Advies verlijmen van Kerlite en Kerlite Plus van Cotto

Advies verlijmen van Kerlite en Kerlite Plus van Cotto d’Este
BE Versie 9.1
(Vervangt versie 9.0)
Gegevens
Positionering:
Toepassing:
Plaatsoort:
Formaat:
Voegbreedte:
Omstandigheden:
wand
openbare ruimte (binnen), supermarkt, woning of restaurant
(definities conform uitgave “keramische tegels” van SBR en WTCB)
- Kerlite Plus van Cotto d’Este; nieuw keramische materiaal, verrijkt met
zirkonium, gefabriceerd in platen van gres porcellanto waarbij de achterzijde
is voorzien van een compacte glasvezel mat
- Kerlite van Cotto d’Este; nieuw keramisch materiaal, verrijkt met zirkonium,
gefabriceerd in platen van gres porcellanato
alle formaten
min. 1 mm
normale omgevingstemperatuur, normale oplevering
Geschikte ondergronden
•
•
•
•
•
•
Bestaand keramisch tegelwerk
• Baksteen
Gipsbepleistering *
• Keramische binnenmuursteen
Cementbepleistering
• Betonsteen
Kalk-cementbepleistering
• Gipsblok *
• Beton
Kalkzandsteen
Cellenbeton
* Op deze ondergronden mag er niet uitgevlakt worden met Omnimix 90.
Voor o.a. het maximale vochtgehalte en de minimale leeftijd van de betreffende ondergrond verwijzen wij
naar “algemene richtlijnen ondergrond”.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
Ondergrond dient droog, stabiel, draagkrachtig, olie-, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
Losse delen zoals cement- en kalkresten moeten worden verwijderd.
Reiniging: Dit kan variëren van ontvetten bij tegels of schuren en/of stralen bij beton of vette
ondergronden.
Pas op met bestaande scheuren in de ondergrond. Deze moeten eerst nader onderzocht worden
alvorens u verder gaat.
De ondergrond moet verwerkt/aangebracht zijn conform de toepassingsrichtlijnen van de betreffende
fabrikant en geldende voorschriften.
De ondergrond moet volledig vlak zijn. De vlakheid van de ondergrond moet worden gecontroleerd
met een aluminium reilat van tenminste 2 m lang, waarbij de max. toegestane tolerantie max. 3 mm
mag bedragen. Deze wordt gecontroleerd door de regel in alle richtingen op de ondergrond te
plaatsen.
Ondergrondvoorbereiding bij bestaand keramisch tegelwerk
•
De ondergrond ontvetten met Omnibind Cleaner.
Ondergrondvoorbereiding bij oneffenheden in de ondergrond
•
•
De ondergrond voorstrijken met Omnibind TP.
Uitvlakken met Omnimix 90GR.
Alternatief, kleine oneffenheden:
o Uitvlakken met Omnimix 90.
1/3
Advies verlijmen van Kerlite en Kerlite Plus van Cotto d’Este
BE Versie 9.1
(Vervangt versie 9.0)
Ondergrondvoorbereiding plaatsing platen
•
Voorstrijken met Omnibind TP.
Plaatsing platen
•
•
•
•
•
Kerlite en Kerlite Plus platen lijmen met behulp van Omnicem PL85 Grijs of Omnicem PL85 Wit (bij
een ondergrond van gips).
Voor het verkrijgen van een 80 % contactoppervlak is het noodzakelijk de platen met behulp van de
buttering-floating methode te verlijmen. Hierbij wordt zowel de ondergrond als de plaat van lijm voorzien.
- Omnicem PL85 aanbrengen op de ondergrond met behulp van een schuingetande lijmkam
van 3-4 mm.
- Omnicem PL85 aanbrengen op de volledige rugzijde van de plaat met behulp van het vlakke
deel van de lijmkam.
Plaats de Kerlite of Kerlite Plus plaat en houd een voeg van min. 1 mm aan.
Voor een correcte hechting van de plaat aan de ondergrond is het noodzakelijk om de plaat aan te
drukken/kloppen met een rubberen spaan.
Zie voorschriften van de fabrikant voor de correcte plaatsing en bewerking (doorboren en snijden) van
de platen.
Alternatief, extra standvermogen:
o De platen verlijmen met Omnicem PL85 ES Grijs of Omnicem PL85 ES Wit (bij een ondergrond
van gips).
Voegen
•
•
•
De naden tussen de platen vrijhouden van lijm. Lijm direct na het aanbrengen van de platen uit de
naden verwijderen.
De naden afvoegen met Omnifill 102.
Vanwege mogelijke verkleuringen dient minimaal 1 dag te worden gewacht alvorens in te voegen.
Alternatief, snelle oplevering, hoge-druk bestendig:
o De naden afvoegen met Omnifill BGR.
Alternatief, verlaagde waterabsorptie:
o De naden afvoegen met Omnifill 100WD.
Richtlijnen voor dilatatievoegen
•
•
•
•
•
Plaats om te beginnen de platen nooit strak in de hoeken.
Bij alle in- en uitwendige hoeken, wand- en vloeraansluitingen en vlakken langer dan 5 tot 7
strekkende meters (afhankelijk van de ondergrond en temperatuursdifferentiatie), doorgangen, overal
waar 2 verschillende ondergronden samenkomen, bij aansluitingen op kolommen en alle reeds
bestaande dilateringsvoegen, dient men een bewegingsvoeg aan te brengen welke doorgezet wordt
tot op de ondergrond.
Zoveel mogelijk symmetrische vakken maken waarbij de lengte/breedte verhouding van 1/1,5 niet
mag worden overschreden.
Breng op voornoemde plaatsen een soepele en voldoende brede dilatatievoeg aan met behulp van
Omnikit Silicone of pas dilatatieprofielen toe.
Exacte plaatsbepaling volgens advies constructeur.
2/3
Advies verlijmen van Kerlite en Kerlite Plus van Cotto d’Este
BE Versie 9.1
(Vervangt versie 9.0)
Overige verwerkingsvoorschriften
•
•
De aanwijzingen en richtlijnen op de betreffende productbladen dienen onverkort te worden
opgevolgd.
Zie “algemene richtlijnen ondergrond”, “algemene richtlijnen poedertegellijmen” en “algemene
richtlijnen tegelvoegmortels”.
Veiligheid
•
De veiligheidsmerkbladen (MSDS) van de betreffende producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Dit advies is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en uitgewerkt. Desondanks kunnen wij geen verantwoording accepteren,
daar factoren buiten onze beoordeling en invloed zoals bouwkundige, constructieve en bouwfysische aspecten mede bepalend zijn voor het
uiteindelijk resultaat. Omnicol garandeert echter wel de kwaliteit van de geadviseerde en geleverde producten.
3/3