LISTAXE DEFINITIVA - Illas Atlánticas de Galicia

LISTAXE DEFINITIVA DE PARTICIPANTES ADMITIDOS NA X XORNADA FORMATIVA PARA
PROFESIONAIS DO SECTOR TURÍSTICO SOBRE O PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE
DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA
As persoas admitidas que finalmente non poidan asistir deberán poñerse en contacto telefónico co Parque
Nacional o antes posible a efectos de poder admitir a outros solicitantes que se atopen en lista de espera. O feito
de non comunicar con antelación (salvo causas debidamente xustificadas) a ausencia ás xornadas será tido en
conta para a participación en futuras edicións.
O lugar de realización da Xornada será o Salón de actos do Centro de Visitantes Cambón, Rúa Oliva 3, en Vigo.
Comezará as 9:30 da maña do venres 24 de abril de 2015 e os participantes deberán presentar o seu DNI.
A asistencia á totalidade das actividades programadas será imprescindible para a entrega do certificado oficial.
Las personas admitidas que finalmente no puedan asistir deberán ponerse en contacto telefónico con el Parque
Nacional lo antes posible, a efectos de poder admitir a otros solicitantes que se encuentren en lista de espera. El hecho
de no comunicar con antelación (salvo causas debidamente justificadas) la ausencia a las jornadas será tenido en
cuenta para la participación en futuras ediciones.
El lugar de realización de la Jornada será el Salón de Actos del Centro de Visitantes Cambón, Rúa Oliva 3, en Vigo.
Comenzará a las 9:30 del viernes 24 de abril de 2015 y los participantes deberán presentar su DNI. La asistencia a la
totalidad de las actividades programadas será imprescindible para la entrega del certificado oficial.
ORDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
APELIDOS
ALDAO CORES
ALONSO ESTEVEZ
ALVAREZ DOMINGO
ALVAREZ SEOANE
ARAUJO DIAZ
ARCOS FERNANDEZ
CASAL PAZÓ
CHAYAN FREITAS
CID RODRIGUEZ
COSTAS DIAZ
DEZA MARTINEZ
DOMINGUEZ ALONSO
DOMINGUEZ CARBALLO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ
DURAN IRIARTE
ESTEVEZ
FERNANDEZ COUTO
FERNANDEZ MORÁN
GALLEGOS PATIÑO
GARCIA VILLAR
EDIFICIO CAMBÓN
Rua Oliva 3
36208- VIGO (PONTEVEDRA )
NOME
SABRINA
ANGEL
SARAI
BIBIANA
MARIA CRISTINA
MARIA JOSE
ANGEL
SOLEDAD
IRIA
HUGO
LUCIA
REBECA
Mª DEL PILAR
LETICIA
MARGARITA
MARIA CRISTINA
PABLO
ALBERTO
MANUEL
Mª MERCEDES
DNI
OBSERVACIÓNS
36172773Y
36027724H
39452864K
35471462B
44458254J
36028707N
36079787D
76932640D
36157172E
15491463C
76825515H
36173906N
46911119C
35586270A
3499859G
X7820060Z
36153521M
53197493B
52459995P
36137487W
CORREO ELECTRÓNICO
[email protected]
TEL.: 886 218090
FAX: 886 218094
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
GARRIDO SILVA
GINE VILLUENDAS
GIRALDEZ GONZALEZ
GOMEZ GAGO
GOMEZ SEÑORÁNS
GOMEZ TROADEC
GONZALEZ GONZALEZ
GONZALEZ VELO
GRANGEL GUERRA
IGLESIAS FIGUEIRA
LEIRO
LOPEZ TRIGO
MAROÑAS LORENZO
MARTINEZ BARROS
MAYO PAIS
MORENO MACIEL
NAVEIRO GONDAR
NUÑEZ MISER
PARAJE ESTEVE
PEREIRA LOPEZ
PEREZ CAMIÑA
PEREZ CASTIÑEIRA
PEREZ SIEIRO
PEREZ SIEIRO
PINAL MOREIRA
PRADO COMESAÑA
PRADO GONZALEZ
RIOS NOYA
RIVERA SANCHEZ
RODAL VIDAL
RODRIGUEZ ALONSO
RODRIGUEZ FERNANDEZ
RODRIGUEZ GARCIA
RODRIGUEZ HERMELO
ROMERO LEMA
ROSAS CONDE
RUA EIRAS
SIXTO RUIZ
TATIANA TOTHPAL
TELLEZ RUBIO
TELMO RINCON
TUBIO FERREIRÓS
UZAL ROMAY
VALCARCEL RIVEIRO
VARELA RODRIGUEZ
MONICA MARIA
JUAN CARLOS
ALICIA
ELENA
LUZ
RICHARD JOSEPH
MARIA TERESA
TANIA
Mª DEL CARMEN
EVA
ROSA MARIA
NATALIA
CRISTINA
PAULA
ALBERTO JOSÉ
JESSICA
IGNACIO
MARINA
SEBASTIAN
ROSA MARIA
MARIA LURDES
JESSICA MARIA
MARTA
ADRIANA
ELVIRA
ANA
LUCIA
MARIA TERESA
ZOE
YOLANDA
OLGA Mª
Mª DOLORES
VANESA
CRISTINA
ROCIO
CRISTINA
MARIA ELVIRA
MARTA
MIHAELA
ELENA
ANXO
Mª DE LOS ANGELES
ANA
YOLANDA
BEGOÑA
52934823R
37663530H
36155480D
53111673G
76863850N
45164161G
36085654B
36171171Z
44083100N
53170582X
36108118G
77005287E
53302726L
77001288W
76970178B
36167588L
77418502L
76863006L
53758476R
33832697L
34994768S
77415051H
77402640G
77402638W
32752446D
36113997H
77418132V
44811040W
79346105S
53113372R
36068289B
34959247Y
34628994X
77009352Q
79326216K
44805507N
53110589R
39374561X
X7228543B
31869105Y
76819379T
52938688W
77412946Y
35324514X
53162141X
Página 2 de 3
EDIFICIO CAMBÓN
Rua Oliva 3
36208- VIGO (PONTEVEDRA )
CORREO ELECTRÓNICO
[email protected]
TEL.: 886 218090
FAX: 886 218094