Maastricht

Woensdag 26 februari 2014
W E E K B L A D
De Trompetter/De Maaspost is een uitgave van A en C Media B.V. met wekelijks 60 edities / Jaargang 2014 nr. 9
Er wordt geschoven
met wegen rond de
Oeslingerbaan
Prinses Maria in haar
nopjes met financieel
steuntje in de rug
3
Kent u deze mannen
die zich kostelijk
amuseren?
5
De toekomst
Met 40 tot 50 kramen
Markt krijgt
zondagse
antiekmarkt
MAASTRICHT
Op de hoek van de Markt en
de Boschstraat start vanaf de
zondag na carnaval een
wekelijkse markt met antiek
en curiosa.
MAASTRICHT - De jeugd heeft de toekomst. Voor wat betreft het voortzetten van de Mestreechse carnavalstraditie zit dat wel
goed. Op het Groet Kinderfies dat zondagmiddag plaatsvond in de Maastricht Music Hall kwamen een paar honderd kinderen met hun ouders af. Het werd een groot feest waarbij de verklede en geschminkte kinderen konden dansen, springen en
knutselen. Gezamenlijk maakten de jonge carnavalsvierders een schilderij voor stadsprins Henri d'n Ierste, die het kunstwerk
dankbaar in ontvangst nam.
Foto: Hans Hollanders
Ontslagen A2-bouwvakkers zouden werkafspraken niet zijn nagekomen
'Geen sprake van sancties
tegen A2 klokkenluiders'
MAASTRICHT
Geen van de Portugese
bouwvakkers is zijn werk aan
de A2-tunnel
kwijtgeraakt
omdat ze uit de school zijn
geklapt over de werkomstandigheden.
Dat zei directeur Bauke Lobbezoo van Avenue2 vanavond
aan een commissie van de
Maastrichtse
gemeenteraad
naar aanleiding van het bericht
in Dagblad De Limburger dat
werknemers van Avenue2 geen
contractverlenging
kregen
omdat ze misstanden naar buiten hadden gebracht.
Hij liet weten dat de hoofduitvoerder van het A2 project
acht werknemers niet terug
wilde hebben om meerdere
redenen. Ze leverden onvoldoende kwaliteit,ze overtraden
herhaaldelijk de veiligheidsregels op de bouwplaats en ze
kwamen afspraken rond werktijden en vakanties niet na,
aldus de directeur.
Verder meldde Lobbezoo dat
van de 15 Portugese werknemers die in januari niet terugkeerden op het werk er drie
door onderaannemer Rimec
elders zijn ingezet. Drie anderen keerden later alsnog terug
en één van de arbeiders zit nog
ziek thuis in Portugal en zal
later terugkeren bij het werk
Ook uit de Koepel in Breda
en het penitentiair ziekenhuis
in Scheveningen probeerde hij
eerder al eens te ontsnappen
Het gaat om een 48-jarige
man uit Geldrop die in 2006 de
15-jarige Melanie Sijbers ontvoerd, verkracht en vermoord
heeft. Hij werd veroordeeld tot
15 jaar cel en tbs.
In Maastricht wist de man in
juli 2007 op het dak van de
inrichting te komen. Een politiehond speurde hem daar op.
De extreem vluchtgevaarlijk
Het gaat hier om een initiatief van de horecaondernemers
rond die hoek van het plein. Er
zullen volgens de gemeente tussen de 40 en 50 kramen op deze
nieuwe markt komen te staan.
Verantwoordelijk wethouder
André Willems: "Op deze
manier kunnen we dit deel van
de binnenstad verlevendigen
op koopzondag."
De Markt zal niet geopend
zijn tijdens evenementen zoals
Dancetour, de Amstel Gold
Race en Maastrichts Mooiste.
De gemeente heeft met de organisatie afgesproken dat de locatie van de antiekmarkt beschik-
baar moet blijven voor evenementen. Het kan bovendien
zijn dat evenementen die de 60dagen norm op het Vrijthof
overschrijden, moeten uitwijken naar de Markt. De deelnemers aan de antiekmarkt hebben er mee ingestemd dat er
jaarlijks circa 15 marktzondagen kunnen komen te vervallen.
Verantwoordelijk wethouder André Willems geeft aan
dat de markt voor curiosa en
antiek aan kwalitatieve maatstaven moet voldoen.Welke dat
zijn kon hij nog niet zeggen.
"We zijn bezig productcategoriën te omschrijven en zullen
op kwaliteit handhaven."
De nieuwe antiekmarkt heeft
geen gevolgen voor de antiekmarkt op zaterdag, in de straat
voor het centraal station.
Een jaar gratis
Wifi op Vrijthof
MAASTRICHT
Sinds gisteren kan iedereen
die op of rond het Vrijthof veraan de A2-tunnel.
blijft, voor een internetverbinOok de suggestie dat de Por- ding een jaar lang gratis
tugezen nog steeds niet zijn uit- gebruik maken van wifi in de
betaald, noemde Lobbezoo open lucht.
deels onjuist. Een groot deel
van hen is volgens hem inmiddels betaald en van anderen die
niet meer aan het A2-project
werken is Avenue2 nog gegevens aan het uitzoeken om hen
MAASTRICHT
alsnog achterstallig loon te
kunnen betalen.
Maastricht is de populairste
stad in Limburg voor internationale kenniswerkers om in te
wonen.
Dat blijkt uit onderzoek in
man bleek maandag bij het opdracht van het Holland
openen van de cellen niet meer Expat Center South,het samenin zijn onderkomen te zitten. werkingsverband
van
35
Ook deze keer wist een politie- gemeenten in Zuid-Nederland.
hond de man uiteindelijk Het aantal kenniswerkers in
weten op te sporen.
Zuid-Limburg is sinds 2007
verdrievoudigd tot 2500. Het
aantal arbeidsmigranten is in
TBS-er deed ook vluchtpoging in Maastricht
MAASTRICHT
De man die maandag tijdelijk spoorloos was in de Penitentiaire Inrichting in Vught,
blijkt eerder ook al in Maastricht getracht te hebben uit de
gevangenis te ontsnappen.
7
Het netwerk is voor iedereen
gratis en zonder code toegankelijk.
De service wordt aangeboden door de gemeente, het academisch ziekenhuis en Vodafone.
Maastricht het meest
in trek bij expats
die tijd verdubbeld tot 56.000.
Elke
zondag
open!
12.00 - 17.00 uur
Maastricht,
Tongerseweg 57
Donderdag 13 maart 2014 19u tot 20u30
Infoavond
Refractiechirurgie
UNIVERSITEITSKLINIEK VOOR OOGHEELKUNDE MAASTRICHT
D
enkt u er over na uw ogen te laten laseren of kunstlenzen te laten
implanteren? Wilt u minder afhankelijk zijn van het dragen van een
bril of contactlenzen?
In het Academisch Centrum voor Refractiechirurgie (ACRC) bieden wij u
zorg op maat, aangepast aan uw behoeften en wensen. Het ACRC is een
onderdeel van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht,
waardoor een optimale kwaliteit en veiligheid gewaarborgd is.
Meld u nu aan voor de infoavond refractiechirurgie en krijg goed advies!
[email protected]
www.acrc.nl
KARNAVAL TOPPERS
Brand pils
Brand pils
Cristal Alken
24 x 30 cl
18 x 50 cl
24 x 25 cl
6.
25
12+12
GRATIS
10.
9.
Pils
24 x 25 cl
5.
95
Beperkte voorraadr klant
pe
xim
Ma um 5 kratten
Leffe
Jägermeister
Blond/Donker
8 x 33 cl
70 cl
14.
45
7+1
GRATIS
+GRATIS
shot
glaasje
Blik
Regular/Light
Zero
24 x 33 cl
10.
95
Accijnsverhoging in Nederland!!
Coca Cola
21+3
GRATIS
6.
85
k nog goedkoper bij ons!
Dus bier, gedistilleerd, wijn, taba
DRANKEN
OPENINGSUREN:
Dinsdag - Vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
PIETER JANSSEN
U W
11.
45
24 x 25 cl
85
25
Freedom
Jupiler pils
S P E C I A A L Z A A K
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Zondag & Maandag
Gesloten
Maastrichtersteenweg 56 I Riemst I België
Tel 0032(0)12/45 10 21
V O O R
A L L E
D R A N K E N !
#"$# $!# $
# DE TROMPETTER/DE MAASPOST
Woensdag 26 februari 2014
Schuiven met wegen
bij de Oeslingerbaan
MAASTRICHT
Als de A2-tunnel over een
paar jaar klaar is, wordt het
Europaplein aan de zuidkant van Maastricht een
belangrijk knooppunt voor
de wegen in die buurt. Om
de aanleg van die wegen
mogelijk te maken, is hoofdaannemer Avenue2 met
werkzaamheden begonnen
tussen de Oeslingerbaan en
het Europaplein.
