Juli / augustus 2014

LTV Vianen
Zomer 2014
Editie 7
Jaargang 2
NIEUWSBRIEF ZOMER
JULI / AUGUSTUS
IN DIT NUMMER
 Van de voorzitter
VAN DE VOORZITTER
Op het moment dat ik dit schrijf, is de Barbier Open nog in volle gang en tot nog
toe is het weer geweldig. Ik hoop dan ook dat het finale weekend zonnig afgesloten kan worden. Er zijn iedere avond weer spannende en sportieve wedstrijden te
zien en dit jaar is de categorie 2 ook mooi vertegenwoordigd.
Op onze oproep om op zaterdag 12 juli te fietsen voor de club is zeer weinig reactie gekomen en dat vinden we heel jammer. Allemaal actieve tennissers, die toch
met gemak zo’n 40 kilometer kunnen fietsen en daar hun club mee sponsoren.
Maar wie weet we blijven positief , want als het open toernooi voorbij is dan zijn er
wellicht toch mensen die hun energie in een fietstochtje willen stoppen. We wachten met spanning af!!!
Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrief traint Dennis Sporrel tegen betaling
bij ons op een gravelbaan. Als club kunnen wij de huur hiervan heel goed gebruiken, zeker ook omdat ons ledenaantal helaas niet in verhouding is met het aantal
banen wat onderhouden moet worden. Wellicht is het jullie ook opgevallen dat
Dennis Sporrel regelmatig met een rolstoeltennisser bij ons komt trainen en dat
gebeurt onder de zelfde voorwaarden. Rody speelt internationale toernooien,
waarbij Dennis hem begeleidt. De toestemming om te trainen wordt ten allen tijde
in overleg met het bestuur gegeven en op tijden dat er veel banen “leeg liggen”.
Namens het bestuur wens ik jullie een hele fijne zomervakantie en tot ziens op
“het Bulttoernooi”.
Met sportieve en zonnige groet,
Riet Sagius
 Barbier open 2014
 Tennis Challenge
 Cursiefje
 Nieuwsflits Jeugd
 Historie: 1970—1974
 Rabo Fietstocht
 Inschrijven Bult toernooi
 Herinnering 50+ Toernooi
 Toernooien in de regio
 Verjaardagen
 Evenementen
BARBIER OPEN 2014
Van zaterdag 28 juni t/m zondag 6 juli werd het Open
Toernooi van LTV Vianen gespeeld.
Er werd door 366 deelnemers gestreden in 33 categorieën, van deze 366 deelnemers waren er 124 van
onze eigen club. Naast eigen clubleden kwamen er
veel bekenden van clubs uit de regio maar ook veel
onbekenden van verder weg, zoals Amsterdam en
Den Haag.
De hele week was het druk op het park en er werden
in totaal dan ook 306 wedstrijden gespeeld.
Het was gezellig en in alle categorieën waren prachtige en spannende wedstrijden te zien voor het publiek.
In de hoogste categorie, de HE 2 was er 1 deelnemer
van LTV Vianen ingeschreven, Melvin Hauwert,
helaas kon deze niet spelen door een blessure. De
weergoden waren ons de hele week redelijk goed
gestemd, helaas gooiden ze op het laatste moment
roet in het eten waardoor de finale van de HE 2, als
enige categorie, niet kon worden afgespeeld.
Kenny Kandel (LTV Vianen) streed in de finale van de
HE 3 tegen Robin Sietsma van ULTC Iduna. De strijd
werd uiteindelijk gewonnen door Robin Sietsma.
Winnaars van LTV Vianen zijn:
Willem Dubbers in de HE 5
Denise Den Hartog in de DE 5
Laura Vervoorn en Annemieke Geuze in de DD 5
Coert Kerstens en Ron Zenden in de HD 6
Kirsten Kuijs en Manoeke Kuijs in de DD 6
Petra Agterberg en Sacha Hermens in de DD 7 18+
Ria van Ooij en Lia Tange in de DD 7 40+
Rian van Ooij en Jos de Groot in de GD 7 40+
Rick van den Oudenrijn in de HE 8
Ilja Knemeijer en Erik Sprang in de HD 8
Marja de Groot en Nadine van Rooijen in de DD 8
Mandy Haacke en Reinder Griffioen in de GD 8
Al met al was het een mooi toernooi natuurlijk mede
mogelijk gemaakt door de vele sponsoren met als
hoofdsponsor Kees Overbeek van De Barbier Kappers Vianen.
Annemieke Geuze
CURSIEFJE
EIGENLIJK EEN HEEL GEWOON GESLAAGD TOERNOOI
Even vooraf: dit is een cursiefje of naschrift, beslist geen
bestuursartikel. Gelukkig maar want in een cursiefje mag je
de werkelijkheid uitvergroten, vertekenen, subjectief interpreteren.
Een week lang het Open Toernooi bij de LTV Vianen. In het
midden van de zomer, even na de midzomerdag. Het weer
was er op wat buien na dan ook naar. Al bijna vanaf het
eerste jaar van haar bestaan heeft de tennisclub een toernooi georganiseerd waar eigen leden en leden van buiten
elkaar sportief kunnen treffen. Het behoort tot een van de
waardevolste tradities van een club. En die moet je koesteren.
Deze week heb ik veel partijtjes gezien, in bijna alle categorieën, van het centre court tot de verre horzelbaan 9. Daar
moet je niet heen verbannen worden. Wie daar speelde,
kwam thuis onder de bulten. Persoonlijk heb ik een absolute
voorkeur voor baan 7, waar ik zelden verlies, want zo werkt
voorkeur. Graag met wat publiek erlangs. Easyclay en wind
zijn niet mijn ingrediënten. Die halen het slechtste (tennis) in
mij boven. De banen lagen er uitstekend bij. Een groundsman kost wat centen, maar dan heb je ook wat! De banen 23-4 zijn fraudegevoelig, want wie controleert de ballen bij de
achterlijn, nietwaar? Toch maar video-registratie aanschaffen?
De voorbereiding van een toernooi begint al tijden eerder.
Er moeten immers meldingen aan de KNLTB worden gedaan en publiciteit gegeven, in alle eigentijdse vormen. En
sponsors geworven. Met Kees Overbeek van De Barbier
voorop. Kees is een heerlijk enthousiaste man. Een meer
betrokken sponsor kun je niet wensen. Zij vormen een financiële pijler, al vind ik het dan weer discutabel dat er 1000 euri
onder de finalisten verdeeld wordt. Mag het iets minder?
Wordt het toernooi er aantrekkelijk door? Ik geniet met
evenveel plezier van partijtjes in de lagere regionen, zonder
geschreeuw, raar gedrag en misplaatste pretenties.
Geen organisatie zonder medewerkers. De commissie is het
belangrijkste. (Het bestuur heeft er een week lang niets te
zeggen). Patricia Ouwendijk voor de laatste keer, haar elfde
keer. Denise den Hartog met een sterk debuut. Maar elke
medewerker leverde z’n bijdrage: van baanspuiters tot hapjesrondbrengers. Hun hoofdkwartier vind ik nog altijd een
prima vondst. Niet ergens in een achterafruimte van een
clubhuis, maar heel strategisch opgesteld, bijna als een witte
legertent, maar wel heel open, heel toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden. En niet onbelangrijk: er is altijd
wel wat lekkers te scoren. Ik ben nu eenmaal een onverbeterlijke snoeperd.
Maar waar het natuurlijk om gaat, dat zijn de wedstrijden. Ik
heb zo mijn amusementsmomenten gehad. Op de eerste
zaterdag won Alfred Kortenoever, die ik zelf 2x in finales als
een muur ervaren heb, een driesetter in de tiebreak. Op
zondagmiddag waren Desiree van Ooij en Patty den Hartog
in DD8 18+ ruim 2 ½ uur bezig: 5-7, 7-5, 7-6, de meeste
games in de afgelopen week. Op maandagavond speelde ik
zelf en liep een schouderblessure op door de kanonskogels
die op me afgevuurd werden. Woensdagavond zag ik weer
eens een uitstekende Laura Vervoorn met Annemieke Geuze de titel in DD5 18+ binnenhalen. In het weekend zag ik
leuke partijtjes. Maar de finale van zondagmiddag in de HE5
18+ tussen de clubgenoten Willem Dubbers en Barry Bode
op baan 3 was voor mij het hoogtepunt. Mooie slagen, spannende rally’s, maar vooral strijdlust, het temperament van
Barry en de concentratie van Willem.
En toen brak de hemel open met een fikse stortbui tijdens de
HE2-finale tussen Martijn van Haasteren en Leon Vellekoop.
Helaas gaf de voortgang zoveel discussie, dat de match niet
uitgespeeld werd, maar het prijzengeld wel uitgekeerd. De
vervelendste spelers vind je niet in categorie 8 waarvan de
finalisten met een tientje oid bedeeld worden. Ik zag de
finalisten in de HE7 40+ na een week tennissen en vier partijen op easyclay 12 voor godbetert nul toeschouwers om de
titel strijden. Uit meegevoel heb ik een tijdje staan kijken.
Jammer van zo’n buiig slotakkoord. Jammer dat opnieuw
een microfoon ontbrak, terwijl ik Willem Bloks lang met draden heb zien slepen om de ceremonie buiten te kunnen
laten plaatsvinden. Het deed me denken aan de jaren-70 als
in een zaaltje de spoelen van een 16mm-film weer eens de
zaal in rolden of dia’s in de cassette vastliepen. Schreeuwende sprekers in een rumoerig zaaltje met veel verliezende
pilsdrinkers. Dat zou echt eens anders moeten. De afsluiting
was de enveloppenparade en de eindquôte: we zien jullie
volgend jaar graag weer terug.
Theo Balvers
HISTORIE: 1975-1979, EXPANSIEVE JAREN
Aan het begin van het seizoen 1975 telt de LTVV een bestuur
van 8 personen (één vrouw) en 458 leden, waaronder 67 junioren. Er staan 22 leden op de huidige lijst. De LTVV is in grootte
inmiddels de tweede vereniging van de gemeente, waarvan het
op een begroting van fl 55000,- (= €25000,-) 600 gulden aan
subisidie ontvangt en bijna fl 15000 baanhuur moet betalen. De
financiële positie is door de vele voorzieningen aan de nieuwe
accommodatie nogal precair: nauwelijks liquide middelen, aanzienlijke schulden. Met B&W (wethouder Veen/PvdA) is een
gespannen verhouding over verplichtingen en betalingen, het
baanonderhoud, de aanleg van een oefenmuur, het hekwerk en
de trimbaan om het park.
De LTVV is nauw betrokken bij de oprichting van een overkoepelende Sportraad. De club heeft twee trainers: Johan Brouwer
en Anita v.d. Ham (Balvers) voor de jeugd; de bar is onder leiding van Frans Wessels in eigen beheer en met medewerkers
voor fl 6,- per uur; het onderhoud berust bij de gemeente, maar
er wordt ook nogal wat zelfwerkzaamheid verricht.
De LTVV is in de 70-er jaren een afspiegeling van de samenleving; er is grote behoefte aan inspraak en medezeggenschap;
er is veel polarisatie. Tegenstellingen manifesteren is kennelijk
niet omstreden. Een van de ernstigste is de affaire-Noordewier.
