Orator, Jg 5, Nr 2, Maa-Apr 2014

FORATORUM
NIEUWSBRIEF VAN FORUM-FEDERATIE VZW
VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS
JAARGANG 5 NUMMER 2.
MAART-APRIL 2014.
Verkiezingsjaar
Novelty Show 2.0
Neen, geen paniek. We hebben de schaarse
ruimte in deze nieuwsbrief niet verkocht
aan de ene of de andere politieke tribune
maar, conform de statuten van onze vzw, is
2014 ook een verkiezingsjaar voor FORUM.
Terwijl we vanuit de federatie dit jaar volop inzetten op de Gouden
Ludo Road Shows ter compensatie van de (tijdelijk) opgedoekte
Novelty Shows, stookt onze hofleverancier Adriaensen het
vlammetje dat in elk spelershart brandt en verlangt naar steeds
weer nieuwe titels op tot een flink vuurtje. Op zaterdag 15 maart
strijken ze vanaf 19 uur 's avonds immers neer bij FORUMZwijndrecht voor de eerste editie van het 'Gone Cardboard' event
met demo's van talrijke nieuwe titels en prototypes. Meer info vind
je in onderstaande flyer.
Op de algemene en kernenvergadering van
woensdag 19 maart (20u, zaal ’t Forum,
Romeinse Put 97 te Edegem) vinden naar
tweejaarlijkse gewoonte opnieuw bestuursverkiezingen plaats.
Dit met andere woorden een uitgelezen
kans om een stap voorwaarts te doen als je
het al een tijd voelt kriebelen om net iets
meer te doen dan alleen maar te komen
spelen. Formeel hebben we minstens een
voorzitter, secretaris en penningmeester
nodig maar zoals altijd is er zoveel meer te
doen dan dat en is een paar extra handen
steeds welkom.
Je hoeft trouwens geen volwaardige bestuursfunctie op te nemen om welkom te
zijn. Het is ook perfect mogelijk om vanop
afstand deelverantwoordelijkheid over iets
te nemen of een werkgroep te trekken. We
denken dan o.a. aan het coördineren van de
federatieactiviteiten, het schrijven van deze
nieuwsbrief, enz. En dan borrelen er bij
jullie vast wel wat ideeën waar wij niet eens
aan denken, maar die wel de moeite van
het verkennen waard zijn.
Om een lang verhaal kort te maken: wie
zich geroepen voelt en zich kandidaat wenst
te stellen als bestuurslid of deelverantwoordelijke hoeft alleen maar even te
mailen naar [email protected] om
ons dat te laten weten. Neem gerust ook
contact met de voorzitter of één van de
andere bestuursleden als je eerst nog wat
uitleg wil of met een vraag of twee zou
zitten.
Wisselbeker naar Lommel
1ste BK Crokinole op 13 april te Wildert (Essen)
Terwijl het aantal deelnemers aan het
jaarlijkse interclubkampioenschap de voorbije twee jaren in vrije val leek, zat het
aantal inschrijvingen dit jaar opnieuw in de
lift. 40 deelnemers uit 8 verschillende
kernen hebben zich gemeld, wat aardig in
de buurt komt van de recordeditie in
Schelle in 2011.
Samen met Adriaensen Speciaalzaak organiseert de Dobbeltoren
uit Essen op zondag 13 april het eerste open BK Crokinole. Dat dit
van oorsprong Canadese flicking game aan een flinke opmars bezig
is, mag ook blijken uit het feit dat we steeds meer Crokinoleborden zijn opduiken in de verschillende FORUM-kernen.
De wijzigingen die we vorig jaar aan de
formule hebben aangebracht, werpen nu
klaarblijkelijk hun vruchten af, al zijn we er
van overtuigd dat ook het Ticket To Ridetoernooi van 23 februari voor een aantal
mensen de drempel heeft helpen verlagen.
Het kampioenschap biedt plaats voor 32 teams van 2 spelers en
nog eens 32 individuele spelers uit diezelfde teams. Voor info en
inschrijvingen kan je steeds terecht bij De Dobbeltoren of op
www.bkcrokinole.be
Na drie partijen werd een individueel
klassement opgemaakt, waarna telkens de
beste speler van de zes best presterende
kernen een spel mocht uitkiezen voor de
halve finale. De overgebleven plaatsen
werden vervolgens opgevuld in de volgorde
van het individuele klassement.
