herkansing op 10 maart

Welkom!!
Ouderavond 6VWO
De mentoren:
Ate Kerkstra, Marijke Willems,
Edward Kuijer, Farnaz Farshadpour,
Tjalling Bouma, Sandra Zeevenhoven,
Dennis Bos, Gijs de Ridder,
Peter Paul Bleijerveld en Ronald Kramer
Het programma van vanavond:
• Programma examenjaar:
Jan Kuiper en Marian Huijskens
• Studiekeuze: Edward Kuijer
• Lezing: Gerard Hogendoorn,
coördinator aansluiting vwo-wo
Erasmus Universiteit Rotterdam
• Informeel gedeelte met mentoren.
Het examenjaar voor VWO6
• Voor veel vakken zwaar meetellende
ED-toetsen (zie overzicht in PTA)
• 80 uur werken aan eigen onderzoek
voor het Profielwerkstuk
De toets-agenda
3 SE toetsweken:
3 t/m 10 november
- herkansing op 9 december
19 t/m 28 januari
- herkansing op 10 maart
20 t/m 27 maart
- inhaalmogelijkheid op 8 april
Het Centraal Examen
• Maandag 11 t/m dinsdag 26 mei
• 2e tijdvak 16 en 17 juni 2015
Zak- en slaagregeling
Alle leerlingen moeten gemiddeld een
voldoende halen voor het centraal
schriftelijk examen.
Een leerling is dus gezakt als het
gemiddelde cijfer voor het CE lager is
dan een 5,5.
Zak- en slaagregeling
• Leerlingen in het vwo mogen ten
hoogste één 5 voor het eindcijfer van
de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde scoren.
Een leerling is dus gezakt als:
a) er meer dan één 5 voor deze
vakken wordt gescoord
b) er een 4 of lager voor deze vakken
wordt gescoord
Andere belangrijke data
• Donderdag 12 maart (‘s avonds):
presentatie profielwerkstukken 6V,
ook voor ouders
• Woensdag 22 april:
verplichte controle op
schoolexamencijfers door leerlingen
• Donderdag 23 april:
LSD en Galadiner
De uitslag en diploma-uitreiking
• Donderdag 11 juni:
uitslag CE 1e tijdvak, belronde vanaf
15.00 uur, feestje
• Vrijdag 26 juni:
uitslag CE 2e tijdvak én
‘s middags de diploma-uitreiking
• 13.30 gymnasium + atheneum
mentorleerlingen Dennis Bos
• 16.00 overige atheneumleerlingen
• En dan nu het woord aan
Edward Kuijer, decaan VWO
Trends op de universiteit
Studiekeuze
• Leerling heeft nog geen studie gekozen
– Interesse testen op minkema.dedecaan.net
– Open dagen bezoeken / Meeloopdagen
– Gesprekken mentor/decaan
• Leerling heeft studie gekozen
– Meeloopdagen
– Op de website van de opleiding kijken naar loting
/decentrale selectieprocedures.
Algemene informatie
• Inschrijving: www.studielink.nl
– 1 mei inschrijving voor opleiding
– Lotingsstudies, studies met selectie vaak
veel eerder!
– Periode na eindexamen matchingsgesprek
• Studiefinanciering: www.duo.nl
• Veelgestelde vragen:
minkema.dedecaan.net