RECHTSPRAAK VENNOOTSCHAPSRECHT

Basisjurisprudentie
RECHTSPRAAK
VENNOOTSCHAPSRECHT
Prof. Dr. E. Wymeersch
Mr. J. Cerfontaine
Interserida Rechtswetenschappen
INHOUD
BURGERLIJK WETBOEK
art. 1382
1.
2.
3.
Cass., lste kamer, 22 september 1988, 'Expeditiebedrijf Frans
Maas I'
Bestuurder - aansprakelijkheid - onrechtmatige daad - kennis van
staking van betaling
Cass., lste kamer, 29 juni 1989, 'Omegalfa'
Bestuurder - aansprakelijkheid - onrechtmatige daad
Cass., lste kamer, 7 september 1990, 'Expeditiebedrijf Frans
Maas II'.
Bestuurder - aansprakelijkheid - aangifte faillissement - staking van
betaling
23
25
28
art. 1832
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cass., lste kamer, 5 januari 1911, 'Société d'éclairage de Sopron'.
Eenhoofdige vennootschap - vorderingsrecht
Cass., lste kamer, 25 september 1947, 'Viaene'.
Vennootschap - arbeidsovereenkomst - contractuele groepsverhouding
Cass., 2de kamer, 12 januari 1954, 'Snyers'.
Vennootschap - onderscheid met andere overeenkomst
Cass., 2de kamer, 5 september 1961, 'Gurdal'.
Vennootschap - inbreng - lening - veinzing
Cass., 2de kamer, 11 januari 1966, 'Curia I'.
Vennootschap - inbreng - lening
Cass., 2de kamer, 15 april 1969, 'Curia II'.
Vennootschap - inbreng - obligatielening
32
35
38
39
41
43
art. 1855
10.
11.
Brussel, 3 december 1986, 'Carlam'.
Leeuwenbeding - portage-overeenkomst - ongeldig
Luik, 15 september 1995, 'Cellulose des Ardennes'.
Leeuwenbeding - portage-overeenkomst - geldig
47
52
art. 1859
12.
Brussel, 13 januari 1971, 'Belcovino'.
Uitoefening bevoegdheden - uitsluiting van een vennoot - vennootschapsbelang - misbruik van meerderheid
62
art. 1871
13.
Cass., lste kamer, 2 februari 1973, 'Resisto'.
Gerechtelijke ontbinding - failliet verklaarde vennootschap - procespartij
69
Inhoud
WET OP DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Afdeling I. Algemene Bepalingen
art. 1
14.
15.
16.
Cass., lste kamer, 15 april 1943, 'Middenkredietkas'.
Vereniging in deelneming - burgerlijke aard - bewijs
Cass., lste kamer, 13 april 1989, 'Usines Wayland'.
Handeling om niet - wettigheid
Cass., lste kamer, 24 februari 1994, 'Rosenberg'.
Vennootschap in deelneming - burgerlijk of handelsrechtelijk . . .
72
74
76
art. 2
17.
18.
19.
20.
21.
Cass., lste kamer, 17 september 1959, 'Janssens-Gilissen'.
Rechtspersoonlijkheid - doorbraak in fiscalibus
Cass., 2de kamer, 17 november 1959, 'Flandria'.
Rechtspersoonlijkheid - afgescheiden vermogen - fiscale tenlasteneming van vennootschapsverliezen door grootaandeelhouder . . . .
Cass., lste kamer, 18 januari 1963, 'Billiet-Brantegem'.
Handelsvennootschap - rechtspersoonlijkheid - gevolgen
Cass., 2de kamer, lOmei 1966, 'Keuppens-Leysen'.
Rechtspersoonlijkheid - afgescheiden vermogen - gevolgen bij
overdracht van aandelen
Cass., 3de kamer, 28 januari 1985, 'Beauduin'.
Rechtspersoon - handeling van aandeelhouders - vennootschap niet
verbonden
78
81
82
84
85
art. 3
22.
23.
Cass., lste kamer, 8 oktober 1971, 'A.B.V.V.'
Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid - genotsbekwaamheid
(geen) - overdracht van rechten (geen)
Cass., lste kamer, 10 mei 1979, 'Beroepsvereniging van de fabrikanten van papieren tubes'.
Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid - overeenkomst tussen deze
vereniging en een derde - rechten en plichten
88
Cass., 3de kamer, 5 mei 1976, Tolindés'.
Oprichtingsakte - bekendmaking - afwezigheid van een wettelijk
vermoeden
90
87
art. 10
24.
art. 11
25.
26.
