Agenda oktober/november 2014:

28-10- 2014
Agenda oktober/november 2014:
3 t/m 7 november
5 november
30 oktober
inloopweek
nationaal schoolontbijt
theatervoorstelling op school
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
De jarigen in de komende 2 weken:
29-10
29-10
31-10
04-11
04-11
05-11
08-11
08-11
Kènan Gravekamp
Maarten Saab
Rozelinn Heemskerk
Merel van Duyn
Scott van Dop
Isa Bosch
Charlotte Plug
Merel Ouwehand
Inloopweek
In de week van 3 t/m 7 november vindt weer de inloopweek plaats. U kunt dan een kijkje
komen nemen bij de lessen van uw kind(eren). Inschrijven kan op de lijst die op de deur
van het lokaal hangt. U bent van harte welkom.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 5 november vindt voor onze school het nationaal schoolontbijt plaats. De
kinderen komen op de gewone tijd naar school en beginnen de dag met een ontbijt. Dus
thuis niet te veel eten! In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.
Studiedag
Gisteren heeft het team van de Farèlschool een studiedag gevolgd. Deze dag stond in
het teken van ‘begrijpend lezen’, misschien wel het belangrijkste vak op school. Om een
tekst of een verhaal goed te kunnen begrijpen moeten de leerlingen een aantal
basisvaardigheden onder de knie hebben: zo moeten ze technisch voldoende kunnen
lezen en een voldoende woordenschat hebben. Het technisch leesonderwijs start in
groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. In groep 4, 5 en 6 komt daar de methode
‘Estafette’ bij. De leerlingen werken dit schooljaar met de nieuwe taalmethode ‘Taalactief
Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool
4’. We hebben deze methode onder andere gekozen omdat er een heel goed
woordenschatprogramma in zit.
Naast deze twee vaardigheden hebben de leerlingen een aantal strategieën nodig om
een tekst, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een aardrijkskunde- of geschiedenisboek, goed
te kunnen begrijpen. Om deze strategieën aan te leren, gebruiken we de methode
‘Nieuwsbegrip’
Onze studiedag ging met name over deze strategieën. Een voorbeeld van zo’n strategie
is bijvoorbeeld ‘samenvatten’, maar hoe leer je de leerlingen om een tekst samen te
vatten? Welke vaardigheden heb je daar voor nodig? We hebben bij deze strategieën
duidelijke vaardigheden en heldere leerdoelen geformuleerd. Deze leerdoelen vormen
het uitgangspunt voor onze lessen.
Het was een inspirerende studiedag.
Namens het team,
Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen (dir.)
Gerben Straatsma (adj. dir.)
Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool