Nieuwsbrief\ mei 2014

Nieuwsbrief
Mei 2014
Nieuwsbrief “De Edelzanger” Bennekom
Jaargang 2 nr 8
Bestuur en adressen
Voorzitter: E.J. van der Meer
[email protected]kom.nl
Secretaris: P.A. van Kruistum
[email protected]
Algemeen commissaris: H.H.Rutten
Algemeen commissaris: G van Laar
[email protected] [email protected]
Penningmeester: M.Hardeman
[email protected]
2e Penningmeester: J.M.E. v. Peursem
[email protected]
Wedstrijdsecretariaat:I.Zilstra
[email protected]
Coordinator: T.Verhagen
[email protected]
Ringencommmisaris: J.M.E..v. Peursem
[email protected]
Nieuwsbrief
Ledenadministratie
[email protected]
www.edelzangerbennekom.nl
[email protected]
Website
BBQ 2014
Op zaterdag 28 juni is er wederom gelegenheid om met elkaar gezellig te barbequen .
Partners zijn ook van harte welkom.
Rond 16.00 uur wordt u verwacht en dan krijgt U alvast een lekker bakkie koffie .
De BBQ wordt dit jaar door Tom Verhagen en Bert van der Meer georganiseerd .
De kosten zijn 15 euro p.p. (Incl drankjes)
Gaarne contant bij Tom Verhagen afrekenen.
Opgeven kan bij Tom Verhagen t/m maandag 16 juni 2014.
Beste Leden,
Zo vlak voor dat de vakantie begint krijgt u deze nieuwsbrief . Ik wil een ieder een zeer plezierige vakantie toewensen en hoop u
allen op de barbecue te zien eind juni of anders na de vakantie in September .
Ikzelf ben in de maand juni op vakantie en dus niet bereikbaar van 1 t/m 18 juni 2014
Als je vragen hebt dan kun je op de maandagavonden terecht in het clubgebouw of een mail sturen naar het secretariaat
Bert van der Meer Voorzitter
50 jaar getrouwd
Op 28 april j.l waren Bep en Wim van der Steege 50 jaar getrouwd. Met hun kinderen en familie hebben ze er een feestelijke dag van
gemaakt .
We willen Bep en Wim namens het bestuur van harte feliciteren en hopen dat ze nog vele jaren in goede gezondheid hun trouwdag mogen vieren
Belangrijke data in 2014:
28 juni 2014 BBQ aanvang 16.00 uur
15 sept. 2014 Ledenvergadering
18 oktober 2014 vogelbeurs van 10 –12 uur
3 nov 2014 Ledenverg. TT
22 nov tot 29 nov TT 2014
Ziekenboeg:
Gijs Beekhuizen is opgenomen in het Ziekenhuis de Gelderse
Vallei .
Hij krijgt de komende week diverse onderzoeken ivm benauwdheid
en maagproblemen .
Jaap Hamstra is momenteel ook ziek en is thuis.
Fred Smit ondergaat binnenkort een operatie aan beide ogen ivm
staar .
Wij wensen Gijs, Jaap en Fred van harte beterschap toe
Data ringen bestellen zie volgende blz 2
1
Besteldata voor ringen 2015
1e bestelling:
2e bestelling:
16 en 23 juni 2014 van 19.30 – 21.00 uur clubgebouw Laarweg
15 september 2014 algemene ledenvergadering, van 19.30 uur tot
aanvang vergadering en tijdens de pauze
3 november 2014 algemene ledenvergadering, van 19.30 uur tot
aanvang vergadering en tijdens de pauze
3e bestelling:
27 november 2014 ná opening van de tentoonstelling
29 november 2014 van 13.00 – 15.00 uur
4e bestelling:
febr/ maart 2015 tevens laatste bestelling, alleen op de algemene
ledenvergadering in 2015. De exacte datum is nog niet
bekend.
Houd u er rekening mee dat het 8 – 10 weken duurt voor dat de ringen geleverd worden.
De eerste bestelling wordt niet eerder dan eind oktober geleverd.
Op de website van de ANBvV kunt u vanaf mei 2014 alle informatie vinden over de soorten en maten en prijzen
www.anbvv.nl/ringen.
De ringen kunnen uitsluitend bij vooruitbetaling besteld worden met de juiste formulieren.
Deze formulieren kunt u vinden op de website van De Edelzanger,
www.edelzangerbennekom.nl en van de Bond www.anbvv.nl/ringen of bij ondergetekende
op deze bestelavonden.
Bestellen ringen beschermde soorten:
Er worden door de bond geen formulieren in behandeling genomen, die niet volledig zijn.
Vergeet niet uw BSN-nummer in te vullen en uw handtekening te plaatsen.
Jan van Peursem
Tel. 0318 416029, na 18.00 uur
[email protected]
VOGELBEURS
”DE EDELZANGER BENNEKOM”
zaterdag 18 oktober 2014
verkoop: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:
Vogelvereniging “De Edelzanger”
Laarweg 80A (eigen parkeerterrein)
Bennekom
Na afloop is er een handelaar aanwezig voor het opkopen van uw vogels .
Algehele Informatie :
Edelzanger Bennekom
Laarweg 80A
6721 DG Bennekom
06- 21371503.
Rek.no:307074455 t.n.v. EZB
EreLeden :
Erevoorzitter:A.M. Heiwegen
Erelid :WA van Ek
Lid van Verdienste :J.Kom
Lid van Verdienste :H.H.Rutten
60 jaar lid :T Rozenboom
Bijeenkomsten: iedere maandagavond van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met uitzondering van juli en augustus
De Edelzanger is de vogelvereniging voor de ZWveluwe Zij is aangesloten bij de A.N.B.v.V.
De leden van de Edelzanger zijn bonds- of clubleden
2