Je kunt de AXI-bonnen van de Jeugddienst en de Sportdienst nu

Je kunt de AXI-bonnen van de Jeugddienst en de Sportdienst nu ook in het Sociaal Huis
afhalen!
Zowel de Jeugddienst als de Sportdienst vinden het belangrijk dat iedereen aan vrijetijd kan
doen. Daarom worden de AXI-bonnen aangeboden.
Jeugd-AXI-bonnen:
Alle Bruggelingen kunnen voor hun kinderen tussen 3 en 18 jaar voor 10 euro aan jeugdAXI-bonnen gratis afhalen.
Ieder Brugs kind ontvangt dus 10 euro gratis om aan het jeugdwerk deel te nemen!
Ouders die het financieel moeilijker hebben, kunnen per kind 50 euro aan jeugd- AXIbonnen ontvangen als hun kind(eren)
- recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of
- een OCMW-participatiekaart hebben.
Vanaf het 2de rechthebbende kind krijg je voor 75 euro aan AXI-bonnen.
Sport-AXI-bonnen:
Bruggelingen die het financieel moeilijker hebben, kunnen de sport-AXI-BONNEN
ontvangen voor alle gezinsleden die
- recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of
- een OCMW-participatiekaart hebben.
Vanaf het 2de gezinslid krijg je voor 75 euro aan AXI-bonnen
Met sport-AXI-bonnen betaal je de inschrijving van je sportvereniging of een sportkamp op
Brugs grondgebied.
De AXI-bonnen kunnen nog steeds opgehaald worden in de Jeugd- en Sportdienst van stad
Brugge, en nu ook in het Sociaal Huis (Hoogstraat 9, 8000 Brugge)
Zonder afspraak: van maandag tot vrijdag in de voormiddag (8u30 tot 12u) + de
donderdagnamiddag (13u30 tot 16u30).
Of op afspraak op andere momenten.