Jaaroverzicht toetsuur klas 3

organisatieweek
toetsweek
toetsweek
meivakantie
meivakantie
vlaanderenreis
voorjaarsvakantie
kerstvakantie
14
-2
20
toetsweek
1
toetsweek
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
01
5
kerstvakantie
herfstvakantie
overzicht repetities klas 3
weeknummer
Nederlands
T1
Cambridge Engels
T1 T1
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
T2
T1
Engels
2
T3
T2
T3
Duits
T4
Frans
Grieks
T3
T6 T9
T4
T3
T5
T9
T5
T7
T6
T5
T4
T2
T1
T7
T4
T2
T1
T6
T2
T2
T1
T6
T3
T5
T3
T6
T5
T4
Latijn
aardrijkskunde
T2
T1
biologie
T1
T3
T2
T4
T1
economie
T4
T3
T5
T7
T6
T3
T2
engineering
geschiedenis
T1
T3
T2
T4
T5
T7
T6
T1.2
LO
natuurkunde
T1
scheikunde
T1
T4
T2
T3
T2
T3
T5
T4
T4
T5
T6
T7
tekenen
wiskunde
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9