Aanvankelijk zou de vrouw van Cees in het bestuur de portefeuille voor publiciteit gaan vervullen, maar hij komt in haar
plaats. Hij is directeur van het ANP en heeft nogal wat noten op
z’n zang, hetgeen meteen al tot spanningen leidt. Verhoudingen escaleren, het clubblad wordt misbruikt en uiteindelijk zal
een speciale ledenvergadering op 14 mei in aanwezigheid van
78 leden leiden tot het aftreden van voorzitter Rob van Zanten.
Jan Veldkamp zal in augustus formeel tot voorzitter worden
gekozen.
Ondertussen wordt er aan competities deelgenomen door elf
teams, zijn er toernooien en evenementen en is de lustrumcommissie druk bezig om het 10-jarig bestaan te organiseren,
hetgeen in het naseizoen zal gebeuren met een fietsenralley,
een kinderfeest, barbecue, receptie en feestavond, een bridgedrive en demonstratiewedstrijd . Helaas is er een incident als
wethouder Veen zich door een cryptogram in het clubblad beledigd voelt. Er volgen officiële excuses en de hele publiciteitscommissie treedt af. Aan het einde van het kalenderjaar zijn er
500 leden! Er komt een bestuursfunctionaris bij in de persoon
van Harrie van Etten voor de contacten met de Sportraad.
Na het tumultueuze jaar 1975 is 1976 onder voorzitter Jan Veldkamp een goed verenigingsjaar met vele activiteiten, o.a. in
september het landelijk kampioenschap voor tennisleraren en
bezigheden aan de accommodatie. Het clubhuis zal door de fa.
Poot voor een halve ton ingrijpend worden verbouwd en uitgebreid. Het ledenaantal groeit explosief naar de 750. Het bestuur
vormt, zeker naar buiten, een harmonieus en dynamisch geheel. Op 12 juni worden door burgemeester Van Wijk de vier
nieuwe gravelbanen en verlichting officieel in gebruik genomen.
De grote wens blijft een apart kleedkamergebouw.
De talentvolle, jeugdige tennisser Paul Elstrodt uit Amsterdam
gaat met Johan Brouwer de seniorentrainingen verzorgen. De
bardiensten worden door zo’n 70 leden vervuld. Met de gemeente verlopen de onderhandelingen met meer tact en dus
succesvoller; uitbreiding van banen en beter onderhoud worden
in het vooruitzicht gesteld; wel verloopt het huren voor zaaltrainingen via de Sportraad tamelijk moeizaam. Na negen jaar
neemt G.Vlot als groundsman namens de gemeente afscheid
en worden twee mannen als opvolgers aangesteld. Dankzij het
bekwame werk van penningmeester Boudewijn Staffhorst, de
groei in leden en het batige saldo van de bar is de financiële
situatie eind-1976 een stuk rooskleuriger.
Met een praktisch ongewijzigd, kwalitatief sterk bestuur treedt
de LTVV het jaar 1977 tegemoet. Er is eigenlijk maar één kwestie: de kinderspeelplaats die hinder zou veroorzaken. Het leidt
tot het aftreden van de OT-voorzitter en meervoudig clubkampioen Bernd Roelvink. Het is opvallend dat in de 70-er jaren het
clubblad zo floreert. Er verschijnen er wel zo’n 10 per seizoen;
de kopij is vaak lezenswaardig en informatief. Polemische brieven werden er trouwens ook graag geschreven. Ook andere
zaken zijn organisatorisch goed geregeld: competitie, toernooien, evenementen en de trainingen door Willeke Koedam, die
zelf een goede tennisspeelster is en tussen 1977 en 1981 zeven clubtitels zal behalen. De bar is nog altijd in eigen beheer
en levert een winst van ca fl 10000,- op, die in de clubkas vloeit.
Aan de competities doen maar liefst 22 teams deel.
