Bestelformulier My-App - X

My-App
Eenmalig bedrag bij opdracht i.c.m. gekozen pakket:
€ 75,-
Personenalarmering
Uw eigen Android smartphone in combinatie met
persoonlijke veiligheid. Om zeker te weten of uw toestel
geschikt is voor My-App, kunt u de App downloaden in
de Google Play Store of bekijk onze lijst met reeds geteste
toestellen op www.x-guard.nl.
Technische specificaties voor uw toestel
Alarmknop in jack poort
Bewusteloosheidsdetectie
(toestel afhankelijk)
GPS1 voor buiten
locatiebepaling
IPS2 op basis van Wi-Fi en
Bluetooth LE voor indoor
locatiebepaling
Technische specificaties
Toestelafhankelijk zie lijst op www.x-guard.nl
In het pakket inbegrepen
Software installatie op uw telefoon. Hiervoor dient het toestel te worden opgestuurd naar ons
kantoor of worden er voorrijkosten à € 150,- in rekening gebracht.
Afhankelijk van uw toestel wordt de bewusteloosheidsdetectie ingeschakeld.
Alarmknop voor jack poort
Leveren telefoontoestel
Ook kunt u gebruik maken van onze aanbieding voor een meegeleverd toestel en accessoires. Bekijk ook onze aanbiedingen
voor telefoontoestellen en accessoires op www.x-guard.nl
Bezoek onze website www.x-guard.nl voor meer informatie. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 088 126 12 12. Prijzen 2014 excl. BTW en onder voorbehoud.
Voor al onze producten geldt een garantietermijn van 1 jaar.
1
Global Positioning System
2
Indoor Positioning System
V1.28NL
My-App
Klantgegevens
Personenalarmering
A.u.b. met blokletters invullen.
Contactpersoon:
Datum: Bedrijfsnaam: Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres: Naam rekeninghouder:
Tel. nummer: IBAN nummer: My-App
Dienstverlening:
Looptijd 36 maanden. Daarna automatische verlenging per jaar tot wederopzegging. X-Guard incasseert de betalingen d.m.v. automatische incasso.
Prijs per maand:
Aantal:
Totaal:
Base excl. simkaart
€ 23,50
€
On Route excl. simkaart
€ 33,50
€
Base + On Route + My-Agenda + Twee IPS2 adressen (excl. simkaart)
€ 43,50
€
Quick Response
€ 7,50
€
Extra IPS2 adres(sen) (per adres)
€ 0,35
€
My-Alarm + My-Agenda (per gebruiker)
€ 2,85
€
My-Maps (per adres en/of omschrijving)
€ 1,25
€
€ _____
€
Simkaart abonnement
€
Totaal maandelijkse kosten exlusief BTW
Aantal:
Prijs per stuk:
My-App
Totaal:
€ 75,00
€
Uitleg over functioneren en gebruik (per dagdeel à 4 uur)
€ 490,00
€
Baken(s)
€ 134,00
€
Optioneel
Telefoon
€ _____
€
Beschermhoes
€ _____
€
Autoset
€ _____
€
€ _____
€
€
Totaal eenmalige kosten exclusief BTW
Opmerkingen:
Additionele kosten
Het afhandelen van een alarm door het bellen van waarschuwadressen kost € 5 per alarm. Voor het afhandelen van een Quick Response alarm wordt per alarm een bedrag van € 65 in
rekening gebracht.. Deze bedragen worden op basis van nacalculatie door X-Guard bij u in rekening gebracht en via automatische incasso betaald. Voor het alleen versturen van e-mail en/
of SMS berichten worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Belangrijke informatie
Na het verwerken van de opdracht zal er met u contact worden opgenomen voor de administratieve afwikkeling of opname van de waarschuwingsadressen. De alarmering werkt in heel
Europa, waarbij de Nederlandse waarschuwingsadressen worden opgeroepen. Het oproepen van de 1-1-2 centrale werkt alleen in Nederland.
Deze offerte / order heeft een geldigheid van 30 dagen na dagtekening.
Voor contact met X-Guard : 088 126 12 12 / [email protected]
Ondertekenen
Aldus overeengekomen en getekend, te: Voor cliënt
Datum: Voor X-Guard
Naam: Naam: Functie:
Functie:
Handtekening: Handtekening: 1
Global Positioning System 2 Indoor Positioning System
De algemene voorwaarden van X-Guard BV zijn van toepassing op de leveranties en diensten. Onze leveringsvoorwaarden, die gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel te Enschede,
en die op al onze aanbiedingen en leveringen van toepassing zijn, worden u op verzoek toegezonden.
V1.28NL
X-Guard Het Wegdam 4b, 7496 CA Hengevelde E-mail: [email protected] Tel.: 088 126 12 12 Fax: 088 126 12 18