Als eerste punt van het werk
wordt de toerit op de A2 vanaf
de Oeslingerbaan verlegd. "Op
de plek waar nu nog 2 rijstroken liggen,komen er in de nieuwe situatie 4 te liggen", vertelt
Bart Grote, A2-omgevingsmanager. "Voor de aanleg van die
extra stroken hebben we ruimte nodig en daarom wordt de
toerit op de A2 bij de Oeslingerbaan in noordelijke richting
verlegd. Die toerit maakt daardoor een scherpere bocht en
het verkeer voegt eerder in op
de A2."
Voor deze werkzaamheden
wordt deze toerit eind maart 2
keer afgesloten.
In zuidelijke richting worden de rijbanen richting Luik
versmald en meer richting de
W E E K B L A D
Oplage: 63.000
Symphoniesingel 134, Maastricht
Postbus 2414, 6201 EA Maastricht
Tel 043-4077484, Fax 043-4077480
Commercie:
[email protected]
Redactie:
[email protected]
Vragen over bezorging?
Tel 0475-417530
Aanmelden als bezorger:
www.axender.nl/bezorgers
Tel 0475-417530
Digitale krant:
www.aencmedia.nl/e-paper.html
Uitgever:
A en C Media B.V.
Postbus 528, 6040 AM Roermond
Nationale verkoop:
[email protected]
Verspreidingsgebied: Maastricht
Pagina 3
Veer zien MVV doet straks catering
Opbrengst pilsjes
vloeit naar kas MVV
MAASTRICHT
De stichting Veer zien MVV,
een supportersinitiatief dat de
voetbalclub via donaties steunt
, neemt vanaf komend seizoen
de catering in stadion de Geusselt voor haar rekening. Dat
betekent dat de winst op ieder
pilsje en andere versnaperingen voortaan ten goede komt
aan MVV.
door in het nieuwe seizoen circa 75.000 euro aan de club te
kunnen doneren. “Daarmee
worden wij één van de grootste
sponsoren van MVV Maastricht.”
Veer Zien MVV,dat de grootste sponsor van MVV wil worden, neemt behalve de catering
ook de merchandise in het stadion ter hand.
Inmiddels zijn meer dan 300
Eric Weijenberg, voorzitter supporters via Veer zien MVV
Veer Zien MVV verwacht hier- donateur van de club.
Rondom het knooppunt Europaplain worden nieuwe wegen aangelegd die vanaf eind 2016
toegang uit of in de A2-tunnel geven.
middenberm gelegd. Zo kunnen aan deze kant de extra rijstroken worden aangelegd.
Voor dit werk is het noodzakelijk dat de afrit van de A2 naar
de Oeslingerbaan bijna een
maand wordt afgesloten. Van
maandag 7 april tot en met vrijdag 2 mei zit deze afrit dicht en
moet verkeer omrijden via de
afrit Gronsveld of een afslag
eerder nemen en via de Kennedysingel rijden.
De afrit naar de Oeslingerbaan is de belangrijkste verkeersader richting de universiteit,het azM en het Mecc.Maastricht Bereikbaar is bezig met
het opzetten van acties voor
medewerkers en bezoekers van
deze bedrijven. Daarbij wordt
gedacht aan uitbreiding van de
e-bike actie en gratis ov-kaartjes. Maastricht Bereikbaar en
A2 Maastricht verwachten volgende week hierover meer duidelijkheid te hebben.
Na de afsluiting van de afrit
verhuist het verkeer richting
Luik naar de nieuw aangelegde
rijstroken aan de buitenkant.In
totaal duren de werkzaamheden in tot in het najaar van
2014. Dan liggen de rijbanen
klaar die toegang geven tot de
tunnelmonden aan de zuidkant van Maastricht.
A2 Maastricht benadrukt dat
de data die het nu gecommuni- Stadion de Geusselt.
ceerd heeft een planning zijn.
Voor een actuele stand van
zaken kunt u terecht op
www.a2maastricht.nl.
Vrouwenrechtswinkel
Frank Benneker
Nieuwe wegen op de TomTom
Met de huidige werkzaamheden aan de A2 verandert het wegennetwerk rondom Maastricht
bijna voortdurend. Eén van de taken van de tunnelbouwers is om de wijzigingen door te geven
aan fabrikanten van navigatiesystemen in auto's. "We hebben goede contacten met TomTom",
vertelt Rembout van Gemert van Avenue2. "Ze zitten in Eindhoven en daar komen we wel eens
langs om ons project te bespreken. We hebben er allebei belang bij dat de informatie in navigatiesystemen up to date is."
Een voorbeeld van een recente wijziging is de omwisseling van de A2 en de A79 in noordelijke richting. "Die wijziging was meteen door TomTom verwerkt", zegt Van Gemert. "Tenminste,
als automobilisten hun eigensoftware updaten, want als je dat niet doet ga je op de automatische
piloot nog steeds de verkeerde kant op."
Naast TomTom zijn er ook nog andere navigatiesystemen op de markt en die hebben veelal
geen vestiging in Nederland. Van Gemert: "Die bedrijven halen hun informatie bij kaartleveranciers. Wij kunnen onze wijzigingen uploaden bij die leveranciers."
Maar de komende jaren geldt het uitdrukkelijke advies om de navigatie uit te zetten wanneer
je met de auto door Maastricht moet. De verkeerssituatie kan door omleidingen en afsluitingen
zo snel en tijdelijk veranderen dat er door navigatiesystemen niet tegenop te boksen is. En dus
moet het op de ouderwetse manier: goed opletten en naar de borden kijken.
Geachte klant,
MAASTRICHT
Albert en Marieke zijn al
jaren dolverliefd. Nu vinden ze
dat het tijd is voor de volgende
stap: ze willen in het huwelijksbootje stappen. Albert heeft
echter ook iets gehoord over
geregistreerd partnerschap. Hij
vraagt zich nu af wat het verschil is tussen trouwen en geregistreerd partnerschap.
Er zijn een aantal verschillen
tussen trouwen en geregistreerd partnerschap. Trouwen
vereist dat er het 'ja-woord'
wordt gegeven. Bij een geregistreerd partnerschap mogen
partners zelf bepalen wat ze
tegen elkaar zeggen. Een kerkelijke inzegening is alleen mogelijk wanneer het burgerlijk
huwelijk is gesloten. In het
geval van geregistreerd partner-
Open dag
haarwerkstudio Zijlstra
tevens houden wij op vrijdag verbouwingsuitverkoop
Maandag 10 Maart van 12.00 - 18.00 uur
productgroepen en statiegeld) uw C1000 Houben is op vrijdag 28 februari geopend
van 8.00 tot 17.00 en op zaterdag van 7.00 tot 12.00. op zaterdag
1 maart houden ook
wij verbouwingsuitverkoop met maar liefst 50% kassakorting op alle
aanwezige producten.(excl door de wet uitgesloten productgroepen en statiegeld) tevens willen wij als
c1000 Mannien en Houben u hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen dat
u in ons heeft gesteld.
Wij willen u dan ook graag uitnodigen om op woensdag 19 maart vanaf 9.00 onze nieuwe
Jumbo te komen bezoeken.
Uw c1000 medewerkers
van c1000 Mannien en Houben
Maastricht
Wordt het trouwen
of partnerschap?
i.v.m de ombouw naar jumbo is uw C1000 Mannien op donderdag 27 februari
geopend van 8.00 tot 18.00 en op vrijdag 28 februari geopend van 8.00 tot 12.00.
met kassakorting op
alle aanwezige producten van maar liefst 50% (excl door de wet uitgesloten
advertorial
schap kan de kerkelijke zegening zowel voor als na het registreren van partnerschap. Wanneer er tijdens het huwelijk een
kind wordt geboren, hebben
beide ouders het ouderlijk
gezag. Wordt een kind geboren
tijdens het geregistreerd partnerschap, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag.
Heeft u nog vragen over dit
onderwerp of over andere juridische zaken? Kom dan naar
onze inloopspreekuren op donderdagavond van 19:00-21:00
uur en vrijdagochtend van
10:00-12:00 uur op Spoorweglaan 9 in Maastricht.
U kunt ons ook korte juridische vragen voorleggen per email
([email protected]).
Wij
geven uitsluitend advies aan
vrouwen.
De Valkenburgse Dames en Heren kapsalon ZIJLSTRA beschikt ook over een Erkende
en gecertificeerde haarwerkstudio .Een verzorgd uiterlijk is belangrijk. Een goed kapsel
hoort daarbij. Helaas heeft niet iedereen van nature een volle haardos. Heel wat mensen
hebben te maken met haarverlies. Voor de meeste mensen is het moeilijk om te praten over
hun haarprobleem. Door deze aarzeling wacht men vaak te lang om het probleem voor te
leggen aan een specialist op het gebied van haarwerken. Jammer, want haarwerken zijn tegenwoordig van een zodanige
kwaliteit dat deze niet te onderscheiden zijn van echt haar. Voorwaarde voor een goed advies is dat men bij een specialist
te rade gaat. Een dergelijke speciaalzaak is haarwerkstudio Zijlstra in Valkenburg. De klanten van Haarwerkstudio Zijlstra
waarderen het vakmanschap op het gebied van haarwerken . Haarwerkstudio Zijlstra beschikt over een groot assortiment
haarwerken en pruiken van toonaangevende merken . Uiteraard wordt u geadviseerd op een discrete en vakkundige
manier en zonder enige verplichting. Haarwerkstudio Zijlstra is erkend door Zorgverzekeraars en gecertificeerd
door de SEMH .