Het onderhoud en de bespeelbaarheid van de banen blijft een
voortdurend discussiepunt. In Nederland komen steeds meet all
-weather of wel kunststofbanen, zodat het tennisseizoen verlengd kan worden. In de nieuwe sporthal Helsdingen worden
indoortrainingen gegeven. Wel gaan er nog twee gravelbanen
bijkomen, zodat het totaal op twaalf komt. Met de gemeente is
er overleg over de nieuwbouw van een kleedkamergebouw, het
zgn. “natte gedeelte”. Een hoogtepunt is de vertoning van een
8mm-film over het echtparentoernooi op de ALV van 2 december waar 49 leden op afkomen. Het kalenderjaar wordt afgesloten met 751 leden, waaronder 172 junioren.
Na vijf jaar krijgt de LTVV in 1978 voor het eerst weer een pachtersechtpaar: Henny en Fia Blankenstein. Het bestuur drijft dit
jaar wat op routine en het verwondert dan ook niet dat de helft
aan het einde van het jaar aftreedt. Wel verschijnt het eerste
van de vele beleidsplannen die in de loop van de jaren nog
zullen volgen. Het echtparentoernooi dat in deze jaren door
Henk de Boom Sr uitstekend wordt georganiseerd, kent een
kwestie: mogen niet-gehuwden, wel samenwonend deelnemen?
Anita en ik krijgen na enig delibereren dispensatie, omdat we
een maand later gaan trouwen.
Het laatste jaar van het decennium is er een 9-koppig bestuur
(één vrouw) onder voorzitterschap van Ruud Sporrel. Belangrijk
is het overleg met de gemeente over de uitbreiding met twee
gravelbanen, die er komen, en de nieuwbouw van het kleedkamergebouw, dat het volgend jaar gerealiseerd gaat worden.
Voor het eerst worden er gesprekken gevoerd over sponsoring.
Het ledenaantal groeit naar 943, waardoor het goed gebruiken
van het afhangsysteem een punt van aanhoudende aandacht
wordt. Door ouders wordt de opvang van jonge senioren aan de
orde gesteld. Er doen elf jeugdteams aan de kampioenschappen deel. Aan het einde van het seizoen heeft de LTVV fl
65000,- aan bezit en ontvangt fl 115.000,- aan contributies en
entreegelden. De LTVV sluit de vaak roerige 70-er jaren als een
bloeiende vereniging af.
Theo Balvers
RABOBANK SPONSORFIETSTOCHT 12 JULI
Wie fiets er nog met ons mee?
Fiets samen met leden van LTV Vianen een route door De
Vijfheerenlanden en verdien een bedrag voor de clubkas. Voor
elke deelnemer die de route uitfietst, stort Rabobank Vijfheerenlanden € 10,- op de verenigingsrekening. Het maximaal te
verdienen bedrag is € 500,- (inclusief BTW). Hoe meer leden
meefietsen, hoe hoger de bijdrage aan de clubkas.
De LTVV-groep start tussen 09.00 en 09.15 uur bij voetbalvereniging V.V. Brederodes in Vianen. Vanaf 8.00 uur is de startlocatie geopend. Een mooie tocht voor een goed doel.
Door De Vijfheerenlanden is een route van 40 km uitgestippeld,
met een stempelpost bij de start en twee onderweg. Deelnemers die de route helemaal uitfietsen, finishen met een volle
stempelkaart.
Eten & drinken
Alle deelnemers ontvangen op de start- locatie een consumptiebon. De bon kan op de startlocaties/stempelposten ingeleverd worden voor een kop koffie of thee, een glas fris of een
ijsje. Overige dranken of etenswaren kunt u zelf meenemen of
kopen op de locaties. Ook voor een toi- letbezoek kunt u terecht op een van de locaties.
Fietsroute
Door De Vijfheerenlanden is een route van 40 km uitgestippeld,
met drie startpunten verspreid in de regio. Daarnaast treft u
langs de route bewegwijzering aan.
Vanuit veiligheidsover- wegingen verzoeken wij u om niet van
de uitgezette route af te wijken. Kijk goed uit en neem de verkeersregels in acht.
