08-15/08
externaat
30/06-04/07
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.056
33.01.056
27.02.056
197,40
197,40
137,30
33.02.056
137,30
Blankenberge
internaat
07/04-11/04
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
25/08-29/08
Herentals ‘Netepark’
Oordegem ‘Putbos’
30
Bloso - sportkampen 2014
Atletiek voor gevorderden
Heb je al deelgenomen aan meerdere atletieksportkampen of ben je lid van een atletiekclub,
dan is dit sportkamp zeker iets voor jou! Onder leiding van deskundige en gespecialiseerde
trainers schaaf je de technieken bij van hoogspringen, verspringen, kogelstoten, speerwerpen
en sprint. Bij voldoende interesse (en een voldoende hoog niveau van de deelnemers) kan ook
initiatie en vervolmaking in de meer gedurfde disciplines worden voorzien zoals hordelopen,
discuswerpen en polsstokspringen. Kortom: doorgedreven techniekinitiaties en vervolmaking
voor de iets meer ervaren atleet.
Toelatingsvoorwaarden: enige atletiekervaring bezitten
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.058
31.02.058
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
Atletiek en omnisport
In de Topsporthal Vlaanderen worden de basistechnieken van hoogspringen, verspringen, kogelstoten en sprinten aangeleerd en wordt er ook aan de uithouding gesleuteld. Deze atletiekvaardigheden worden afgewisseld met een waaier aan balsporten, badminton en tafeltennis.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.050
201,30
Gent
internaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
31
Avonturenkamp
Voor de echte ravotters die houden van spetterende actie, avontuur, uitdaging en teamspirit!
Elke dag staat bol van toffe en opwindende activiteiten.
Het Bloso-centrum Genk is gelegen aan de voet van Nationaal Park Hoge Kempen. Een uniek
natuurgebied (van meer dan 50 km²!) bestaande uit bossen, heidegebieden en tal van wateroppervlakken. Via dit kamp willen we jullie deze parel van de Limburgse Kempen op een sportieve
manier laten ontdekken. Op het programma staan mountainbike, mountainboard, trikken, vlottenbouw, touwenparcours en tal van andere uitdagende (maar veilige) activiteiten.
Het programma van het Bloso-centrum Herentals bestaat uit muurklimmen, mountainbike,
steroriëntatie, kajak of een afvaart van de Nete, vlottenbouw, boogschieten, hindernisparcours,
camouflagetechnieken en sluipoefeningen. Van 4 tot 22 augustus worden deze laatste activiteiten georganiseerd in samenwerking met het 29ste bataljon ‘Logistiek’ van het militair domein
‘Kwartier Den Troon’ van Defensie.
In het Bloso-centrum Hofstade bestaat het programma o.a.uit muurklimmen, boogschieten,
mountainbike, sjortechnieken, karabijnschieten, hindernisparcours, vlottenbouw, kajak en BMX.
De avonturenkampen van het Bloso-centrum Woumen worden ingevuld met o.a. paard- en
ponyrijden, boogschieten, oriënteringssport, muurklimmen, sjortechnieken, kajak, vlottenbouw,
teambuildingsactiviteiten en touw- en klimtechnieken.
Om het avontuurlijke nog te benadrukken wordt in alle Bloso-centra overnacht in tenten.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
27.01.805
28.01.805
34.01.805
35.01.805
193,50
193,50
193,50
193,50
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
27.01.805
28.01.805
29.01.805
30.01.805
31.01.805
32.01.805
33.01.805
34.01.805
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
27.01.805
28.01.805
29.01.805
30.01.805
31.01.805
32.01.805
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
Genk ‘Kattevenia’
internaat
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
07/07-11/07
18/08-22/08
25/08-29/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
Woumen ‘De Rhille’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
32
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Woumen ‘De Rhille’
internaat
internaat
internaat
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-13
33.01.805
34.01.805
35.01.805
193,50
193,50
193,50
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
27.01.805
28.01.805
29.01.805
30.01.805
31.01.805
32.01.805
33.01.805
34.01.805
35.01.805
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
193,50
Hofstade
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
Avonturenkamp: trekking
Ben je avontuurlijk aangelegd, hou je van een uitdaging en is doorzetten je op het lijf geschreven? Get your kicks in het Bloso-avonturenkamp inclusief een tweedaagse trekking met een
heuse bivakovernachting! Waar, wat en hoe mag je zelf ontdekken!
Een aantal survivalactiviteiten wordt georganiseerd in samenwerking met het 29ste bataljon
‘Logistiek’ van het militair domein ‘Kwartier Den Troon’ van Defensie.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.804
193,50
Herentals ‘Netepark’
internaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
33
Avonturensport
Voor sportievelingen met een avontuurlijke geest! Een greep uit het aanbod:
muurklimmen, boogschieten, mountainbike, karabijnschieten, high ropes, BMX...
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
10.01.943
15.01.943
44.01.943
10.02.943
201,30
201,30
201,30
137,30
15.02.943
137,30
16.02.943
137,30
Hofstade
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Badminton en omnisport
Badminton is een veel gespeelde recreatiesport, doch wordt ook op hoog niveau beoefend. Het
vergt de nodige fysieke kracht, behendigheid, reactievermogen en techniek. Een badmintonwedstrijd bestaat dan ook uit rennen, springen, draaien en uiteraard ook de shuttle wegslaan
in het vak van de tegenpartij. De belangrijkste basistechnieken worden aangeleerd: forehand,
backhand, service en smash. Er wordt gespeeld in enkelspel en in dubbelspel, en telkens tegen
andere tegenstanders. De omnisporten zijn minitennis, hockey en basketbal (Blankenberge) en
atletiek, balsporten en recreatiesport (Oordegem).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.552
34.02.552
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.552
27.02.552
197,40
137,30
34.02.552
137,30
Blankenberge
internaat
18/08-22/08
externaat
18/08-22/08
Oordegem ‘Putbos’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
externaat
18/08-22/08
34
Bloso - sportkampen 2014
Balsporten
In de ban van de bal! Een sportieve cocktail van allerlei balsporten: basketbal, handbal, volleybal, minivoetbal, baseball, korfbal, hockey, floorball, tennis, squash, kogelstoten, tafeltennis,
petanque.
Afhankelijk van de beschikbare accommodatie wordt samen met de Bloso-lesgevers een gevarieerde mix van deze sporttakken samengesteld.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
35.01.166
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.166
28.02.166
197,40
137,30
Gent
internaat
25/08-29/08
Oordegem ‘Putbos’
internaat
07/07-11/07
externaat
07/07-11/07
Bloso - sportkampen 2014
35
Bloso-sportkampen Basketbal
Basketbal is een erg veelzijdige sport, jong en steeds evoluerend. Leer de sfeer rond deze sport
nog beter kennen door het volgen van een Bloso-sportkamp.
De deelnemers worden ingedeeld in 4 niveaus, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vaardigheden van de spelers, de leeftijd, de grootte van de ballen en de hoogte van de ringen.
Tijdens het sportkamp wordt er gewerkt op individueel technische vaardigheden en wedstrijdgerichte basistechnieken zowel aanvallend als verdedigend.
NIVEAU 1: BASKETBALSCHOOL: 8-12j., voor deelnemers zonder clubervaring die willen leren
basketbal spelen. Op een speelse manier wordt kennisgemaakt met de fundamentele basketbalvaardigheden zoals passen, dribbelen, shooting, stoppen, pivoteren,…
NIVEAU 2: TEENER: 8-12j., voor jongeren met enige clubervaring. De basisvaardigheden passen, dribbelen, shooting, stoppen en pivoteren worden verder uitgediept en ingeoefend in
2-2 en 3-3 situaties.
NIVEAU 3: JUNIOR PRO: 12-15j., voor jongeren met clubervaring en die ‘pupil’ zijn of worden. De
basisvaardigheden worden verder intensief ingeoefend. Veel aandacht gaat naar aanvallend en
verdedigend voetenwerk in 1-1, 2-2 en 3-3 situaties.
NIVEAU 4: PRO: 14-17j., een intensieve basketbalstage voor jongeren met clubervaring en liefst
basketkampervaring. Dezelfde technische vaardigheden van het niveau ‘junior pro’ worden nu
aangebracht in 3-3 en 5-5 situaties. Speciale aandacht gaat naar de verfijning van de shottechniek aan de hand van video-opnamen.
36
Bloso - sportkampen 2014
Basketbal: basketbalschool
Voor wie graag leert basketbal spelen en nog niet actief is in een club. Op een speelse manier
worden de belangrijkste basketbaltechnieken aangeleerd zoals passen, dribbelen, doelen, stoppen en pivoteren.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.099
27.02.099
197,40
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Basketbal: teener
Voor jongeren met enige clubervaring. De basisvaardigheden passen, dribbelen, shooting, stoppen en pivoteren worden verder uitgediept en ingeoefend in 2-2 en 3-3 situaties. In deze sportkampen wordt gespeeld met kleinere ballen en naar lagere ringen.
Toelatingsvoorwaarden: enige clubervaring bezitten
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.174
27.02.174
197,40
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
29.01.174
201,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
Gent
internaat
14/07-18/07
Basketbal: junior pro
Een intensieve basketbalstage voor jongeren met clubervaring en die ‘pupil’ zijn of worden. De
basisvaardigheden worden verder intensief ingeoefend. Veel aandacht gaat naar aanvallend en
verdedigend voetenwerk in 1-1, 2-2 en 3-3 situaties.
Om te kunnen deelnemen aan dit sportkamp heb je een basiskennis van dribbel-, pas- en shottechniek, stoppen en pivoteren, vrijspelen, drievoudige dreiging, verdedigen op de balbezitter
+ helpverdediging, snijbewegingen in een 2-2 situatie, de tegenaanval. Er wordt gespeeld met
kleinere ballen en naar hoge ringen.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
37
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
van maandag tot vrijdag
12-14
dagelijks van 9u tot 17u
29.01.175
29.02.175
197,40
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
van maandag tot vrijdag 12-14
dagelijks van 9u tot 17u
31.01.175
31.02.175
201,30
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
14/07-18/07
externaat
14/07-18/07
Herentals ‘Netepark’
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
Basketbal: pro
Een intensieve basketbalstage voor jongeren met clubervaring. Dezelfde technische vaardigheden van het niveau ‘junior pro’ worden nu aangebracht in 3-3 en 5-5 situaties. Speciale aandacht
gaat naar de verfijning van de shottechniek.
Om te kunnen deelnemen aan dit sportkamp heb je een basiskennis van dribbel-, pas- en shottechniek, stoppen en pivoteren, vrijspelen, drievoudige dreiging, verdedigen in ploeg, snijbewegingen
en het plaatsen van schermen in 2-2 situaties, 3 tegen 3, tegenaanval en de meerderheidssituaties.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
32.01.176
197,40
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-16
van maandag tot vrijdag 14-16
dagelijks van 9u tot 17u
35.01.176
35.02.176
201,30
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
04/08-08/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
25/08-29/08
externaat
25/08-29/08
Basketbal en omnisport
Leren basketbal spelen, afgewisseld met atletiek, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.902
30.01.902
29.02.902
197,40
197,40
137,30
30.02.902
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
38
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Beach- en avonturensport
Het prachtige uitgestrekte zandstrand van het Bloso-centrum Hofstade is het geschikte decor
voor een aantal bal- en recreatiespelen zoals beachvolleybal, frisbee en baseball. De avonturensporten zijn muurklimmen, mountainbike en BMX.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.048
28.02.048
201,30
137,30
31.02.048
137,30
32.02.048
137,30
34.02.048
137,30
Hofstade
internaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
van maandag tot vrijdag
9-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
9-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
9-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
9-12
dagelijks van 9u tot 17u
Beachsport en zwemmen
De zonnekloppers en waterratten onder ons zullen zich in dit sportkamp kiplekker voelen:
beachvolleybal, frisbee, baseball, beachsoccer, afgewisseld met zwemtraining en waterspelen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
9-12
30.02.045
137,30
9-12
32.02.045
137,30
9-12
35.02.045
137,30
Hofstade
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
externaat
25/08-29/08
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Beachsport
Als je denkt aan Blankenberge, dan denk je aan zon, zee en strand. De zee en het strand kunnen
we garanderen, de zon proberen we te voorzien! Drie sporten steken er bovenuit: beachvolleybal, beachhandbal en beachvoetbal. Een ideale sportweek voor wie balsporten met het strand
wil combineren!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
39
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
8-12
8-12
8-12
29.01.047
34.01.047
29.02.047
201,30
201,30
137,30
8-12
34.02.047
137,30
Blankenberge
internaat
14/07-18/07
internaat
18/08-22/08
externaat
14/07-18/07
externaat
18/08-22/08
40
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
BMX
Met de BMX naar hartelust rondcrossen in de prachtige Herentalse bossen. De nodige tijd wordt
uitgetrokken voor behendigheidsoefeningen, mountainbiken en conditietraining. Ook vinden er
BMX-activiteiten plaats op het BMX-parcours van de BMX-club van Ranst.
Je mag je eigen BMX-fiets en/of integraalhelm meebrengen, doch dit hoeft niet aangezien het
Bloso-centrum Netepark voldoende fietsen en helmen ter beschikking heeft.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.860
31.01.860
32.01.860
201,30
201,30
201,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
internaat
14/07-18/07
28/07-01/08
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
BMX en omnisport
Het Bloso-centrum Gent beschikt over een echte BMX-piste. Naast BMX-trainingen op deze
piste wordt eveneens aan behendigheid en conditietraining gedaan. Je mag je eigen fiets en
integraalhelm meebrengen, doch dit hoeft niet aangezien het Bloso-centrum Gent voldoende
BMX-fietsen en helmen ter beschikking heeft. BMX wordt afgewisseld met een aantal leuke balsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.878
32.01.878
201,30
201,30
Gent
internaat
internaat
07/07-11/07
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Boogschieten en omnisport
Boogschieten naar een doelvlak (blazoen) dat onderverdeeld is in 10 ringen. Alle technische
vaardigheden worden aangeleerd: houding, keepen, booghand en koordhand plaatsen, concentratie, vooraantrek, aantrek, ankeren, mikken, lossen en narichten. Vooraf wordt aangeleerd
hoe men op een veilige manier met pijl en boog kan omgaan. De omnisporten zijn balsporten
en recreatiesport (Blankenberge en Herentals) en balsporten, racketsporten en recreatiesport
(Oordegem).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
41
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
15.01.046
34.01.046
15.02.046
201,30
201,30
137,30
34.02.046
137,30
internaat
14/07-18/07
internaat
04/08-08/08
externaat
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
29.01.046
32.01.046
29.02.046
201,30
201,30
137,30
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
11/08-15/08
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.046
30.01.046
33.01.046
28.02.046
197,40
197,40
197,40
137,30
30.02.046
137,30
33.02.046
137,30
Blankenberge
internaat
07/04-11/04
internaat
18/08-22/08
externaat
07/04-11/04
externaat
18/08-22/08
Herentals ‘Netepark’
Oordegem ‘Putbos’
Capoeira en omnisport
Capoeira is een Braziliaanse vecht-dans. Het wordt aanzien als een soort spel dat gespeeld wordt
in een door mensen gevormde cirkel. De omstaanders voorzien het spel van een muzikale omlijsting. De unieke combinatie van dans, gevechtsport en muziek maakt van capoeira een unieke
sport, die je zeker eens moet beleefd hebben. In het gedeelte omnisport komen onder andere
muurklimmen, mountainbike en een aantal keuzesporten aan bod.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.923
201,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
Circustechnieken
Een gedroomde gelegenheid om allerlei vaardigheden van het circusgebeuren onder de knie te
krijgen. De technieken worden op een amusante en speelse manier aangeleerd: clowneske bewegingsvormen, acrobatie, evenwicht, jongleren met ballen, doekjes, kegels, borden, diabolo’s.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
42
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.907
34.01.907
201,30
201,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
07/07-11/07
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
Circustechnieken en omnisport
Circus is een zeer veelzijdige discipline gericht op show en spektakel. In dit kamp krijg je de kans
om op een speelse manier kennis te maken met tal van facetten uit het circusgebeuren. In het
gedeelte omnisport komen onder andere muurklimmen, mountainbike en een aantal keuzesporten aan bod.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
30.01.924
201,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
21/07-25/07
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
43
Circustechnieken en voltige
Circus en voltige zijn twee disciplines die nauw bij elkaar aansluiten.
