Invoeren meerdere opwekkingstoestellen die

versie februari 2014
VEA
Invoeren meerdere opwekkingstoestellen
EPB
1
Invoeren meerdere opwekkingstoestellen die instaan voor zowel
ruimteverwarming als warm tapwater
Regelgevende achtergrond
In hoofdstuk 10.3.2 van bijlage V bij het Energiebesluit wordt de formule getoond voor het berekenen van
het eindenergieverbruik voor warm tapwater. De waarde van de variabele fwater,m,pref is afhankelijk van het
al dan niet aanwezig zijn van meerdere toestellen en of die toestellen ook instaan voor de ruimteverwarming.
figuur 1
versie februari 2014
VEA
Invoeren meerdere opwekkingstoestellen
EPB
2
Omschrijving van het probleem
In de EPB-software 3G is het niet mogelijk om bij warm tapwater aan te geven dat de warmteopwekker
ook instaat voor ruimteverwarming. Doordat u niet kunt aangeven dat het systeem voor warm tapwater
ook instaat voor ruimteverwarming, wordt het eindenergieverbruik voor warm tapwater (en dus ook het
E-peil) verkeerd berekend in het geval er meerdere opwekkingstoestellen zijn.
figuur 2
In de EPB-software Vlaanderen wordt er gewerkt met het rekenblad ‘equivalent rendement voor een
warmtekrachtkoppeling (WKK) en voor de combinatie van preferente en niet-preferente warmteopwekkers’, dat beschikbaar is op onze site. In dat rekenblad kunt u aangeven dat de warmteopwekkers voor
warm tapwater ook instaan voor ruimteverwarming.
Oplossing en workaround
Deze fout zal ten laatste in de softwareversie van juli 2014 worden opgelost. Om toch te kunnen verder
werken, stellen wij een workaround voor. Deze workaround is enkel van toepassing voor projecten waar er
meerdere parallelle toestellen zijn én indien die toestellen instaan voor zowel ruimteverwarming als voor de
opwekking van warm tapwater.
Net zoals bij de EPB-software Vlaanderen, kunt u voor de EPB-software 3G dergelijke systemen invoeren in
het rekenblad. Vervolgens moet u de resultaten van het rekenblad invoeren in de EPB-software 3G.
U gaat hierbij als volgt te werk :
1 Voer het systeem correct in het rekenblad in.
Voer het systeem in het rekenblad in. U hebt daarvoor de bruto behoefte voor warm tapwater nodig.
De uitleg voor het invullen van het rekenblad vindt u in de handleiding op het eerste tabblad.
versie februari 2014
VEA
Invoeren meerdere opwekkingstoestellen
EPB
3
De bruto behoefte voor warm tapwater vindt u in de EPB-software 3G bij de resultaten van de knoop
‘Sanitair warm water’. U kunt de waarden uit de tabel kopiëren door de lijn ‘Bruto energiebehoefte
SWW (MJ)’ te selecteren en vervolgens met de rechtermuisknop te kiezen voor ‘kopiëren’.
Opgelet
In de landinstellingen van de pc moet voor een komma (,) als decimale separator worden gekozen.
Indien dit niet het geval is, moet de maandelijkse bruto energiebehoefte van de energiesector
handmatig (en dus niet via kopiëren / plakken) ingevoerd worden in dit rekenblad.
figuur 3
2 De resultaten verschijnen bovenaan het rekenblad.
figuur 4
versie februari 2014
Invoeren meerdere opwekkingstoestellen
VEA
3 Geef de resultaten in de software in.
Geef het resultaat voor sanitair warm water als volgt in.
EPB
4
figuur 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soort toestel = externe warmtelevering
Energiedrager = andere brandstof
Verhouding OVW/BVW van de brandstof = 1
CO2 afgiftecoëfficiënt van de brandstof (OVW) = 1
Conversiefactor naar primaire energie = 1
Met warmteopslag => Hier moet je altijd ‘neen’ invullen. Dit is namelijk al meegerekend in het
rekenblad.
Rendement van een externe warmtelevering => Vul hier het equivalent rendement voor verwarming
in van het rekenblad. Let op : in de software moet je een waarde in procent ingeven. Je moet het
rendement uit het rekenblad dus eerst vermenigvuldigen met 100.
Aandeel dat uit h.e. wordt geproduceerd => Geef hier 0 in.
Stavingsstuk => Vul hier de referentie in naar het extern rekenblad.
Let op
U moet het rekenblad enkel gebruiken om de resultaten voor warm tapwater in te voeren in de
software. Voor ruimteverwarming voert u het correcte systeem in met meerdere opwekkingstoestellen.