Aan de leden-waterschappen 13 augustus 2014 73498/EV drs. J. de

Aan
de leden-waterschappen
datum
ons kenmerk
contactpersoon
13 augustus 2014
73498/EV
drs. J. de Jong
betreft
uw kenmerk
e-mai
Nationale WaterSpaardersdag
-
[email protected]
doorkiesnummer
070 351 97 19
Beste collega,
De Unie van Waterschappen en Missing Chapter Foundation, waarvan WaterSpaarders een
onderdeel is, gaan een samenwerking met elkaar aan. De Unie van Waterschappen wordt een
partner van WaterSpaarders. WaterSpaarders is een innovatief programma waarbij kinderen
aanzetten tot gedragsverandering ten aanzien van water en energieverbruik door een kleine gerichte actie, namelijk korter douchen.
De concrete samenwerking krijgt als volgt vorm: kinderen die een afvalwaterzuivering bezoeken, gaan aan de slag met energie besparen door korter te douchen. Zij krijgen een inleiding
hierop tijdens de rondleiding op de afvalwaterzuivering, vervolgens wordt het onderwerp verder
opgepakt in de klas. Daarnaast denken kinderen van WaterSpaarders (basisschoolleerlingen
van groep 6, 7 en 8) mee over waterdilemma’s. Kernidee is om kinderen die vanuit WaterSpaarders bezig zijn en ervaring hebben met gedragsverandering, mee te laten denken met de
waterschappen over urgente thema’s. Startmoment voor de samenwerking vindt plaats op
4 september a.s. tijdens Nationale WaterSpaardersdag.
Uitnodiging Nationale WaterSpaardersdag
4 september, 13.30 – 15.30 uur, Hermitage, Amstel 51, Amsterdam
Met veel plezier nodigt de Missing Chapter Foundation, onder leiding van Prinses Laurentien
van Oranje, u uit om dit bijzondere evenement bij te wonen, samen met andere vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en aansprekende Nederlanders die gecommitteerd zijn aan energiebesparing. Samen met vertegenwoordigers van andere organisaties zal ik op deze dag de dialoog aangaan met WaterSpaarders-kinderen over gedragsverandering en energiebesparing. De dag is bedoeld voor alle partners, dus uw aanwezigheid vanuit
de waterschappen wordt zeer op prijs gesteld!
De eerste Nationale WaterSpaarders Dag maakt voor heel Nederland zichtbaar dat we met de
juiste wil en inzet samen heel goed in staat zijn om thuis energie te besparen, en dat kinderen
hier een belangrijke en nodige voortrekker in zijn.
Pagina 2 van 2
Programma
13.30 uur
Inloop en ontvangst
14.00 uur
Aanvang programma
14.05 uur
Panelgesprek over de energietransitie o.l.v. Humberto Tan
- Cathelijne Broers (Directeur Hermitage)
- Peter Glas (Voorzitter Unie van Waterschappen)
- Jeroen de Haas (Voorzitter Raad van Bestuur Eneco)
- Roelof Kruize (Algemeen Directeur Waternet)
- Ed Nijpels (Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord)
gevolgd door een dialoog met kinderen o.l.v. Prinses Laurentien
14.45 uur
Uitreiking WaterSpaarders prijzen door 'surprise guest'
15.00 uur
Actie in de Amstel: 5 minuten is heel lang!
15.30 uur
Einde
Ik nodig u daarom van harte uit u aan te melden bij Marlous den Bieman via
[email protected] of telefoon 070 345 5106. En zie er naar uit u op donderdag 4 september te treffen in de Hermitage in Amsterdam. Zodat we als waterschappen laten zien dat we
achter dit initiatief staan.
Hoogachtend,
Peter Glas,
voorzitter Unie van Waterschappen