In dit kamp krijg je de kans om op een speelse manier kennis te maken met tal van facetten uit het
circusgebeuren en bij voltige leer je acrobatische kunstjes op een speciaal hiervoor opgeleid paard.
Weet je interesse voor acrobatie te combineren met liefde voor paarden, dan is dit kamp zeker
iets voor jou. Er is geen basisniveau vereist, noch op vlak van paardrijden of voltige, noch op
vlak van circustechnieken.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.926
201,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-16
Dans: funky dance
Funky dance is een mix tussen de technische danskant uit de jazz en de funky street kant vanuit
het streetdance. Het sportkamp bestaat uit oefeningen voor houding, coördinatie, souplesse,
kracht en het trainen en het leren onthouden van verschillende danspassen.
Toelatingsvoorwaarden:
internaat
periodegeen
Te
behalen graad: geen
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
15.01.341
29.01.341
34.01.341
35.01.341
15.02.341
201,30
201,30
201,30
201,30
137,30
29.02.341
137,30
34.02.341
137,30
35.02.341
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-17
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
13-17
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.341
30.01.341
35.01.341
30.02.341
197,40
197,40
197,40
137,30
27.02.341
137,30
35.02.341
137,30
Blankenberge
internaat
07/04-11/04
internaat
14/07-18/07
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/07-18/07
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
30/06-04/07
internaat
21/07-25/07
internaat
25/08-29/08
externaat
21/07-25/07
externaat
30/06-04/07
externaat
25/08-29/08
44
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.341
31.01.341
29.02.341
197,40
197,40
137,30
31.02.341
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
Dans: hiphop
Kijk je ook altijd gefascineerd naar de laatste nieuwe videoclips? Droom je ervan om die spectaculaire moves zelf te kunnen uitvoeren? Dan is dit danskamp het geknipte kamp voor jou!
Gecontroleerde, snelle, krachtige bewegingen op maat van hedendaagse muziek (funk, break,
rap en R&B). Het is een combinatie van breakdance, popping, locking en vele andere stijlen binnen de hiphopcultuur.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
33.01.311
33.02.311
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Dans: hiphop voor gevorderden
Na het succes van de sportkampen ‘hiphop’ de laatste jaren, wordt dit jaar in het Bloso-centrum
Oordegem het 1ste Bloso-sportkamp ‘hiphop voor gevorderden’ georganiseerd! Voor alle hiphoppers die eens lekker uit de bol willen gaan!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
33.01.310
33.02.310
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
45
Dans: streetdance en breakdance
Streetdance is een dynamische en eigentijdse dansvorm met gecontroleerde, snelle en krachtige
bewegingen. De muziek (funk, break, rap en freestyle) maken de dans energiek en boordevol power.
Breakdance is een combinatie van acrobatiek en improvisatie met veel voeten- ,draai- en spinwerk:
backspin, moulin, schweps, bodypop, electric boogie. Een echte breakdancer beschikt dan ook over
een flinke dosis conditie, kracht en lenigheid. Kortom: een schitterende danscombinatie!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.322
31.01.322
31.02.322
201,30
201,30
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
30/06-04/07
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
van maandag tot vrijdag 12-15
dagelijks van 9u tot 17u
Dans: streetdance en funky dance
Streetdance is een dynamische en eigentijdse dansvorm met gecontroleerde, snelle en krachtige
bewegingen. De muziek (funk, break, rap en freestyle) maken de dans energiek en boordevol
power. Funk is een opeenvolging van snelle en korte dansbewegingen, uitgevoerd op de daverende beat van de funkmusic. Aangevuld met aerobics, figuurtraining en stepaerobics kan dit
sportkamp niet meer stuk!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
28.01.921
34.01.921
35.01.921
201,30
201,30
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.921
30.01.921
34.01.921
35.01.921
28.02.921
201,30
201,30
201,30
201,30
137,30
30.02.921
137,30
Gent
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
18/08-22/08
25/08-29/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
Dans en circustechnieken
In dit kamp zal het showelement zeker niet ontbreken. Tal van moderne dansvormen komen aan
bod (o.a. hiphop, streetdance en jazzdance) maar je leert ook jongleren met ballen, doekjes en
kegels, balanceren op een éénwieler en kunstjes met een diabolo.
46
Bloso - sportkampen 2014
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.925
201,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-16
Dans en omnisport
Funky dance, jazzdance, hiphop, aerobics, figuurtraining, afgewisseld met racketsporten, balsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
32.01.323
32.02.323
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
04/08-08/08
externaat
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Golf
Golf is een heel sociale sport, men speelt immers tegen iedereen, junior of senior, beginneling
of gevorderde. In de voormiddag worden op een professionele manier de grip, swing en nog
andere technieken aangeleerd, in de namiddag wordt verder geoefend op de fairways en de
greens. De activiteiten gaan door in de ‘Damme Golf en Countryclub’ (Bloso-centrum Brugge) en
golfclub ‘Witbos Noorderwijk’ (Bloso-centrum Herentals).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
34.01.909
294,00
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
27.01.909
294,00
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
18/08-22/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
30/06-04/07
Bloso - sportkampen 2014
47
Golfmix en omnisport
Golf was in 2013 ‘Sporttak in de kijker’. Deze sport zit duidelijk in de lift en is populairder dan
ooit. Er ontwikkelden zich reeds enkele varianten op de alom bekende golf. Iedereen heeft wel
eens minigolf gespeeld, maar wie ook wil kennismaken met urban golf, frisbeegolf, snag- of
b-golf en footgolf weet meteen welk sportkamp te volgen! De omnisporten zijn balsporten,
racketsporten en recreatiesporten.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
33.01.997
33.02.997
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
48
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Gymnastiek: artistieke gymnastiek
Initiatie artistieke gymnastiek. Voor jongens: grondoefeningen en oefeningen op de brug met
gelijke leggers, de rekstok en sprongen. Voor meisjes: grondoefeningen en oefeningen op de
brug met ongelijke leggers, evenwichtsbalk en sprongen.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.331
27.02.331
197,40
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Gymnastiek: trampoline en tumbling
Aanleren van oefeningen op de grote trampoline en de minitrampoline en aanleren van
grondoefeningen op de tumblingmat en de airtrack. Door de enorme veerkracht van de trampolines kunnen de turners spectaculaire sprongen en figuren maken: streksprongen, hurksprongen, salto’s, spreidhoeksprongen. Op de airtrack en de tumblingbaan worden flikflaks en salto’s
aangeleerd, waarvoor coördinatievermogen, veel durf en snelkracht zijn vereist.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.340
29.01.340
28.02.340
197,40
197,40
137,30
29.02.340
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
29.01.340
30.01.340
33.01.340
34.01.340
201,30
201,30
201,30
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.340
29.01.340
31.01.340
29.02.340
201,30
201,30
201,30
137,30
31.02.340
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
Gent
internaat
internaat
internaat
internaat
14/07-18/07
21/07-25/07
11/08-15/08
18/08-22/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
18/08-22/08
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
Bloso - sportkampen 2014
49
Hockey en omnisport
Hockey is een dynamische teamsport die zowel indoor als outdoor wordt gespeeld. Zowel de Red
Lions (mannen) als de Red Panthers (vrouwen) namen deel aan de Olympische Spelen in Londen
2012. Wil je ook eens proeven van deze boeiende en attractieve sport, dan is dit sportkamp
geknipt voor jou! De omnisporten zijn balsporten, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
30.01.996
30.02.996
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
33.01.996
33.02.996
197,40
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
21/07-25/07
externaat
21/07-25/07
Oordegem ‘Putbos’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
Hockey, floorball en omnisport
Hockey is een dynamische teamsport die zowel indoor als outdoor wordt gespeeld.
Floorball (of unihockey) is een indoorvariant van hockey. Zowel de Red Lions (mannen) als de
Red Panthers (vrouwen) namen 2 jaar geleden deel aan de Olympische Spelen in Londen. Wil jij
ook eens proeven van deze boeiende en attractieve sport, dan is dit sportkamp geknipt voor jou!
De omnisporten zijn balsporten, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
32.01.940
32.02.940
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
04/08-08/08
externaat
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Hockey, golf en omnisport
Golf en hockey zijn twee technische sporten die mooi bij elkaar aansluiten. Golf wordt aangeleerd in Golfclub ‘Spiegelven’, hockey wordt op een zeer recreatief niveau aangeboden en richt
zich voornamelijk op een aantal spelvormen. Bovendien staat er muurklimmen, mountainbike
en oriëntatie op het programma.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
50
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.928
224,60 Genk ‘Kattevenia’
internaat
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
IJsschaatsen en avonturensport
Schaatsen op het gladde ijs van de Bloso-ijsbaan ‘De Schaverdijn’ te Hasselt, afgewisseld met een
aantal toffe avontuurlijke sporten zoals muurklimmen, mountainbike en oriënteringssport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.942
207,20
Genk ‘Kattevenia’
internaat
14/04-18/04
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-16
IJsschaatsen en circustechnieken
Schaatsen op het ijs van de Bloso-ijshal ‘De Schaverdijn’ te Hasselt vormt een toffe afwisseling
met het circusgedeelte. Je leert jongleren met ballen, doekjes en kegels, balanceren op een éénwieler en kunstjes met een diabolo.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
10.01.827
207,20
Genk ‘Kattevenia’
internaat
03/03-07/03
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-16
IJsschaatsen en omnisport
Pirouettes draaien op de Hasseltse ijsbaan ‘De Schaverdijn’ of de Liedekerkse schaatsbaan ‘Heuvelkouter’,
afgewisseld met een aantal toffe sporten zoals balsporten, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-16
15.01.856
207,20
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
16.01.856
16.02.856
203,40
143,40
Genk ‘Kattevenia’
internaat
07/04-11/04
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/04-18/04
externaat
14/04-18/04
Bloso - sportkampen 2014
51
Judo voor witte tot groene gordels
In dit sportkamp komen rechtstaande judotechnieken van witte tot groene gordel aan bod, alsook eenvoudige schakels en overnames. Ook de valbewegingen, al dan niet over hindernissen,
worden bijgeschaafd en geautomatiseerd. Voor het grondwerk staan de houdgrepen, aanvals-,
omkeer- en verdedigingstechnieken op het programma. Tevens worden de competitiereglementen verduidelijkt.
Toelatingsvoorwaarden: witte, gele, oranje of groene gordel bezitten
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.248
35.02.248
197,40
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
25/08-29/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Judo: intensieve judostage
In het Bloso-centrum Blankenberge worden de competitietechnieken uitgevoerd in verschillende
posities, evenals schakels en overnames om de tegenstander te vloeren. De doelstelling is het
aanleren van de technieken voor de groene en blauwe gordel.
In het Bloso-centrum Brugge worden rechtstaande technieken op het niveau van 1ste en 2de kyu
aangeleerd en bijgeschaafd. Ook competitietechnieken, schakels en overnames om de tegenstander te vloeren staan op het programma. Ruime aandacht is er ook voor het grondwerk:
houdgrepen, verwurgingen en klemmen in situatieve vormen (aanval en verdediging). Tevens
worden de 3 eerste groepen van de nage no kata gedetailleerd overlopen en geperfectioneerd.
Toelatingsvoorwaarden: oranje gordel of hoger bezitten
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.249
28.02.249
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
33.01.249
33.02.249
197,40
137,30
Blankenberge
internaat
07/07-11/07
externaat
07/07-11/07
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
52
Bloso - sportkampen 2014
Bloso - sportkampen 2014
53
BLOSO-SPORTKAMPEN KAJAK
Kajak A
Kajak A-brevet
Kano A-brevet
Kajak B
Kajak B-brevet niveau 1
Kano B-brevet niveau 2
Kajaktrekking
Kajak B-brevet niveau 1
Kajak: A-brevet
Tijdens dit sportkamp leer je de elementaire kajaktechnieken: in- en uitstappen, draaien, peddeltechniek, varen in 8-vorm en zijwaarts vorderen. Als je deze technieken onder de knie hebt,
passen we deze toe in een kajakpolo-wedstrijd. Verder leren we ook varen in een kano en ondernemen we met de kajaks een avontuurlijke tocht door beken en vijvers rond het domein van
Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: Kajak A-brevet, Kano A-brevet
Kajaktrekking: B-brevet niveau 1
Voor sportievelingen met een avontuurlijke geest! Tijdens dit sportkamp wordt er een driedaagse
trekking ondernomen op stromend water, waarbij we overnachten in tentjes. Tijdens de tochten
worden de technieken van het ’B- brevet niveau 1’aangeleerd en wordt er gevaren met het boottype ‘wave-hopper’.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, houder zijn van het kajak A-brevet
Te behalen graad: Kajak B-brevet niveau 1
Kajak B: B-brevet niveau 1 en B-brevet niveau 2
Met vallen en opstaan leren we gecontroleerd varen in de snelle kajaktypes: K1, K2 en K4. In het
boottype wave-hopper leren we lage en hoge peddelsteun aan, de kajak sturen door middel van
bekkenkanteling en andere vaardigheidstechnieken. Tijdens dit sportkamp leer je ook eskimoteren, een echte uitdaging!
