Plaats: Scantri hal, Orionweg 10, 8938 AH Leeuwarden. (tegenover

Opgericht 20 november 1935
*
vo or z it t e r :
se cret a r is :
pe n ni n g m eest er :
Ri n g e nc o mm i ssa r is :
K.W. de With, Keimpemastins 7, 8925 JS Leeuwarden, Tel. 058-2668044
W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade, Tel. 0561-688608
K. Nicolaij, Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum, Tel. 0515-541971
A. Wierda, Rijkstraat 4A, 8701 KJ Bolsward, Tel. 0515-574932
Uitnodiging vergadering op dinsdag 14 oktober 2014
Plaats: Scantri hal, Orionweg 10, 8938 AH Leeuwarden. (tegenover NS Station Camminghaburen)
Aanvang: 20.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 9 september 2014
4. Nabespreking Jongdierenavond Scantri Hal 19 sept.
5. Indeling medewerkers Nationale Show 7 t/m 9 november 2014
Pauze
6. Rasbespreking Figurita meeuw en trommelduiven door Roy Arbeider
7. Bespreking meegebrachte dieren.
8. Rondvraag en sluiting
Rasbespreking Figurita meeuwen en trommelduiven
Deze avond hebben we Roy Arbeider gevraagd voor een rasbespreking van de Figurita meeuw en enkele
trommelduiven die Roy zelf fokt, o.a. de Duitse snavelgekapte trommelduif. Samen met zijn vader Harry vormt
Roy de ‘Combinatie Arbeider’ en samen hebben ze al vele prijzen met hun duiven behaald. Roy is daarnaast een
bekende keurmeester van o.a. trommelduiven in binnen- maar ook vaak in het buitenland. Verder kan Roy op
een boeiende manier vertellen over zijn duivenpassie en zijn kennis over deze duivenrassen.
Nationale Tentoonstelling van de F.S.C. 2014
Op deze vergadering worden weer de medewerkers ingedeeld voor onze eigen Tentoonstelling van 7 t/m 9
november in het Fries Congrescentrum te Drachten. Wij verzoeken U daarom vriendelijk zoveel mogelijk deze
avond weer aanwezig te zijn! De opbouwdagen zijn op dinsdag 4 november en woensdag 5 november, ook
gedurende de tentoonstelling hebben we uw medewerking weer hard nodig. Dit jaar krijgen we ook hulp van
onze buren de Drentse Sierduiven Club, die haar clubshow bij ons onder heeft gebracht.
Fokkerkaart en Ringen 2014
Fokkers die géén fokkerskaart meer willen hebben voor volgend jaar, moeten zich vóór 1 december 2014 bij
onze ringencommissaris Antoon Wierda afmelden! Anders wordt voor 2015 automatisch weer een
fokkerskaart voor u aangevraagd. Voor het bestellen van de ringen vult u het ringenbestelformulier in (staat op
onze website of in de volgende Wel & Wee) en stuur dat vóór 10 december naar ringencommissaris Wierda.
De nieuwe ringen worden alleen afgegeven of toegezonden als in december betaald is voor de fokkerskaart en
evt. KleindierMagazine of wanneer een automatische incasso is afgegeven!!
Programma 2014/2015
7 t/m 9 november 2014: Nat. show FSC te Drachten
di. 2 dec. 2014
Vergadering.
di. 20 jan. 2015
Vergadering.
di. 17 mrt 2015
Alg. ledenvergadering.
di. 21 apr. 2015
Vergadering.
za. 25 apr. 2015
Summersweep
di. 2 juni 2015
Laatste Vergadering.