OPENDEURDAG 8 juni 2014

OPENDEURDAG 8 juni 2014
•
E
UW
NIE UTE 20-35 km • Vrije start
RO
kenshoeve
• vanaf 10.00u aan de Kruis
Kruiskenstraat 7, 9980 St. Laureins
Inschrijvingen (verzekering incl.): 3 euro
van 11.00u - 12.00u,
door fanfare ‘‘een dragt maekt magt”
•
VZW
De Kruiskenshoeve
LT OC HT
F IE TS - EN W ANntsDE
e Politie
mmv KWTC Ge
A PER ITIE FCO NC ER T
BB Q
volwassenen: 15 euro • -12 jaar: 7euro
20 mei
• Inschrijving en reser veren voor
naam
van
elding
verm
met
BBQ
• Inschrijven
en aantal deelnemers + keuze shift
via [email protected] en storting op
rekeningnu mmer BE30 7512 0640 3411
•
•
6 km • Vrije start
vanaf 10.00u aan
de Kruiskenshoeve
Kruiskenstraat 7, 99
80 St. Laureins
• Inschr ijving
en (verzekering inc
l.): 3 euro
•
I NFO / I NSC HRI JVIN G
Voor de kinderen tocht met paard en huifkar vanaf 14u tot 16u.
80
473 89 46
Voor info: 0
•
•
1ste shift om 12.00u
- 2de shift om 13.0
0u
In de nami ddag ko
ffie met pannenkoek
en