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, houder zijn van het kajak A-brevet
Te behalen graad: Kajak B-brevet niveau 1 en Kajak B-brevet niveau 2
54
Bloso - sportkampen 2014
Kajak: A-brevet
Tijdens dit sportkamp leer je de elementaire kajaktechnieken: in- en uitstappen, draaien, peddeltechniek, 8-vorm varen en zijwaarts vorderen. Als je deze technieken onder de knie hebt passen
we deze toe in een kajakpolo-wedstrijd. Verder leren we ook varen in een kano en ondernemen
we met de kajaks een avontuurlijke tocht door beken en vijvers rond het domein van Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: kajak A-brevet, kano A-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.601
29.01.601
30.01.601
31.01.601
32.01.601
34.01.601
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
Kajak: B-brevet niveau 1 en 2
Met vallen en opstaan leren we gecontroleerd varen in de snelle kajaktypes: de K1, K2 en K4. In
het boottype wave-hopper leren we lage en hoge peddelsteun, de kajak sturen door middel van
bekkenkanteling en andere vaardigheidstechnieken. Tijdens dit sportkamp leer je ook eskimoteren, een echte uitdaging!
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, houder zijn van het kajak A-brevet
Te behalen graad: B-brevet niveau 1 en 2
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.604
30.01.604
34.01.604
218,40
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
21/07-25/07
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
Kajaktrekking
Voor sportievelingen met een avontuurlijke geest! Tijdens dit sportkamp wordt er een driedaagse trekking ondernomen op stromend water, waarbij we overnachten in tentjes. Tijdens de
tochten wordt er gevaren met het boottype ‘wave-hopper’ en worden de technieken van het
‘B- brevet niveau 1’ aangeleerd.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, houder zijn van het kajak A-brevet
Te behalen graad: B-brevet niveau 1
Bloso - sportkampen 2014
55
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.605
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
Kajak en avonturensport
Leren kajakvaren afgewisseld met een aantal toffe avonturensporten die het Bloso-centrum
Hofstade te bieden heeft: mountainbike, muurklimmen, hindernispiste,....
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, houder zijn van het kajak A-brevet
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.938
33.02.938
222,40
171,80
Hofstade
internaat
14/07-18/07
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
van maandag tot vrijdag
12-15
dagelijks van 9u tot 17u
Kajak en mountainbike
Initiatie kajakvaren, afgewisseld met avontuurlijke mountainbiketochten in en rond het Blosocentrum Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: kajak A-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
33.01.609
35.01.609
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
11/08-15/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Kajak en omnisport
Naar hartelust kajakvaren op één van de mooie vijvers van het Bloso-centrum Hofstade: leren
in- en uitstappen, varen, draaien, peddeltechniek, varen in 8-vorm en zijwaarts vorderen. De
omnisporten zijn mountainbike, muurklimmen, beachsport en oriënteringssport.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: kajak A-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.654
222,40
Hofstade
internaat
56
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
34.01.654
35.01.654
28.02.654
222,40
222,40
171,80
29.02.654
171,80
30.02.654
171,80
Hofstade
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
9-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
57
Mountainbike en omnisport
In de nabijheid van het landelijke Bloso-centrum Putbos te Oordegem rondcrossen op de verschillende bewegwijzerde Bloso-mountainbikeroutes. De omnisporten zijn racketsporten, balsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.851
35.01.851
29.02.851
197,40
197,40
137,30
34.02.851
137,30
35.02.851
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/07-18/07
internaat
25/08-29/08
externaat
14/07-18/07
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Mountainbike en triatlon
Een sportkamp voor de conditioneel iets betere atleet! Met de mountainbike de mooie Blosomountainbikeroutes verkennen in de Vlaamse Ardennen, afgewisseld met loop- en zwemtrainingen. Je kan je eigen mountainbike en helm meebrengen, doch het Bloso-centrum heeft er ook
een aantal ter beschikking.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
10.01.635
16.01.635
27.01.635
28.01.635
33.01.635
35.01.635
44.01.635
10.02.635
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
137,30
16.02.635
137,30
27.02.635
137,30
28.02.635
137,30
33.02.635
137,30
35.02.635
137,30
44.02.635
137,30
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
11/08-15/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
11/08-15/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
58
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 18+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-16
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
18+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
12-16
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Mountainboard, mountainbike en kajak
Mountainboarden of ‘all terrain boarden’ kun je het best vergelijken met snowboarden, maar
dan op wieltjes. De plank ziet eruit als een 4x4 skateboard met voetbanden zoals bij een windsurfplank. De knepen van het mountainboarden worden aangeleerd, afgewisseld met avontuurlijke mountainbiketochten en kajakvaren op het watervlak van het Bloso-centrum Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.941
34.01.941
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
30/06-04/07
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
Mountainbike, muurklimmen en omnisport
Met de mountainbike de talrijke en mooi bewegwijzerde mountainbikeroutes verkennen in en
rond het Bloso-centrum Netepark. Op de indoorklimmuur (10 banen, 3 niveaus) kan naar hartelust worden geklommen. De omnisporten zijn baseball, balsporten, racketsporten en hockey.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.858
31.01.858
31.02.858
201,30
201,30
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag 11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Muurklimmen, kajak en omnisport
Muurklimmen op de imposante indoorklimmuur (10 banen, 3 niveaus) en kajakvaren op één
van de pittoreske vijvers van het Bloso-centrum Netepark. Muurklimmen en kajakvaren worden
afgewisseld met balsporten, hockey, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.841
28.01.841
30.01.841
201,30
201,30
201,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
07/07-11/07
21/07-25/07
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
59
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
34.01.841
27.02.841
201,30
137,30
28.02.841
137,30
30.02.841
137,30
34.02.841
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
18/08-22/08
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
van maandag tot vrijdag 11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
Muurklimmen en omnisport
Muurklimmen in de nieuwe imposante klimzaal van het Bloso-centrum Brugge (80 klimroutes, 4
niveaus), afgewisseld met balsporten, racket- en recreatiesporten.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
33.01.842
33.02.842
197,40
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
11/08-15/08
externaat
11/08-15/08
60
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Paardrijden en verzorging voor
beginnelingen (1ste graad)
De 1ste graad is een Bloso-graad en omvat dezelfde technieken voor paard- en ponyrijden.
Omgaan met en verzorging van het paard: op stal, poetsbeurt, verzorging voor en na het rijden.
Voorbereiding: een stalband aandoen, een paard vastbinden, een hoofdstel aandoen, op- en
afzadelen, een paard leiden, nasingelen en beugels op maat maken.
Rijden: op- en afstijgen, zit en zitoefeningen, stappen, afwenden, halthouden, aandraven, lichtrijden, draven op het buitenbeen en van been veranderen, in galop aangaan.
In het Bloso-centrum Waregem kunnen de deelnemers die het wensen hun eigen paard meebrengen. De vergoeding voor huur van de box en voeding bedraagt € 10,00/dag.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: 1ste graad (Bloso-graad)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
10.01.401
15.01.401
16.01.401
27.01.401
28.01.401
30.01.401
31.01.401
32.01.401
33.01.401
34.01.401
35.01.401
44.01.401
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
dagelijks van 9u tot 17u
29.01.401
30.01.401
31.01.401
32.01.401
33.01.401
44.01.401
29.02.401
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
224,80
30.02.401
224,80
31.02.401
224,80
32.02.401
224,80
33.02.401
224,80
44.02.401
224,80
Genk ‘Kattevenia’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
03/03-07/03
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
27/10-31/10
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
27/10-31/10
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
27/10-31/10
Bloso - sportkampen 2014
61
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
17+
11+
11+
10.01.401
15.01.401
16.01.401
27.01.401
28.01.401
29.01.401
30.01.401
31.01.401
32.01.401
33.01.401
34.01.401
35.01.401
36.01.401
44.01.401
10.02.401
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
224,80
11+
15.02.401
224,80
11+
16.02.401
224,80
11+
27.02.401
224,80
11+
28.02.401
224,80
11+
29.02.401
224,80
11+
30.02.401
224,80
11+
31.02.401
224,80
11+
32.02.401
224,80
11+
33.02.401
224,80
11+
34.02.401
224,80
11+
35.02.401
224,80
17+
36.02.401
224,80
11+
44.02.401
224,80
Woumen ‘De Rhille’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
01/09-05/09
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
01/09-05/09
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Paardrijden en verzorging: A-brevet
Theorie: kennis van paarden, kennis van het gebruik van de rijbaan, kennis van de hulpgeving,
kennis van het verkeersreglement.
Praktijk: herhaling ‘paardrijden 1ste graad’, contact met het paard, doorzitten, maken van overgangen, de verlichte zit, cavaletti in stap en draf, de eerste sprong.
Verzorging van het paard en onderhoud harnachement.
De deelnemers worden tijdens het sportkamp voortdurend geëvalueerd. Enkel de ruiters die op
basis van een permanente evaluatie blijk geven van voldoende technische bagage om te kunnen
slagen in het examen A-brevet, worden toegelaten tot de proeven op vrijdag.
62
Bloso - sportkampen 2014
Belangrijk: in de prijs van het sportkamp is het handboek ‘Paardrijden ruiterbrevetten’ niet
inbegrepen. Dit handboek kan maandagmorgen in het Bloso-centrum worden aangekocht aan
de prijs van € 15,00. In het Bloso-centrum Waregem kunnen de deelnemers die het wensen hun
eigen paard meebrengen. De vergoeding voor huur van de box en voeding bedraagt € 10,00/dag.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het brevet 1ste graad of 40u rijervaring bezitten
Te behalen graad: A-brevet (kan behaald worden vanaf 11 jaar)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Genk ‘Kattevenia’
internaat
07/04-11/04
internaat
07/07-11/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
30/06-04/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
12+
12+
12+
12+
12+
12+
15.01.402
28.01.402
31.01.402
32.01.402
44.01.402
10.02.402
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
224,80
12+
27.02.402
224,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
18+
11+
11+
10.01.402
15.01.402
16.01.402
27.01.402
28.01.402
29.01.402
30.01.402
31.01.402
32.01.402
33.01.402
34.01.402
35.01.402
44.01.402
10.02.402
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
224,80
11+
15.02.402
224,80
11+
16.02.402
224,80
11+
27.02.402
224,80
11+
28.02.402
224,80
11+
29.02.402
224,80
11+
30.02.402
224,80
11+
31.02.402
224,80
11+
32.02.402
224,80
11+
33.02.402
224,80
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
Bloso - sportkampen 2014
63
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Waregem ‘Gaverbeek’
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
11+
34.02.402
224,80
18+
35.02.402
224,80
11+
44.02.402
224,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
17+
11+
11+
10.01.402
15.01.402
16.01.402
27.01.402
28.01.402
29.01.402
30.01.402
31.01.402
32.01.402
33.01.402
34.01.402
35.01.402
36.01.402
44.01.402
10.02.402
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
224,80
11+
15.02.402
224,80
11+
16.02.402
224,80
11+
27.02.402
224,80
11+
28.02.402
224,80
11+
29.02.402
224,80
11+
30.02.402
224,80
11+
31.02.402
224,80
11+
32.02.402
224,80
11+
33.02.402
224,80
11+
34.02.402
224,80
11+
35.02.402
224,80
17+
36.02.402
224,80
11+
44.02.402
224,80
Woumen ‘De Rhille’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
01/09-05/09
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
01/09-05/09
externaat
27/10-31/10
64
Bloso - sportkampen 2014
Paardrijden en verzorging: B-brevet
Het ruiterbrevet B is het ‘sportief’ brevet.
Theorie: kennis van paarden, gebruik van de rijbaan, kennis van hulpgeving, springen.
Praktijk: herhaling praktijk A-brevet, het paard in de hand stellen, het aanspringen in galop, het
rijden van een dressuuropgave, het springen van verschillende hindernissen.
Verzorging: bandageren, hoefverzorging, toiletteren.
De deelnemers worden tijdens het sportkamp voortdurend geëvalueerd. Enkel de ruiters die op
basis van een permanente evaluatie blijk geven van voldoende technische bagage om te kunnen
slagen in het examen ‘B-brevet’, worden toegelaten tot de proeven op vrijdag.
Belangrijk: in de prijs van het sportkamp is het handboek ‘Paardrijden ruiterbrevetten’ niet inbegrepen. Dit handboek kan maandagmorgen in het Bloso-centrum worden aangekocht aan de
prijs van € 15,00.
In het Bloso-centrum Waregem kunnen de deelnemers die het wensen hun eigen paard meebrengen. De vergoeding voor huur van de box en voeding bedraagt € 10,00/dag.
Bloso - sportkampen 2014
65
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A
Te behalen graad: B-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Genk ‘Kattevenia’
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
Woumen ‘De Rhille’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
66
03/03-07/03
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
12+
12+
12+
12+
27.01.403
28.01.403
33.01.403
34.02.403
285,70
285,70
285,70
224,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
18+
11+
11+
10.01.403
15.01.403
16.01.403
27.01.403
28.01.403
29.01.403
30.01.403
31.01.403
32.01.403
33.01.403
34.01.403
35.01.403
44.01.403
10.02.403
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
285,70
224,80
11+
15.02.403
224,80
11+
16.02.403
224,80
11+
27.02.403
224,80
11+
28.02.403
224,80
11+
29.02.403
224,80
11+
30.02.403
224,80
11+
31.02.403
224,80
11+
32.02.403
224,80
11+
33.02.403
224,80
11+
34.02.403
224,80
18+
35.02.403
224,80
11+
44.02.403
224,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11+
11+
11+
11+
11+
11+
10.01.403
15.01.403
16.01.403
27.01.403
28.01.403
29.01.403
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
11+
11+
11+
11+
17+
11+
11+
30.01.403
31.01.403
32.01.403
33.01.403
34.01.403
35.01.403
36.01.403
44.01.403
10.02.403
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
281,80
224,80
11+
15.02.403
224,80
11+
16.02.403
224,80
11+
27.02.403
224,80
11+
28.02.403
224,80
11+
29.02.403
224,80
11+
30.02.403
224,80
11+
31.02.403
224,80
11+
32.02.403
224,80
11+
33.02.403
224,80
11+
34.02.403
224,80
11+
35.02.403
224,80
17+
36.02.403
224,80
11+
44.02.403
224,80
Woumen ‘De Rhille’
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
01/09-05/09
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
01/09-05/09
externaat
27/10-31/10
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
67
Paardrijden: dressuur en springen
Deze sportkampen richten zich tot gevorderde ruiters die zich na het behalen van het ruiterbrevet A verder willen vervolmaken in dressuur en springen. De ruiters worden grondig voorbereid
op het behalen van het ruiterbrevet B. Verder staan een wandeling te paard, galoptraining en
eventueel waterscholing op het programma.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de voeding van het
paard inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A, eigen geschikt paard meebrengen
Te behalen graad: B-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
11+
11+
11+
11+
11+
18+
11+
11+
10.01.410
15.01.410
27.01.410
28.01.410
30.01.410
32.01.410
34.01.410
35.01.410
44.01.410
10.02.410
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
310,50
11+
15.02.410
310,50
11+
27.02.410
310,50
11+
28.02.410
310,50
11+
30.02.410
310,50
11+
32.02.410
310,50
11+
34.02.410
310,50
18+
35.02.410
310,50
11+
44.02.410
310,50
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
04/08-08/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Paardrijden: dressuur en springen - stijlrijden
Tijdens deze vijfdaagse stage worden de ruiters intensief voorbereid voor deelname aan selectiewedstrijden ‘Stijlrijden’ in het kader van het circuit ‘Jeugdcup stijlrijden VLP en LRV’. De laatste
lesdag van de stage wordt een miniwedstrijdje georganiseerd en worden de ruiters beoordeeld
door een extern jurylid ‘Stijlrijden’. In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur
van de box en de voeding van het paard inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: eigen geschikt paard meebrengen, houder zijn van het ruiterbrevet B
Te behalen graad: geen
68
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
16.01.412
28.01.412
31.01.412
371,30
371,30
371,30
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11+
16.02.412
310,50
11+
28.02.412
310,50
11+
31.02.412
310,50
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
internaat
internaat
14/04-18/04
07/07-11/07
28/07-01/08
externaat
14/04-18/04
externaat
07/07-11/07
externaat
28/07-01/08
Paardrijden: voorbereiding
rijvaardigheidsproef Initiator
Deze sportkampen richten zich tot gevorderde ruiters die na het behalen van het ruiterbrevet
B zich verder willen vervolmaken in dressuur en springen. Deze doorgedreven stage bereidt de
deelnemers voor op de rijvaardigheidsproef of ingangsproef voor de cursus ‘Initiator paardrijden’ van de Vlaamse Trainersschool. Verder staan een wandeling te paard, galoptraining en
eventueel waterscholing op het programma. In het tarief van het sportkamp is de vergoeding
voor de huur van de box en de voeding van het paard inbegrepen.
De data van de examens rijvaardigheid vind je terug op de website van de VLP: rubriek opleidingen/rijvaardigheid. Inschrijven voor deze examens kan enkel via de VLP of LRV. Tijdens het
sportkamp zelf worden geen examens rijvaardigheid afgenomen.
Toelatingsvoorwaarden: eigen geschikt paard meebrengen, houder zijn van het ruiterbrevet B
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
11+
11+
11+
11+
15.01.411
28.01.411
30.01.411
32.01.411
34.01.411
15.02.411
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
310,50
11+
28.02.411
310,50
11+
30.02.411
310,50
11+
32.02.411
310,50
11+
34.02.411
310,50
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
07/04-11/04
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
04/08-08/08
internaat
18/08-22/08
externaat
07/04-11/04
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
69
Paardrijden: eventing
Deze sportkampen zijn een introductie in de eventingdiscipline en richten zich tot ruiters en amazones die met hun viervoeter willen proeven van deze unieke tak in de ruitersport. Specifieke
eventingervaring is niet noodzakelijk, wel voldoende ervaring in het rijden van een jumpingparcours van min. 80 cm. Stap voor stap word je vertrouwd gemaakt met de dressuur, springsport,
kleine crosscountryhindernissen, waterscholing en galoptraining.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de voeding van het
paard inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A, eigen geschikt paard meebrengen
Te behalen graad: B-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
11+
11+
11+
11+
16.01.415
27.01.415
29.01.415
31.01.415
33.01.415
16.02.415
371,30
371,30
371,30
371,30
371,30
310,50
11+
27.02.415
310,50
11+
29.02.415
310,50
11+
31.02.415
310,50
11+
33.02.415
310,50
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Paardrijden: eventing voor ervaren ruiters
Deze sportkampen richten zich tot eventingruiters die reeds enige wedstrijdervaring hebben
opgedaan op officiële wedstrijden. Er wordt gereden in kleine groepjes waarbij er intensief
wordt gewerkt aan de dressuur, het terreinrijden met crosscountryhindernissen en de jumping.
Galoptraining wordt gedaan op de Waregemse renbaan. In het tarief van het sportkamp is de
vergoeding voor de huur van de box en de voeding van het paard inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: eigen geschikt paard meebrengen, houder zijn van het ruiterbrevet B
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.416
27.01.416
29.01.416
31.01.416
371,30
371,30
371,30
371,30
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
internaat
internaat
internaat
70
14/04-18/04
30/06-04/07
14/07-18/07
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11+
11+
11+
11+
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
11+
11+
33.01.416
16.02.416
371,30
310,50
11+
27.02.416
310,50
11+
29.02.416
310,50
11+
31.02.416
310,50
11+
33.02.416
310,50
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
11/08-15/08
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Paardrijden: ruitertoerisme
Dagelijks worden er uitstappen te paard georganiseerd in de prachtige Limburgse bossen in en
rond het Bloso-centrum Kattevenia.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.420
30.01.420
363,00
363,00
Genk ‘Kattevenia’
internaat
internaat
14/07-18/07
21/07-25/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 16+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14+
Paardrijden en circustechnieken
Wil je leren paardrijden, maar vind je een voltijds ruiterkamp toch te intensief, dan is de combinatie met circustechnieken misschien ideaal voor jou.
Bij het paardrijden komen tal van basistechnieken aan bod: op- en afstijgen, afwenden, halthouden, draven,…. Je leert er verder ook hoe je moet omgaan met paarden en hoe je ze moet
verzorgen. Maar ook het aanleren van circustechnieken is een volwaardig onderdeel van dit
kamp. Je leert jongleren met ballen, doekjes en kegels, balanceren op een eenwieler en kunstjes
met een diabolo.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.927
243,50
Genk ‘Kattevenia’
internaat
14/07-18/07
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
71
Paardrijden en dans
Wil je leren paardrijden, maar vind je een voltijds ruiterkamp toch te intensief, dan is de combinatie met dans misschien een geschikt alternatief.
Bij het paardrijden komen tal van basistechnieken aan bod: op- en afstijgen, afwenden, halthouden, draven,…. Je leert er verder ook hoe je moet omgaan met paarden en hoe je ze moet verzorgen. Maar ook het dansgedeelte is een volwaardig onderdeel van dit kamp. Tal van moderne
dansvormen komen aan bod (o.a. hiphop, streetdance en jazzdance).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.449
243,50
Genk ‘Kattevenia’
internaat
72
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
Bloso - sportkampen 2014
Ponyrijden en verzorging voor beginnelingen
Deze sportkampen worden georganiseerd voor kinderen die hun eerste (draf)pasjes in de ruitersport wensen te zetten.
Voorbereiding: een stalband aandoen, een pony vastbinden, een hoofdstel aandoen, op- en
afzadelen, een pony leiden, nasingelen en beugels op maat maken.
Rijden: op- en afstijgen, zitoefeningen, stappen, afwenden, halthouden, aandraven.
Verzorging van de pony: op stal, poetsbeurt, verzorging na het rijden.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Genk ‘Kattevenia’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
27/10-31/10
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
27/10-31/10
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.431
15.01.431
16.01.431
27.01.431
28.01.431
29.01.431
30.01.431
31.01.431
32.01.431
33.01.431
34.01.431
35.01.431
44.01.431
44.02.431
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
185,90
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
29.01.431
30.01.431
31.01.431
32.01.431
33.01.431
44.01.431
29.02.431
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
185,90
8-12
30.02.431
185,90
8-12
31.02.431
185,90
8-12
32.02.431
185,90
8-12
33.02.431
185,90
8-12
44.02.431
185,90
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.431
15.01.431
16.01.431
27.01.431
28.01.431
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
Woumen ‘De Rhille’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
03/03-07/03
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
Bloso - sportkampen 2014
73
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
29.01.431
30.01.431
31.01.431
32.01.431
33.01.431
34.01.431
35.01.431
44.01.431
10.02.431
242,90
242,90
242,90
242,90
242.40
242,90
242,90
242,90
185,90
8-12
15.02.431
185,90
8-12
16.02.431
185,90
8-12
27.02.431
185,90
8-12
28.02.431
185,90
8-12
29.02.431
185,90
8-12
30.02.431
185,90
8-12
31.02.431
185,90
8-12
32.02.431
185,90
8-12
33.02.431
185,90
8-12
34.02.431
185,90
8-12
35.02.431
185,90
8-12
44.02.431
185,90
Woumen ‘De Rhille’
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad
De eerste graad is een Bloso-graad en omvat dezelfde technieken voor paard- en ponyrijden.
Voorbereiding: een stalband aandoen, een pony vastbinden, een hoofdstel aandoen, op- en
afzadelen, een pony leiden, nasingelen en beugels op maat maken.
Rijden: op- en afstijgen, zit en zitoefeningen, stappen, afwenden, halthouden, aandraven, draven op het buitenbeen en van been wisselen, in galop aangaan.
Verzorging van de pony: op stal, poetsbeurt, verzorging na het rijden.
Belangrijk: in de prijs van het sportkamp is het handboek ‘Paardrijden ruiterbrevetten’ niet
inbegrepen. Dit handboek kan maandagmorgen in het Bloso-centrum worden aangekocht aan
de prijs van € 15,00. In het Bloso-centrum Waregem kunnen de deelnemers die het wensen hun
eigen pony meebrengen. De vergoeding voor huur van de box en voeding bedraagt € 10,00/dag.
Toelatingsvoorwaarden: 20u rijervaring bezitten
Te behalen graad: 1ste graad (Bloso-graad)
74
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.432
15.01.432
16.01.432
27.01.432
28.01.432
29.01.432
30.01.432
31.01.432
32.01.432
33.01.432
34.01.432
44.01.432
10.02.432
246,40
246,40
246,40
246.40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
185,90
8-12
15.02.432
185,90
8-12
16.02.432
185,90
8-12
27.02.432
185,90
8-12
28.02.432
185,90
8-12
29.02.432
185,90
8-12
30.02.432
185,90
8-12
31.02.432
185,90
8-12
32.02.432
185,90
8-12
33.02.432
185,90
8-12
34.02.432
185,90
8-12
44.02.432
185,90
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.432
15.01.432
16.01.432
27.01.432
28.01.432
29.01.432
30.01.432
31.01.432
32.01.432
33.01.432
34.01.432
35.01.432
44.01.432
10.02.432
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
185,90
Woumen ‘De Rhille’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
Bloso - sportkampen 2014
75
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
8-12
15.02.432
185,90
8-12
16.02.432
185,90
8-12
27.02.432
185,90
8-12
28.02.432
185,90
8-12
29.02.432
185,90
8-12
30.02.432
185,90
8-12
31.02.432
185,90
8-12
32.02.432
185,90
8-12
33.02.432
185,90
8-12
34.02.432
185,90
8-12
35.02.432
185,90
8-12
44.02.432
185,90
Woumen ‘De Rhille’
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Ponyrijden en verzorging voor gevorderden
Theorie: kennis van pony’s, kennis van het gebruik van de rijbaan, kennis van de hulpgeving,
kennis van het verkeersreglement.
Praktijk: herhaling praktijk ‘1ste graad’, contact met de pony, doorzitten in draf, maken van
overgangen, de verlichte zit, cavaletti lopen in stap en draf, de eerste sprong.
Verzorging van de pony en toiletteren.
De deelnemers worden tijdens het sportkamp voortdurend geëvalueerd. Enkel de ruiters die op
basis van een permanente evaluatie blijk geven van voldoende technische bagage om te kunnen
slagen in het examen A-brevet, worden toegelaten tot de proeven op vrijdag.
Belangrijk: in de prijs van het sportkamp is het handboek ‘Paardrijden ruiterbrevetten’ niet
inbegrepen. Dit handboek kan maandagmorgen in het Bloso-centrum worden aangekocht aan
de prijs van € 15,00. In het Bloso-centrum Waregem kunnen de deelnemers die het wensen hun
eigen pony meebrengen. De vergoeding voor huur van de box en voeding bedraagt € 10,00/dag.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het brevet 1ste graad of 40u rijervaring bezitten
Te behalen graad: A-brevet (kan behaald worden vanaf 11 jaar)
76
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Genk ‘Kattevenia’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.433
15.01.433
16.01.433
27.01.433
28.01.433
29.01.433
30.01.433
31.01.433
32.01.433
33.01.433
34.01.433
35.01.433
44.01.433
44.02.433
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
185,90
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.433
15.01.433
16.01.433
27.01.433
28.01.433
29.01.433
30.01.433
31.01.433
32.01.433
33.01.433
34.01.433
44.01.433
10.02.433
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
246,40
185,90
8-12
15.02.433
185,90
8-12
16.02.433
185,90
8-12
27.02.433
185,90
8-12
28.02.433
185,90
8-12
29.02.433
185,90
8-12
30.02.433
185,90
8-12
31.02.433
185,90
8-12
32.02.433
185,90
8-12
33.02.433
185,90
8-12
34.02.433
185,90
8-12
44.02.433
185,90
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
27/10-31/10
Bloso - sportkampen 2014
77
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10.01.433
15.01.433
16.01.433
27.01.433
28.01.433
29.01.433
30.01.433
31.01.433
32.01.433
33.01.433
34.01.433
35.01.433
44.01.433
10.02.433
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
242,90
185,90
8-12
15.02.433
185,90
8-12
16.02.433
185,90
8-12
27.02.433
185,90
8-12
28.02.433
185,90
8-12
29.02.433
185,90
8-12
30.02.433
185,90
8-12
31.02.433
185,90
8-12
32.02.433
185,90
8-12
33.02.433
185,90
8-12
34.02.433
185,90
8-12
35.02.433
185,90
8-12
44.02.433
185,90
Woumen ‘De Rhille’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
externaat
27/10-31/10
78
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Ponyrijden: dressuur en springen
Deze sportkampen richten zich tot gevorderde ponyruiters die in het bezit zijn van het ruiterbrevet A. Tijdens een intensieve stage, met eigen pony, worden de deelnemers voorbereid op het
behalen van het ruiterbrevet B. In de voormiddag staat dressuur en in de namiddag springen op
het programma. Mogelijke extra’s zijn een wandeling te paard, galoptraining en waterscholing.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de
voeding van de pony inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A, eigen geschikte pony meebrengen
Te behalen graad: B-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
10.01.434
15.01.434
27.01.434
28.01.434
30.01.434
32.01.434
34.01.434
44.01.434
10.02.434
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
265,70
15.02.434
265,70
27.02.434
265,70
28.02.434
265,70
30.02.434
265,70
32.02.434
265,70
34.02.434
265,70
44.02.434
265,70
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
04/08-08/08
internaat
18/08-22/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
Ponyrijden: dressuur en springen - stijlrijden
Tijdens deze vijfdaagse stage worden de ruiters intensief voorbereid voor deelname aan selectiewedstrijden ‘Stijlrijden’ in het kader van het circuit ‘Jeugdcup stijlrijden VLP en LRV’. De laatste
lesdag van de stage wordt een miniwedstrijdje georganiseerd en worden de ruiters beoordeeld
door een extern jurylid ‘Stijlrijden’.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de voeding van de
pony inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet B, eigen geschikte pony meebrengen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
79
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.435
28.01.435
31.01.435
16.02.435
327,60
327,60
327,60
265,70
28.02.435
265,70
31.02.435
265,70
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/04-18/04
internaat
07/07-11/07
internaat
28/07-01/08
externaat
14/04-18/04
externaat
07/07-11/07
externaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
Ponyrijden: eventing
Deze sportkampen zijn een introductie in de eventingdiscipline en richten zich tot ruiters en amazones die met hun viervoeter willen proeven van deze unieke tak in de ruitersport. Specifieke
eventingervaring is niet noodzakelijk, wel voldoende ervaring in het rijden van een jumpingparcours van min. 80 cm. Stap voor stap word je vertrouwd gemaakt met de dressuur, springsport,
kleine crosscountryhindernissen, waterscholing en galoptraining.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de voeding van de
pony inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet A, eigen geschikte pony meebrengen
Te behalen graad: B-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.490
27.01.490
29.01.490
31.01.490
33.01.490
16.02.490
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
265,70
27.02.490
265,70
29.02.490
265,70
31.02.490
265,70
33.02.490
265,70
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Ponyrijden: eventing voor ervaren ruiters
Deze sportkampen richten zich tot eventingruiters die reeds enige wedstrijdervaring hebben
opgedaan. Er wordt gereden in kleine groepjes waarbij er intensief wordt gewerkt aan de dressuur, het terreinrijden met crosscountryhindernissen en de jumping. Galoptraining gebeurt op
de Waregemse renbaan.