Cass., lste kamer, 18 juli 1884, 'Ph. Hosselet en Cié'.
Rechtsvordering - onontvankelijkheid - oprichtingsakte - statutenwijziging - vordering tegen vennoten
Cass., lste kamer, 7 maart 1895, 'Vischhandel Maatschappij'.
Rechtsvordering - onontvankelijkheid - openbare orde - belang .
91
93
Inhoud
27.
Cass., lste kamer,
Rechtsvordering Cass., lste kamer,
Rechtsvordering -
28.
17 mei 1923, 'Mathieu en Devillez'.
onontvankelijkheid
10 november 1927, Tilmant'.
onontvankelijkheid
95
95
art. 12
29.
Cass., lste kamer, 17 september 1965, 'Sadeco'.
Ontslag bestuurder - afwezigheid van bekendmaking - gevolgen .
97
art. Ubis
30.
Cass., 3de kamer, 17 april 1989, 'De Zonnebloem'.
Vennootschap in oprichting - overname van verbintenis
99
art. 13ter
31.
Cass., lste kamer, 29 november 1985, 'Dejotex'.
Inbreng - betaling van andermans schuld - veinzing
101
art. ¡3quater
32.
33.
Cass., lste kamer, 25 maart 1880, 'Crédit bruxellois'.
Nietigheid - faillissementsvonnis - gezag van gewijsde - omvang
Cass., 2de kamer, 22 november 1965, 'Cimex'.
Afwezigheid van oprichtingshandeling - onbestaande vennootschap
104
105
Afdeling II. Vennootschappen onder firma
art. 15
34.
Cass., lste kamer, 21 februari 1929, 'Maison Plaesschaerts'.
Toezicht van vennoten - beoordeling door feitenrechter
108
art. 17
35.
36.
37.
38.
39.
Cass., lste kamer, 9 oktober 1913, 'Boccart'
Faillissement van vennootschap en vennoot - vaststelling datum
staking van betaling
Cass., 2de kamer, 1 december 1925, 'Pétre et Cié.
Aansprakelijkheid van de vennoten
Cass., lste kamer, 15 december 1938, 'Baeckelandt'.
Faillissement van de vennootschap - faillissement van de vennoten
Cass., lste kamer, 11 juli 1940, 'Dossche en Sacre'
Faillissement van de vennoot - vorderingen en schulden van de
vennoot tegenover de vennootschap
Cass., 2de kamer, 21 mei 1968, 'Defrancq'.
Faillissement - sluiting - gevolg
109
111
112
114
116
Inhoud
Afdeling III. Gevvone commanditaire vennootschappen
art. 18
40.
41.
42.
Cass., 2de kamer, 10 juli 1911, 'Lenain et Cié.
Commanditaire vennootschap - afgescheiden vermogen
Cass., lste kamer, 4 maart 1943, 'Szlinger'
Firma - wezenlijke voorwaarde
Cass., lste kamer, 15 maart 1957, 'Coveliers et Cié'.
Commanditaire vennootschap - vertegenwoordiging
118
119
120
Afdeling IV. Naamloze vennootschappen
§ 1. Aard en benaming
art. 26
43.
44.
Cass., lste kamer, 17 mei 1962, 'Les Galeries de l'Est'.
Rechtspersoon - rechtsbekwaamheid - beperking van aansprakelijkheid - begrip
Cass., lste kamer, 12 december 1980, 'Algemene Ondernemingen
H. D'Hulst'.
Rechtspersoon - aandeelhouder en orgaan
122
123
art. 27-28
45.
Cass., lste kamer, 4 februari 1965, 'Empain II'.
Naamloze vennootschap - naam
126
§ 2. Oprichting
art. 29
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Cass., lste kamer, 30 april 1885, 'Société de construction de chemins
de fer'.
Inbreng - volstorting
Cass., lste kamer, 5 juni 1902, 'Colores'.
Inbreng - pauliaanse vordering
Cass., 2de kamer, 6 november 1922, 'Banque transatlantique belge'.
Oprichting - inbreng - fictieve inbreng
Cass., lste kamer, 1 maart 1928, 'Usines métallurgiques du Hainaut'.
Statutair kapitaal
Cass., 2de kamer, 14 juli 1941, 'Caoutchouc De Fauw'.
Statutair kapitaal - maatschappelijk vermogen - winst
Cass., lste kamer, 22 november 1951, 'Proot-Gobert'.
Hoedanigheid van vennoot
128
129
131
132
134
136
art. 32
52.
10
Cass., 2de kamer, 24 oktober 1889, 'Le Royaume'.