Met tien deelnemers was Spellenclub
Lommel bij voorbaat de grootste uitdager
van drievoudig titelhouder Spelbunker, die
met z'n veertienen aan de start verschenen.
Nochtans was Spelbunker sterker vertegenwoordigd in de halve finales en was het met
name FORUM-Mortsel dat met twee spelers
en de beste kansen aan de finale partij
Forum Romanum begon.
Die eindigde na een goeie en spannende
dertig minuten op een perfect ex aequo
tussen Sandra van Spellenclub Lommel en
Tim van FORUM-Mortsel. Het individuele
klassement na de voorrondes was daarom
doorslaggevend. De winst was voor Sandra
en de wisselbeker voor Lommel.
Vijf 'Golden Tickets' uitgereikt
Met 2.351 punten haalde Ann Raeymaekers
uit Broechem op 26 januari de hoogste
score op ons kwalificatietoernooi voor het
Benelux- en wereldkampioenschap TICKET TO
RIDE. Behalve een medaille kreeg ze zo ook
een 'Golden Ticket' voor de volgende ronde.
Van de 41 overige deelnemers, verdienden
ook Didier De Breuck (Mortsel), Jelle
Gommers (Nijlen), Christiaan Verhees
(Ekeren) en Jane Lingier (Zwijndrecht) zulk
een ticket. Dat Didier, Christiaan en Jane
toevallig ook allen FORUM-lid zijn, vervult
ons natuurlijk alleen maar met extra trots.
Gouden Ludo Road Shows
Na het succes van de Gouden Ludo Road Shows in Zwijndrecht en
Sinaai vorig jaar, kon een vervolg niet uitblijven. Dit jaar zetten we
niet twee maar gelijk zes zulke clubbezoeken op de agenda.
FORUM-jaarleden hebben natuurlijk steeds gratis toegang!






29/03 @ Spellenclub Lommel
29/05 @ Spelbunker Deurne
29/08 @ FORUM-Mortsel
13/09 @ FORUM-Merksem
03/10 @ FORUM-Buizegem
10/10 @ FORUM-Schelle
GraSpAc-Nieuws
Hoewel GraSpAc- als dusdanig geen initiatief van FORUMFederatie is, dragen we het project dat door vele vrijwilligers
uit verschillende van onze kernen gedragen wordt, een warm
hart toe. Om die reden zal GraSpAc eerstdaags een eigen plek
krijgen op onze website. In afwachting vind je hieronder
alvast een korte historiek.
Quiznieuws
Op zaterdag 1 februari organiseerde spellenclub De
Spelmaeckers voor de tweede keer een bordspellenquiz
waarin ze op zoek gingen naar de spellenspecialisten
van Vlaanderen. De eerste editie van de quiz had de
naam aartsmoeilijk te zijn maar toch zakten twee
FORUM-kernen af naar Beveren-Leie om er zich met
andere zelfverklaarde spellenkenners te meten. En ook
die moesten toegeven dat de lat wel erg hoog lag.
De Dobbeltoren uit Essen werd twaalfde op veertien
ploegen, maar FORUM-Ranst speelde van bij het begin
mee voor de podiumplaatsen. Bij de pauze waren ze
verdienstelijk derde en die plaats wisten ze ook de rest
van de quiz te behouden.
GraSpAc.01 | De Gratis Spellen Actie was ooit de
éénmansactie van de mede FORUM-stichter Marc Van den
Branden. Voor Peter Pan, een vereniging die speelgoed
verdeelt onder organisaties die werken met kansarme
jongeren, restaureerde Marc eigenhandig vele gezelschapsspellen. Op termijn was dit voor Marc niet langer haalbaar en
stapelde het werk zich op. Na zijn ontslag uit FORUM-Mortsel
en de FORUM-Federatie, wilde FORUM-Mortsel dit initiatief
verder zetten.