In het tarief van het sportkamp is de vergoeding voor de huur van de box en de voeding van de
pony inbegrepen.
Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het ruiterbrevet B, eigen geschikte pony meebrengen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.491
27.01.491
29.01.491
31.01.491
33.01.491
27.02.491
327,60
327,60
327,60
327,60
327,60
265,70
16.02.491
265,70
29.02.491
265,70
31.02.491
265,70
33.02.491
265,70
Waregem ‘Gaverbeek’
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
externaat
30/06-04/07
externaat
14/04-18/04
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-16
dagelijks van 9u tot 17u
Racketlon
Racketlon is een individuele meerkamp van verschillende sporten: tafeltennis, badminton,
squash en tennis. De basistechnieken van deze sporten worden aangeleerd en op vrijdag wordt
een groot racketlontornooi georganiseerd.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.499
35.01.499
15.02.499
201,30
201,30
137,30
35.02.499
137,30
Blankenberge
internaat
07/04-11/04
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
81
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
30.01.499
30.02.499
197,40
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
27.01.499
29.01.499
31.01.499
201,30
201,30
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
29.01.499
31.01.499
29.02.499
197,40
197,40
137,30
31.02.499
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
21/07-25/07
externaat
21/07-25/07
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
14/07-18/07
28/07-01/08
Oordegem ‘Putbos’
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
Roeien: 1ste en 2de graad
Roeien is zondermeer de meest complete (water)sport. Uithouding, kracht, techniek, evenwicht,
snelheid, teamspirit,... zijn eigen aan de roeier.
De eerste graad is het trimbrevet. Er wordt gevaren in een trimmy, een éénmansboot. Om het
brevet roeien 1ste graad te behalen moeten volgende proeven worden afgelegd: correct in- en
uitstappen, aanleggen voor- en achterwaarts, enkele slagen roeien en boot houden, draaien
over bak- en stuurboord, 100 m tegenroeien (recht blijven) en remmen, 4.000 m technisch verantwoord roeien, ter plaatse draaien en slalom varen.
De 2de graad is het skiffbrevet. Er wordt gevaren in de skiff, een éénmansboot. Dezelfde proeven als voor de 1ste graad moeten worden afgelegd, samen met slalomvaren en evenwichtsoefeningen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: 1ste of 2de graad
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.892
30.01.892
34.01.892
218,40
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
82
30/06-04/07
21/07-25/07
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
Bloso - sportkampen 2014
Ropeskipping en aerobics
Ropeskipping is een polyvalente sport die zowel individueel als in teamverband kan beoefend worden en waarbij kracht, acrobatiek en uithoudingsvermogen een sleutelrol spelen.
Ropeskipping wordt afgewisseld met een aantal intensieve en swingende aerobicsessies.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.012
201,30
Gent
internaat
28/07-01/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
Ropeskipping en dans
Ropeskipping, afgewisseld met hippe dansen die in het dansatelier worden aangeboden: funk,
hiphop, zumba en jazzdance.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.014
35.01.014
28.02.014
197,40
197,40
137,30
35.02.014
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
07/07-11/07
internaat
25/08-29/08
externaat
07/07-11/07
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Ropeskipping en gymnastiek
Ropeskipping afgewisseld met grondoefeningen, sprongen en oefeningen op de evenwichtsbalk
en de airtrack voor de meisjes en grondoefeningen, sprongen en oefeningen op de rekstok en
airtrack voor de jongens.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.998
35.02.998
197,40
134.30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
25/08-29/08
externaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
83
Ropeskipping, trampoline en tumbling
Ropeskipping afgewisseld met oefeningen op de grote trampoline, de dubbele minitrampoline,
de minitrampoline, de airtrack en de tumblingbaan.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.013
30.01.013
27.02.013
201,30
201,30
137,30
30.02.013
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
30/06-04/07
internaat
21/07-25/07
externaat
30/06-04/07
externaat
21/07-25/07
84
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Rugby
Rugby heeft de naam hard en ruw te zijn en een sport voor stoere binken, doch eigenlijk kan
iedereen rugby spelen: groot of klein, breed of smal, jongen of meisje, iedereen is welkom en
heeft zijn plaats in de ploeg. De meest elementaire rugbytechnieken worden aangeleerd: achterwaarts passen, tackelen van de tegenstander, scrums, line-outs....
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.172
35.02.172
201,30
137,30
Blankenberge
internaat
25/08-29/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Rugby voor clubspelers
Bijschaven van de verschillende rugbytechnieken: achterwaarts passen, tackelen, scrums,.... Ook
de specifieke conditietraining wordt niet vergeten. Voorwaarde om aan dit sportkamp deel te
nemen is evenwel reeds actief zijn in een rugbyclub.
Toelatingsvoorwaarden: reeds actief zijn in een rugbyclub
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
35.01.935
35.02.935
201,30
137,30
Blankenberge
internaat
25/08-29/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Schermen en omnisport
In het Bloso-centrum Genk worden de basistechnieken en conventies van het floretschermen
aangeleerd, evenals de specifieke eigenschappen van floret, degen en sabel.
In het Bloso-centrum Gent staat het sabelschermen centraal, het wapen van Zorro! De sabel is
een slag- en steekwapen. Treffers kunnen toegebracht worden met de punt, de snijkant, de
tegensnijkant en de platte kanten van het wapen. Het geldige trefvlak bestaat uit de romp
(boven de middel), het hoofd en de armen.
Schermen met de sabel kenmerkt zich door een vlot wedstrijdverloop en veel aanvallen op de
tegenstander. De omnisporten zijn muurklimmen, balsporten en recreatiesport (Genk) en balsporten en recreatiesport (Gent).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
85
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Genk ‘Kattevenia’
internaat
21/07-25/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-14
30.01.930
201,30
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
30.01.930
201,30
Gent
internaat
Skateboard, BMX en avonturensport
Skateboarden en BMX-en in het prachtige en uitgestrekte domein van het Bloso-centrum
Hofstade, afgewisseld met een uitgebreid gamma van avonturensporten zoals een spannende
survivalrun, muurklimmen, kajak en oriënteringssport. Je mag je eigen skateboard of BMX meebrengen, doch het Bloso-centrum heeft er ook een aantal ter beschikking.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
10.01.882
15.01.882
27.01.882
28.01.882
31.01.882
35.01.882
44.01.882
10.02.882
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
201,30
137,30
32.02.882
137,30
34.02.882
137,30
44.02.882
137,30
Hofstade
internaat
03/03-07/03
internaat
07/04-11/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
28/07-01/08
internaat
25/08-29/08
internaat
27/10-31/10
externaat
03/03-07/03
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Skateboard
Om te kunnen deelnemen aan dit sportkamp is enige ervaring vereist.
We gaan in dit kamp verder dan alleen maar de basistricks. Meer technische tricks zoals de 180
ollie, kickflip, heelflip, varial flip,… komen aan bod. Ook wordt aandacht geschonken om tricks
aan te leren op het skatepark en de halfpipe zoals de rock to fakie, 50-50, disaster, rock & roll,…
Let wel: om aan dit sportkamp te kunnen deelnemen dien je de basistricks onder de knie te hebben: ollie, shove it, droppen in de half-pipe.
Je dient tevens een degelijk professioneel skateboard mee te brengen.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
86
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.02.995
137,30
Hofstade
externaat
14/07-18/07
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
13-16
Skateboard en BMX
In dit sportkamp wordt skateboard afgewisseld met BMX.
In het Bloso-centrum Hofstade ligt de nadruk op het skateboarden: wij gaan in dit kamp verder
dan alleen maar basistricks aanleren. Meer technische tricks zoals 180 ollie, kickflip, heelflip,
varial flip,... komen aan bod. Ook wordt aandacht geschonken om tricks aan te leren op het
skatepark en de halfpipe zoals de rock tot fakie, 50-50, disaster, rock and roll,... Daarnaast wordt
met dirt-bikes geoefend in het bos. Let wel: om aan dit sportkamp te kunnen deelnemen is standaardkennis vereist: ollie, shove-it, droppen in de half pipe.
In het Bloso-centrum Gent worden de basistechnieken van het skateboarden aangeleerd. Hier
wordt skateboarden afgewisseld met BMX-vaardigheden op een echt BMX-parcours.
Je mag je eigen skateboard en beschermmateriaal meebrengen. BMX-fietsen en helmen worden
door de Bloso-centra ter beschikking gesteld.
Toelatingsvoorwaarden: geen (Gent), basistechnieken van het skateboarden beheersen (Hofstade)
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
30.01.881
201,30
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
13-16
16.02.881
137,30
12-15
33.02.881
137,30
Gent
internaat
21/07-25/07
Hofstade
externaat
14/04-18/04
externaat
11/08-15/08
Bloso - sportkampen 2014
87
Ski, mountainbike en muurklimmen
Sneeuw of geen sneeuw, in het Bloso-centrum Kattevenia kan men tijdens de paasvakantie voor
skipret steeds terecht op de (kunst)skiberg. Mountainbiken in de prachtige uitgestrekte bossen
en muurklimmen op de indoor-klimmuur met zijn hoogte van 11 m maken van dit sportkamp
een topper!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.846
241,40 Genk ‘Kattevenia’
internaat
14/04-18/04
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-16
Snorkelduiken
Deze sportkampen gaan door in het zwembad en hebben als doel de deelnemers uitgebreid te
laten kennismaken met de duiksport. Eerst wordt geoefend met de ABC-uitrusting (masker, palmen, snorkel en loodgordel): correct voortbewegen met palmen, het leegblazen van de snorkel
zonder het hoofd boven water te brengen en een kleine afstand onderwaterzwemmen. Ook de
meest essentiële duiktekens worden aangeleerd, evenals het ‘oren klaren’. Vervolgens worden
het gebruik van de duikfles en de ademautomaat aangeleerd, evenals het leegmaken van het
masker. Een onderwaterwandeling in het diepe gedeelte van het zwembad is een geweldige
ervaring en de bekroning van dit sportkamp!
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: duiker A of duiker B (Nelos)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.651
30.01.651
241,30
241,30
Hofstade
internaat
internaat
14/07-18/07
21/07-25/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Snorkelen en omnisport
Leren omgaan met de ABC-uitrusting van de duiksport: masker, palmen, snorkel en loodgordel.
Volgende technieken worden aangeleerd: correcte voortbeweging met palmen, het leegblazen
van de snorkel zonder het hoofd boven water te brengen en een kleine afstand onderwaterzwemmen met de ABC-uitrusting. Ook de meest essentiële duiktekens worden aangeleerd, evenals het ‘oren klaren’. De omnisporten zijn balsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: snorkelbrevet A of snorkelbrevet B
88
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.650
29.01.650
15.02.650
201,30
201,30
137,30
29.02.650
137,30
Blankenberge
internaat
07/04-11/04
internaat
14/07-18/07
externaat
07/04-11/04
externaat
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
Sprokkelsport
Een sportieve cocktail van allerlei toffe sporten die de Bloso-centra te bieden hebben. Sprokkel
zelf je sportpakket samen en neem deel aan al deze leuke activiteiten! Het programma van dit
sportkamp hangt af van de beschikbare sportinfrastuctuur.
Bloso-centrum Genk: muurklimmen, mountainbike, oriënteringssport, bosspelen, hockey en
baseball.
Bloso-centrum Hofstade: muurklimmen, mountainbike, oriënteringssport, balsporten en beachsport.
Bloso-centrum Oordegem: boogschieten, beachvolleybal, mountainbike, vijfkamp en racketlon.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-13
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-13
van maandag tot vrijdag 8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 8-13
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.831
30.01.831
32.02.831
201,30
201,30
137,30
33.02.831
137,30
externaat
14/04-18/04
externaat
14/07-18/07
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-11
16.02.831
137,30
8-10
29.02.831
137,30
externaat
25/08-29/08
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-10
35.02.831
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
35.01.831
10.02.831
197,40
137,30
15.02.831
137,30
34.02.831
137,30
35.02.831
137,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
Hofstade
Oordegem ‘Putbos’
internaat
25/08-29/08
externaat
03/03-07/03
externaat
07/04-11/04
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
89
Squash en omnisport
Squash wordt gespeeld in een rechthoekige baan van 9,75 m lang en 6,40 m breed. De baan is
langs alle zijden omsloten. Er wordt per 2 gespeeld met een zachte rubberen bal, waarop men
harde meppen kan uitdelen. Ook de reglementen worden aangeleerd zodat naar hartelust wedstrijden kunnen worden gespeeld. De omnisporten zijn racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.525
27.02.525
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Streetsports
Hou je meer van extreme sporten en sporten die je een kick geven? Op dit kamp leer je kennismaken met verschillende streetsports zoals skateboard, BMX, free running, basketbal, panna,
slackline, capoeira, streetdance en nog veel meer.