Oprichting door middel van inschrijvingen
138
Inhoud
art. 34bis
53.
Cass., 2de kamer, 20 januari 1959, 'Usínes Gilson'.
Aandelen - voorkeurrecht - integrerend deel van het aandeel . . . .
139
art. 35
54.
55.
56.
57.
58.
Cass., lste kamer, 25 maart 1909, 'Comptoir internationale de
banque et de change'.
Inschrijving op aandelen - sterkmaking
Cass., lste kamer, 10 januari 1929, 'La Campinoise'.
Inschrijving op aandelen - oprichtersaansprakelijkheid - quasidelictuele aansprakelijkheid
Cass., lste kamer, 9 mei 1935, 'Établissements Qualy'.
Inschrijving op aandelen - bedrog
Cass., lste kamer, 2 oktober 1970, 'Ondernemingen Gustave Donné
I'.
Inbreng - geldigheid
Cass., lste kamer, 10 maart 1978, 'Ondernemingen Gustave Donné
II'.
Inbreng - geldigheid
141
144
145
148
150
§ 3. Aandelen en overdracht van aandelen
art. 41
59.
60.
Cass., 2de kamer, 9 juli 1917, 'Nouvelle-Montagne'.
Aandeel - fractiewaarde
Cass., lste kamer, 29 mei 1980, 'Compagnie belge d'Assurances II'.
Overdracht van aandelen - bedrog
153
154
art. 43
61.
62.
63.
Cass., lste kamer, 15 oktober 1908, 'La Belgo-Néerlandaise'.
Aandeel op naam - eigendom - overdracht
Cass., lste kamer, 12 juli 1923, 'Les Charbonnages LimbourgMeuse'.
Aandelen op naam - overdracht
Cass., lste kamer, 21 april 1983, 'Fonderies Néstor Martin'.
Aandelen op naam - eigendom - verbetering in het register
156
158
160
art. 52
64.
65.
66.
67.
Cass., verenigde kamers, 31 januari 1889, 'De Markas'.
Aandelen - overdracht - volstorting
Cass., lste kamer, 15 juni 1899, 'Crédit general'.
Aandelen - overdracht - nietigheid
Cass., lste kamer, 29 maart 1900, 'Grand chemin de fer'.
Aandelen - overdracht - volstortingsplicht
Cass., 3de kamer, 9 november 1987, 'Energies appliquées'.
Aandelen - inschrijving - bedrog - nietigheid
162
164
166
168
11
Inhoud
§ 4. Bestuur en controle
art. 53
68.
69.
70.
Cass., lste kamer, 6 februari 1953, 'Wauters'.
Bestuur - bezoldiging - afname op de winst
Cass., lste kamer, 28 maart 1957, 'Empain I'.
Overlijden van bestuurders - recht op bezoldiging
Cass., 3de kamer, 26 september 1983, 'Procedes'.
Bestuur - afwezigheid van bezoldiging - bewijs
171
173
176
art. 54
71.
72.
73.
74.
75.
Cass., lste kamer, 7 januari 1960, 'Quincaillerie Céntrale'.
Vertegenwoordiging middels volmacht - geen bekendmaking
vereist
Cass., lste kamer, 19 mei 1972, 'DeKredietverzekeringen'.
Verschijning in persoon - wettelijk of statutair orgaan
Cass., lste kamer, 10 maart 1977, 'Delhaize De Leeuw'.
Bestuur - collegialiteit - algemene vergadering
Cass., lste kamer, 22 december 1977, 'Imodec'.
Vertegenwoordiging - handtekeningsclausule
Cass., lste kamer, 21 september 1989, 'Usines aTubes de laMeuse'.
Bevoegdheid - aanvraag gerechtelijk akkoord
179
181
183
185
186
art. 55
76.
Cass., lste kamer, 13 april 1989, 'Usines Wayland'.
Bestuurder - ontslag door algemene vergadering - openbare orde
188
art. 62
77.
78.
79.
Cass., lste kamer, 31 oktober 1946, 'Fonderies Saint-Joseph'.
Bestuurder - aansprakelijkheid - toezicht
Cass., lste kamer, 24 juni 1955, 'Algemene Zeepziederij van Vlaanderen'.
Bestuur - aansprakelijkheid - lastgeving
Cass., 2de kamer, 8 maart 1965, 'Nouvelle Minerva'.
Bestuurder - aansprakelijkheid - valse jaarrekening
192
195
197
art. 63
80.
81.
82.
83.
84.