MAANDAG 10 MAART OPEN DAG van 12.00 - 18.00 UUR
Deze inspirerende middag staat in het teken van vrijblijvende uitleg en advies over haarwerken en
pruiken, demonstraties in technieken van haarbevestiging, de nieuwste collecties haarwerken van
zowel echt als synthetisch haar. Dit alles vindt plaats in een gezellige atmosfeer, onder het genot van
een hapje en een drankje. Belangstellenden zijn van harte welkom
Haarmode - Haarwerkstudio Zijlstra
Lindenlaan 14 6301 HB Valkenburg a/d Geul Tel.: 043-6013362 www.haarmode-zijlstra.nl
Carnavéééél voordeel
Boodschappen doen bij Jumbo is een feestje!
Kijk op jumbosupermarkten.nl
voor de speciale carnavalsopeningstijden.
4 GRATIS
saucijzenbroodjes
Bij besteding vanaf €25,- aan
boodschappen. Deze actie is geldig van
donderdag 27 februari t/m
woensdag 5 maart.
Maastricht Mosae Forum: Laag Mosae Forum 5
Maastricht Fransiscus Romanusweg: Fransiscus Romanusweg 2
Maastricht Roserije: Roserije 303
Maastricht Malberg: Malbergsingel 74
%!
" $!
#'
(&!
$)&&!
!
"
'%!%
&!'&
$#
(&
)+#
!
"
# $
$
$ #%&
$
'()*+
+,-.*./.0,//+..*1)0'()+23*,.2
!"#$%& %"'%%&
("%)'&
(&)*
(&)*
+%" +)&"" #"(, &
)")#,&
-
.
/-01
.
"
(&%& !$)&&#%
&)&&(*(&
!&&#%
!
DE TROMPETTER/DE MAASPOST
Woensdag 26 februari 2014
Pagina 5
De Zeven Bronnen-prinses Tieners op nachtelijk
Maria kent mindere dagen inbrekerspad in Heer
Twee jongens van 14 en 15 jaar
MAASTRICHT
Twee jongens van 14 en 15
jaar zijn vannacht aangehouden terwijl ze in het holst van
de nacht probeerden in te breken in kelderboxen aan de Kessensingel.
den aangehouden dankzij een
oplettende buurtbewoner die
rond 3.30 uur lawaai hoorde bij
kelderboxen. Een andere buur
trof de jongens vervolgens aan
bij de boxen. De toegangsdeur
en twee deuren van kelderboxen blijken te zijn vernield.
De jonge daders konden wor- Er wordt niets vermist.
MAASTRICHT
Ze bestudeert de cijfers die
op het bordje staan aandachtig. Een lieve lach verschijnt
op haar gezicht. Ze kijkt nog
eens. En nog eens. Dan, als ze
helemaal zeker is, draait
prinses Maria het bordje
om, en heft ze het omhoog
zodat ook haar onderdanen
goed kunnen zien wat ze
zojuist in ontvangst heeft
mogen nemen.
‘333 euro en 33 cent’ vermeldt het bordje dat met heel
wat oh’s en ah’s verwelkomd
wordt in het tot carnavalszaal
omgebouwde restaurant van
Verpleeghuis De Zeven Bronnen aan de Lovendaalhoeve in
Amby.
Prinses Maria,93 lentes jong,
viert er deze middag samen met
een groot deel van de in totaal
150 bewoners vastelaovend. De
stemming zit er goed in. Een
diskjockey draait afwisselend
plaatjes uit die goede,oude tijd,
de hapjes en drankjes smaken
prima en dankzij de inzet van
medewerkers en vrijwilligers
kan menigeen deelnemen aan
de (rolstoel)polonaise.
En dan komt even na half
drie ook nog een delegatie van
A en C Media met ‘volle handen’ de feestzaal in. De uitgever
DE TAART VAN
DE MAASPOST
Voor:
Angelica Rose
uit Sint Pieter
Prinses Maria toont de cheque. 'Die pakt niemand ons meer af!'
van onder andere De Trompetter / De Maaspost, stadskrant
De Ster en geZien.nl schenkt
dit jaar rond vastelaovend extra
aandacht aan oudere, hulpbehoevende senioren.
Om medewerkers, bewoners
en vrijwilligers een schouderklopje te geven, stelt A en C
Media aan diverse Limburgse
en Brabantse zorginstellingen
333,33 euro beschikbaar voor
leuke activiteiten.
De prinses mag nóg een
cadeau uitpakken: een canvasexemplaar van de carnavalsposter van geZien. Met het uitgeven van deze poster, via maas-
tricht.gezien.nl te downloaden,wil A en C Media aandacht
vragen voor de vrijwilligers die
het voor anderen mogelijk
maken om carnaval te vieren.
Het idee van de poster komt
van Jacqueline Klingenstijn,
kunstenares,en eigenaresse van
het Maastrichtse café De Bombardon. Als hobby beschildert
ze voorafgaand aan vastelaovend ramen van haar eigen
kroeg, maar ook van andere
Maastrichtse cafés. Jacqueline
maakte aan afspraak met de
redactie van geZien.nl en het
resultaat van deze samenwerking mag absoluut gezien wor-
Foto: Laurens Bouvrie
den,ook in De Zeven Bronnen,
waar het kunstwerk met een
luid applaus begroet wordt.
Een mooie cheque en een
fraaie poster op canvas: er zijn
dagen dat je minder in ontvangst mag nemen als prinses.
Als even later het zoveelste carnavalsnummer wordt ingezet
en zich opnieuw een polonaise
vormt, feest de prinses vanuit
haar rolstoel volop mee. Het
tafeltje waarop de cheque en
het kunstwerk zijn uitgestald
verliest ze geen seconde uit het
oog. ‘Die zijn mooi van ons!’,
lijkt ze te denken.
Deze week gaat de taart
naar Angelica Rose. Zij zet
zich al jaren in voor Amnesty International afd. Maastricht,is ze vrijwilligers in het
Hospice maar ook actief in
de kerk van Sint Pieter waar
ze in de bloemsiergroep zit
(30 jaar). Daarnaast doet ze
rouwbegleiding van nabestaanden (28 jaar).
Binnenkort ontvangt ze
voor al haar inzet een brief
waarmee ze een taart kan
afhalen bij:
PATISSERIE-CHOCOLA
TERIE HUB ESSERS,
ST. ANNALAAN 5
IN MAASTRICHT.
U kunt kandidaten voordragen voor de Taart van De
Maaspost. Vermeld naam en
adres van de kandidaat en
een motivatie. Dit kunt u
mailen naar: redactiemaas
[email protected]
of
naar: De Maaspost, postbus
2414, 6201 EA Maastricht
Rob Willems
Carnavéééél
voordelige
boodschappen!
Met carnaval hebben we speciale openingstijden
zodat u ook dan voordelige boodschappen kunt doen.
Zondag 2 maart (carnavalszondag)
zijn we gesloten. Alle overige dagen
zijn wij zoals gewoonlijk geopend!
Maastricht Mosae Forum: Laag Mosae Forum 5
Maastricht Fransiscus Romanusweg: Fransiscus Romanusweg 2
Maastricht Roserije: Roserije 303
Maastricht Malberg: Malbergsingel 74
7 dagen
OPEN
500 m
2
per week
'$#""#)""(runderpoulet) 9,11
'""%!&$!"
"1,11
'"$(gehakt hoh)
'
"#"zeut zoer 8,11
'!%" 8,11
'!
8,11
'##" 4,11
!%!%$!"
'!!"
#&"2,11
7,11
'"
"#)"5,11
5,11
L
OV)HHVWZ
Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00
Dinsdag & woensdag 10.00 - 18.00
Donderdag 10.00 - 21.00
Vrijdag 10.00 - 18.00
Zaterdag 10.00 - 17.00
Zondag 12.00 - 17.00
ALLE CARNAVALSDAGEN
OPEN
vanaf 11.00
Grote Gracht 50 Maastricht
www.
ROUTEBESCHRIJVING
deroejneus.nl
(gehele jaar open)
QNH
&DUQ
(gehele jaar open)
DYD
O
'&! $(#"! #
!5,11
'$!!!
'
"#"
'$!!& $(# "11,11
'"#&#""#
'$%""!"
'
&"#
3,11
ein oons de soort beijein
#&"2,11
5,11
Carnavals dinsdag en asselewoensdag zijn wij de hele dag tow!
Bergerstraat 52, 6226 BD Maastricht Tel. 043 - 3625226
AANBIEDINGEN GELDIG VAN DINS. 25 FEB. T/M ZAT. 1 MAART. 2014
WWW.HEUTS.KEURSLAGER.NL
Maastricht:
Centrum, Heer
is vastelaovend
Alles euver de Limburgse vastelaovend is
altied besjikbaar veur alle vastelaovesgekke!
