meewerkend leidinggevende

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken te Utrecht is een landelijk expertisecentrum op
het gebied van multiculturele vraagstukken. FORUM is voornemens om per 1 januari 2015 de
afdeling Migratierecht van FORUM te verzelfstandigen en onder te brengen in de Stichting
Migratierecht Nederland i.o. FORUM en de Stichting zijn op zoek naar iemand die als
meewerkend leidinggevende
leiding kan geven aan vier goed gemotiveerde juristen.
Afdeling Migratierecht
Het werk van de afdeling Migratierecht en van de Stichting i.o. bestaat uit:
-
-
voeren van het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
(WRV). De WRV is een netwerk van ruim 500 advocaten, gespecialiseerd in het
migratierecht;
organiseren van cursussen en bijeenkomsten ten behoeve van de advocatuur;
beheren en van inhoud voorzien van de databank MigratieWeb;
uitgeven van het tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, samen met de SDU;
uitgeven van het vakblad Asiel & Migrantenrecht, samen met Vluchtelingenwerk;
houden van een juridisch spreekuur.
Daarnaast huisvest de afdeling Migratierecht het secretariaat van de Permanente Commissie van
deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht (de commissie- Meijers),
waarmee nauw wordt samengewerkt.
Taken
De taken van de meewerkend leidinggevende bestaan voor een deel uit leiding geven en voor een
groot deel uit het verzorgen van de inhoud van de databank en meewerken aan de overige
werkzaamheden van de afdeling c.q. de stichting.
Leiding geven
-
Verantwoordelijkheid dragen voor de algemene leiding;
Bewaken van het budget en het opstellen van de begroting in samenwerking met de
penningmeester van het bestuur;
Actief meedenken over de verdere ontwikkeling van de producten in de context van de
rechtshulp;
Contacten onderhouden met het bestuur van de stichting, Vluchtelingenwerk, de Raad voor
Rechtsbijstand, SDU, de Orde van Advocaten en andere relevante organisaties.
Databank en andere werkzaamheden
-
Selecteren en bewerken van jurisprudentie, beleidsstukken en regelgeving middels het
schrijven van samenvattingen en het toekennen van trefwoorden samen met collega’s;
Verzorgen van korte nieuwsberichten op de homepagina van Migratieweb;
Meedenken over de verdere ontwikkeling van de databank;
Meewerken met de overige werkzaamheden.
Competenties
-
Een afgeronde opleiding Nederlands recht met specifieke kennis van het migratierecht;
Ervaring in het leiden van een kleine organisatie met bijbehorend financieel beheer;
Affiniteit met het uitgeven van papieren en digitale tijdschriften;
Inzicht in de werkwijze advocatuur, eigen ervaring in de rechtshulp is een pré.
Persoonlijke eigenschappen
-
Goed kunnen samenwerken en organiseren;
Ontspannen een team van specialisten kunnen leiden en stimuleren;
Plezier hebben in ondernemen.
Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal inclusief vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering € 5.932,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur per week). Wij
bieden een inspirerende werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het is de
bedoeling dat de Stichting Migratierecht Nederland bij Vluchtelingenwerk Amsterdam gehuisvest zal
worden.
Uw reactie
Sollicitaties kunt u tot 3 juni 2014 per mail opsturen aan Leyla Eren, senior adviseur HRM van
FORUM, [email protected] Inlichtingen kunt u inwinnen bij Arriën Kruyt, kwartiermaker van de
Stichting Migratierecht Nederland i.o. per mail ([email protected]) of per telefoon (06 – 22600087).
De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 10 juni 2014.