12
Cass., 2de kamer, 18 februari 1884, 'Banque de la Dyle'.
Bestuurder - handelaar
Cass., lste kamer, 6 februari 1953, 'Établissements Vanderspeck'.
Lastgeving - bekrachtiging
Cass., lste kamer, 18 juni 1954, 'I.B.M.'.
Dagelijks bestuur
Cass., 2de kamer, 17 september 1968, 'Mac Donald'.
Dagelijks bestuur
Cass., 2de kamer, 20 mei 1969, 'Les Moulins de Saint-Francois'.
Dagelijks bestuur
199
200
202
204
206
Inhoud
85.
Cass., lste kamer, 22 januari 1981, 'Compagnie genérale de développement et de participation'.
Bestuur - dagelijks bestuur - arbeidsovereenkomst
Cass., 3de kamer, 28 mei 1984, 'Nadia Sales'.
Bestuurder - andere functie onder toezicht van een vennootschapsorgaan
Cass., 3de kamer, 30 mei 1988, 'Containercare'.
Dagelijks bestuur - gezag van een orgaan - arbeidsovereenkomst
86.
87.
207
211
213
art. 63bis
88.
Cass., 3de kamer, 28 januari 1985, 'Beauduin et Industrie Agricole'.
Aandeelhoudersovereenkomst - geen verbintenissen lastens de
vennootschap
Cass., lste kamer, 12 november 1987, 'Sarteco'.
Verbintenissen t.a.v. derden - overschrijding van het doel
89.
216
217
§ 5. Algemene vergadering
art. 70
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Cass., lste kamer, 5 juli 1878, 'Brasserie des carriéres de marbre'.
Algemene vergadering - bekrachtiging van een onregelmatig
genomen beslissing
Cass., lste kamer, 10 maart 1904, 'Filatureet Teintureried'Alost'.
Algemene vergadering - winstrecht
Cass., 2de kamer, 4 februari 1924, 'Société industrielle, commerciale
et immobiliére de Bruxelles'.
Algemene vergadering - uiterlijke schijn van regelmatigheid tegenwerpelijkheid
Cass., lste kamer, 5 juni 1947, 'Imprimerie medícale et scientifique'.
Categorieen aandelen - onaantastbare rechten
Cass., lste kamer, 12 juni 1953, 'Boomse Handels- en Scheepsbouwmaatschappij'.
Algemene vergadering - bindende kracht van de beslissingen rechtsgrond
Rb. Kh. Brussel 15 juni 1979, 'Norman, Craig & Kummel'.
Misbruik van minderheid
Luik, 9 november 1981, 'Carriéres du bois d'Anthisnes'.
Misbruik van minderheid
Cass., lste kamer, 4 maart 1988 , 'De Krant'.
Algemene vergadering - oproeping - vormvereisten - gevolgen voor
de geldigheid van de beslissing
220
221
223
224
226
228
232
235
art. 77
98.
Cass., lste kamer, 9 oktober 1952, 'Établissements Théodore
Houben'.
Winst - reservering - gevolg van winstrecht
237
13
Inhoud
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Cass., lste kamer, 3 januari 1957, 'La Citrique belge'.
Dividend - ontstaan van de vordering
Cass., lste kamer, 1 december 1960, 'Klinkhammer'.
Winstrecht - ontstaan - dividend - burgerlijke vrucht
Cass., lste kamer, 9 maart 1961, 'de Béthune I'.
Dividend - vruchtgebruik - burgerlijke vrucht
Cass., 2de kamer, 11 december 1962, 'Van de Velde Stevedoring
Cy'.
Winst - bestemming - uitkering
Cass., verenigde kamers, 16 januari 1964, 'de Béthune II'.
Dividend - vruchtgebruik - burgerlijke vrucht
Cass., lste kamer, 16 maart 1973, 'Euro-engineering'.
Jaarrekening - bewijskracht jegens gedelegeerd bestuurder
239
241
243
244
246
247
art. 79
105.
106.
107.
108.
Cass., lste kamer, 18 juni 1925, 'Fonderies de Ruysbroeck'.
Jaarrekening - kwijting - rechtsgeldigheid
Cass., 2de kamer, 24 mei 1955, 'Le Central Électrique du Nord'.
Balans - bewijswaarde
Cass., lste kamer, 12 februari 1981, ' U N A C
Jaarrekening - kwijting - rechtsgeldigheid
Cass., lste kamer, 12 mei 1989, 'Établissements W. Van Oeckel'.
Balans - rectificatie van een verkeerde boeking
249
251
251
254
art. 89
109.