GraSpAc.02 | Vanuit FORUM-Mortsel engageerden Dirk
Neirynck en sponsor Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen zich om de actie verder te zetten. Weliswaar
niet langer 100% i.f.v. Peter Pan, wegens begrijpelijke
kwaliteitseisen, maar in naam van FORUM-Mortsel &
Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Snel werden
een twintigtal vrijwilligers bereid gevonden om spellen te
herstellen en te vervolledigen. De vrijwilligers kwamen uit
verschillende FORUM-kernen. Enkele zaterdagen per jaar
werden spellen gerestaureerd. De spellen werden
ingezameld via allerhande privégiften, de FORUM-kernen en
de jaarlijkse spellenbeurs 'Spel' van de FORUM-Federatie.
Het resultaat was telkens een Gratis Spellen Markt. Op deze
markt werden organisaties, die werken met kansarmen,
uitgenodigd om de gerestaureerde spellen gratis mee te
nemen voor hun Sinterklaasactie.
GraSpAc.03 | Vandaag is GraSpAc uitgegroeid tot een
autonome verzelfstandigde organisatie met veel vrijwilligers
en een duidelijke visie & missie. GraSpAc kan voor 100%
blijven rekenen op de steun van sponsor Adriaensen
Speciaalzaak Gezelschapsspellen zonder wie het initiatief
onmogelijk kan blijven bestaan. Aangenaam is dat de
FORUM-spelkernen en de FORUM-Federatie het initiatief een
warm hart blijven toedragen.
Vanaf heden (bege)leidt een kerngroep van 5 actieve
GraSpAc’ers de werking van GraSpAc. Bij deze dankt de
kerngroep de jarenlange effectieve ondersteuning van
FORUM-Mortsel en de FORUM Federatie.
GraSpAc.03.01 | GraSpAc blijft afhankelijk van de gulle
spellenliefhebber die tweedehandse, afgedankte, onvolledige
spellen schenkt aan GraSpAc. De vaste inzamelpunten vindt
op www.adriaensen-speciaalzaak.be.
Op zaterdag 15 juni organiseert ook FORUM-Merksem
zijn tweede quizavond rond onze geliefde hobby, zij het
dat die wat gematigder is van niveau, maar daarom niet
minder leuk!
Daar werd (alweer) FORUM-Ranst vorig jaar eerste,
zeer nipt gevolgd door de m/v's van Roll The Dice. Wie
het beter wil doen, kan zich inschrijven bij
[email protected] Er is a priori een
plekje voor één ploeg per FORUM-kern voorzien. De
niet bezette plaatsen, zullen pas later open gesteld
worden voor de 'reserveploegen'.
Lidkaarten 2.0
Sinds kort zijn we begonnen met de uitreiking van een
nieuw type lidkaarten. Ze zien er niet alleen
professioneler uit, maar zijn ook makkelijker en sneller
te vervaardigen. Hoewel de eerste kaarten van het jaar
nog wat op zich lieten wachten (probleempje bij de
drukker), zou de doorlooptijd tussen het aanvragen en
ontvangen van een lidkaart voortaan aanzienlijk korter
moeten zijn.
Belangrijk is dat zowel wij als de mensen in de winkel
bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen de
intentie hebben, om iets strikter toe te kijken op de
geldigheid van de lidkaarten. De beste manier om
problemen te vermijden is daarom om ze gewoon op
zak te hebben als je naar een federatieactiviteit komt of
de winkel bezoekt.
We hebben met Adriaensen ook afspraken gemaakt
voor het deactiveren van de ledenkorting in de
webwinkel voor niet-verlengde lidkaarten. (Om die
korting te activeren volg je de instructies die je op de
website van Adriaensen Speciaalzaak vindt.)
Daarnaast zijn we met verschillende partners en
bevriende clubs in overleg om te kijken hoe we in de
toekomst nog meer voordelen aan de vernieuwde
FORUM-lidkaart kunnen koppelen. Je verneemt het te
zijner tijd in de Orator of op de website. Vraag je
kernverantwoordelijke dus zeker om je nieuwe lidkaart!
Nog meer Catan
Op maandag 9 juni (Pinkstermaandag) richt Spellenclub Lommel
voor het tweede jaar op rij een open Kolonisten-toernooi in. De
laatste details van deze tweede editie worden op dit ogenblik nog
uitgewerkt. Verwacht dus zeker meer informatie in de volgende
Orator!