Verkeerswaarschuwers
Langs de route zijn verkeerswaarschuwers van wielerclub Jan
van Arckel aanwezig. Zij zijn te herkennen aan hun wieleroutfit.
Fietsenstalling
Fietsen stallen op de aangegeven locaties.
Finish
Uiterlijk 15.30 uur dient u terug te zijn bij de finish (startpunt van
vertrek).
Stempelkaart
Bij de start ontvangen alle deelnemers een stempelkaart. Kinderen die op fiets- stoeltjes en/of fietsaanhangers meerijden
tellen in dit geval niet mee als deelnemer.
Wel worden twee fietsers op een tandem als twee individuele
deelnemers gezien. Iedere deelnemer moet persoonlijk zijn of
haar kaart laten afstempelen. De volle kaart dient ook persoonlijk door de deelnemer ingeleverd te worden bij de finishlocatie.
Let erop dat alle gegevens op de stempelkaart ingevuld zijn.
Een kaart met minder dan drie stempels wordt helaas niet geaccepteerd.
De bewegwijzering is ter ondersteuning van de route geplaatst.
BULTTOERNOOI 2014: INSCHRIJVING GEOPEND!
We zijn er dit jaar extra vroeg bij. Het is al mogelijk om je
in te schrijven voor de clubkampioenschappen van 2014.
Dit in verband met de zomervakantie. Iedereen heeft zo
voldoende tijd om zich in te schrijven!!
Vergeet natuurlijk ook niet in te schrijven voor ‘De Barbier Vianen Open 2014’. Het open toernooi bij LTV Vianen. Beide toernooien beloven weer één groot feest te
worden.
We zien jullie daar! De Bultcrew
Bulttoernooi 2014
Schrijf je in via deze link!
NESTOREN (M/V) OPGELET !!! HERINNERING
Ook in 2014 hoeven jullie het niet te missen…..het altijd supergezellige
50+
TOERNOOI
Alle leden van 50 jaar en ouder worden uitgenodigd om een gezellige dag met “soortgenoten” door te brengen
op zondag 10 augustus.
De deelnemers dienen om uiterlijk 10.30 uur in het clubhuis aanwezig te zijn. Na een eerst nog ontspannen
kopje koffie met toebehoren, worden de wapens (in dit geval rackets) gekruist en geven we ons een aantal
uren over aan het spelletje “tennis”, dat ons allen zo bindt.
Het toernooi zal zich weer afwikkelen volgens het inmiddels bij eerdere afleveringen van het 50+toernooi zo
succesvol gebleken systeem, waarbij je steeds andere partners en andere tegenstanders treft.
Verwacht wordt dat het toernooi om circa 16.00 uur is afgelopen.
Daarna is er uiteraard gelegenheid om nog enige tijd samen te zijn om de gebeurtenissen van de dag en natuurlijk ook andere zaken onder het genot van een drankje de revue te laten passeren.
De kosten, die zijn verbonden aan het deelnemen aan dit feestelijke toernooi, zullen geen beletsel zijn om
mee te doen. Deze bedragen inclusief het kopje koffie aan de start:
€ 5,- p.p.
Wilt u meedoen, dan dient u zich uiterlijk op 4 augustus 2014 op te geven bij Frans Wessels
email: [email protected]
NB: het minimum aantal deelnemers bedraagt 28
Het zou prettig zijn als iedereen die verwacht mee te doen zich alvast aanmeld bij Frans Wessels, zodoende
weet hij of er ook wel echt animo voor is.