Cass., lste kamer, 7 juni 1900, 'Entre-Sambre-et-Meuse'.
Oblígatie - vereffening van de emittent - geen vervroegde terugbetaling
256
Cass., lste kamer, 5 maart 1931 , 'Belgo-Roumaine'.
Algemene vergadering van obligatiehouders
257
Cass., lste kamer, 30 juni 1927, 'Société nationales des industries de
construction'.
Algemene vergadering van obligatiehouders
258
art. 93
110.
art. 94
111.
art. 103
112.
14
Cass., lste kamer, 22 januari 1903, 'Union textile'.
Maatschappelijk kapitaal - verlies - ontbinding
259
Inhoud
Afdeling V. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van de
vennoten
§ 1. Aard en oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
art. 123
113.
114.
115.
Cass., lste kamer, 7 februari 1975, 'Manufacture de chaussures de
luxe De Busschere'.
Oprichting - inbreng door vereffenaar van een naamloze vennootschap - geen deelname van een rechtspersoon
Cass., lste kamer, 9 november 1984, 'Peeters'.
Oprichtersaansprakelijkheid - inwerkingtreding nieuwe wet
Cass., lste kamer, 7 maart 1986, 'Bruxelman'.
Oprichtersaansprakelijkheid - bevoegdheid faillissementsrechter .
262
265
267
§ 2. Aandelen en overgang van aandelen
art. 126
116.
Cass., lste kamer, 15 mei 1970, 'Établissements Hunter & Co'.
Overdracht van aandelen - erfgenamen
269
§ 3. Bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
art. 129
117.
118.
119.
120.
Cass., lste kamer, 12 november 1964, 'Affrétement et Manutention
Jacques Piérard'.
Bestuur - technisch directeur - arbeidovereenkomst
Cass., lste kamer, 27 juni 1969, Tricofina'.
Statutaire zaakvoerder - ontslag
Cass., lste kamer, 5 december 1975, 'Manufacture de chaussures
Eperond'Or'.
Zaakvoerder - hoofdelijkheid
Cass., 3de kamer, 24 december 1979, 'Bavetex'.
Zaakvoerder - band van ondergeschiktheid - arbeidsovereenkomst
274
276
279
281
art. 136
121.
Cass., lste kamer, 27 juni 1980, 'Loos'.
Algemene vergadering - stemrecht
284
Afdeling VI. Cooperatieve vennootschappen
§ 1. Aard en oprichting van cooperatieve vennootschappen in het algemeen
art. 142
122. Cass., lste kamer, 20 maart 1959, 'Noord Natie'.
Overdracht van aandelen - erfgenamen
287
15
Inhoud
123.
124.
Cass., lste kamer, 10 november 1960, 'Brasseries des Alliés'.
Overdracht van aandelen - erfgenamen
Cass., 2de kamer, 5 december 1961, 'Werf- en Vlasnatie'.
Overdracht van aandelen - toelating ais vennoot - gelijktijdigheid
288
294
art. 143
125.
Cass., lste kamer, 29 november 1962, 'Les Fonderies Lallemand'.
Bestuursmandaat - arbeidsovereenkomst - cumulatie
296
art. 144
126.
Cass., 2de kamer, 4 juni 1963, 'Limburgia'.
Uitgiftepremie
297
art. 145
127.
Cass., lste kamer, 5 maart 1953, 'Groupement national du commerce
d'importation et de répartition des laines'.
Vennoten - toelating
300
art. 146
128.
Cass., lste kamer, 1 december 1927, 'Ligue franco-belge de Batellerie'.
Statutenwijziging - wijze van beraadslaging
302
§ 2. Veranderingen in de samenstelling van de vennootschap en het maatschappelijk kapitaal
art. 149
129.
Cass., lste kamer, 9 juni 1938, 'De Voorzorg'.
Uittreding - wettelíjke beperking - openbare orde
304
art. 153
130.
Cass., lste kamer, 21 november 1940, 'LaTextile'.
Uittreding - vaststelling van de uitkeringswaarde van een aandeel
305
Afdeling VII. Tijdelijke handelsverenigingen en handelsverenigingen bij wijze
van deelneming
art. 175
131.
16
Cass., lste kamer, 30 maart 1962, T.V. Van Laere - Westercamp De Rammelaere'.
T.V. - afwezigheid van rechtspersoonlijkheid - faillissement van een
vennoot
307
^^^^
132.
Cass., lste kamer, 28 februari 1985, 'T.V. Socol-CEI'.