Getuigen gezocht!
Tijdens het lange Hemelvaartweekend dat op donderdag 29 mei
begint, wagen Spelbunkerleden Els, Carla, Kevin en Glenn ezich
opnieuw aan het wereldrecord "The Longest Boardgame", ofwel
het zo lang mogelijk ononderbroken spelen van eenzelfde
bordspel. Na hun succesvolle wereldrecordtitel in 2011 (60 uur 15
minuten), zullen ze nu voor de ultieme 72 uur gaan.
Op zondag 23 maart organiseren onze
vrienden van Roll The Dice alweer hun
zesde spellenbeurs. Twee dingen zijn alvast
nieuw: de locatie (een hotel- en congrescentrum in de directe omgeving van
Eindhoven) en de datum: voor het eerst
sinds het ontstaan van deze beurs vindt
deze immers niet op een Paasmaandag
plaats. Alle praktische info over deze beurs,
vind je overigens op www.zuiderspel.nl.
Ook FORUM-Federatie is als vanouds
vertegenwoordigd op deze beurs. Opnieuw
zullen we op het Hot-&-Gespot-plein aan
een tiental tafels de meest gevraagde en
best gewaardeerde spellen van de laatste
maanden demonstreren. Wie tijd en zin
heeft om ons als spelcoach te vergezellen,
mag zich overigens nog steeds melden door
te mailen naar [email protected]
In verband met de officiële erkenning van het wereldrecord,
moeten ten allen tijde twee getuigen de recordpoging van nabij in
de gaten houden. Daarvoor is Spelbunker nu op zoek naar zo veel
mogelijk vrijwilligers die gedurende een blok van vier uur als
getuige willen zetelen. Meer zulke blokken mag ook, maar deze
mogen in dat geval niet aansluitend zijn.
Als getuige moet je gespeelde partijen natuurlijk een beetje in de
gaten houden en bijzondere gebeurtenissen noteren in een
logboek. Om de "dode" momenten wat op te vrolijken, voorziet de
organisatie ook een resem tweepersoonsspellen zodat de tijd ook
voor de getuigen wat sneller weg tikt.
Wie tijd en zin heeft om de vier op deze manier te ondersteunen,
wordt uitgenodigd om de Doodle in te vullen op
http://doodle.com/f24wx5quy49rkf4r. Je bent natuurlijk ook
steeds welkom om te supporteren en deel te nemen aan de
verschillende randactiviteiten zoals een mini-beurs en een Gouden
Ludo-spelavond. Meer daarover in onze volgende Orator!
NVK De Kolonisten van Catan
Tijdens Zuiderspel organiseert Roll The Dice
in samenwerking met 999 Games het
Nederlands-Vlaams Kampioenschap DE
KOLONISTEN VAN CATAN. In vier rondes wordt
beslist wie de beste Catan-speler van
Nederland en Vlaanderen is. De te spelen
varianten zijn, behalve het basisspel, De
Zeevaarders, Europa Ontwaakt en Steden &
Ridders.
Om deel te nemen aan het toernooi moet je
minstens 12 jaar zijn en de Belgische of de
Nederlandse nationaliteit hebben. Deelname is gratis maar je moet wel toegang tot
Zuiderspel betalen (€ 6,-) en je vooraf
inschrijven. Dit laatste doe je door uiterlijk
op 15 maart een e-mail te sturen naar
[email protected] met vermelding
van je naam en je telefoonnummer.
Vorig jaar waren er 3.123 events in 64 landen. Dat kan beter!
Bezoek daarom op zaterdag 5 april één van de spelavonden in
Lommel, Deurne of Zwijndrecht en vier International Tabletop
Day!
