Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van 4 havo en 5 vwo
Tilburg, 14 oktober 2014
Betreft
Kenmerk
: Reizen 4 havo/5 vwo
: O74\4h5vreiz/cjo
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Al vele jaren organiseert onze school voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo meerdaagse reizen naar het
buitenland.
De programma's die de diverse reizen te bieden hebben, zijn verschillend van aard. Ze variëren van het
bezoek aan een wereldstad met alle bezienswaardigheden, tot het kennis nemen van de cultuur, de
geschiedenis en de concrete maatschappelijke situaties van een volk. Ook is het mogelijk dat de nadruk
ligt op het sportieve vlak. In alle gevallen speelt "het samen op stap zijn van een groep jonge mensen"
een rol. Vanwege deze educatieve doelstelling verwachten we van de leerlingen een leergericht en
sociaal gedrag.
Inmiddels zijn enkele docenten gestart met de organisatie van de hieronder genoemde reizen, die
afhankelijk van de reis, tussen vrijdagavond 3 april en 11 april 2015 plaats zullen vinden .
Het is vanzelfsprekend dat een reis alleen doorgaat als daarvoor voldoende belangstelling bestaat.
Mochten er te veel inschrijvingen zijn voor een bepaalde reis, dan zullen we de beschikbare plaatsen
d.m.v. loting toewijzen. De school streeft naar een evenredige verdeling over de verschillende reizen.
Leerlingen die al eens eerder met een van onze schoolreizen mee zijn geweest, zullen bij overintekening
van een reis als eersten worden uitgeloot. De leerlingen die worden uitgeloot krijgen de mogelijkheid
om voor een andere reis te kiezen (daarbij geldt natuurlijk ook dat een bepaalde reis al vol kan zitten).
Een probleem bij het organiseren van een dergelijke reis is immers dat er enerzijds een maximaal aantal
leerlingen aan kan deelnemen i.v.m. hotelaccommodatie en het aantal plaatsen in de bus maar
anderzijds een minimaal aantal leerlingen vereist is om de reis tegen een redelijke prijs te kunnen
aanbieden. Met het totaal aantal plaatsen van de verschillenden reizen kunnen we alle leerlingen de
mogelijkheid bieden om op reis te gaan.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat deze inschrijving een definitief karakter heeft, aangezien de
organisatoren bindende afspraken gaan maken aan de hand van het aantal inschrijvingen.
Afzien van deelname aan een reis na inschrijving, heeft daarom financiële consequenties voor de
leerlingen en dus wellicht ook voor u.
Vanwege de educatieve doelstelling verwachten we van de leerlingen een leergericht en sociaal gedrag.
Als de schoolleiding de verwachting heeft dat leerlingen dit niet kunnen opbrengen, behoudt zij zich het
recht voor om deze leerlingen op voorhand van de reizen uit te sluiten of een bepaalde
groepssamenstelling niet te accepteren.
Daarnaast verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij tijdig bij de afdelingsleider aangeven als er
fysieke, sociaal-emotionele, medische of andere redenen zijn die deelname aan een reis kunnen
belemmeren. We gaan dan met u en uw kind in gesprek om de mogelijkheden te bespreken..
Leerlingen kunnen aan de volgende reizen deelnemen:
a. Oostenrijk (skiën/snowboarden) (5 t/m 11 april)
b. Barcelona (4 t/m 10 april)
c. Rome (3 t/m 10 april)
d. Giro d'Italia (Venetië/Toscane) (3 t/m 10 april)
e. Londen (6 t/m 10 april)
f. Thuisblijversprogramma (verpicht als je niet op reis gaat)
7 dagen - ± € 565,7 dagen - ± € 560,8 dagen - ± € 595,8 dagen - ± € 550,5 dagen - ± € 390,geen kosten
(de genoemde prijzen kun n.a.v. het aantal deelnemers nog iets aangepast worden)
Om enige indruk te krijgen van de inhoud van de genoemde reizen zijn er de afgelopen weken
informatiebijeenkomsten gehouden. Op de website van onze school kunt u ook informatie over de
reizen terugvinden (onder “aankomende activiteiten” en “activiteiten/reizen”).
Via onderstaande link kunt u uw kind inschrijven voor één van de bovengenoemde reizen.
Hierbij moet een 1ste en een 2de keus worden opgegeven.
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze keuze uiterlijk dinsdag 28 oktober te maken.
Hartelijke groeten,
Coen Jongbloets
Link voor inschrijving buitenlandse reizen:
http://www.theresialyceum.nl/Activiteiten/Reizeninschrijven/tabid/358/language/nl-NL/Default.aspx