Leer met je lichaam de juiste tricks en moves onder de knie te krijgen en verleg je grenzen!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.945
33.01.945
201,30
201,30
Hofstade
internaat
internaat
14/07-18/07
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
Tafeltennis
Tafeltennis is een technische sport en vereist een stevige portie concentratie en snelheid. De
belangrijkste basistechnieken worden aangeleerd: contra voorhand, contra rughand, geslagen
voorhand service, geslagen rughand service, duwen voorhand en duwen rughand. De opgedane
kennis wordt uitvoerig ingeoefend in onderlinge partijtjes, in enkel- en dubbelspel. Ook de specifieke puntentelling komt aan bod.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.521
201,30
Gent
internaat
90
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Bloso - sportkampen 2014
Tafeltennis en badminton
Een combinatie van 2 slagsporten. Aanleren van de belangrijkste basistechnieken tafeltennis: contra voorhand, contra rughand, geslagen voorhand service, geslagen rughand service,
duwen voorhand en duwen rughand, gesneden voorhand service, gesneden rughand service.
Tafeltennis wordt afgewisseld met initiatie badminton: aanleren van de forehand, backhand,
service en smash.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.524
33.01.524
201,30
201,30
Gent
internaat
internaat
28/07-01/08
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
Tafeltennis en omnisport
Tafeltennis is een technische sport en vereist een stevige portie concentratie en snelheid. De
belangrijkste basistechnieken (contra voorhand, contra rughand, geslagen voorhand service,
geslagen rughand service, duwen voorhand en duwen rughand) worden aangeleerd. Tijdens de
omnisporten komt een waaier aan bal- en recreatiesporten aan bod.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
91
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.556
34.02.556
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
35.01.556
201,30
Blankenberge
internaat
18/08-22/08
externaat
18/08-22/08
Gent
internaat
25/08-29/08
Tennis
Tennis vereist techniek, snelheid, uithouding en coördinatievermogen. In deze sportkampen
worden een correcte aandachtshouding, de basisgrepen, de basisbegrippen tactiek enkelspel, de
spelregels en de telling aangeleerd. Indien het niveau van de deelnemers het toelaat zal eveneens een aanvang worden genomen met het leren opkomen naar het net, de opslag, de smash
en de lob.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
28.01.530
29.01.530
34.01.530
218,40
218,40
218,40
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.530
30.01.530
32.01.530
28.02.530
218,40
218,40
218,40
148,00
30.02.530
148,00
32.02.530
148,00
Blankenberge
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
14/07-18/07
18/08-22/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
04/08-08/08
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
04/08-08/08
Tennis en omnisport
Aanleren van de belangrijkste tennistechnieken: basisgrepen, forehand, backhand, een correcte
aandachtshouding. De omnisporten zijn balsporten, hockey en recreatiesport (Herentals), balsporten, mountainbike en avontuurlijke sporten (Hofstade) en atletiek, balsporten en recreatiesport (Oordegem).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
92
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.564
34.02.564
201,30
137,30
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
8-10
27.02.564
137,30
8-10
28.02.564
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.564
30.01.564
35.01.564
28.02.564
197,40
197,40
197,40
137,30
30.02.564
137,30
35.02.564
137,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
18/08-22/08
externaat
18/08-22/08
Hofstade
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
Oordegem ‘Putbos’
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
25/08-29/08
externaat
07/07-11/07
externaat
21/07-25/07
externaat
25/08-29/08
Triatlon
Zou je graag eens willen weten hoe goed je kan zwemmen, fietsen en lopen? Schrijf je dan snel
in voor dit sportkamp! De Bloso-centra Genk, Herentals en Hofstade zijn ronduit schitterende
locaties om met deze uitdagende sporttakcombinatie kennis te maken. Je eigen fiets mag je
meebrengen, doch de Bloso-centra hebben er ook een aantal ter beschikking. Uiteraard zijn alle
afstanden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12+
27.01.639
201,30
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
35.01.639
201,30
14/07-18/07
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
29.01.639
33.01.639
201,30
201,30
Genk ‘Kattevenia’
internaat
30/06-04/07
Herentals ‘Netepark’
internaat
Hofstade
internaat
internaat
Bloso - sportkampen 2014
93
BLOSO-SPORTKAMPEN voetbal
Op de Bloso-sportkampen ‘voetbal’ is iedereen die graag voetbal speelt welkom: zowel competitiespelers als beginnende ‘sjotters’. De sportkampen ‘voetbal’ worden ingedeeld in 4 niveaus waarbij rekening
gehouden wordt met de technische (basics) en tactische (teamtactics) vaardigheden van de deelnemers.
De trainingen zijn uitgewerkt volgens de opleidingsvisie van de KBVB waarbij de individuele ontwikkeling
van elke speler centraal staat. Tevens wordt bij elk niveau veel aandacht besteed aan de juiste lifestyle.
Niveau 1: beginners, voor deelnemers zonder of met weinig clubervaring die in tal van gevarieerde
wedstrijd- en oefenvormen met het accent op FUN de belangrijkste basistechnieken (‘basics’) wensen
aan te leren en/of te verbeteren: passen en stoppen van de bal, kopspel, schijnbewegingen,… Uiteraard
worden allerlei tornooitjes en de onvermijdelijke ‘penaltycup’ niet vergeten!
Niveau 2: competitiespelers U13 (miniemen), voor spelers met clubervaring;
zij kiezen voor een intensieve voetbalstage als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen en hebben
basiskennis van:
• Spelen 11 tegen 11 in een 1-4-3-3-spelsysteem
• Techniek in beweging
• Opbouw met korte en halflange passen
• Balbeheersing in duel 1 tegen 1 (schijn- en passeerbewegingen)
• Passing (o.a. inspelen op de juiste voet)
• Gericht doeltrappen
• Vrijlopen
• Spelen bij balbezit: creatie van ruimte, hoge balsnelheid, dieptespel
• Spelen bij balverlies: speelruimte verkleinen, blokvorming
• Bewegingsscholing: looptechniek, coördinatie, wendbaarheid, stabiliteit, snelheid
Niveau 3: competitiespelers U15 (knapen), voor spelers met clubervaring;
zij kiezen voor een intensieve voetbalstage als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen en hebben
basiskennis van:
• Spelen 11 tegen 11 in een 1-4-3-3-spelsysteem
• Techniek in beweging
• Uitbreiding naar lang spel
• Vervolmaking van:
o Balbeheersing in duel 1 tegen 1 (schijn- en passeerbewegingen)
o Passing (o.a. inspelen op de juiste voet)
o Gericht doeltrappen
o Vrijlopen
• Positiespelen (balbezitspelen in diverse vormen)
• Omschakeling balbezit naar balverlies en omgekeerd (principes ZONEVOETBAL)
• Bewegingsscholing: looptechniek, coördinatie, wendbaarheid, stabiliteit, snelheid
Niveau 4: competitiespelers U17 (scholieren), voor spelers met clubervaring;
Het accent ligt op de tactische ontwikkeling met verdere verfijning van techniek en fysiek (CLUSK: coördinatie – lenigheid – uithouding – snelheid – kracht);
zij kiezen voor een intensieve voetbalstage als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen en hebben
basiskennis van:
• Spelen 11 tegen 11 in een duidelijk herkenbaar 1-4-3-3-spelsysteem
• Meevoetballende doelman
• Vier verdedigers op lijn in zone met onderlinge dekking
• Drie middenvelders: 2 verdedigende – 1 aanvallende
• Drie aanvallers: 2 flankspelers en 1 diepe spits
• Tactische spelprincipes bij balbezit (B+) en balverlies (B-)
• Bij balbezit (B+)
• Pas- en looplijnen
• Positiekeuze in de zone van de waarheid
• Evenwicht tussen diepgang in de vrije ruimte en ‘in de bal komen’
• Bij balverlies (B-)
• Toepassen van laag, midden, hoog blok i.f.v. spelsituatie
• Het klein maken van de bespeelbare ruimtes
• Het moment van collectieve balrecuperatie
94
Bloso - sportkampen 2014
Bloso - sportkampen 2014
95
Voetbal
Op de Bloso-sportkampen voetbal is iedereen die graag voetbal speelt welkom: zowel clubspelers als beginnende sjotters. Deze sportkampen zijn evenwel bedoeld voor spelers zonder of
met weinig clubervaring. In tal van gevarieerde oefen- en wedstrijdvormen met het accent op
FUN worden de belangrijkste basistechnieken aangeleerd en verbeterd: passen en stoppen van
de bal, kopspel, schijnbewegingen,... en uiteraard worden allerlei tornooitjes en de traditionele
penaltycup niet vergeten!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.120
34.02.120
201,30
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.120
35.01.120
27.02.120
197,40
197,40
137,30
35.02.120
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-11
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 8-11
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
28.01.120
29.01.120
30.01.120
28.02.120
201,30
201,30
201,30
137,30
29.02.120
137,30
30.02.120
137,30
Blankenberge
internaat
18/08-22/08
externaat
18/08-22/08
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
30/06-04/07
internaat
25/08-29/08
externaat
30/06-04/07
externaat
25/08-29/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
Voetbal: U 13 (miniemen)
Een intensieve voetbalstage voor miniemen als voorbereiding op het nieuwe seizoen! Om te
kunnen deelnemen aan dit sportkamp heb je een basiskennis van spelen 11 tegen 11 in een 4-13-3 systeem, techniek in beweging, opbouw met korte en halflange passen, balbeheersing en
passen, gericht doeltrappen, vrijlopen en spelen bij balbezit en balverlies.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.123
201,30
Blankenberge
internaat
96
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
Bloso - sportkampen 2014
Voetbal: U 15 (knapen)
Een intensieve voetbalstage voor knapen als voorbereiding op het nieuwe seizoen! Om te kunnen deelnemen aan dit sportkamp heb je een basiskennis van spelen 11 tegen 11 in een
1-4-3-3 systeem, techniek in beweging, passing, schijn- en passeerbewegingen, omschakeling
balbezit naar balverlies volgens het principe van het zonevoetbal.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
28.01.124
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-14
29.01.124
197,40
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
van maandag tot vrijdag 12-14
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.124
27.02.124
201,30
137,30
Blankenberge
internaat
07/07-11/07
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
14/07-18/07
Herentals ‘Netepark’
internaat
30/06-04/07
externaat
30/06-04/07
Voetbal: U 17 (scholieren)
Een intensieve voetbalstage voor scholieren als voorbereiding op het nieuwe seizoen!
Het accent in dit sportkamp ligt op de tactische ontwikkeling met verdere verfijning van techniek en fysiek. Om te kunnen deelnemen aan dit sportkamp heb je een basiskennis van spelen
11 tegen 11 in een 1-4-3-3 systeem en van tactische spelprincipes bij balbezit en balverlies.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.119
197,40
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
07/07-11/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15-16
Voetbal: keeperskamp
De keeper is een belangrijke pion in het elftal. Hij/zij verdedigt immers het doel en tracht zo
weinig mogelijk doelpunten binnen te krijgen. De belangrijkste technieken worden aangeleerd
en verbeterd: vangen en werpen van de bal op verschillende manieren, duiken, de bal ontzetten,
de opstelling in het doel.
Toelatingsvoorwaarden: als doelman/vrouw actief zijn in een voetbalclub
Te behalen graad: geen
Bloso - sportkampen 2014
97
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
28.01.121
29.01.121
201,30
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-14
28.01.121
29.01.121
197,40
197,40
Blankenberge
internaat
internaat
07/07-11/07
14/07-18/07
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
internaat
07/07-11/07
14/07-18/07
Voetbal: minivoetbal en omnisport
Minivoetbal wordt gespeeld met 5 tegen 5 of met 4 tegen 4, naar doelen van 2,5 m breed en
1 m hoog. Daar de doelen veel kleiner zijn dan de doelen van het veld- of zaalvoetbal, moet
goed worden gecombineerd om te kunnen scoren. Minivoetbal is een toffe sport omdat elke
speler vaak aan de bal komt. De omnisporten zijn balsporten en recreatiesport (Gent) en atletiek,
racketsporten en recreatiesport (Oordegem).
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
34.01.128
201,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 8-12
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
8-12
dagelijks van 9u tot 17u
27.01.128
32.01.128
27.02.128
197,40
197,40
137,30
32.02.128
137,30
Gent
internaat
18/08-22/08
Oordegem ‘Putbos’
internaat
30/06-04/07
internaat
04/08-08/08
externaat
30/06-04/07
externaat
04/08-08/08
Voetbal en omnisport
Aanleren van de belangrijkste voetbaltechnieken: passen van de bal met de binnen- en buitenkant van de voet, stoppen van de bal, kopspel, schijnbewegingen. In onderlinge wedstrijden en
tornooitjes komen de aangeleerde technieken goed van pas! De omnisporten zijn kajak, beachsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.02.160
137,30
Hofstade
externaat
30/06-04/07
98
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
9-12
Bloso - sportkampen 2014
Volleybal
Aanleren van onderhands en bovenhands spelen, serveren, smash en receptie. Ook de reglementen en de specifieke puntentelling komen aan bod.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.130
30.01.130
32.01.130
201,30
201,30
201,30
Gent
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
21/07-25/07
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Volleybal en beachvolleybal
De voornaamste basistechnieken worden aangeleerd en in diverse oefen- en tornooivormen
uitgeprobeerd op het Noordzeestrand: onderhands en bovenhands spelen, serveren, smash en
receptie. Ook de reglementen en puntentelling worden uitgelegd. Beachvolleybal is dé zomersport bij uitstek: zee, zon, strand,...Vergeet zeker je zonnecrème niet!
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.134
35.01.134
28.02.134
201,30
201,30
137,30
35.02.134
137,30
Blankenberge
internaat
07/07-11/07
internaat
25/08-29/08
externaat
07/07-11/07
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Volleybal, beachvolleybal en omnisport
In het Bloso-centrum Putbos te Oordegem is er wel geen strand, doch er kan wel naar hartelust
beachvolleybal worden gespeeld op een uitstekend beachvolleybalterrein. De voornaamste technieken worden aangeleerd: onderhands en bovenhands spelen, serveren, smash en receptie. De
omnisporten zijn atletiek, racketsporten en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.129
31.02.129
197,40
137,30
Oordegem ‘Putbos’
internaat
28/07-01/08
externaat
28/07-01/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-17
van maandag tot vrijdag
14-17
dagelijks van 9u tot 17u
99
Waterski, wakeboard en kajak
Leren waterskiën en wakeboarden, afgewisseld met kajakvaren op de watersportbaan van het
Bloso-centrum Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: waterski: 1ste, 2de golf of 1ste wake, kajak A-brevet
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
29.01.615
339,90
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
14/07-18/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Waterski, wakeboard en watersport
Dagelijks krijg je een halve dag waterski of wakeboardles en een halve dag proef je van een
andere sport. Je krijgt dan een initiatie in het roeien, kajakken, kanovaren en zeilen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: waterski: 1ste, 2de golf of 1ste wake
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.618
33.01.618
339,90
339,90
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
100
28/07-01/08
11/08-15/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Bloso - sportkampen 2014
Waterski, wakeboard en windsurfen
Aanleren van de basistechnieken van het waterskiën en het wakeboarden, afgewisseld met initiatie windsurfen: optuigen, starten en halve windse koers varen, oploeven en afvallen, verschillende koersen varen,
overstag gaan en opkruisen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: waterski: 1ste, 2de golf of 1ste wake
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
30.01.614
339,90
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
21/07-25/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Waterski voor gevorderden
Heb je reeds ervaring in het waterskiën en wil je een ‘echte’ waterskiër worden, dan is dit kamp
iets voor jou! Tijdens dit kamp leer je figuurskiën en vlot de golven kruisen met een slalomski. Als
je dit onder de knie hebt, mag je skiën in de slalompiste. Indien mogelijk, mag je eigen waterskimateriaal meebrengen. Dit is echter geen verplichting, Bloso beschikt ook over het nodige materiaal.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, waterski 2de golf
Te behalen graad: 3de golf
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
32.01.624
339,90
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Watersport
In dit sportkamp gebeurt alles op het water: jeugdzeilen, kajakvaren en windsurfen. Uiteraard is het niet
de bedoeling om in zo’n sportkamp alle technieken van elke watersport grondig onder de knie te krijgen.
