Kerkblad downloaden - Hervormde Gemeente Rijssen

Vennootschapsbelasting: Tarieven
Normale aanslagvoet:
AJ 2013 - AJ 2014 - AJ 2015
Normaal tarief (Incl. 3% crisibijdrage)
33,99%
Verlaagd opklimmend tarief:
AJ 2013 - AJ 2014 - AJ 2015
Schijven van belastbare winst
0,00 - 25.000,00
25.000,00 - 90.000,00
90.000,00 - 322.500,00
322.500,00 -
Normaal tarief (Incl. 3% crisibijdrage)
24,98%
31,93%
35,54%
33,990%
+ 6.245,00
+26.999,50
+109.630,00
Aftrek voor risicokapitaal (notionele intrest aftrek)
Gewoon tarief
Verhoogd tarief voor kleine vennootschappen (art. 15 W.Venn.)
*AJ 2015: onder voorbehoud
AJ 2015*
2,630%
3,130%
AJ 2014
2,742%
3,242%
AJ 2013
3,00%
3,50%
Minimumbezoldiging bedrijfsleider verlaagd tarief
AJ 2013 - AJ 2014 - AJ 2015
36.000,00
Voorafbetalingen: Tarieven vermeerdering
Globale vermeerdering
Voordelen volgens uiterste datum van storting
* VA 1 (uiterlijk 10/04)
* VA 2 (uiterlijk 10/07)
* VA 3 (uiterlijk 10/10)
* VA 4 (uiterlijk 20/12)
AJ 2015
1,69%
AJ 2014
2,25 %
AJ 2013
2,25 %
2,25%
1,88%
1,50%
1,13%
3%
2,5 %
2%
1,5 %
3%
2,5 %
2%
1,5 %
Uitzondering: kleine vennootschappen (art. 15 §1 W.Venn.): eerste 3 boekjaren geen
vermeerderingen.
Datum laatste aanpassing: 17/11/2014