JAARPLANNING 2014-2015 LEERLINGEN-OUDERS

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN
SCHOOLJAAR 2014-2015
Versie leerlingen/ouders
1 december 2014
Schooljaar 2014 - 2015
Jaarplanning
wk
Datum
Dag
34
18-08-14
19-08-14
20-08-14
21-08-14
22-08-14
23-08-14
24-08-14
ma
di
woe
do
vr
zat
zon
35
(1)
HAVO/VWO (Breeweg)
Deze week starten directie en OOP
25-08-14
ma
Geen lessen
09.30 u: Start introductie brugklassen.
13.00 u: Ontvangst nieuwe leerlingen klas 2 en
hoger.
Start lessen klas 2 t/m 6; klas 2 en 3 starten met
mentor.
Introductiedag brugklassen KANOA.
Introductiedag vwo-4.
Vanaf 7e uur: Introductiebijeenkomst vwo-6.
09.20 u: Start lessen brugklassen.
Introductiedag havo-4.
Vanaf 6e uur: Introductiebijeenkomst vwo-5.
26-08-14
di
27-08-14
woe
28-08-14
29-08-14
30-08-14
31-08-14
do
vr
zat
zon
01-09-14
ma
Cambridge: CPE Past Paper
02-09-14
di
03-09-14
woe
04-09-14
do
19.30 u: Kennismaking ouders-mentoren –
docenten brugklassen 1f t/m 1k
Schoolfotograaf
19.30 u: Kennismakingsavond ouders met
mentoren havo-4 en havo-5.
Schoolfotograaf.
Excursie H5/V6 leerlingen kunst-beeldend
Rotterdam
19.30 u: Kennismaking ouders-mentoren –
docenten brugklassen 1a t/m 1e.
05-09-14
06-09-14
07-09-14
vr
zat
zon
2014-2015
VMBO/MAVO (Kruisweg)
Deze week starten directie en OOP
Periodeplanning 1 taal/rekenen week 35 t/m
week 45
Geen lessen
Introductieprogramma brugklassen
Geen lessen
Introductieprogramma brugklassen
Dansworkshops ZNF
11.00 u: ontvangst nieuwe leerlingen 2,3,4
Start lessen alle leerjaren volgens rooster
Dansworkshops ZNF
Dansworkshops ZNF
Workshop Nazomer Festival
36
(2)
37
(3)
Schoolfotograaf
Start 1e periode V&V
Start Keuzewerktijd ronde 1
Teambuilding klas 3 MAVO Kamperland
08-09-14
ma
09-09-14
di
Veldwerkdag biologie vwo-5 groep 1
Teambuilding klas 1 MAVO en BK kanoa,
Arnemuiden.
Teambuilding 4e klas m.u.v. Vakcollege 4.
10-09-14
woe
Veldwerkdag biologie vwo-5 groep 2
Teambuilding klas 2 BK Nieuwvliet
38
(4)
39
(5)
11-09-14
do
12-09-14
13-09-14
14-09-14
vr
zat
zon
15-09-14
ma
16-09-14
di
17-09-14
woe
18-09-14
do
19-09-14
vr
20-09-14
21-09-14
zat
zon
22-09-14
ma
23-09-14
di
24-09-14
25-09-14
woe
do
26-09-14
27-09-14
28-09-14
vr
zat
zon
29-09-14
ma
30-09-14
01-10-14
02-10-14
di
woe
do
03-10-14
04-10-14
05-10-14
vr
zat
zon
06-10-14
ma
07-10-14
08-10-14
09-10-14
10-10-14
di
woe
do
vr
11-10-14
12-10-14
zat
zon
13-10-14
ma
14-10-14
15-10-14
16-10-14
17-10-14
di
woe
do
vr
’s avonds: Kennismaking ouders-mentoren
tweede klassen
Teambuilding klas 3 BK Kamperland
Teambuilding klas 2 MAVO Nieuwvliet
Vanaf 13.00 u: deel bovenbouw leerlingen naar 19.30 u: kennismaking M2
Film by the Sea
Veldwerk aardrijkskunde vwo-4
Vanaf 13.00 u: deel bovenbouw leerlingen naar
Film by the Sea