Het is eerder een ‘proeven van’, om later misschien een of andere watersport grondiger aan te leren?
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.608
31.01.608
33.01.608
27.02.608
222,40
222,40
222,40
171,80
32.02.608
171,80
34.02.608
171,80
35.02.608
171,80
Hofstade
internaat
07/07-11/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
externaat
30/06-04/07
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
van maandag tot vrijdag
10-12
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
101
Wielerkamp
Kriebelt het al lang om eens te wielrennen en mag je het nu eens proberen? Volg dan een wielerkamp bij Bloso! Deze sportkampen worden georganiseerd voor beginnende renners, die misschien
(nog) niet over een eigen koersfiets beschikken doch wel willen leren wielrennen. Naast het fietsen
op de weg leren we ook op de piste rijden en verbeteren we de behendigheid. We geven je tips
over training, voeding, gedragscode op de weg, fietsmechaniek en onderhoud. Je eigen fiets en
valhelm meebrengen hoeft niet, de Bloso-centra stellen er graag een ter beschikking.
In het Bloso-centrum Herentals wordt samengewerkt met de Vlaamse Wielerschool.
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-14
van maandag tot vrijdag
12-14
dagelijks van 9u tot 17u
32.01.852
32.02.852
197,40
137,30
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
30.01.852
35.01.852
201,30
201,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
04/08-08/08
externaat
04/08-08/08
Herentals ‘Netepark’
internaat
internaat
21/07-25/07
25/08-29/08
Wielerstage
Heb je al enige ervaring met het wielrennen of ben je lid van een wielerclub, dan is deze wielerstage
de ideale manier om je kennis bij te schaven en je conditie te verbeteren. Onder leiding van gespecialiseerde wielertrainers maken we trainingstochten op de weg afgewisseld met trainingen op de piste.
Toelatingsvoorwaarden: enige wielerervaring bezitten, eigen koersfiets en valhelm meebrengen.
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.934
34.01.934
28.02.934
197,40
197,40
137,30
34.02.934
137,30
Brugge ‘Julien Saelens’
internaat
07/07-11/07
internaat
18/08-22/08
externaat
07/07-11/07
externaat
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-15
van maandag tot vrijdag
14-16
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
13-15
dagelijks van 9u tot 17u
Wielrennen: veldrijden
Het Bloso-centrum Herentals organiseert voor de allereerste maal een echt sportkamp
veldrijden ! Niet minder dan ex-wereldkampioen Paul Herygers zal dit sportkamp leiden. Allerlei
hindernissen leren nemen, door het zand fietsen, bergop en bergaf fietsen, in de modder ploeteren, dit hoort er allemaal bij! Je mag je eigen fiets en valhelm meebrengen, doch het Blosocentrum heeft er ook een aantal ter beschikking.
102
Bloso - sportkampen 2014
Toelatingsvoorwaarden: geen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
31.01.999
201,30
Herentals ‘Netepark’
internaat
28/07-01/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
103
BLOSO-SPORTKAMPEN
windsurfen
In de Bloso-windsurfkampen wordt de opleiding van de erkende federaties
toegepast. Deze opleiding omvat de “Basismodule” en de module “Evolutie 1”.
Basismodule
Aan wal
• het materiaal correct en veilig dragen
• de veiligheids- en voorrangsregels kennen
• alle onderdelen van een windsurfset kunnen benoemen
• het surfmateriaal zelfstandig kunnen op- en aftuigen en
knopen kunnen leggen
• de koersen en zeilstanden kennen
Op het water
• het zeil kunnen optrekken tot stabiele starthouding
• kunnen starten en halve windse koers varen
• kunnen oploeven en afvallen
• kunnen overstag gaan en opkruisen
• voor de wind kunnen varen, gijpen en afkruisen
• de stopgijp kunnen uitvoeren
• een parcours kunnen varen met alle koersen en manoeuvres
‘Evolutie 1’
Aan wal
• inzicht hebben in het gebruik van specifiek windsurfmateriaal
• het materiaal juist kunnen trimmen in functie van de condities
• aero- en hydrodynamica
Op het water
• kunnen surfen met een correcte lichaamshouding
• kunnen oploeven en afvallen met voetendruk
• snel overstag kunnen gaan
• een draaigijp kunnen uitvoeren
• beachstart beheersen
• in trapeze kunnen varen
• kan vlot een strafrondje (board 360° draaien) maken
• kan de helitack
Om aan de cursus “Initiator windsurfen” van de Vlaamse Trainersschool te kunnen deelnemen, moet je houder zijn van de module ‘EVOLUTIE 1’ bij een windkracht van > 3Bft., met uitzondering van ‘voorbereiding fun’.
Voor informatie betreffende de hogere windsurfopleidingen (funsurfen, zeesurfen, kitesurfen)
kan je je wenden tot volgende watersportfederaties:
• Vlaamse Yachting Federatie, tel. 09/243 11 20, [email protected]
• Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea, tel. 03/219 69 67, [email protected]
104
Bloso - sportkampen 2014
Windsurfen: basis
Windsurfen kan je erg gemakkelijk leren, en vooral: het is pure fun! Eerst en vooral wordt aangeleerd
hoe je het zeil uit het water moet halen zonder daarbij je evenwicht te verliezen. Eens je deze vaardigheid onder de knie hebt, ben je vertrokken voor cool surfplezier! Indien je reeds windsurfvaardigheden beheerst (behaalde stempels) dan meld je dat best op je inschrijvingskaart onder de rubriek
‘vereiste brevetten’. Indien organisatorisch mogelijk, zal je in een aparte groep worden ingedeeld.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen module: windsurfen basis < 3 Bft
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.631
28.01.631
30.01.631
31.01.631
33.01.631
34.01.631
35.01.631
29.02.631
222,40
222,40
222,40
222,40
222,40
222,40
222,40
171,80
32.02.631
171,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
31.01.631
van maandag tot vrijdag
15+
27.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
28.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
29.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
32.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
33.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
35.02.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
27.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
28.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
29.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
30.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
31.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
32.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
33.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
34.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
35.36.631
dagelijks van 9u tot 17u
218,40
171,80
Hofstade
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
14/07-18/07
externaat
04/08-08/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 12-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Nieuwpoort
internaat
28/07-01/08
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
25/08-29/08
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
171,80
105
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
27.01.631
28.01.631
29.01.631
30.01.631
31.01.631
32.01.631
33.01.631
34.01.631
35.01.631
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
Windsurfen: evolutie 1
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module windsurfen basis < 3 bft
Te behalen module: windsurfen basis > 3 Bft + enkele modules van Evolutie 1
(voor 10-14 jarigen: geen theorie)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
van maandag tot vrijdag
15+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
15+
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
16.01.632
31.01.632
16.02.632
218,40
218,40
171,80
28.02.632
171,80
31.02.632
171,80
33.02.632
171,80
32.36.632
171,80
34.36.632
171,80
35.36.632
171,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
28.01.632
29.01.632
31.01.632
33.01.632
34.01.632
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
Nieuwpoort
internaat
14/04-18/04
internaat
28/07-01/08
externaat
14/04-18/04
externaat
07/07-11/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
externaat
04/08-08/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
106
07/07-11/07
14/07-18/07
28/07-01/08
11/08-15/08
18/08-22/08
Bloso - sportkampen 2014
Windsurfen en mountainbike
Van de windsurfplank op de mountainbike! Eerst met vallen en opstaan leren windsurfen en
vervolgens met de mountainbike rondcrossen in en rond het Bloso-centrum Hazewinkel.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.872
32.01.872
218,40
218,40
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
07/07-11/07
04/08-08/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
107
BLOSO-SPORTKAMPEN
zeilen
Onder impuls van de door het Bloso erkende watersportfederaties (de Vlaamse Yachting Federatie en het Verbond van Vlaamse
Watersportverenigingen Recrea) werd, in overleg met de Vlaamse
Trainersschool en de zeilcommissie, een éénduidig modulair
systeem uitgewerkt dat de zeiler en de lesgever toelaat vorderingen
op te volgen, zowel tijdens sportkampen als tijdens clubactiviteiten.
De éénduidigheid maakt het voor de zeiler mogelijk om zich bij verschillende zeilscholen verder te vervolmaken en zijn evolutie permanent op te volgen.
Elke module is samengesteld uit een aantal technische vaardigheden. Indien de zeiler een vaardigheid onder de knie heeft, wordt in
het overeenstemmende vakje door de lesgever een stempeltje aangebracht. Indien alle stempeltjes binnen eenzelfde module worden
behaald, kan de zeiler overgaan naar een volgende module (een stempeltje in > of < 3 Bft. volstaat).
In het Bloso-centrum Nieuwpoort worden ook nog sportkampen georganiseerd tijdens de herfstvakantie. Deze worden online geplaatst
(Bloso-website) vanaf 1 september 2014. Vanaf die datum kan hiervoor ingeschreven worden.
108
Bloso - sportkampen 2014
Zeilmoduleschaal
Geboren tussen 2000 en
2004
code 751
Zeilen met optimist
Eénmansboten basis
code 752
code 753
Geboren in 1999 en vroeger
Zeilen met caravelle
Meermansboten basis
(beginnelingen)
Zeilen met optimist
Zeilen met cigogne
Eénmansboten evolutie 1
Meermansboten evolutie 1
Zeilen met
rs feva
Meermansboten basis
(gevorderden)
code 754
Zeilen met rs vision/4.20
Meermansboten evolutie 1
Zeilen met 4.20
code 756
762
code 757
code 758
Meermansboten evolutie 2
Zeilen met 4.20
code 759
Meermansboten
STS*-brevet - extra module
code 760
code 755
Zeilen met 4.20
Zeilen met 4.20
Meermansboten specialisatie
Meermansboten evolutie 2
Zeilen met 4.20
(*)STS : Spinnaker, Trapeze en Stroming
Bloso - sportkampen 2014
code 761
Voorbereiding A-brevet
109
Toelatingsvoorwaarden en te behalen graad per module
Voor alle modules: 100 m kunnen zwemmen
Benaming module
Toelatingsvoorwaarden
Te behalen module
Geboren 2004 tem 2000 Zeilen met optimist
< 1 m 65
Eénmansboten basis
Eénmansboten basis
Zeilen met optimist
< 1 m 65
Eénmansboten evolutie 1
Eénmansboten evolutie 1
Eénmansboten basis
Zeilen met rs feva
Meermansboten basis
Meermansboten basis (gevorderden)
Eénmansboten evolutie 1
Zeilen met rs vision/4.20
Meermansboten basis
Meermansboten evolutie 1
Meermansboten evolutie 1
+ STS: eerste 2 modules
(Trapeze)
+ optioneel: onderdelen STS
Zeilen met 4.20
Meermansboten evolutie 1
Meermansboten evolutie 2
Meermansboten evolutie 2
+ STS: eerste 2 modules
+ STS: kan spinnaker zelfstandig
(Geboren tem 1999)
(Trapeze)
optuigen
Geboren 1999 en ouder
Zeilen met caravelle
Meermansboten basis
Meermansboten basis
Zeilen met cigogne
Meermansboten basis
Meermansboten evolutie 1
Meermansboten evolutie 1
+ optioneel: onderdelen STS :
stroming
Zeilen met 4.20
Meermansboten evolutie 1
Meermansboten evolutie 2
Zeilen met 4.20
Meermansboten evolutie 2
Meermansboten
+ STS: eerste 2 modules
STS-brevet – extra module
(Trapeze)
Meermansboten evolutie 2
+ STS: eerste 2 modules (Trapeze)
+ optioneel : onderdelen STS
Meermansboten extra module
Spinnaker, Trapeze en Stroming
Zeilen met 4.20
STS extra module
Meermansboten specialisatie
Meermansboten specialisatie
Zeilen met 4.20
Voorbereiding A-brevet
110
Meermansboten specialisatie +
A-Brevet
meermansboten STS-brevet
extra module
Bloso - sportkampen 2014
Zeilen met optimist:
éénmansboten basis (10-14 jarigen)
In deze sportkampen leren kinderen de basistechnieken van de zeilsport. Dit gebeurt in een
optimist, een eenvoudig zeilbootje dat gemakkelijk te hanteren is. Hierbij leren zij ondermeer:
de zeilstanden, vertrekken, overstag gaan, gijpen, opkruisen en aanleggen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, kleiner zijn dan 1,65 m
Te behalen module: éénmansboten basis
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
Hofstade
internaat
30/06-04/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
27.01.751
222,40
internaat
18/08-22/08
externaat
21/07-25/07
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-12
van maandag tot vrijdag
10-12
dagelijks van 9u tot 17u
34.01.751
30.02.751
222,40
171,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
15.01.751
16.01.751
27.01.751
28.01.751
29.01.751
30.01.751
31.01.751
32.01.751
33.01.751
34.01.751
35.01.751
15.02.751
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
171,80
16.02.751
171,80
27.02.751
171,80
28.02.751
171,80
29.02.751
171,80
30.02.751
171,80
31.02.751
171,80
32.02.751
171,80
33.02.751
171,80
34.02.751
171,80
35.02.751
171,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
29.01.751
30.01.751
32.01.751
33.01.751
35.01.751
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
14/07-18/07
21/07-25/07
04/08-08/08
11/08-15/08
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
111
112
Bloso - sportkampen 2014
Zeilen met optimist:
éénmansboten evolutie 1 (10-14 jarigen)
De basistechnieken van het zeilen worden verder geperfectioneerd, zoals sturen met joystick,
gebruikmaken van hangbanden, op de kilgrens varen, deinzen.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, kleiner zijn dan 1,65 m, module éénmansboten basis
Te behalen module: éénmansboten evolutie 1
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
15.01.752
16.01.752
27.01.752
28.01.752
29.01.752
30.01.752
31.01.752
32.01.752
33.01.752
34.01.752
35.01.752
15.02.752
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
171,80
16.02.752
171,80
27.02.752
171,80
28.02.752
171,80
29.02.752
171,80
30.02.752
171,80
31.02.752
171,80
32.02.752
171,80
33.02.752
171,80
34.02.752
171,80
35.02.752
171,80
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
27.01.752
35.01.752
218,40
218,40
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
30/06-04/07
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
113
Zeilen met rs feva:
meermansboten basis (10-14 jarigen)
Deze module is speciaal ontworpen om de overgang van een éénmansboot naar een meermansboot vlekkeloos te laten verlopen. De rs feva is dé nieuwe referentie in het jeugdzeilen. Hier
leren de zeilers de beginselen van het varen met een meermansboot. Indien de omstandigheden
dit toelaten, leren we ook het gebruik van een gennaker (asymmetrische spinnaker) aan.