T.V. - faillissement - tegenwerpbaarheid van de bedingen van de
verenigingsovereenkomst
Inhoud
309
art. 176
133.
134.
135.
Cass., lste kamer, 4 februari 1954, 'Lefebvre'.
V.I.D. - vereffening - inbrengen
Cass., lste kamer, 18 maart 1954, 'Punski'.
V.I.D. - inbreng - V.O.F
Cass., lste kamer, 19 februari 1976, 'Egimo'.
V.I.D. - inbreng - eigendomsrecht van de ingebrachte goederen .
313
318
322
Afdeling VIII. Vereffening van vennootschappen
art. 178
136.
Cass., lste kamer, 12 maart 1885, 'Banque de Luxembourg'.
Ontbinding - vereffening - faillissement
137. Cass., lste kamer, 17 mei 1906, 'Comptoir d' Escompte de la Banque
Nationale de Renaix'.
Ontbinding - rechtspersoonlijkheid - vermogen
138. Cass., lste kamer, 5 mei 1911, 'Labor'.
Handelsvennootschap - vereffening - commerciéle aard
139. Cass., lste kamer, 10 november 1950, 'Keyenberg'.
Ontbinding - vereffening - behoud van commerciéle aard
140. Cass., 2de kamer, 2 december 1952, 'Louis Van Grooienbrul et Cié'.
Ontbinding - rechtspersoonlijkheid - goederen toebehorend aan de
vennootschap - eigendom
141. Cass., lste kamer, 20 september 1990, 'Demaret Fréres'.
Vereffening - behoud van maatschappelijke zetel
142. Cass., lste kamer, 17 juni 1994, 'Lederstanding Valentine'.
Ontbinding - vereffening - faillissement
325
326
328
330
332
334
335
art. 179
143.
Cass., lste kamer, 4 april 1975, 'J. Floren & Co'.
Benoeming vereffenaar - vereffening - uitgesloten vennoot nietigheid van de beslissing
340
art. 180
144.
Cass., 2de kamer, 21 april 1959, 'Haine Fréres'.
Ontbinding - geen benoeming vereffenaar - zaakvoerder
344
art. 181
145.
146.
Cass., lste kamer, 7 december 1922, 'Lecomte'.
Vereffenaars - bevoegdheid
Cass., lste kamer, 21 april 1977, 'Fontania'.
Vereffening - verkoop handelsfonds - geen verdeling
345
347
17
Inhoud
147.
Cass., lste kamer, 22 december 1977, 'Sages International'.
Vereffenaar - orgaan - rechtsmiddel tegen orgaan
348
art. 182
148.
Cass., 2de kamer, 7 mei 1963, 'Beckers'.
Vereffening - voortzetting van handel - geen toerekening aan de
vennootschap
350
art. 183
149.
Cass., lste kamer, 20 januari 1898, 'Banque populaire de Renaix'.
Vorderingen tegen de vennoten - vereffenaar - bevoegdheid . . . .
351
art. 184
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
18
Cass., lste kamer, 23 november 1939, 'Garage Majestic'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers
Cass., lste kamer, 31 januari 1964, 'Scheepswerven van Vlaanderen'.
Vereffening - samenloop
Cass., lste kamer, 30 mei 1968, 'Charbonnages de Maurage I'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers - schulden ontstaan na
invereffeningstelling
Cass., 3de kamer, 19 juni 1974, 'Charbonnages de Tamines'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers - uitvoeringshandelingen
Cass., lste kamer, 24 maart 1977, 'Charbonnages de Maurage II'.
Vereffening - schulden - schorsing der interesten
Cass., lste kamer, 24 maart 1977, 'Houilléres unies du Bassin de
Charleroi'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers
Cass., 3de kamer, 10 november 1980, 'Charbonnages du Petit-Try'.
Vereffening - termijnschulden
Cass., lste kamer, 26 november 1981, 'Steens'.
Gerechtelijk akkoord met boedelafstand - gelijkheid van de schuldeisers - afzonderlijke daden van uitvoering
Cass., lste kamer, 19 januari 1984, 'Manutentions, Triages et
Travaux'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers
Cass., 3de kamer, 7 april 1986, 'Edith-Cavel'.
Vereffening - loop van de intresten - stuiting
Cass., lste kamer, 16 juni 1988, 'Babcock Belgium'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers - schulden van de
boedel
Cass., lste kamer, 8 december 1988, 'Labobel'.
Vereffening - gelijkheid van de schuldeisers - faillissement
Cass., lste kamer, 23 januari 1992, 'General Italbe'.