Vanaf 13.00 u: deel bovenbouw leerlingen naar 19.30 kennismaking ouders brugklassen Mavo
Film by the Sea
19.30 u: Kennismaking ouders brugklassen B/K
en VC
Veegdag schoolfotograaf
Veegdag schoolfotograaf
Ochtend: H5/V6: Film by the Sea
Vanaf 13.00 u: M3/M4 leerlingen naar Film by
Middag: H4/V5: Film by the Sea
the Sea
Deze week strandspelen sportroute 1+2
19.30 u: kennismaking M3
19.30 u: Kennismaking en voorlichting 3e
klassen B/K en VC
19.30 u: Kennismaking B/K & VC 2-mentoren
Coach schooltour K&C 3 en MTV 3
Studiemiddag docenten VMBO Walcheren
Stageweek VC3, domein bouw
40
(6)
19.30 u: Kennismakingsavond ouders met
mentoren vwo-4 t/m 6
19.30 u: Examenvoorlichting Mavo 4
Stageweek VC3, domein bouw
41
(7)
42
(8)
19.30 u: Examenvoorlichting B/K 4 en VC 4
14.00 – 16.00 u: ouder inloop CAZ 1+2
Mavo-4 excursie KV1+2 naar Antwerpen
Klas 3 O&O: wedstrijd dag van de
duurzaamheid
19.30 u: Voorlichtingsavond uitwisselingen
43
44
(9)
45
(10)
18-10-14
19-10-14
20-10-14
zat
zon
ma
21-10-14
22-10-14
23-10-14
24-10-14
25-10-14
26-10-14
di
woe
do
vr
zat
zon
27-10-14
ma
28-10-14
29-10-14
di
woe
30-10-14
do
31-10-14
vr
01-11-14
02-11-14
zat
zon
03-11-14
ma
04-11-14
di
05-11-14
woe
06-11-14
07-11-14
08-11-14
09-11-14
do
vr
zat
zon
HERFSTVAKANTIE T/M VRIJDAG
24 OKTOBER 2014
HERFSTVAKANTIE T/M VRIJDAG
24 OKTOBER 2014
Deze week excursie 2e klassen
Durbuy/Windmill Hill
H2b t/m H2f Durbuy
19.30 u: Informatieavond eindexamen-klassen
H2b t/m H2f Durbuy
H2b t/m H2f Durbuy
H2a + Vwo-2 Durbuy TTO2 Windmill Hill Cambridge:
CPE Past Paper
H2a + Vwo-2 Durbuy
TTO-2 Windmill Hill
H2a + Vwo-2 Durbuy
TTO-2 Windmill Hill
HAVO-5, NLT: Practicum laboratorium HZ
Keuzewerktijd ronde 2
10-11-14
ma
11-11-14
12-11-14
13-11-14
14-11-14
di
woe
do
vr
15-11-14
16-11-14
zat
zon
Start SE-I week examenklassen H5/V6
Sportdag havo-2 de Sprong
Sportdag vwo-2 de Sprong
17-11-14
ma
18-11-14
di
Periodeplanning 2 taal/rekenen
Week 46 t/m week 5
Eind SE-I week examenklassen H5/V6
Rooster ouderspreekuur uitdelen
Klaterend Klassiek
11:00 u: H4 en V4 naar de HZ voor de jaarlijkse
studie en beroepenvoorlichtingsmiddag
Start 2e periode V&V
47
(12)
Frightnight (feest onderbouw)
Deze week:
- Uitwisselingsscholen op Nehalennia
- V5 geen repetities deze week
Sportdag brugklassen 1a t/m 1e de Sprong
Ouders via ouderportaal aanmelden voor
ouderspreekuur (t/m 7/11)
Sportdag brugklassen 1f t/m 1k de Sprong
Klas 2 O&O: finale First Lego League
Deze week: uitwisseling TTO-3 naar
Engeland
46
(11)
17.00 – 19.30 u: Ouder-kind avond CT4
18.45 – 20.00 u: Klankbordgroep VC 1+2
20.00 – 21.15 u: Klankbordgroep VC 3+4
Career Day vwo-5 leerlingen met een N-profiel
Loopbaan oriëntatie ( M & N, M & M, Pband)
Stageweek VC3, domein Instal -Eltro
Toets moment CAZ-3 (extern op Scalda)
19-11-14
woe
20-11-14