L11 Alaaf TV
Vastelaovend op ‘t plein
Limburg löt zich zeen - de optochte
Vastelaoveszaoterdig
10:30 BBBBZ live (auch um 14:15)
19:00 Blauwen Zaoterdaag
Vastelaoveszóndig
10:00 Kènjeroptoch Zitterd
12:30 Groeëte Optoch Heële
19:00 Leechsjtoet Baek
Vastelaovesmaondig
14:50 ‘t bèste van De11devande11de deil 1
18:00 ‘t bèste van De11devande11de deil 2
Vastelaovesdeensdig
21:00 Groeëte Gulpener Vasteloaves Finale
Vastelaovesmaondig
10:00 Boonte Störrem Mestreech
13:00 Optoch Zitterd
15:25 Optoch Bliërick
L11 Alaaf Radio
Van maondig 17-2 tot aan de Brand Beer Boétegewoeëne Boètezitting: de Top 1111
Vastelaoveszaoterdig
14:15 Venlo nao de Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting
Vastelaoveszóndig
13:00 Boonte Störrem Mestreech
Vastelaovesmaondig
13:00 Optoch Remunj
Vastelaovesdeensdig
16:00 Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale
Vastelaoveskruumelkes op TV
Vastelaoveszaoterdig
21:00 Vastelaovesconcert philharmonie zuidnederland
Vastelaoveszóndig
11:30 Hoeëgtepunte Vastelaoves Café
Vastelaovesmaondig
12:00 Vastelaovesconcert philharmonie zuidnederland
Vastelaovesdeensdig
18:00 Hoeëgtepunte Vastelaovend 2014
Volg L11 Alaaf via L11Alaaf.nl en de app
L1 Radio: FM 95.3 en 100.3
L1 TV: Ziggo digitaal 30 en 982, Interactieve TV KPN kanaal 891 en Digitenne kanaal 117
Live TV en Radio op L1.nl
DE TROMPETTER/DE MAASPOST
Woensdag 26 februari 2014
Pagina 7
Wee of boe waor BEST
dat ouch alweer? GETEST!
Reinigingsdoekjes
80 stuks
3
december 201
Bron: Kassa
februari
entenbond
Bron: Consum
1.
39
Vloeibaar
wasmiddel
wit
Frituurolie
1.5 l
3.09
2l
Nieuwe foto:
’t zou ‘ne vastelaovens foto kinne zien, meh de govie rechs is ech!
Kent u een van deze mensen die zich kostelijk amuseren in de kazematten van Maastricht. de foto zou wel eens kunnen gemaakt zijn in de zestiger jaren?? Als u denkt
deze mensen te kennen of andere zaken weten waarom men hier in de kazematten
zit, aarzel niet. ’t Kin missjien nog sjus veur de vastelaovend.
Jef Bastiaens
2014
februari
entenbond
Bron: Consum
2014
Waspoeder wit
2.025 kg
februari
entenbond
Bron: Consum
2014
Belle , sjrieve of mailen: 3510064/Sphinxlunet 61E 6221JK / [email protected]
Oplossing:
Het blijft wat vaag waar de
communicantjes op dit late uur
lopen.Er is geen Zuster bij deze
groep, enkel leerkrachten of
particulieren die op verzoek
van Pastoor Dols van de Theresia-parochie deze kinderen
begeleidden.Het jaar was 19501951. Dat weten we van de
vrouw van Jean Ubachs Truce
Janssen,die vroeger aan de Gentiaanstraat woonde. Zij loopt
links van de groep herkenbaar
aan haar witte kraag. Zij weet
niet waar de groep liep op het
moment dat de fotograaf deze
foto maakte.Haar dochter Mar-
jonne Buijtendijk-Ubachs herkent haar moeder en ziet de
processie op Mariaberg lopen.
Het standpunt van de fotograaf kun je enkel vastleggen
aan herkenningspunten op de
foto, zo is de Theresiakerk te
zien vanaf het terrein waar
vroeger de leemkuilen lagen
van de voormalige baksteenoven. De Ringovenweg herinnert nog hieraan.Wel zichtbaar
zijn de woningen aan de Tongerseweg.Het Juvenaat het huidige Bonnefantencollege staat
niet op de foto. Ter hoogte van
dit Juvenaat is aan de overzijde
wel een noodschool geweest,
die in de zeventiger jaren werd
gesloopt voor het latere ROZgebouw. De steigers links wijzen op bouwactiviteit, waarschijnlijk de latere flats aan het
Fatimaplein.
Welke school loopt hier? Je
had een meisjesschool aan de
Gentiaanstraat en een kleuterschool onder de Theresiakerk,
geleid door de Zusters onder de
Bogen, waar Fons Pieters op
school heeft gezeten. De jongens bezochten meestal de
Gondulphus of de Pius Xe
school (of was die school er nog
niet?).Volgens Cor Gilissen was
er een meisjesschool aan de
Athoslaan de vroegere Oude
Wolderweg. Deze Athoslaan
lag dus achter de kerk. Paul
Gense dacht aan een school uit
Wolder, dit zou kunnen.
Resumé: fotograaf staat westelijk van het Fatimaplein,
woningen aan de Tongerseweg
staan overduidelijk in beeld,
onduidelijk is de plek en welke
school hier loopt.
Jef Bastiaens
!
ɰ!
‹‚ƒ}z€†‚}}z€ǯ†zz‹
ɰ }‚‡Œ}z€zˆ‡}ǩǩ†zz‹
ɰ!$ ɧ}‹~Ž†~Œɭ‰~Ž~‹ɨ ‹‚ƒ}z€ˆ|~‡}Ǫǩ†zz‹
ɰ }‚‡Œ}z€zˆ‡}Ǫǭ†zz‹
ˆ~‡Œ}z€†‚}}z€ǪǮ†zz‹
ˆ~‡Œ}z€zˆ‡}ǪǮ†zz‹
!
$###"
4
februari 201
entenbond
Bron: Consum
2.99
Vanaf woensdag 26-02-2014
Designkeukenkraan
3.99
Design-mengkranen
Bad-, douche- of wastafelmengkraan.
Met uittrekbare
handdouche.
IE
P FUNCT
ECO-STO
29.99
59.99
Badjas
Handdoeken of badlaken
Maten: S t/m XL.
Set van 2 handdoeken 60x110 cm of
1 badlaken 80x170 cm.
ALITEIT
HOTELKW
19.99
Vers & voordelig!
9.99
*
Vanaf woensdag 26-02-2014
50%
goedkop
er
Perssinaasappelen
2 kg
v an 1.99
0.99
62% Courgette
goedkop
er
Per stuk
van 0.65
0.25
* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 26-02-2014 t/m dinsdag 04-03-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
Aangepaste openingstijden
Maastricht UMC+ met Carnaval
,*%)$
'++ ++&#(
!#,,"
Luikersteenweg 62
Sint-Truiden
0032 11 705 500
www.deblauwevogel.be
Reisagenten van vader op zoon
M94012714.59
"!
#21-$%+-,1#'%3-&
(*(%2.#/)4%'
(11#/$
Alle poliklinieken en ondersteunende diensten
van het ziekenhuis zijn gesloten op maandag
3 en dinsdag 4 maart.
De Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland is
geopend op maandag 3 maart.
%*-&444#21-$%+-,1#'%5%*(00%,,*
Topkwaliteit
fietsen voor
inkoopprijzen!
!'(!+$, !")&$ *''
!%) *!!!)*! !*&
%+!%) *!!!'(!*!'
FABRIEKSUITVERKOOP
Alles
móet
weg!
' ! "!
!&)!
Voor spoedgevallen kunt u 24 uur per dag
terecht bij de Spoedeisende Hulp of bij de
Eerste Hart Hulp van het ziekenhuis.
Kijk voor meer informatie op www.mumc.nl
of volg ons op
149. vanaf
*''!!"'!!
#!'(!*!*+!%) *!!!
ADVERTORIAL
De OuderenOmbudsman helpt u op weg
Het is als een wegwijzer: de medewerkers van de OuderenOmbudsman zetten uw
vragen op een rij en adviseren u over thema’s als: gezondheid, zorg, geldzaken,
mobiliteit of wonen. Blijf niet met uw vragen of zorgen rondlopen, maar bel ons.
Voor een snel herstel op lichaamseigen manier.
!&
!%
&$
&
%
&
"&
%%
'(&
& "!$*" & &
%#$#! ! %& (""$
!$'
!
!%"'$%*&&
& !"' '%& %
! *! ) !
$ )! $'!
! '% )"$! ) "" $ $ )$ "!$"!
&$ & #! %&(
%#$! ! )$&! %
) "#! % ) ,&%! %
) )$! % ) & '%
"'!"!-"!&!'&
#& ""$"! ("$$! $""$ ($%!&
("$ (! (%&"+!
$""!("$(!("
!%%&"+!!$#$&%&"
! ! & *"$& $(""$ & 5"&$"%!3#$!
%#$)% %!$ $%&& 1)$&% % ($$
$ $"%& *"!
%)! ! #"&
!!($#!(!/
(""$ ! (%#$%
$! "!&! ($'
%&& $! ! % (!7000
$&!&''$'#
& ("$$! (! ""$
"! &$"%! 3#$ !
