19 december 2014 pagina 39

Kerst 2014
CROMSTRIJEN BV
Zwembad “de Waterstee” wenst u
fijne feestdagen en een sportief
Nassaustraat 2, Numansdorp T: 0186-651822 www.waterstee.nl
••fcŒQWUS ••nS allf YŒc Wn lnd ŠŒdcŒQ•Œ
aŒfcflb`Œn Wn YŒc •‹ŠŒQljŒn U••fÔ
µWUnŒ ‹ŒŒdc••ŠŒn Œn ŒŒn
ŠlŒ• Œn ŠŒ%ln• ÈÊÉÅ clŒŠŒ`ŒndcÔ
™•n D ›%•ÿS D ¹•ffWŒ D ”•fS D ”•fWŒSŒ
BBK Bouwbedrijf
BBK Bouwbedrijf bedankt u voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen u een voorspoedig 2015
BKK Bouwbedrijf – Kerkstraat 12 – 3286 AK – Klaaswaal
T.: 0186-572394 – www.bouwbedrijBlaaswaal.nl
De hoeksche vaart en Veerdienst tiengemeten wenst u
hele fijne kerstdagen en een gezond en liefdevol 2015 toe!
Wij danken u voor uw interesse en betrokkenheid in 2014 en hopen
u in het Nieuwe jaar (weer) aan boord te mogen verwelkomen.
Trossen los, op naar 2015!
Prettige feestdagen
en een gezond 2015
as
”Thom
en Hein van Wanroo
y”
ijzer en metaalhandel
Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2015
VOOR AL UW OUD IJZER EN
KOPER METALEN
WIJ PLAATSEN OOK
CONTAINERS BIJ BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN
Beneden Gorsdijk 16 | 3295 XA ’s-Gravendeel
Tel.: 078-6731336
www.wooncentrumdenboer.nl
e-mail: [email protected]
T. 06-22065343 T. 06-83394223
Boomdijk 35e KLAASWAAL
www.metaalhandelklaaswaal.nl