ERTALYTE TX - Plastiservice

ERTALYTE TX
MATERIAAL
VORM
ERTALYTE
TX
RONDE STAVEN (Ø MM)
10-200
PLATEN (DIKTE IN MM)
8-100
BUIZEN (UITW Ø MM)
20-200
ERTALYTE TX (PET + vaste smeerstof) (Iichtgrijs)
ERTALYTE TX is een op polyethyleentereftalaat gebaseerde compound die een uniform verdeelde vaste smeerstof bevat.
Zijn specifieke samenstelling resulteert in een uniek, intern gesmeerd glijlagermatenaaL ERTALYTE TX bezit niet enkel een
uitstekende slijtageweerstand, maar ook een in vergelijking met ERTALYTE nog lagere wrijvingscoëfficiënt evenals een hoger
draagvermogen (PVgrenswaarde).
Alle informatie door of namens plastiservice verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch
plastiservice stelt zich geenszins verantwoordelijk of aanspraakelijk voor toepassing, verwerking of andere gebruik van voormoemde informatie en producten, noch voor gevolgen daarvan .De koper aanvaardt alle
verantwoordelijheid en anspraakelijheid voor toepassing, verwerking van de gemoemde informatie en producten, waarvan hij de kwaliteit en andere eigenschappen zal controleren, alsmede voor alle gevolgen.Geen enkele
verantwoordelijheid kan door plastiservice worden aanvaard waar de koper door zulke toepassing, verwerking of gebruik van informatie of producten enig industrieel intellectuel of ander eigendomsrecht behorende aan of
beheerd door derden schenden
www.plastiservice.com
EIGENSCHAPPEN
Fysisch eigenschappen
Kleur
Dichtheid
Waterabsorptie
- na 24 / 96h in water van 23 °C
- bij verzadiging in lucht van 23 °C / 50 % RH
- bij verzadiging in lucht van 23 °C
Thermische eigenschappen
Smelttemperatuur
Glasovergangstemperatuur
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 23 °C
Lineaire thermische uitzettingsfcoëfficiënt:
- gemiddelde waarde tussen 23 en 60 °C
- gemiddelde waarde tussen 23 en 100 °C
Doorbuigingstemperatuur onder last:
- methode A : 1,8 MPa
Max. toelaatbare gebruikstemperatuur in lucht
- kortstondig
- doorlopend: gedurende 5 000 / 20 000 h
Min. gebruikstemperatuur
Brandbaarheid :
- « Zuurstofindex»
- volgens UL 94 (dikte 3 / 6 mm)
Mechanische eigenschappen bij 23°C
Trekproef :
- vloeigrens / trekspanning bij breuk
- rek bij breuk
- trek-elasticiteitsmodulus
Drukproef :
- drukspanning bij 1 / 2 / 5% nominale stuik
Trek-kruipproef :
- spanning die na 1.000 h leidt tot een rek van
1%
Slagvastheid – Charpy
Kerfslagvastheid - Charpy
Kerfslagvastheid - Izod
Kogeldrukvastheid
Rockwellhardheid
Elektrische eigenschappen bij 23°C
Doorslagsterkte
Soortelijke weerstand
Oppervlakteweerstand
Diëlektrische constante εr:
- à 100 Hz
- à 1 MHz
Diëlektrische verliesfactor tgб: - à 100 Hz
- à 1 MHz
Kruipstroomvastheid (CTI)
Testmethodes
ISO/IEC
Eenheden
1183
g/cm3
ERTALYTE
TX
Waarden
lichtgrijs
1,44
62
62
-
Mg
%
%
%
5/11
0,06/0,13
0,23
0,47
-
°C
°C
W/(K.m)
255
0,29
-
m/(m.K)
m/(m.K)
65x10-6
85x10-6
75
°C
75
-
°C
°C
°C
160
115/100
-20
4589
-
%
-
25
HB/HB
527
527
527
MPa
%
MPa
-/76
7
3.450
604
MPa
24/47/95
899
MPa
23
179/1eU
179/1eA
180/2A
2039-1
2039-2
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
N/mm²
-
≥ 30
2,5
2,5
160
M 94
(60243)
(60093)
(60093)
(60250)
(60250)
(60250)
(60250)
(60112)
kV/mm
Ω cm
Ω
-
21
> 1015
> 1014
3,4
3,2
0,001
0,014
600
Alle informatie door of namens plastiservice verstrekt met betrekking tot haar producten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch
plastiservice stelt zich geenszins verantwoordelijk of aanspraakelijk voor toepassing, verwerking of andere gebruik van voormoemde informatie en producten, noch voor gevolgen daarvan .De koper aanvaardt alle
verantwoordelijheid en anspraakelijheid voor toepassing, verwerking van de gemoemde informatie en producten, waarvan hij de kwaliteit en andere eigenschappen zal controleren, alsmede voor alle gevolgen.Geen enkele
verantwoordelijheid kan door plastiservice worden aanvaard waar de koper door zulke toepassing, verwerking of gebruik van informatie of producten enig industrieel intellectuel of ander eigendomsrecht behorende aan of
beheerd door derden schenden
www.plastiservice.com