1)$&% (! 5". %
! % $$ $#
!&$! ! %! #!%&
! & $%&
$! "!&!
«
#
$
$$
&
2! * " "!!&$&
*"$&$!(""$!%!
%& '$! (! "
""$"! )$""$ ')
$&"!$%&'!
)"$& " * ! % &
! &&$%&!(!
%#$!!'%!$)$%"
# !& 6"& ' )$ '!&
"!!&!)&'*)&
))+/&#(,-(-#,
+#(0-(+!&!/#(!
(/+,".#/#(!/(/+
(-0))+&#$%"((+
!'(-(0-(/&
*&.,,+,(#-'+0+
1+"-)*"((0+
1-+"-%.(((-
".&*((,&.#-(/#,
/(.+('.,
'(#,-(#-'+()#!
‘Heerlijk om ontzorgd te
worden’
.4$&"!$'!!% "#%%
(!$! "!&!%(""$$'
%'&$&"#%%!%'&%'&!%$
"#!'$$'%$($!
/+).0(#$%('
)(--)*'-(/+!
)/+"+-)%)',-#!
0))(,#-.-#0,/(
*&("+0)(#(!(-
&-(*,,(3%/+)!'
")#%#-'),-(*%
%(('+%-&!.0-
#%/("-%,-$(+
'..+0+!,-..+#$
.+('.,'(
/)&#%'!+*(
'0+%+,/+01(
'#$#+-))+(+
$.#,-#(,-(-#(!+)-
1)+!'#(+('#$(*&(
((1#$(/+01(&#$%-4
'-.+('.,
'(/)&"-&,) +(
&,-/('#$(,").+,
/#&#$(/+!0+#+)*!&),-('#&,#,'#$(
#((#2&'#(#,-+-#
!)!)+!(#,+4
‘Heldere uitleg en advies’
%.(-)(,/('(!
-'/+#$!-.,,(
(..++#%()*
(+('
&
.+('.'(
#$%)(0&0-".&*!
+.#%()'1#$( #((#2&
'#(#,-+-#)*)+-
").(3(&&-$
Dagelijks telefonisch
bereikbaar
0900 60 80 100
(2 cent per minuut).
www.ouderenombudsman.nl
DE TROMPETTER/DE MAASPOST
Woensdag 26 februari 2014
MAASTRICHT
WO 26 FEB Het Zwitserse trio Vein speelt concerteert vanaf 20.30
uur tijdens Club Jazz Maastricht in het gebouw van Intro in Situ,
Capucijnengang 12 in Maastricht. Op het programma staan
'eigen composities die, met respect voor traditie, nieuwe wegen
inslaan'. De entree bedraagt 10,- euro. Reserveren via www.jazzmaastricht.com.
WO 26 FEB Om 9.30 uur begint een vogelexcursie in de Hochter
Bampd. Vertrek vanaf het kerkhof in Smeermaas. De duur van
deze tocht is circa 2,5 uur. Voor nadere informatie en aanmelding
zie www.vogelbescherming.nl.
Pagina 9
van de kunst. Dat is het adagium
van de Maastrichtse kunstenares
Desiree Tonnaer. Het is de leidraad door de tentoonstelling die
het Museum aan het Vrijthof presenteert in een bijzondere selectie uit haar oeuvre. Tonnaer ontwierp voor het museum (2011) in
aansluiting op de collectie historisch Maastrichts zilver, een
tweetal monumentale zilveren
kandelaars, waarvan de vormgeving geïnspireerd is door de
natuur. Meer informatie:
www.museumaanhetvrijthof.nl
MA 10 MRT Vanaf vanavond
wordt op 6 achtereenvolgende
maandagavonden (19.30 tot
22.00 uur) in Maastricht de curDO 27 FEB Amnesty Maastricht houdt (elke laatste donderdag van de
sus 'Het ontstaan van de
maand) een wake voor lid Abdullah al-Mansouri. In 2006
nieuwe tijd en de eerste
werd deze Maastrichtse voorzitter van de Ahwaz Liberation Orgawereldoorlog' gegeven. Franknisation (ALO) in Iran veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf,
lin Janssen behandelt hierin het
zonder een openbaar en eerlijk proces. De wake is om 19.30 uur
ontstaan en de doorbraak van de
en vindt plaats op de St. Servaasbrug, tegenover de kiosk.
'modernen' in de beeldende
kunst en de overgang naar een
ZA 1 MRT Om 16.30 uur start de veertiende editie van de 'Groetse
moderne samenlevingscultuur.
opening Wieker vastelaovend' op het pleintje voor Hotel &
Locatie: Wilhelminasingel 68 in
Tapperij de Poshoorn in Wiek. Deze feestelijke middag wordt georganiseerd door CV de Wörtelkes en de Poshoorn. Het prinsenpaar Het Zwitserse trio Vein speelt concerteert vanavond, woensdag 26 februari vanaf 20.30 uur tij- Maastricht. Info en aanmelding:
[email protected] of
van de Wörtelkes zal volgens traditie om 18.11 uur de Wortele06-29750808.
dens Club Jazz Maastricht in het gebouw van Intro in Situ, Capucijnengang 12.
krans ophangen. De muziek wordt verorgd door onder meer de
Wieker Hofzèngers, Comsi-comsa, Maurice Braeken, Huub AdriMA 10 MRT Vanavond vanaf
aans en Arno Hameleers. Het hermenieke Herremenoetsmie en
19.00 uur staat de eerste dialoogvan deejay Peter en diverse artiesten.
sambaband Batida zijn ook van de partij. De entree is gratis.
avond tussen inwoners, studenten en bezoekers over de ontwikkeling van de Tapijnkazerne. Plaats van handeling is de
ZO 9 MRT T/M ZO 8 JUN Galerie Dis presenteert de expositie HomZA 1 MRT Basiscursus Ecologische Moestuin door VELT en
School of Business and Economics aan de Tongersestraat 53. Meer
mage à Rembrandt van de Maastrichtse kunstenaar Henri LanCNME. Wanneer : 4 x 2,5 uur op 4 zaterdagen in maart 2014.
info: www.maastricht.nl/projecten.
dier. Landier kroop als het ware in de huid van Rembrandt en laat
Locatie : Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 in Maastricht.
en toont 80 unieke meesterwerken waaraan hij dertien jaar werkVoor meer informatie en aanmelding gelieve contact op te nemen
te. Deze worden nu voor het eerst tentoongesteld. De opening is DI 11 MRT Mondriaan vertoont de korte film 'Manisch depresvia [email protected] Zie ook www.cnme.nl/activiteitenagenda.
sief?!!', een openhartige film die laat zien wat manische depresom 16.30 uur.
siviteit betekent voor iemand die het overkomt. De avond duurt
ZO 2 MRT Cappella Sancti Servatii luistert om 10.00 uur de
van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het Trefcentrum, Edihoogmis in de Sint Servaasbasiliek op. Uitgevoerd wordt de vier- ZO 9 MRT Solistenensemble en consort Collegium Ad Mosam
sonstraat 4 in Maastricht. De toegang is gratis. Voor meer info en
onder leiding van Huub Ehlen concerteert onder de noemer 'Madstemmige mis in C Dur van A Bruckner. Geheel volgens traditie zal
aanmelding: www.mondriaan.eu of via Mark Ahsmann: 043rigalen van de grote Italianen' in de St. Jan in Maastricht. Het conorganist Marcel Verheggen aansluitend het Maastrichtse carna3685413 en [email protected]
cert begint om 16.00 uur, de entree bedraagt 18,- euro (t/m 18
valslied op het grote St. Servaasorgel ten gehore brengen.
jaar 50 procent korting). Centraal staat componisten als Gesualdo
DI 11 MRT Concert van Marc Alberto (Slow Music) in Intro in Situ,
en Monteverdi. Solisten: Elke Janssens (sopraan), Inge van de
VR 7 MRT De Zusters onder de Bogen, St. Servaasklooster 14 in
Capucijnengang 12 in Maastricht. Het optreden begint om 20.30
Kerkhove (sopraan), Alexander Scheider (altus), Immo Schöder
Maastricht, vieren Wereldgebedsdag. Het thema voor de vieuur. Het publiek wordt uitgenodigd om liggend of zittend plaats te
(tenor) en Donald Bentvelsen (bas). Reserveren kan via 046ring die om 15.00 uur begint is 'bron van Leven'. De viering is
nemen als deel van de ruimte in plaats van toeschouwers vóór
4520721 of [email protected]
voorbereid door vrouwen uit Egypte.
een podium. Als onderdeel van zijn doorlopend onderzoek naar
trage en statische muziek, presenteert Alberto nieuwe muziek
ZO 9 MRT T/M ZO 1 JUN Expositie 'Reflect Nature' van Desiree
ZA 8 MRT In café 't Haantje aan de Markt in Maastricht begint om
voor ensemble en electronica.
Tonnaer, in Museum aan het Vrijthof. De natuur is de leermeester
20.00 uur een vasteloavend after party met medewerking
SHOPPEN, CULTUUR EN CULINAIR GENIETEN
7
dagen
per
week
open!*
14 t/m 23 maart 2014
"
!
!
Tijdens carnaval (2 t/m 4 maart 2014)
zijn de winkels in het centrum gesloten.
* Winkels zijn op zondag vanaf 12.00 uur geopend.
Gesloten van zondag 2 t/m dinsdag 4 maart (carnaval), op zondag 20 april
(Eerste Paasdag), zondag 1 juni en zondag 8 juni 2014 (Eerste Pinksterdag).
www.altijdmaastricht.nl
Auto’s
AUTODEMONTAGE
Remmers, Hubert van
Doornlaan 21 M'tricht.
Vrgt div. loop sloop schade autos v.a.125-250
RDW-vrijw. Verk. onderdelen. 043-4082415/0641230969 ook na 18 uur.
H. VERSPAGET betaalt
250,- voor uw auto,
schade of defect geen
bezwaar, incl. RDW vrijw.
06-15867407 ook 's
avonds of weekend.
De hoogste prijs www.
autohandelniesing.nl
vraagt loop-, sloop en
schadeauto's incl. RDWvrijw. Tev. ophalen v. ijzer
en metalen 06-53715569
J. Tesselaar geeft hoogste prijs voor uw loop-,
sloop en schadeauto,
ook
bussen.
RDW
erkend. Tev. inlev. oude
metalen 06-54783812
ACTIE NU 250,- voor
uw loop-, sloop- of schadeauto's en bussen. Ook
's avonds/weekends: 0625340722. RDW erk.
Ik betaal meer dan mijn
concurrenten voor loopsloopof
SCHADE
AUTO'S. Tev. vrijw. 0655186221/045-5223356.
GRATIS voorruit v.a. WA
extra 0 eigen risico bij
ruitvervang.+ gratis ruitenwissers 06-18990011
www.autoglaslimburg.nl
***RED-ROSES***
**ESCORT & HOTEL**
Tel. 06-29224996
New Chica 20j, Linzy 19j
Autobedrijf vr. div. loopsloop- SCHADEAUTO'S
va 250,-. RDW-vrijw.
06-16824410. T. bussen.
Autobedrijf
Schneider
vraagt loop-, SLOOP- en
schadeauto's v.a. 200,RDW-vrijw. 06-53287472
Inkoop GOEDE AUTO'S!
Contant geld. www.
autobedrijfjoosten.nl Tel.
06-53501555
LET OP! Autohandel 't
Kleintje geeft nu 250
voor loop- sloopauto's
en bussen. Met RDW vrijwaring. 06-49127073
Wij kopen alle gebruikte
AUTO'S en SCOOTERS,
OUD IJZER en METALEN. Tel. 06-53167827.
GRATIS VOORRUIT v.a.
WA-extra + gratis ruitenwissers. Wij betalen uw
eigen risico. 0455634429
Bel de vakman
M.L. SAT Verkoop/Installeren/Repareren v. Satelliet/ Alarm/Camerasystemen/ Audio-Video & Witgoed: 06-54602290 / 045
-5228370, [email protected]
Ook onderdelenshop online: www.mlsat.nl
Voor al uw INSTALLATIEWERK EN REPARATIES
zoals: electro, gas, water,
sanitair, badkamers, keukens, C.V. en onderhoud.
Paul Hendrikx Installatieservice, Grevenbicht. Tel.
06-23869414.
Kunststof
KOZIJNEN
tuindeuren en deuren van
bekende merken, aan
fabrieksprijzen
0651319999/06-51517039
www.departnersua.nl
Wij verzorgen al uw
bestratingen,
opritten,
grondwerken,
rioleringen. BEL voor prijsopgave: 06-55791931. Snel
bellen = Snel klaar.
DAKDEKKERSBEDRIJF
Hans LIPS reeds meer
dan 35 jaar 't betrouwbare adres v. dak- ,timmer-,
zinkwerk m. garantie. Offerte gratis. 06-47785237
DAKDEKKERSBEDRIJF
EUROGARANT voor alle
dak- & metselwerkzaamheden. Tev. 24-uurs Service. Gratis offerte. T. 0652627879/06-30308688.
TRAPPENSPECIALIST
ROBERTO bekleedt uw
trap v.a. 150,- incl.
tapijt plus garantie. Bel v.
gratis off. 06-33635314.
VAKKUNDIG SNOEIEN /
KAPPEN van bomen, evt.
incl. afvoer tak-stamhout
en stronken verwijderen.
ABL : tel. 045-5728893.
DAKDEKKER maakt en
repareert daken en dakgoten. Dakgootreiniging.
06-81725883 KNIP UIT!!
Fa. ROLLUX Geleen: rolluiken/zonwering/kunsts
t. ramen/garagepoorten,
tev. repar. 06-25055519.
KLUSSENBEDRIJF
Roel's voor al uw daken.
Oók voor binnen/buitenwerk. Tel: 043-4506140
RENOVATIE van (natuur)
steen vloeren. www.
verstappenplan.nl of bel
0495-625868
GLAZENWASSER kan
nog werk aannemen: 0681630029/045-5457174
Prof. ROOIEN & SNOEIEN v. bomen. Vrijbl. offerte. T.06-22773948. www.
bomenkappenlimburg.nl
Munthandel 't OORDJE
Neerstr. 80, Roermond.
0475-319610 Inkoop van
gouden+zilveren munten
GRATIS VOORRUIT v.a.
WA-extra + gratis ruitenwissers. Wij betalen uw
eigen risico. 0455634429
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
TRAP bekleden 130,incl. tapijt. 06-43709922.
www.ttgigant.com
Belasting? Toeslagen?
NEUBRANDENBURG?
Munnich 06-10828464
STUKADOOR / SCHILDER kan nog werk aannemen. T. 06-87736290
Privé / Clubs / 0906
Wasautom, droger, koelk
etc. defect? 0653130414
SNELSERVICE GELEEN
SNEL STUCADOOR, v.
alle voork.werkzaamh.06
22002682 / 046-4527502
YING THAI
Aanbieding: weekendprijzen ontspanning 45
min. 50,-, 75 min. 80,1,5 uur 100,-, Adres:
Molenweg 6, Rotem (Be)
tel. 0032-485.864.125
NON-STOP-EROTIC
Voor al uw BEHANG- en
SCHILDERWERKEN. 0651761090 / 046-4517954
doorl. progm.
Mosae Forum 2 Maastricht
0031 433 21 67 10
NAGELSTYLISTE bij u
aan huis. Gespecialiseerd in gelnagels en
nail-art. Nu actie: nieuw
set 30,-, bijwerken
25,-. Tel. 06-12673341.
CINEMA
9,00
euro
HOT ASIA, hete chinese/japanse meisjes. Privé
in
Heinsberg.
MaZo.10.00-01.00 u. 004915774293797 www.asiasissi.6scout.de
Sexy Blondine Lilly 75DD
& Freundinnen! Wir lieben Sex & wollen dich
glücklich machen! Privat
& diskret bei Landgraaf!
Tel: 0049-2451-4098310
Prive no11. Nw. Amy,
Rosie zeer sexy getinte
dame. Dames in alle leeftijden
aanw.
0455708903 prive-no11.nl
K‰˜ “”‰˜‰¢‰ ©§™
¥ ¬“ Ž˜†‰¢ ‰˜
˜© ‰²§¢ ¬™™¢†‰”ȇ
Gezondheid
Massages (geen intiem)
op werkd. 10.00-17.00
uur. Tel. 06-20558935.
In en om de tuin
Voor afbreken, opruiming
HUISVUIL/PUIN, goedk.
verhuizing. 06-10806218
Diversen
Man 20jr. stud. Econ., zkt
vriendin, m. foto. Br.o.nr.
15873 A&CMedia, Postb.
2999, 6401DL Heerlen.
Kom heerlijk en hemels
..-) bij IN DE ZEVENDE
HEMEL Jodenstraat 2.
043-3254183. (Nieuwe
dames welkom).
www.HOUSEOF
PLEASURE.eu Dagelijks
10 topdames aanwezig.
Tel. 0032-89-206194 of
0032-478-189485.
Primula's 3,50 per
doos, WINTERVIOLEN 3
dozen 12,50; hortensia
Annabelle 10 voor 25,-;
taxus v.a. 1,75; buxus
v.a. 0,55; coniferen v.a.
2,50; leibomen 3 voor
50,-; helleboris 4 voor
5,-; lavendel, pachixandra, vinca (maagdenpalm) 0,85; viburnum,
ilex of ceanothus 3 voor
10,-. Timmermans Julianastraat 15, Merkelbeek. www.franstimmermans.eu 06-10557517
Markten / Evenementen
SNUFFELMARKT 9 mrt.
Sporthal B. Mesters, Terweijerweg 29, Heerlen;
16 mrt. Ons Trefcentrum,
Pius XII plein 38, Hoensbroek. Tel. 06-50621318
Zo. 23 maart in Oos Kaar
te Sittard grote voorjaars
ROMMELMARKT 9-17 u.
80 mtr. kramen. Divers
vermaak.
