CNC PROGRAMMEUR/WERKVOORBEREIDER Doel van

CNC PROGRAMMEUR/WERKVOORBEREIDER
Doel van de functie
1. Voorspelbaar produceren van producten op CNC bewerkingsmachines.
2. Onbemande productie uitbreiden in de fabricage.
3. Cyclustijd verlagend opereren.
Plaats in de organisatie
De CNC Programmeur/Werkvoorbereider valt onder de productie manager fabricage.
Kerntaken en verantwoordelijkheden
Introductie nieuwe producten en innovatie productieprocessen
1. Begeleiden van testen en introductie van nieuwe producten binnen de afdeling fabricage.
2. Zorgdragen dat vanuit CAD via CAM nieuwe CNC-programma’s worden aangemaakt voor het
fabriceren van nieuwe producten op basis van vaak gecompliceerde tekeningen, met betrekking
tot: de bewegingen van de assen; de meest doelmatig soort gereedschappen; de hulpfuncties.
3. Voor nieuwe producten en productieprocessen in te zetten spanmethodieken en benodigde
spanmiddelen bepalen, aanschaffen, opbouwen en de ploegchef daarover instrueren.
4. Voor nieuwe producten en productieprocessen benodigde bewerkingsgereedschappen bepalen
en aanschaffen en de benodigde instellijsten maken.
5. Contacten onderhouden met leveranciers omtrent nieuwe innovatieve bewerkingsmethodieken,
bewerkingsgereedschappen en spansystemen en de ploegchefs daarover informeren en
proefprojecten opstarten.
6. Trainen van medewerkers op het gebied van fabriceren, omstellen, instellen en CNCprogramma’s lezen/ aanpassen.
Productieautomatisering en –mechanisatie
1. Programmeren van de mechanisering/automatisering/robotisering van de aanvoer van
grondstoffen en de afvoer van producten.
2. Programmeren van het geautomatiseerd nabewerking van producten.
Kwaliteitsbewaking
1. Programmeren van systemen voor in-proces-meten van kwaliteit.
2. Opstellen en optimaliseren van de vereiste werk- en omstelinstructies.
3. Analyseren en optimaliseren van de gebruikte werkinstructies, het formuleren en implementeren
van verbetervoorstellen om de instructies te verbeteren.
Kostenreductie
1. Standaardiseren van de gebruikte bewerkingsgereedschappen op de verschillende machines in
de verschillende productiegroepen.
2. Uitvoeren intern en extern onderzoek en formuleren en implementeren van verbetervoorstellen om
met nieuw ontwikkelde bewerkingsgereedschappen langere stand tijden te behalen en daarmee
de gereedschapskostprijs per product te verlagen.
Bevoegdheden
1. Proeven opstarten met innovatieve bewerkingsgereedschappen.
2. Via inkoop bestellen van gereedschappen en spanmiddelen.
20130715 Functiebeschrijving CNC Programmeur_Werkvoorbereider.doc
pagina 1
Functie eisen
1. MBO opleiding metaalbewerking gevolgd door voor de functie relevante gerichte cursussen en
middenkader opleiding.
2. 5 jaar praktische ervaring op gebied van machinale metaalbewerking middels CNC machines
inclusief kunnen programmeren van CNC machine en robots.
3. Uitgebreide materiaal kennis en grondige kennis en vaardigheid van alle verspanende technieken
die worden toegepast en de machines die daarvoor worden gebruikt.
4. Technologisch inzicht, lezen en kunnen uitleggen van technische tekeningen en hanteren en
aflezen meetmiddelen (tot in duizendste bereik).
5. Onderzoekend, innovatief en in staat om kennis te vergaren en op effectieve wijze over te dragen.
20130715 Functiebeschrijving CNC Programmeur_Werkvoorbereider.doc
pagina 2