Kalender maart - april 2014
Spelavond / activiteit
Dag
Datum
Spellenclub Lommel
BYO-avond @ Spelbunker (Deurne)
FORUM-Zwijndrecht
De Dobbeltoren (Essen)
De Bokkensprong (Sint-Amandsberg)
FORUM-Buizegem
FORUM-Merksem
De Dobbeltoren (Essen)
De Nieuwe Vrede (Berchem)
De Bokkensprong (Beveren)
FORUM-Schelle
FORUM-Ranst
Spellenclub Lommel
Gone Cardboard @ FORUM-Zwijndrecht
De Dobbeltoren (Essen)
De Bokkensprong (Sinaai)
Spelbunker (Deurne)
FORUM-Ranst
Zuiderspel
De Dobbeltoren (Essen)
De Nieuwe Vrede (Berchem)
FORUM-Mortsel
De Roze Draak (Antwerpen)
GL Road Show @ Spellenclub Lommel
De Dobbeltoren (Essen)
De Bokkensprong (Sint-Amandsberg)
FORUM-Buizegem
Spellenclub Lommel
BYO-avond @ Spelbunker (Deurne)
Za
Za
Za
Ma
Vr
Vr
Za
Ma
Di
Vr
Vr
Vr
Za
Za
Ma
Vr
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Vr
Vr
Za
Ma
Vr
Vr
Za
Za
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
03/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
08/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
15/03/2014
15/03/2014
17/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
23/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
31/03/2014
04/04/2014
04/04/2014
FORUM-Zwijndrecht
De Dobbeltoren (Essen)
De Bokkensprong (Beveren)
FORUM-Schelle
FORUM-Ranst
FORUM-Merksem
BK Crokinole @ De Dobbeltoren (Essen)
De Dobbeltoren (Essen)
Spelbunker (Deurne)
Spellenclub Lommel
De Dobbeltoren (Essen)
De Nieuwe Vrede (Berchem)
De Bokkensprong (Sinaai)
FORUM-Mortsel
De Roze Draak (Antwerpen)
FORUM-Ranst
De Dobbeltoren (Essen)
Za
Ma
Vr
Vr
Vr
Za
Zo
Ma
Vr
Za
Ma
Di
Vr
Vr
Vr
Za
Ma
07/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
12/04/2014
13/04/2014
14/04/2014
18/04/2014
19/04/2014
21/04/2014
22/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
26/04/2014
28/04/2014
Locatie
Aanvang
Huis v/d Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
PC Familia, Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne
WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
PC Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg
't Forum, Romeinse Put 97, 2650 Edegem
PZ Kwade Velden, Kwade Veldenstraat, 2170 Merksem
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16-22, 2600 Berchem
Dropshot, H. Consciencestraat 54, 9120 Beveren
Parochielokaal De Mouterij, Leopoldstraat 2, 2627 Schelle
KWB-lokaal (bij Chiroheem), Boerenkrijglaan, 2520 Ranst
Huis v/d Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
Café De Climax, Dries, 9112 Sinaai
PC Familia, Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne
KWB-lokaal (bij Chiroheem), Boerenkrijglaan, 2520 Ranst
NH Koningshof Veldhoven (NL, bij Eindhoven)
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16-22, 2600 Berchem
Parochiezaal 't Centrum, Osylei 43, 2640 Mortsel
Café Den Draak , Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Huis v/d Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
PC Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg
't Forum, Romeinse Put 97, 2650 Edegem
Huis v/d Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
PC Familia, Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne
19u00
19u00
19u30
20u00
19u00
20u00
20u00
20u00
20u00
19u00
19u00
20u00
19u00
19u00
20u00
19u00
20u00
20u00
10u00
20u00
20u00
20u00
20u00
19u00
20u00
19u00
20u00
19u00
19u00
WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14, 2070 Zwijndrecht
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
Dropshot, H. Consciencestraat 54, 9120 Beveren
Parochielokaal De Mouterij, Leopoldstraat 2, 2627 Schelle
KWB-lokaal (bij Chiroheem), Boerenkrijglaan, 2520 Ranst
PZ Kwade Velden, Kwade Veldenstraat, 2170 Merksem
Zaal Flora, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
PC Familia, Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne
Huis v/d Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16-22, 2600 Berchem
Café De Climax, Dries, 9112 Sinaai
Parochiezaal 't Centrum, Osylei 43, 2640 Mortsel
Café Den Draak , Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
KWB-lokaal (bij Chiroheem), Boerenkrijglaan, 2520 Ranst
Café De Volksvriend, St-Jansstraat 84, 2910 Essen (Wildert)
19u30
20u00
19u00
19u00
20u00
20u00
20u00
20u00
19u00
20u00
20u00
19u00
20u00
20u00
20u00
20u00