Kraamhuur
5,- p.mtr. 06-45702917
Onroerend goed
Te huur
Grote opslagruimte in
centrum Geleen, stroom
aanwezig. Huur 250
p.mnd. Tel. 046-4743219
/ 06-23452808.
Te huur nabij centrum
Hoensbroek App. 1e etage 2 slpks. boven 35jr.,
geen huisd 045-5211096
MONIQUE 32 jr., blonde
sl. dame voor Escort. 1602.00 uur. 06-81192509
Te huur APPARTEMENT
voor 1-pers. in Kerkrade.
06-43263384.
NATASJA 34 jaar, lief en
zacht.
Telef.
0032485575945.
Onroerend goed
VIAGRA, Kamagra pil/jelly/bruis Cialis, Cobra v.a.
50,- Tel: 06-29416884
Nieuw nieuw privé no 11
escort. Tel: 045-5708903
www.prive-no11.nl
Aziatisch 19 jr ontv. thuis
vanaf 60 te Maasmechelen 0032-477561676
PRIVÉ 68 T.045-5416126
www.clubprive68.nl V.a.
30. Ma. t/m zo. va. 11u.
TE RUIL mooie grote
woning in Maastricht
tegen
woning
omg.
Hoensbroek/Heerlen.
043-3430925
Personeel
SNELGROEIEND bedrijf
zoekt mensen met VISIE!
Ook 40+ welkom. Tel.
046-4263613.
WEEKEND
KEUKENHULP gevr.voor Restaurant in Kerkrade. Bel 0455456835. Na 12.00 u.
BUFFETHULP gevr. in
café, leeftijd tussen 25 en
40 jaar. T. 046-4853474
I‰ ɻ ‹¬™¢‰§‰ ™ž§‰¥ ˜© ¥§˜†¢† ™ž †‰ z¢¥ e™®
‰˜ Æ ɥǂʀʀʀHƤ ‰²§¢ ˜¢©”®¢†‰
K‰˜ “”‰˜‰¢‰ ©§™ ¥ ¬“ Ž˜†‰¢ •‰§ ˜ž¢“‰¢‰˜H ¢’†§ ¥§©““‰˜ ¶©˜‰¢ ‰˜ ¥ ˜© ˜§¢‰““‰”’“‰¢ †˜ ™™§ǂ s˜§ §’†‰”’“
Ž‰‰‹§ †‰ z¢¥ e™® ¥§˜†¢† ‚‰˜§¢”‰ †‰©¢¬‰¢¢‰˜†‰”˜ •‰§ ‹¥§˜†¥‰†‰˜˜H ¥§©©¢‰“¢‚Ž§˜H ¢†™ȧGI ¥ž‰”‰¢
•‰§ bgƤȧmkCƤ˜¥”©§˜ ‰˜ Ȯ ¥ž‰“‰¢¥H ‰”‰“§¢¥‚Ž‰ ¢•‰˜ ¬™™¢ ‰˜ Ž˜†‰†‰˜†‰ ¢‚™˜†§™˜˜ǂ K˜ ™•†§ “®”§‰§
”§’† ¥§˜†¢† ¥ ’ ‰‰˜ l™µ™§ ‰¬‰˜ ®‰ ©§‰¢¢† ’¢ ¢˜§‰ǂ b‰§ Æ ɥǂʀʀʀHƤ ‰²§¢ ˜¢©”®¢†‰ ¥ †‰ l™µ™§ z¢¥
e™® ‰¢ ” ¬˜‹ Æ ɥįǂǙ5ɻHƤǂ ]’“ ™ž ®®®ǂ§™µ™§ǂ˜” ™‹ “™• ˜¢ ™˜¶‰ ¥Ž™®¢™™•ǂ m ‰˜§ ¬˜ Ž¢§‰ ®‰”“™•ǂ
C¢˜†¥§™‹¬‰¢¢©“ ɊKGȧɥǙȧįʀɥ[ ™‹ KGȧɥ5ɻȧįʀɥ[ǣ ¬¢‰‰¢§ ¬˜ ǙH— ”ȧɥʀʀ “• ɊįʀH— “•ȧ”ǣ §ȧ• ɻHį ”ȧɥʀʀ “•ȧ” Ɋɥ5Hį “•ȧ”ǣH Gfį ɥɥʀƤɥɥ5 ¢ȧ“•ǂ
C¢˜†¥§™‹¬‰¢¢©“ ɊKGȧȮʀȧįʀɥį[ǣ ¬¢‰‰¢§ ¬˜ Hɻ”ȧɥʀʀ “• Ɋį—HȮ “•ȧ”ǣ §ȧ• ȮHɥ`ȧɥʀʀ“• ɊɥȮHǙ“•ȧ`ǣ Gfį ș5ƤɥǙʀ ¢ȧ“•ǂ
12, 1*54 # , & '4 ,( 115((+,! ,*54 3, 1235(( 6(3, , ,**51/)12+(/,4 ./,),,5+ 1 +, %(1 '4 "" 1 +, 6, '$ ,5,( ,5/, , 615(6,
I‰ ‚§‰ž‰¢™†‰
‰”† ¬˜ ɥ ”™™ž§
•‰ §ȧ•
’©˜ įʀɥǂ s’¶˜‰˜
¬™™¢‰Ž™©†‰˜ǂ
g¢’¥ ˜‚”©¥‰‹ ¬™™¢
Cgb ʀɥƤʀȮƤįʀɥǙǣǂ
‰˜ Cls ‰˜ ‰²‚”©¥‰‹
“™¥§‰˜ ¢’“”¢
•“‰˜ǂ ]’“ ™ž §™µ™§ǂ˜” ¬™™¢ †‰ ¬‰¢“™™ž¬™™¢®¢†‰˜ǂ
¬˜
Æ ɥǙǂɻɻȮHƤǂ ¥
B‚§‰ž‰¢™†‰
¬˜į5ʀɥƤʀɥƤįʀɥǙ
§ȧ• ɥƤʀƤįʀɥǙ
Ɋ•§¥ ‰¢‰¥§¢‰‰¢†
s’¶˜‰˜
¬™™¢‰Ž™©†‰˜ǂ
,*1
*(1, 3, (.123, , 1,1/4 12121/1/, , +3., ),0+,4 6, 6( (1 4"4 ,, 1. ),5 /(1 - . 3123 4(45
ɻįșC
b‰˜‰”‰¢¥
`˜†¢‹H
C˜¥§¢§ ɥį5H
ʀǙɻƤɻɥ————H
®®®ǂ•‰˜‰”‰¢¥ǂ˜”
b¥§¢‚Ž§H
b™”‰˜¥˜‰” ɻH
ʀǙƤȮɥȮ5ʀʀH
®®®ǂ•‰˜‰”‰¢¥ǂ˜”
52201947
NATALI ESCORT
Leuk THUISWERK tot
2500! Inpakwerk. Tel.
0909-400.6000 (90cpm)
Dieren
Te koop gevraagd
Uw huisdier in vertrouwde handen tijdens uw
vakantie of afwezigheid.
In ons nieuw geopend
dierenpension voelt uw
huisdier zich helemaal
thuis. Verwarmd verblijf/grote speelweides.
Maastricht/Beatrixhaven
(oude dierenasiel) Karveelweg 35, 6222 NJ
Maastricht 06-15135648
T.k. gevr. donker eiken,
wortelnoten, barok, antieke MEUBELS. Ook gespecialiseerd in totaal
ontruiming v. woningen.
T.06-52463778. Mail foto
[email protected]
kpnmail.nl Zie ook: www.
hmsboedelontruiming.nl
Geldzaken
Kortlopende VERPANDINGEN groter volume.
06-28138207.
Wij
verzorgen
uw
BELASTINGAANGIFTE.
Bel AAJ: 045-5710343
Huwelijk en kennismaking
k§§¢†H
C‰¢‰¢®‰ șH
ʀǙȮƤǙɻįɥʀʀʀH
®®®ǂ•‰˜‰”‰¢¥ǂ˜”
Weduwe 69 jr. zkt. LIEVE
man tussen 69 en 73 jr.
voor gezelligheid. Br.o.nr.
15870 A&C Media Postb.
2999 6401DL Heerlen
Gave Engelstalige POPLP'S en oude en antieke
spullen.
Tel.
0652666524/043-3112458.
TE KOOP GEVRAAGD
MEUBELS, KLOKKEN &
ANTIEK. 06-46235020
Computers
PROBLEMEN met de PC
internet, hard- en software? 045-5710819.
Cursussen en Opleidingen
Cursus HAARKNIPPEN
april in uw regio! Tel.0153618033. www.selfline.nl
DE TROMPETTER/DE MAASPOST
Woensdag 26 februari 2014
Pagina 11
Het prinsenpaar laat zich vergezellen door Opper Victor
CV de Casséridders van Sappi
Prins Olivier I en zijn
Prinses Sterre
Prins Ralph d'n Ierste
Het zijn Prins Olivier (Hartlief) d'n Ierste, Prinses Sterre
(Cloesmeijer) en Opper Victor
(Thomas).
