Nieuwsbrief 3 (10-09-2014)

Nieuwsbrief 3, 10 september 2014
Schoolgids, kalender en informatiekalender 2014-2015
Vandaag krijgt u digitaal de schoolgids, kalender en informatiekalender voor dit schooljaar,
2014-2015, toegezonden. Voor het eerst worden deze schooldocumenten alleen digitaal
verspreid. De kalender is ook te raadplegen binnen SafeSchool, zowel op computer als in
de app voor tablet/mobiele telefoon. Mocht u toch een exemplaar op papier willen
ontvangen, dan kunt u deze bij de leerkracht aanvragen.
Informatieavond maandag 15 september
Alle ouders van kinderen uit groep 1 t/m 8 worden van harte uitgenodigd om een kijkje in
de klas te komen nemen. De kinderen zelf zullen precies uitleggen wat er in de klas
gedaan wordt en met welke methodes er gewerkt wordt. Er is een vrije inloop tussen 18.30
uur en 19.30 uur, zodat u zelf het tijdstip kunt bepalen, dat u het beste uitkomt. Natuurlijk
kunnen de ouders tijdens deze avond met vragen terecht bij de klassenleerkracht(en);
uiteraard niet over het individuele kind maar over algemene zaken.
De leerkrachten zullen heel kort wat algemene informatie geven en wel volgens
onderstaand schema:
18.30 uur – 18.45 uur:
groep 1-2
18.45 uur – 19.00 uur:
groep 3-4
19.00 uur – 19.20 uur:
groep 5-6
19.20 uur – 19.40 uur:
groep 7-8
In groep 5-6 en groep 7-8 zal muziekvereniging Volharding in vijf minuten het e.e.a.
uitleggen over het project 'Spelenderwijs', wat dit schooljaar ook op onze school gaat
plaatsvinden.
Ook het Anouk Jacobs van het Centrum voor Jeugd en Gezin zal tijdens de inloopavond
aanwezig zijn om zichzelf aan u te presenteren. Bij het CJG kunt u met allerlei
opvoedingsvraagstukken terecht.
We hopen u morgen allen te mogen begroeten!
Gibson & Warwick
Volgende week vrijdag (19 september) is het 70 jaar geleden dat twee Engelse piloten in
Steenbergen zijn neergestort met hun vliegtuig in het kader van de bevrijding van
Nederland. De Pius X school heeft ruim 20 jaar geleden het propellermonument in het
Stadspark geadopteerd en houdt hier ook jaarlijks op die datum een herdenking. Dit jaar
gebeurt dat ook in het Stadspark op dezelfde dag om 11.00 -12.00 uur. Hierbij zal ook een
deel van de delegatie van het 617 Squadron, welke dan in Steenbergen verblijft, aanwezig
zijn. Als u wilt, bent u van harte welkom.
’s Middags om 14.00 uur vindt er bij de begraafplaats nog een grote herdenking plaats,
waarbij ook de oud strijders aanwezig zullen zijn. Ook groep 7-8 bezoekt deze herdenking.
R.K. basisschool Pius X  Postbus 172
 4650 AD Steenbergen  Kapelaan Kockstraat 48, 4651 XE Steenbergen
Tel. 0167 563634  [email protected]  www.rkbspiusx.nl
Groepsbezoek bibliotheek groep 5-6
Op woensdag 17 september bezoekt groep 5-6 de bibliotheek in Steenbergen. Wij worden
daar om 09:00 uur verwacht. Om 08:45 uur zullen we daar te voet heen gaan en ook weer
te voet terugkomen. Dit bezoek zal ongeveer een uur in beslag nemen.
Aan de ouders en verzorgers van groep 1-2
Vorige week zijn wij gestart met het Schatkist thema: "dieren". Kleine papegaai vliegt over
het oerwoud en komt een heleboel dieren tegen. De dieren in het oerwoud zeggen
allemaal een rijmpje op, en kleine papegaai zegt deze rijmpjes na. Extra aandacht in dit
dieren thema zijn het rijmen, dieren sorteren en een verhaal naleggen. In de klas zal er
ook een dierenverblijf worden gemaakt. Hiervoor mogen de kinderen eventueel wat
brokjes meebrengen van huis en ze mogen een knuffel meenemen, die op school mag
blijven. De letter AA van AAP komt deze week ook aan bod.
Juf Heleen en juf Sabine
Campina schoolmelk
We zijn één van de weinige scholen die nog deelnemen aan Campina schoolmelk.
Kinderen in de basisschoolleeftijd groeien ontzettend veel en voor deze groei hebben de
kinderen veel voedingsstoffen nodig. Melk is een gezond natuurlijk product wat, naast
gezonde afwisselende voeding, voorziet in deze behoefte. Daarnaast bevat melk calcium,
belangrijk voor o.a. sterke botten. Vandaag krijgt uw zoon/dochter een aanmeldformulier
mee, waarmee u uw kind als abonnee kunt aanmelden. Het kan ook online op de website
www.campinaopschool.nl
Hulp gezocht! (herhaald bericht)
Op maandag 22 september gaan er – in het kader van de verkeersweek – weer 3 ‘lijnen’
geactiveerd worden van de loopbus. Nadere details volgen nog. We zijn op zoek naar drie
personen die als ‘buschauffeur’ kunnen optreden en het is handig als die personen wonen
in de buurt van het startpunt van de ‘bussen’:
a.
Hoek Laurentiusdijk/Welbergsedijk
b.
Pastoor Ermenstraat/Kinderbaantje
c.
Brug Kapelaan Kockstraat/Pastoor Ermenstraat.
Opgeven bij juf Harriet. Alvast bedankt!
R.K. basisschool Pius X  Postbus 172
 4650 AD Steenbergen  Kapelaan Kockstraat 48, 4651 XE Steenbergen
Tel. 0167 563634  [email protected]  www.rkbspiusx.nl