21-11-14
22-11-14
23-11-14
do
vr
zat
zon
24-11-14
ma
25-11-14
26-11-14
27-11-14
28-11-14
di
woe
do
vr
29-11-14
30-11-14
zat
zon
01-12-14
ma
02-12-14
03-12-14
di
woe
04-12-14
05-12-14
do
vr
06-12-14
07-12-14
zat
zon
16.30 u: Start ouderspreekuur havo
Vóór 15.30 u: Formulieren herkansen/inhalen
SE-I havo-5 en vwo-6 inleveren
16.30 u: Start ouderspreekuur vwo
MTV on stage, MTV 3 en 4
Rooster herkansen/inhalen op ELO (H5/V6)
Stageweek VC3, domein Instal -Eltro
48
(13)
49
(14)
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
Cambridge: CPE Past Paper
HAVO-4, O&O/NLT: Woningopname Delta
Klas 2 O&O: First Lego Finale regio Zeeland
op HZ
17.00 – 19.30 u: Ouder-kind avond CT3
19.00 u: Ouder-kind avond VC1
11.30 u: Sinterklaasviering brugklassen
08.00-13.00 u: Sinterklaasviering brugklassen +
basketbal toernooi sporthal Sprong Hal 1
Start Keuzewerktijd ronde 3
Stageweken 4e jaars B/K t/m 19-12
50
(15)
08-12-14
ma
09-12-14
10-12-14
11-12-14
12-12-14
13-12-14
14-12-14
di
woe
do
20.00 u: Nehalennia’s poezie- en muziekavond
vr
Excursie Amsterdam H5 en V6 economie
zat
zon
17.30: ouderspreekuur M 1 t/m M 4
Excursie Düsseldorf MAVO 4
Deze week schaatsen op de markt sportroute
1+2
Stageweek 4e jaars B/K
51
(16)
52/
01
15-12-14
ma
16-12-14
17-12-14
18-12-14
di
woe
do
19-12-14
vr
20-12-14
21-12-14
22-12-14
zat
zon
ma
03-01-15
04-01-15
zat
zon
17.30 u: Ouderspreekuur BK 1 t/m 4
Uiterste inleverdatum profielwerkstukken
Sportdag bovenbouw De Kruitmolen
Kerstgala klas 2 & 3
Kerstviering brugklassen
Lessen t/m het 4e uur
KERSTVAKANTIE T/M VRIJDAG
2 januari 2015
Kerstviering + activiteiten per leerjaar
KERSTVAKANTIE T/M VRIJDAG
2 januari 2015
02
(17)
05-01-15
ma
Huiswerkloos onderbouw
10.10 u: Start lessen
06-01-15
di
19.30 u: Voorlichtingsavond profielkeuze
ouders havo-3
07-01-15
08-01-15
woe
do
09-01-15
10-01-15
11-01-15
vr
zat
zon
Huiswerkloos onderbouw
10.20 u: Start lessen onderbouw
10.50 u: Start lessen bovenbouw
19.30 u: Voorlichting ouders mavo-4 over havo4
19.30 u: Voorlichtingsavond profielkeuze
ouders vwo-3
Deze week eerste presentatieronde MAS
Stageweek VC3, domein Metaal
03
(18)
12-01-15
ma
13-01-15
14-01-15
15-01-15
16-01-15
di
woe
do
vr
17-01-15
18-01-15
zat
zon
Vanaf 13.30 u: Minisymposium voor vwo-6:
“Vrouwen in de literatuur”
Toetsmoment CAZ-4 (extern op Scalda); daarna
oudercontact moment
Stageweek VC3, domein Metaal
04
(19)
05
(20)
19-01-15
ma
20-01-15
21-01-15
22-01-15
23-01-15
24-01-15
25-01-15
di
woe
do
vr
zat
zon
26-01-15
ma
27-01-15
28-01-15
di
woe
29-01-15
30-01-15
do
vr
31-01-15
01-02-15
zat
zon
Start SE-II week examenklassen
Trail run Lo2 klas 3+4
Dansdemo dag K & C 2, 3 en MTV 3
Loopbaan oriëntatie ( M & N, M & M, Pband)
6e en 7e uur wiskunde olympiade V4/V5
Eind SE-II week examenklassen
18.45 u: “Little Victorians” show voor TTO
brugklassen
Toets Cambridge M4
Rapportenuitreiking
Ouders via ouderportaal aanmelden voor
ouderspreekuur (t/m 5/2)
Deze week: Grote Avonden
06
(21)
02-02-15
ma
03-02-15
04-02-15
di
woe
05-02-15
do
Vóór 15.30 u: Formulieren herkansen/inhalen
SE-II havo-5 en vwo-6 inleveren
Grote Avond
Grote Avond
Deze week: Grote Avonden
Keuzewerktijd ronde 4
Periodeplanning 3 taal/rekenen
Week 6 t/m week 15
Toets Cambridge M3
Grote Avond
Afsluiting aangepast sporten in de Sprong
07
(22)
08
06-02-15
vr
07-02-15
08-02-15
zat
zon
09-02-15
ma
10-02-15
di
11-02-15
woe
12-02-15
13-02-15
14-02-15
15-02-15
do
vr
zat
zon
16-02-15
ma
HAVO-4, O&O/NLT: Excursie Biopark
Terneuzen
Grote Avond
Grote Avond
Grote Avond
Start 3e periode V&V
Rooster herkansen/inhalen op ELO (H5/V6)
Vakkenpakket voorlichting Mavo 2- 19.30 uur
Voorlopige keuzepakketten moeten bekend zijn
’s avonds: Beroepenvoorlichting leerlingen
MAVO 4 kunstvakken 2 naar het Rijksmuseum
bovenbouw
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
Open Dag
Open Dag
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
Roosters ouderspreekuur uitdelen
VOORJAARSVAKANTIE T/M VRIJDAG
20 februari 2015
VOORJAARSVAKANTIE T/M VRIJDAG
20 februari 2015
Herkansing toetsmoment CAZ-4 (extern op
Scalda)
Stageweek VC3, domein Mobiliteit
09
(23)
23-02-15
ma
24-02-15
25-02-15
di
woe
16.30 u: Start ouderspreekuur vwo
16.30 u: Start ouderspreekuur havo
26-02-15
27-02-15
28-02-15
01-03-15
do
vr
zat
zon
Music and Lyrics night TTO-2
18.00 u: Ouderspreekuur M1 t/m M3
17.00 – 19.30 u: Ouder-kind avond CT4
19.00 u: Ouder-kind avond VC2
Deze week presentatieronde 2 MAS
Deze week excursie sportroute 1+2
Stageweek VC3, domein Mobiliteit
10
(24)
02-03-15
ma
03-03-15
di
04-03-15
05-03-15
wo
do
06-03-15
07-03-15
08-03-15
vr
zat
zon
19.30 u: Voorlichting brugklasouders over
leerjaar havo-2
Afname rekentoets 2F 4 maart t/m 17 maart
Dag van de literatuur (V5/V6 literatuurclub)
19.30 u: Voorlichting brugklasouders over
leerjaar vwo-2
Nehalennia’s got talent MTV 4
Afnameperiode rekentoets VO (11/3 t/m
24/3)
11
(25)
09-03-15
ma
10-03-15
11-03-15
12-03-15
13-03-15
di
wo
do
vr
14-03-15
15-03-15
za
zo
14.00 – 16.00 u: ouder inloop CAZ 1+2
Profielwerkstukkenmiddag havo-bovenbouw
Klassieke Talen dag voor leerlingen V5/V6
gymnasium
Toetsmoment CAZ-3 (extern op Scalda)
12
(26)
16-03-15
ma
17-03-15
18-03-15
19-03-15
20-03-15
21-03-15
22-03-15
di
woe
do
vr
zat
zon
Zaalvoetbal klas 4 in de Sprong
Vanaf 13.30 uur: V6 Nederlands workshops
Debattoernooi + profielwerkstukkenavond vwo
Keuzewerktijd ronde 5
ABS sportdag project LO2 klas 4
13
(27)
23-03-15
ma
24-03-15
di
25-03-15
26-03-15
woe
do
27-03-15
28-03-15
29-03-15
vr
zat
zon
Start SE-III week examenklassen (incl.
