Atrios hypotheek, Atrios Smart hypotheek, Atrios basis hypotheek

Dit zijn de rentetarieven van Atrios Hypotheekfonds BV
Tarieven per 5 september 2014
Tarieven gelden alleen voor renteherzieningen en verhogingen van bestaande leningen
Atrios Hypotheek
Variabel
1 jaar vast
1 jaar oriëntatie
2 jaar vast
2 jaar oriëntatie
3 jaar vast
4 jaar vast
5 jaar vast
6 jaar vast
7 jaar vast
10 jaar vast
12 jaar vast
15 jaar vast
20 jaar vast
25 jaar vast
30 jaar vast
NHG
2.95%
2.95%
3.15%
3.00%
3.20%
3.00%
3.00%
3.00%
3.40%
3.45%
3.50%
4.05%
4.20%
4.55%
5.45%
5.45%
Overbruggingsrente
3.65%
≤ 75% e.w.
3.15%
3.15%
3.35%
3.20%
3.40%
3.20%
3.20%
3.20%
3.60%
3.65%
3.70%
4.25%
4.40%
4.75%
5.65%
5.65%
Niet NHG
≤ 100% e.w. ≤ 125% e.w.
3.30%
3.55%
3.30%
3.55%
3.50%
3.75%
3.35%
3.60%
3.55%
3.80%
3.35%
3.60%
3.35%
3.60%
3.35%
3.60%
3.75%
4.00%
3.80%
4.05%
3.85%
4.10%
4.40%
4.65%
4.55%
4.80%
4.90%
5.15%
5.80%
6.05%
5.80%
6.05%
Advisor Verified
Variabel
1 jaar vast
1 jaar oriëntatie
2 jaar vast
2 jaar oriëntatie
3 jaar vast
4 jaar vast
5 jaar vast
6 jaar vast
7 jaar vast
10 jaar vast
12 jaar vast
15 jaar vast
20 jaar vast
25 jaar vast
30 jaar vast
Atrios Smart Hypotheek
Variabel
1 jaar vast
2 jaar vast
5 jaar vast
6 jaar vast
7 jaar vast
10 jaar vast
12 jaar vast
15 jaar vast
20 jaar vast
25 jaar vast
30 jaar vast
NHG
2.75%
2.75%
2.80%
2.80%
3.20%
3.25%
3.30%
3.85%
4.00%
4.35%
5.25%
5.25%
Overbruggingsrente:
3.50%
≤ 60% e.w.
2.95%
2.95%
3.00%
3.00%
3.40%
3.45%
3.50%
4.05%
4.20%
4.55%
5.45%
5.45%
≤ 75% e.w.
2.95%
2.95%
3.00%
3.00%
3.40%
3.45%
3.50%
4.05%
4.20%
4.55%
5.45%
5.45%
Niet NHG
≤90% e.w.
3.05%
3.05%
3.10%
3.10%
3.50%
3.55%
3.60%
4.15%
4.30%
4.65%
5.55%
5.55%
≤ 110% e.w. ≤ 125% e.w.
3.15%
3.35%
3.15%
3.35%
3.20%
3.40%
3.20%
3.40%
3.60%
3.80%
3.65%
3.85%
3.70%
3.90%
4.25%
4.45%
4.40%
4.60%
4.75%
4.95%
5.65%
5.85%
5.65%
5.85%
Atrios Basishypotheek
5 jaar vast
10 jaar vast
15 jaar vast
20 jaar vast
NHG
2.80%
3.30%
4.00%
4.35%
Overbruggingsrente:
3.50%
≤75% e.w.
3.00%
3.50%
4.20%
4.55%
Niet NHG
≤100% e.w.
3.15%
3.65%
4.35%
4.70%
≤125% e.w.
3.40%
3.90%
4.60%
4.95%
≤ 70% e.w.
3.50%
3.50%
3.70%
3.55%
3.75%
3.55%
3.55%
3.55%
3.95%
4.00%
4.05%
4.60%
4.75%
5.10%
6.00%
6.00%
≤ 90% e.w.
4.15%
4.15%
4.35%
4.20%
4.40%
4.20%
4.20%
4.20%
4.60%
4.65%
4.70%
5.25%
5.40%
5.75%
6.65%
6.65%