Zij zullen voorgaan in de
school kinderoptocht op vrijdagmiddag 28 februari 2014,
samen met Prins John d'n VII
en zijn Mosasaurussen. In deze
kleurrijke stoet gaan schitterende "Vaandels" in elke groep
mee, de klassenwedstrijd van
dit jaar, waarmee de kinderen
prijzen
kunnen
winnen,
gesponsord door de Mosasaurussen!
De route zal vanaf de school
via onder andere Burgemeester
Ceulenstraat, de Glacisweg en
de Graaf van Waldeckstraat dit
Van links naar rechts: Prins Olivier I, Opper Victor en prinses Sterre
jaar leiden naar Stayokay aan de
MAASTRICHT
werd op donderdag 20 februari hun opper, van Basisschool St.- Maasboulevard. Vertrek 12.11
uur.
Onder grote belangstelling het nieuw prinsenpaar, met Pieter bekend gemaakt.
Prins Alex I en Prinses Iris I
gaan RKVVL/Polaris voor
MAASTRICHT
In een heerlijke ambiance
vond het jaarlijkse carnavalsbal
plaats bij de Maastrichtse voetbalvereniging RKVVL/Polaris
in het eigen clublokaal in
Sportpark West.
Ook dit jaar was er door de
organisatie voor gekozen de festiviteiten van jeugd en senioren
achter elkaar te laten plaats vin-
Prins Dyon
den. Carnavalsverenigingen en
artiesten bezochten daarbij de
vereniging. Na het uitroepen
van de nieuwe jeugdprinses Iris
Dackus tot Prinses Iris I van de
Graasvreterkes, als opvolgster
van prinses Tatum I, werden
moeljaan Bert Steijns en opper
Harrie Merckelbagh in het zonnetje gezet vanwege hun 1x11
jubileum. Beiden maken al
jaren deel uit van de organisa-
tie en werden door de prinses
met een herinneringsmedaille
en 'n dropke bedankt voor hun
activiteiten.
Ook na het aftreden van
Prins Danny I en uitroepen van
Alex van Hoorn tot Prins Alex
I was het beregezellig.Voor wie
hem ook dit jaar weer getipt
hebben als Prins van Groet
Mestreech was dit geen verrassing, maar voor directe familie
en aanhang was het dat toch
zeker ! Met een paar goed in het
geheim bewaarde (oude)
schoenen zwaaide Alex de scepter, zoals hij dat vaker doet,
maar dan zonder steek op of
naast het veld !! Ook de Tempeleers waren te gast waarmee de
Vastelaovend bij de voetbalclub helemaal werd ingeluid.
4x11 jaar kindercarnaval Belfort
MAASTRICHT
Het is dit jaar 4x11 jaar geleden dat Scouting Wolder startte met het organiseren van het
kindercarnaval in de wijk Belfort om de kinderen in Maastricht West een leuke en veilige
MAASTRICHT
plaats te bieden om Carnaval te
Dyon Vanderbroeck is dit vieren.
jaar de prins van C.V. De VoeWerd de eerste 2 jaar gebruik
dingbieters uit Bosscherveld.
gemaakt van een ruimte in de
kerk, al snel werd duidelijk dat
vanwege de behoeft, c.q. het
succes, een grotere ruimte
nodig was.Sindsdien staat er op
Belfort een feesttent waar de
kinderen een onvergetelijke
Carnaval kunnen vieren. Op de
zaterdag ervoor, dit jaar op 1
maart, wordt al ruim tien jaar
een artiesterijaloet georgani-
meerden hun 67-ste prins tijdens de Prinsezitting met
optredens van onder andere
Big Benny.
Prins Ralph Hamelers is
onder andere DJ bij de Sjeng
Kraft Kompenei en woont met
zijn vrouw Daisy in de Titanenhof 8 in de wijk Daalhof en de
ooievaar blijkt in aantocht te
zijn voor de familie Hamelers.
De goudvissen van Prins
Ralph heten : Erwin, Beppie en
Frans.
Ralph werkt als ElectrotechPrins Ralph d'n Ierste (Ralph
nicus in bedrijf Sappi MaasHamelers )
tricht.
MAASTRICHT
De jaarlijkse interne LómDe Casséridders van de Car- melekriemer ontving John
navalsvereniging van papierfa- Nelissen uit Sint Geertruid.
briek Sappi Maastricht procla-
Nieuwe Hoeglöstigheid van Borgharen
Prinses Stefanie van
de Neutetikkers
MAASTRICHT
Carnavalsvereniging CV de
Neutetikkers uit Borgharen in
de Haarderhof heeft de nieuwe
Hoeglöstigheid uitgeroepen.
Stefanie II gaat regeren over het
rijk van de fanfare tijdens de 3
dolle dagen.
Stefanie II is Stefanie Brabant, woonachtig in Borgharen. Stefanie is al jaren lid van
CV de Neutetikkers als hofdame,dus ze kent het klappen van
de zweep.
Zij is werkzaam in de verzorging en haar hobby's zijn dansen bij de Maaskluivers in Borgharen en mooie taarten bakken.
Prinses Stefanie II
Prinsenpaar
seerd.
De organisatie ligt in handen
van Scouting Henri DunantFlorence Nightingale, het vele
werk dat voor, tijdens en na de
carnaval gedaan wordt is volledig vrijwilligerswerk.
De toegang is zoals altijd gratis en voor de kleintjes zijn er
speciale prijzen.
Brandon I en zijn Sylvana I
MAASTRICHT
Op zondag 16 februari is in
een gezellig en druk bezocht
Kapelaan Lochtmanhuis in
Limmel, Prins Brandon 1e en
Prinses Sylvana 1e uitgeroepen
als het nieuwe Prinsesnpaar
2014 van CV de Braniemeekerkes uit Limmel & Nazareth.
Vooraf trokken de toen nog
grote onbekenden samen met
onder meer CV de Kluiverkes,
CV de Koeleköpkes, CV de Braniemeekers in cortège door de
straten van Limmel.
Dit allemaal onder de muzikale begeleiding van de Samba band Los Bollos.
huis vond het demasqué plaats
en kon het volk van Limmel &
Nazareth kennismaken met
hun nieuwe Prinsenpaar.
Prins Brandon Dessart is 7
jaar, zit in groep 4 van basisschool ’t Spoor en woont aan de
Kasteel Hartelsteinstraat 32 in
Nazareth.
Prinses Sylvana Pasveer is 7
jaar, zit in groep 4 van basisschool ’t Spoor en woont aan de
Sionsweg 66 in Limmel.
Na de onthulling werd een
gezellig feestje gebouwd onder MAASTRICHT - Ook carnavalsvereniging De Maaskwekkers van
de muzikale tonen van
de Maasgouw School in Maastricht hebben dit jaar weer een
DJ Lange Ron.
prinsenpaar. Het zijn prins Joey en prinses Simone.
In het Kapelaan Lochtman-
Foto: Paul Röling
CARNAVAL
KIJK OP ACTION.NL
WEEKACTIE! WEEKACTIE!
TRENDY
DAMESBROEK
diverse prints
maten S-XXL
DECO
TUINVLINDER
VAN ZONDAG 23 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 1 MAART
OPVOUWBARE
KOPTELEFOON
vrolijke
voorjaarskleuren
40x33 cm
diverse kleuren
topkwaliteit
MUUR
LE U K AAN
IN G!
TT
U
H
O F SC
1.49
30x24 cm
0.69
diverse kleuren
30x8 cm
GEVULDE CHOCOLADE
PAASEITJES
50 0 G R AM
DAMES
JASJE
maten
S-XXL
6.99
5.99
Elders
2.79
2.99
VANISH
VLEKVERWIJDERAAR
1.75
1.49
kokos, lotus of
passievrucht
WELLY
MODELAUTO
keuze uit vele
bekende merken
metaal
2-PAC K
3.29
TRENDY
DAMESTAS
KINDER
NAGELSTUDIO
diverse modellen
en kleuren
1.49
HEGRON
DOUCHEGEL
7.95
diverse kleuren
en prints
katoen/elastan
maten XS-XXL
Elders
4.99
7.99
voor een perfecte
manicure, incl. vijl,
nagellak, glitter,
tenenspreiders en
diverse plakfiguren
7.49
!
2.59
Elders
4.95
8.95
Elders
19.95
23.95
ZIKI HEREN
BOXERSHORTS
HANDTAS
ORGANIZER
diverse kleuren
met 10 vakken
U ITZO E KE N
diverse kleuren
waterafstotend
75x55 cm
Elders
2.99
3.49
2.19
diverse prints
voor kinderen
en volwassenen
DREAM DOG
HONDENKUSSEN
vloeibaar
1 liter
Elders
3.99
5.99
DUBBELE
FIETSTAS
4.99
Elders
3.99
4.99
1.99
750 M L
Elders
2.99
3.29
1.39
EXCELLENT HOUSEWARE
KOEKENPAN
anti-aanbak
geschikt voor gas,
elektra en keramisch
Ø 24 cm
Ø 28 cm
3.79
2.99
Zet- en drukfouten voorbehouden.
DECO
ROOS IN FLES
5.99
Elders
10.99
19.95