mondelingen)
19.30 u: Informatieavond uitwisselingen havo4 en buitenland-reizen vwo-5
Sportdag havo-3 De Kruitmolen
Sportdag vwo-3 De Kruitmolen
Showcase MTV 4
Meeloop dagen Mavo 3
Meeloop dagen Mavo 3
Loopbaan oriëntatie ( M & N, M & M, Pband)
14
(28)
15
(29)
30-03-15
ma
31-03-15
01-04-15
02-04-15
03-04-15
di
woe
do
vr
04-04-15
05-04-15
06-04-15
zat
zon
ma
07-04-15
08-04-15
di
woe
09-04-15
do
10-04-15
11-04-15
12-04-15
vr
zat
zon
Eind SE-III week examenklassen
Voorlichting specialisaties Mavo 2
Mogelijke start CSPE
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Tweede Paasdag
Vóór 15.30 u: Formulieren herkansen/inhalen
SE-III havo-5 en vwo-6 inleveren
18.45 – 20.00 u: Klankbordgroep VC 1+2
20.00 – 21.15 u: Klankbordgroep VC 3+4
Rooster herkansen/inhalen op ELO (H5/V6)
Deze week uitwisselingen en
buitenlandreizen H4 en V5
16
(30)
17
(31)
13-04-15
ma
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
14-04-15
15-04-15
16-04-15
di
woe
do
Herkansen en inhalen havo-5 en vwo-6
17-04-15
18-04-15
19-04-15
vr
zat
zon
20-04-15
ma
Start 4e periode V&V
Deze week: Voortgangsbesprekingen
mentor-teamleider
Vanaf 16.30 u: ouder-kind besprekingen met
mentor
Periodeplanning 4 taal/rekenen
Week 16 t/m week 26
Survivalrun LO2 klas 3
19.30 u: Presentatie sectorwerkstukken M4+
examenvoorlichting
Toets Cambridge M 3
19.30 u: Examenvoorlichting BK 4
16.30 – 17.30 u: Eindexpositie Kunstvakken 2
Mavo-4
18/
19
20
(32)
21-04-15
di
22-04-15
23-04-15
woe
do
24-04-15
25-04-15
26-04-15
27-04-15
vr
zat
zon
ma
09-05-15
10-05-15
zat
zon
11-05-15
ma
12-05-15
13-05-15
di
woe
14-05-15
15-05-15
16-05-15
17-05-15
do
vr
zat
zon
Controle SE-cijfers door leerlingen
Vanaf 16.30 u: ouder-kind besprekingen met
mentor
Laatste lesdag examenklassen: uitstapje
VHTO Girlsday, excursie voor "bètameisjes"
in de onderbouw
19.30 u : Voorlichting Excursies M 3/BK 3
Controle SE-cijfers door leerlingen
MEIVAKANTIE T/M VRIJDAG
08 MEI 2015
MEIVAKANTIE T/M VRIJDAG
08 MEI 2015
Start centraal examen 1e tijdvak
Start centraal examen 1e tijdvak
Hemelvaartsdag
Nehalennia in Town K & C 2+3 MTV 3
17.00 – 19.30 u: Ouder-kind avond CT3
Jungleparty (feest klas 1 t/m 4)
Hemelvaartsdag
Laatste lesdag examenklassen + uitstapje
BK overleg
Keuzewerktijd ronde 6
Deze week presentatieronde MAS 3
Ouder contact moment CAZ-3 (extern op
Scalda)
21
(33)
22
(34)
18-05-15
ma
19-05-15
20-05-15
21-05-15
22-05-15
23-05-15
24-05-15
di
woe
do
vr
zat
zon
25-05-15
ma
26-05-15
27-05-15
28-05-15
di
woe
do
29-05-15
30-05-15
31-05-15
vr
zat
zon
01-06-15
ma
02-06-15
03-06-15
04-06-15
di
woe
do
05-06-15
vr
06-06-15
zat
2e PINKSTERDAG
2e PINKSTERDAG
Tweede afnameperiode rekentoets VO (28/5
t/m 9/6)
Loopbaan oriëntatie ( M & N, M & M, Pband)
Einde centraal examen 1e tijdvak
Einde centraal examen tijdvak 1
Tweede afnameperiode rekentoets 2F 28 mei
t/m 9 juni.
Excursieweek
23
(35)
Veldwerkdag biologie vwo-4 groep 1
Veldwerkdag biologie vwo-4 groep 2
Veldwerkdag biologie havo-4 groep 1
14.00 tot 16.15 uur: Interscolair
veldvoetbaltoernooi.
Veldwerkdag biologie havo-4 groep 2
Vanaf 4e uur: excursie aardrijkskunde vwo-5
Rijkswaterstaat/Waterschap
14.00 tot 16.15 uur: Interscolair
veldvoetbaltoernooi.
24
(36)
25
(37)
07-06-15
zon
08-06-15
ma
09-06-15
10-06-15
11-06-15
12-06-15
13-06-15
14-06-15
di
woe
do
vr
zat
zon
15-06-15
ma
16-06-15
17-06-15
18-06-15
19-06-15
20-06-15
21-06-15
di
woe
do
vr
zat
zon
22-06-15
ma
23-06-15
24-06-15
25-06-15
26-06-15
27-06-15
28-06-15
di
woe
do
vr
zat
zon
Vanaf 12.00 uur: excursie leerlingen V5 NG/NT
naar Dow in Terneuzen
Veldwerkdag aardrijkskunde havo-4
08.00 u: Uitslag centraal examen tijdvak 1
08.00 u: uitslag centraal examen 1e tijdvak
Aanmelding leerlingen 2e tijdvak
Centraal examen 2e tijdvak
Centraal examen 2e tijdvak
Centraal examen tijdvak 2
Centraal examen tijdvak 2
MTV pictures MTV 3
Excursie Saeftinghe 3e klassen
Laatste week keuzewerktijd
26
(38)
27
(39)
28
(40)
29
(41)
Excursie Brussel voor TTO-2
Sportdag klas 3 in de Sprong
29-06-15
ma
Start repetitieweek
Stageweken 3e jaars B/K t/m 10-7
Start repetitieweek Mavo 3
30-06-15
01-07-15
02-07-15
03-07-15
di
woe
do
vr
08.00 u: uitslag centraal examen 2e tijdvak
13.30 u: Kennismaking nieuwe brugklassen
Atletiekdagsportdag klas 2, Vrijburg
13.30 u : Kennismaking nieuwe brugklassen
Einde repetitieweek
Brugklasuitje 1A en 1B naar Canterbury
Einde repetitieweek Mavo 3
04-07-15
05-07-15
zat
zon
06-07-15
ma
Inhaaldag repetities volgens rooster
07-07-15
di
08-07-15
woe
‘s Middags teruggave laatste repetities volgens
rooster
19.00 u: Diploma-uitreiking havo
09-07-15
do
10-07-15
vr
11-07-15
12-07-15
zat
zon
13-07-15
ma
Sportdag 3e klassen de Sprong
14-07-15
15-07-15
16-07-15
di
woe
do
Sportdag 2e klassen Vrijburg
Sportdag 4e klassen de Sprong
Boekeninname
Rapportenuitreiking volgens rooster
Stageweek 3e jaars B/K
Overgangsvergaderingen BK 1 t/m 3
Afsluiting voor ouders K&C 1+2
Inhaaldag repetities volgens rooster
Teruggave laatste repetities volgens rooster
Kennismakingslessen Mavo
Diploma-uitreiking Mavo
Sportochtend brugklassen de Sprong
Kennismakingslessen Mavo
09.00 u: ZAT
Zwemmiddag klas 1, Vrijburg
19.00 u: Diploma-uitreiking vwo
Diploma- uitreiking BK
Brugklasuitje overige brugklassen naar Blijdorp Kennismakingslessen Mavo
EIO portfolio klas 1A en 1B
Boekeninname
Rapportuitreiking volgens rooster
17-07-15
vr
ZOMERVAKANTIE T/M
VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015
ZOMERVAKANTIE T/ M VRIJDAG
28 AUGUSTUS 2015