Toelatingsvoorwaarden: meermansboten basis
Te behalen module: 100 m kunnen zwemmen, module éénmansboten evolutie 1
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.753
16.01.753
27.01.753
28.01.753
29.01.753
30.01.753
31.01.753
32.01.753
33.01.753
34.01.753
35.01.753
15.02.753
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
171,80
16.02.753
171,80
27.02.753
171,80
28.02.753
171,80
29.02.753
171,80
30.02.753
171,80
31.02.753
171,80
32.02.753
171,80
33.02.753
171,80
34.02.753
171,80
35.02.753
171,80
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag 10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Zeilen met rs vision/4.20:
meermansboten evolutie 1 (10-14 jarigen)
Hier wordt gevaren met de boottypes RS Vision/4.20. Alle deelnemers staan onder begeleiding
van een lesgever die beschikt over een motorboot. Naast de verfijning van de basismanoeuvres
114
Bloso - sportkampen 2014
ligt de nadruk op het leren trapezen (uithangen om de boot in balans te houden). Ook het
manoeuvre ‘man over boord’ staat op het programma. Indien de weersomstandigheden dit toelaten kan er ook gezeild worden met de gennaker!
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module meermansboten basis
Te behalen module: meermansboten evolutie 1 + STS: eerste 2 modules (trapeze) + optioneel:
onderdelen STS
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.754
16.01.754
27.01.754
28.01.754
29.01.754
30.01.754
31.01.754
32.01.754
33.01.754
34.01.754
35.01.754
15.02.754
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
171,80
16.02.754
171,80
27.02.754
171,80
28.02.754
171,80
29.02.754
171,80
30.02.754
171,80
31.02.754
171,80
32.02.754
171,80
33.02.754
171,80
34.02.754
171,80
35.02.754
171,80
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-14
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-14
dagelijks van 9u tot 17u
Zeilen met 4.20:
meermansboten evolutie 2 (10-15 jarigen)
Hier wordt het zeilen met 4.20 verder geperfectioneerd: gebruik maken van telltales, reageren
op windveranderingen, zeiltrim naargelang de windsterkte, spinnakeren op 4.20.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module meermansboten evolutie 1 + STS:
eerste 2 modules (trapeze)
Te behalen module: meermansboten evolutie 2 + STS: kan zelfstandig een spinnaker optuigen
Bloso - sportkampen 2014
115
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.755
27.01.755
29.01.755
31.01.755
33.01.755
34.01.755
15.02.755
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
171,80
27.02.755
171,80
29.02.755
171,80
31.02.755
171,80
33.02.755
171,80
34.02.755
171,80
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
30/06-04/07
internaat
14/07-18/07
internaat
28/07-01/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
externaat
07/04-11/04
externaat
30/06-04/07
externaat
14/07-18/07
externaat
28/07-01/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 10-15
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
10-15
dagelijks van 9u tot 17u
Zeilen met caravelle:
meermansboten basis (+ 14 jarigen)
Deze sportkampen zijn bestemd voor beginnende zeilers van 14 jaar of ouder. Er wordt gevaren
met het boottype caravelle met een 4-tal deelnemers en 1 lesgever aan boord. De nadruk ligt
op het aanleren van basistechnieken: vertrekken, koersen en zeilstanden, overstag gaan, gijpen,
opkruisen en aanleggen. Deelnemers die geen 14 jaar oud zijn en groter zijn dan 1,65 m kunnen
eveneens aan deze sportkampen deelnemen.
In het Bloso-centrum Nieuwpoort gaan deze sportkampen door op het Spaarbekken.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: meermansboten basis
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
15.01.756
16.01.756
27.01.756
28.01.756
29.01.756
30.01.756
31.01.756
32.01.756
33.01.756
34.01.756
35.01.756
15.02.756
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
203,70
14+
16.02.756
203,70
Nieuwpoort
internaat
07/04-11/04
internaat
14/04-18/04
internaat
30/06-04/07
internaat
07/07-11/07
internaat
14/07-18/07
internaat
21/07-25/07
internaat
28/07-01/08
internaat
04/08-08/08
internaat
11/08-15/08
internaat
18/08-22/08
internaat
25/08-29/08
externaat
07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
116
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u)
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
14+
27.02.756
203,70
14+
28.02.756
203,70
14+
29.02.756
203,70
14+
30.02.756
203,70
14+
31.02.756
203,70
14+
32.02.756
203,70
14+
33.02.756
203,70
14+
34.02.756
203,70
14+
35.02.756
203,70
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 13-16
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 14-18
28.01.756
31.01.756
34.01.756
264,10
264,10
264,10
Nieuwpoort
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Willebroek ‘Hazewinkel’
internaat
internaat
internaat
07/07-11/07
28/07-01/08
18/08-22/08
Zeilen met caravelle:
meermansboten basis (+ 15 jarigen) - Op zee
Deze sportkampen zijn bestemd voor beginnende zeilers die in het lopende jaar 15 jaar worden
of ouder zijn. Hier ligt de uitdaging in het zeilen op zee met het boottype caravelle met aan
boord een 4-tal deelnemers en 1 lesgever. De nadruk ligt op het aanleren van basistechnieken:
koersen en zeilstanden, vertrekken, overstag gaan, gijpen, opkruisen, aanleggen. Durf je de uitdaging aan om op zee te leren zeilen, kies dan voor dit sportkamp!
Deze sportkampen gaan door op zee (Bloso-centrum Nieuwpoort Havengeul).
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen
Te behalen graad: meermansboten basis
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.762
16.01.762
27.01.762
28.01.762
29.01.762
30.01.762
31.01.762
32.01.762
33.01.762
34.01.762
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
264,10
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
Bloso - sportkampen 2014
van maandag tot vrijdag
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
117
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15+
15+
35.01.762
15.02.762
264,10
203,70
15+
16.02.762
203,70
15+
27.02.762
203,70
15+
28.02.762
203,70
15+
29.02.762
203,70
15+
30.02.762
203,70
15+
31.02.762
203,70
15+
32.02.762
203,70
15+
33.02.762
203,70
15+
34.02.762
203,70
15+
35.02.762
203,70
Nieuwpoort
internaat
25/08-29/08
externaat07/04-11/04
externaat
14/04-18/04
externaat
30/06-04/07
externaat
07/07-11/07
externaat
14/07-18/07
externaat
21/07-25/07
externaat
28/07-01/08
externaat
04/08-08/08
externaat
11/08-15/08
externaat
18/08-22/08
externaat
25/08-29/08
118
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Zeilen met cigogne:
meermansboten evolutie 1 (+ 15 jarigen)
In deze module wordt verder gewerkt op zeiltechniek en zeilmanoeuvres. De deelnemers zeilen nu
zelfstandig. De oefeningen ‘man over boord’, ‘reven’, ‘bijdraaien’, ‘aanleggen loos in de schoten’ enz.
staan op het programma. Deze sportkampen gaan door op zee (Bloso-centrum Nieuwpoort Havengeul).
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module meermansboten basis
Te behalen graad: meermansboten evolutie 1 (+optioneel: onderdelen STS: stroming)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.757
16.01.757
27.01.757
28.01.757
29.01.757
30.01.757
31.01.757
32.01.757
33.01.757
34.01.757
35.01.757
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
Zeilen met 4.20:
meermansboten evolutie 2 (+ 15 jarigen)
De nadruk in deze sportkampen ligt op het beheersen van de zeiltechnieken in een 2-mansboot.
We leren o.a trapezen (boot horizontaal houden door buitenhangen aan een kabel), het synchroon verlopen van zeilhandelingen, gebruikmaken van telltales, het gebruik van de joystick
enz. Deze sportkampen gaan door op het Spaarbekken.
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module meermansboten evolutie 1
Te behalen graad: meermansboten evolutie 2 + STS: eerste 2 modules (trapeze) + optioneel:
onderdelen STS
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.758
16.01.758
27.01.758
28.01.758
29.01.758
30.01.758
31.01.758
32.01.758
33.01.758
34.01.758
35.01.758
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
218,40
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
119
Zeilen met 4.20:
STS-brevet extra module (+ 15 jarigen)
Alles wat spiwerk aangaat, wordt hier grondig geoefend: het optuigen van een spi, hijsen, strijken,
de juiste trim en reachen onder spi. Even belangrijk is het varen op stroming, vertrekken en aanleggen op stroming, strategie bepalen in functie van de stroming. Het varen in trapeze wordt verder
geperfectioneerd, onder meer de permanente hoogteregeling van de trapeze, de hanghouding
enz. Deze module is noodzakelijk voor het volgen van de cursus ‘Instructeur zeilen’ van de Vlaamse
Trainersschool. Deze sportkampen gaan door op zee (Bloso-centrum Nieuwpoort Havengeul).
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, module meermansboten evolutie 2 + STS:
eerste 2 modules (trapeze)
Te behalen graad: meermansboten extra module (spinnaker, stroming en trapeze)
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
15.01.759
16.01.759
27.01.759
28.01.759
29.01.759
30.01.759
31.01.759
32.01.759
33.01.759
34.01.759
35.01.759
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
07/04-11/04
14/04-18/04
30/06-04/07
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
11/08-15/08
18/08-22/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
Zeilen met 4.20:
meermansboten specialisatie (+ 15 jarigen)
In deze module wordt de zeiltechniek verder verfijnd: ondermeer overstag gaan door middel
van een rolltack, planeren, zeilen op golven, strategie om een parcours te zeilen, initiatie in het
wedstrijdzeilen. Deze sportkampen gaan door op zee (Bloso-centrum Nieuwpoort Havengeul).
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, STS extra module
Te behalen graad: meermansboten specialisatie
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.760
28.01.760
29.01.760
30.01.760
31.01.760
32.01.760
35.01.760
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
238,90
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
internaat
120
14/04-18/04
07/07-11/07
14/07-18/07
21/07-25/07
28/07-01/08
04/08-08/08
25/08-29/08
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
Bloso - sportkampen 2014
Zeilen met 4.20: voorbereiding A-brevet
Het A-brevet is een internationaal brevet voor stuurman van een zeilboot met maximum 20 m² zeiloppervlakte. Tijdens deze voorbereidingsstage voor het examen A-brevet wordt zowel de theorie
als de praktijk met 4.20-boten van alle voorgaande zeilgraden herhaald. De laatste stagedag is voorbehouden voor het afleggen van de A-brevetproef met de 4.20-zeilboot. Houders van het A-brevet
kunnen deelnemen aan de sportkaderopleiding ‘Initiator zeilen zwaardboten’ van de Vlaamse
Trainersschool. Deze sportkampen gaan door op zee (Bloso-centrum Nieuwpoort Havengeul).
Toelatingsvoorwaarden: 100 m kunnen zwemmen, meermansboten specialisatie + STS brevet
extra module
Te behalen graad: A-brevet zeilen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
16.01.761
34.01.761
35.01.761
262,80
262,80
262,80
Nieuwpoort
internaat
internaat
internaat
14/04-18/04
18/08-22/08
25/08-29/08
Bloso - sportkampen 2014
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 16+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 16+
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 16+
121
Zwemmen en omnisport
Aanleren en verbeteren van de vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag. De omnisporten zijn
mountainbike, muurklimmen en recreatiesport.
Toelatingsvoorwaarden: 50m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
8-12
8-12
15.01.692
15.02.692
201,30
137,30
8-10
28.02.692
137,30
8-12
31.02.692
137,30
8-12
44.02.692
137,30
Hofstade
internaat
07/04-11/04
externaat
07/04-11/04
externaat
07/07-11/07
externaat
28/07-01/08
externaat
27/10-31/10
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
van maandag tot vrijdag
dagelijks van 9u tot 17u
Zwemmen: reddend zwemmen
Reddend zwemmen is méér dan het klassieke baantjeszwemmen! Hier gaat het om het helpen
van mensen in nood. Niet alleen anderen maar ook jezelf: hoe gebruik ik mijn kledij als redmiddel, hoe drijf ik het best, hoe hou ik me warm,... Verschillende technieken worden aangeleerd
en sommige worden zelfs op het strand en in zee uitgetest. Een absolute aanrader voor wie van
water houdt!
Toelatingsvoorwaarden: 50m kunnen zwemmen
Te behalen graad: geen
internaat
periode
half-externaat
dagen en uren
van tot
leeftijd
code
euro
28.01.644
28.02.644
201,30
137,30
Blankenberge
internaat
07/07-11/07
externaat
07/07-11/07
122
maandag (8.30 u)-vrijdag(17 u) 11-14
van maandag tot vrijdag
11-14
dagelijks van 9u tot 17u
Bloso - sportkampen 2014
Bloso - sportkampen 2014
123
De Vlaamse Trainersschool
De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de 3 Vlaamse universiteiten en 14 hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en de erkende
sportfederaties dat sportkaderopleidingen en bijscholingen organiseert en erkent in Vlaanderen.
De VTS organiseert in de eerste plaats sportkaderopleidingen in diverse sporttakken op het niveau van ‘Aspirant-Initiator’, ‘Initiator’, ‘Instructeur B’, ‘Trainer B’ en ‘Trainer A’. Daarnaast heeft
de VTS een opleidingsaanbod voor begeleiders van senioren, sporters met een handicap en recreatieve sporters. De VTS biedt ook begeleidingsgerichte opleidingen aan zoals ‘Jeugdsportcoördinator’, ‘Bewegingsanimator’, ‘Jogbegeleider’ of ‘Wegkapitein’ en beroepsgerichte opleidingen
zoals ‘Duiker Redder’, ‘Hoger Redder’, ‘Sportfunctionaris’ en ‘Zwembadcoördinator’.
Voor meer gedetailleerde informatie over al deze opleidingen kan je terecht op
www.bloso.be/vts.
Je kan via deze website ook inschrijven voor deze opleidingen, je persoonlijke gegevens beheren,
een portfolio van je kwalificaties samenstellen, een duplicaat van een diploma of attest afdrukken, enz.
Vlaamse Trainersschool
Arenberggebouw
Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
Tel. 02/209 47 21, [email protected]
124
Bloso - sportkampen 2014