Vereffening - individuele tenuitvoerlegging - schorsing
353
354
356
359
360
362
364
366
369
371
374
376
378
Inhoud
art. 185
163.
Cass., lste kamer, 6 april 1984, 'De Loecker'.
Vereffening - verdeling van het vennootschapsvermogen onder de
vennoten - aansprakelijkheid van de vereffenaar
382
Afdeling IX. Rechtsvorderingen en verjaring
art. 189
164.
165.
166.
167.
Cass., lste kamer, 13 februari 1890, 'Alban Poelet et Cié'.
Commanditaire vennootschap - vordering tegen de gecommanditeerde vennoot
Cass., lste kamer, 24 maart 1892, 'Damas et Cié'.
Commanditaire vennootschap - vordering tegen de gecommanditeerde vennoot
Cass., lste kamer, 6 juni 1907, 'F. De Cooman et Cié'.
V.O.F. - veroordeling vennoten
Cass., lste kamer, 29 september 1927, 'Bongaerts-Peeters'.
V.O.F. - veroordeling vennoten - openbare orde
384
385
386
388
art. 190
168.
Cass., lste kamer, 4 maart 1887, 'Jacqmain et Cié'.
Aandelen - volstorting - inbreng - vordering tegen aandeelhouders
389
art. 194, lid 1
169.
Cass., lste kamer, 31 mei 1894, 'Perreau et Stevens I'.
Vordering tegen de vennoten - verjaring - gevolgen
170. Cass., lste kamer, 30 januari 1896, 'A. Cabany et Cié'.
Rechtsvordering - verjaring
171. Cass., lste kamer, 18 juni 1896, 'Charon et Cié'.
Overlijden van een vennoot - verjaring
172. Cass., lste kamer, 19 juni 1902, 'Perreau et Stevens II'.
Vordering ontstaan voor of na datum van ontbinding - Verjaring .
173. Cass., lste kamer, 5 april 1906, 'Dupuis et Cié'.
Vorderingen van vennoten tegen elkaar - verjaring
174. Cass., lste kamer, 13 april 1956, 'Nyssen Fréres'.
Vordering terzake verbintenissen van vennoten - verjaring
391
393
394
396
398
401
art. 194, lid 3
175.
176.
177.
Cass., lste kamer, 20 december 1894, 'Banque liégeoise'.
Verjaring - stuiting - tegen vereffenaar of tegen vennoot
Cass., lste kamer, 8 mei 1930, 'De Schuytter et Cié'.
Vereffening - sluiting - bekendmaking
Cass., lste kamer, 22 maart 1962, 'Omnium mobilier et immobilier'.
Vereffening - sluiting vooraleer alie schulden werden betaald . . .
403
404
407
19
Inhoud
178.
Cass., lste kamer, 17 februari 1966, 'Ateliers Única'.
Besluit algemene vergadering - vordering tot nietigverklaring verjaring
410
art. 194, lid 4
179.
180.
181.
182.
183.
Cass., lste kamer, 26 januari 1922, 'Les Verreries de laRoue'.
Aansprakelijkheid van de commissaris - verjaring
Cass., lste kamer, 14 februari 1935, 'Hippodrome de Forest'.
Vereffenaarsaansprakelijkheid - verjaring
Cass., 2de kamer, 8 november 1960, 'Kustvisserijcentrale'.
Vereffening - sluiting - vordering tegen vereffenaars
Cass., lste kamer, 29 mei 1980, 'Compagnie belge d'Assurances II'.
Bestuurdersaansprakelijkheid - verjaring
Cass., lste kamer, 27 mei 1994, 'Pyck'.
Verkorte verjaringstermijn - onrechtmatige daad van de zaakvoerder
412
414
416
420
426
Afdeling X. In het buitenland opgerichte vennootschappen
art. 196
184.
185.
186.
187.
Cass., lste kamer, 12 april 1888, 'Liniére de Marcq'.
Staat en bekwaamheid - toepasselijk recht
Cass., 2de kamer, 24 september 1963, 'Durand et Huguenin'.
Buitenlandse vennootschap - bevoegdheid der organen
Cass., lste kamer, 13 januari 1978, 'Anstalt del Sol'.
Eenhoofdige vennootschap - buitenlands recht - openbare orde ..
Cass., lste kamer, 11 januari 1979, 'Lloyd's of London'.
Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid - optreden in rechte . . .
431
433
435
437
art. 197
188.
Cass., lste kamer, 12 november 1965, 'Lamot Ltd.'.