TOERNOOIEN IN DE REGIO
Voorheen plaatsten wij alle toernooien in de regio op de site onder het kopje
evenementen. Hierdoor kwamen onze eigen evenementen vaak tussen alle
toernooien in de regio en zag je door de bomen het bos niet meer. Vanaf nu
publiceren wij alle evenementen in de regio in onze nieuwsbrief:
Brokking Lopik Open 2014
TV Lopik uit Lopik
26 juli t/m 3 augustus
Open Kampioenschappen Houten
TC Houten uit Houten
2 augustus t/m 10 augustus
BLTC de Nienhof
BLTC de Nienhof uit Bunnik
26 juli t/m 3 augustus
Montfoort Open 2014
TV Montfoort uit Montfoort
9 augustus t/m 17 augustus
Sphaerinda Open
TC Rhijnauwen. uit Bunnik
28 juli t/m 3 augustus
Zomerzederik 2014
LTC Lexmond uit Lexmond
16 augustus t/m 24 augustus
VERJAARDAGEN IN JULI
01.
02.
03.
04.
06.
07.
08.
09.
10.
12.
14.
Caya Dijkink
Gerard Hoeflaken
Shadi Noorian
Harm Brouwers
Rosalie Meenks
Marieke Smits
Rob van Kesteren
Björn Brouwer
C.A. Ligthart-Schenk
Edwin van Basten
Sander Pouw
Hirad Rasi
Peer Hermans
Patricia Smits
Channa Hol
Anne Coomans
Marian Kosoredjo
Marco Nolet
Janneke Rosendaal
Daan van Amerongen
Erik Baas
Mareille Lejeune
15.
18.
20.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Misja Berkouwer
André van Ooij
Regina de Geus
Leo Heijnen
Melissa Knemeijer
Julia Newar
Wino Sluijs
Tim Lieftinck
Edwin Rutten
Liesbeth Ritfeld-Rebel
Danique Doornkamp
Youri Fokker
Henny van Nimwegen
Gre van Arendonk-Verhagen
Marcel Heuts
Janet Magielse
Bas van Gool
Richard Graanoogst
Thessa Bos
Barbara Graaff
Annette van Rooijen
VERJAARDAGEN IN AUGUSTUS
01.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
Anke Maes
Suzanne van Zundert
Kenny Kandel
Jelle Melis
Veronique de Keuning
Henny Spithoven
Monique AchterbergVerhoeven
Bram Coomans
Isabelle Eigenraam
Cornelis den Hertog
Anneke Drost-Binneveld
Martijn Hoedemakers
Kevin Hoogduyn
Nadine van Rooijen
Martyn Braas
Fransje Duncker-Roovers
Henk Klever
Tiny de Kruijk-van de Bunt
Melvin Hauwert
Michiel Janssen
Alicia Stoffels
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
Wil Geraerts-Wils
Ank Koot-Helderman
Cornelis Smit
Alfred Kortenoever
Jolanda van Hees
Yara Franken
Jackie Helwig
Mariska Helwig
Ferry de Graaf
Amanda Bikker
Ed Lensveld
Bonnette Binneveld-Rolie
Fleur Rosendaal
Pauline Kints
Marleen Miellet-den Hartog
Robin van Dopperen
Nelleke Lejeune-Govers
Cay Kerstens
Jolie van Harten
Inge Smits
Jose van Daal
Ria Kerstens
Thomas de Jong
Jelle Thijs Baars
Els Dijkink
Rayon Kosoredjo
EVENEMENTENKALENDER 2014
Voor inschrijvingen en informatie over de activiteiten op deze kalender,
zie onze website www.ltv-vianen.nl, of de aankondigingen in het clubhuis.
Activiteit
Datum
Recreantenavond
iedere maandagavond
aanvang 19.30 uur
Kuikentoernooi
nader te bepalen
50+ Toernooi
Zondag 10 augustus
Bulttoernooi
Woensdag 27 aug t/m zondag 7 sept
Bulttoernooi Kidsdag
Zaterdag 30 augustus
Start Najaarscompetitie
Donderdag 11 september
Paardenmarkttoernooi
nader te bepalen
Mini-Maxitoernooi
nader te bepalen
Sinterklaas
nader te bepalen