Nationaliteit - zetel van de hoofdvestiging
art. 198
189. Cass., 2de kamer, 27 april 1896, 'L'Aigle'.
Buitenlandse vennootschap - netwerk van agenten - bijkantoor ..
190. Cass., 2de kamer, 24 maart 1930, 'Compagnie des diamants de
l'Angola'.
Buitenlandse vennootschap - bijkantoor - openbaarmaking
191. Cass., lste kamer, 18 december 1941, 'United States Shipping Board
Merchant Fleet Corporation'.
Buitenlandse vennootschap - bijkantoor - openbaarmaking
20
439
443
444
446
Inhoud
Afdeling XI. Strafbepalingen
art. 200
192.
Cass., 2de kamer, 4 februari 1924, 'Société industrielle commerciale
et immobiliére de Bruxelles'.
Algemene vergadering - deelname met aandelen van derden . . . .
448
art. 201
193.
194.
Cass., 2de kamer, 11 december 1961, 'Comalin'.
Jaarrekening - openbaarmaking - verplichting van orgaan
Cass., 2de kamer, 13 december 1965, 'De Schrijver'.
Jaarrekening - openbaarmaking - slechts na vaststelling
449
451
art. 205
195.
Cass., 2de kamer, 9 juni 1902, 'Parthon de Von'.
Fictieve dividenden - voorstel van verdelingsbesluit
196. Cass., lste kamer, 15 februari 1906, 'Coloniale industrielle'.
Intresten op voorafbetaalde kapitaalstorting - geen winstverdeling
doch schuld
197. Cass., 2de kamer, 4 maart 1912, 'Henket'.
Fictieve dividenden - voorstel van jaarrekening
452
453
454
art. 207
198.
199.
Cass., 2de kamer, 8 maart 1965, 'Nouvelle Minerva'.
Bestuurder - valse jaarrekening - gebruik
Cass., 2de kamer, 23 februari 1976, 'Compagnie belge d'Assurances
456
Oplichting - valse jaarrekening - uitlokking van inschrijvingen ..
457
r.
art. 209
200.
Cass., 2de kamer, 19 november 1985, 'Intervins'.
Valsheid - voorstel van jaarrekening
459
art. 210
201.
Cass., 2de kamer, 12 februari 1906, 'L'Union nationale'.
Valsheid - jaarrekening - mededader
461
art. 211
202.
203.
Cass., 2de kamer, 30 oktober 1911, 'Lousberg'.
Eerroof - verjaring
Cass., 2de kamer, 19 december 1938, 'Constructa'.
Eerroof - verjaring
462
465
21
Inhoud
TOEPASSING VAN ANDERE WETSBEPALINGEN
Afdeling I. K.B. 8 november 1989
art. 41, § 1
204.
205.
Brussel, 6 augustus 1992, 'Wagons Lits I'.
Overname - controleparticipatie - recht van de minderheidsaandeelhouder
Cass., lste kamer, 10 maart 1994, "Wagons Líts II'.
Overname - controleparticipatie - recht van de minderheidsaandeelhouder
468
494
Afdeling II. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
206.
207.
208.
209.
210.
211.
Cass., 2de kamer, 15 januari 1946, 'Kortrijksche Kunstwerkstede
Gebroeders De Coene'.
Vennootschap - dader van een misdrijf - burgerlijke partijstelling
tegen de bestuurders - onontvankelijkheid
Cass., vakantiekamer, 7 september 1950, 'Belga'.
Vennootschap - aansprakelijkheid voor de daden van een orgaan .
Cass., 2de kamer, 6 maart, 1967, 'Agrícola Hesbignonne'.
Vennootschap - dader van een misdrijf - strafrechtelijke aansprakelijkheid
Cass., 2de kamer, 10 april 1979, 'Bayer'.
Vennootschap - dader van een misdrijf - strafrechtelijke aansprakelijkheid
Cass., 2de kamer, 25 april 1989, 'Lampaert'.
Vennootschap - dader van een misdrijf - strafrechtelijke aansprakelijkheid
Cass., 2de kamer, 23 mei 1990, 'Goise'.
Vennootschap - dader van een misdrijf - strafrechtelijke aansprakelijkheid
500
502
503
505
507
509
Afdeling III. Toerekening van het vennootschapsfaüiissement aan de
achterman
212.
213.
22
Cass., lste kamer, 26 mei 1978, 'Andof.
Toerekening van het faillissement van de vennootschap aan de
achterman - voorwaarden - naamlening
Cass., lste kamer, 12 februari 1981, 'Alfacel'.
Toerekening van het faillissement van de vennootschap aan de
achterman
510
513