Bezoek: safety.twitter.com | Volg: @safety

Twitter
regels
Twitter is een communicatieplatform voor 288 miljoen actieve gebruikers over
de hele wereld, die elke dag meer dan 500 miljoen tweets toevoegen.
Hoewel het wereldwijde bereik van Twitter proactieve controle van inhoud onmogelijk maakt, wordt in onze
Algemene voorwaarden en de Twitter-regels precies vastgesteld hoe mensen zich op het platform moeten gedragen.
Indien er een mogelijke schending van deze regels aan ons wordt gerapporteerd, worden er geautomatiseerde en
handmatige tools gebruikt voor de communicatie met gebruikers, onderzoeken en de nodige maatregelen.
Naast de Twitter-regels zijn er verschillende Twitter-tools (besturingselementen voor gebruikers) om de
veiligheid te bevorderen en gebruikers te informeren over hoe ze hun online-ervaring kunnen beheren.
VEILIGHEID VAN GEBRUIKERS:
PESTERIJ EN MISBRUIK
HET ZICH VOORDOEN ALS IEMAND
ANDERS EN SPAM
Twitter verbiedt gerichte pesterij en gericht misbruik.
Het uitvoeren van dergelijke handelingen leidt eerst tot
waarschuwingen en vervolgens tot het tijdelijk of
permanent opschorten van accounts.
Hoewel parodie- en commentaaraccounts zijn
toegestaan op Twitter, kunnen accounts die zich
voordoen als iemand anders (waarbij andere personen of
merken op verwarrende of misleidende wijze worden
geportretteerd) worden geschorst. Ook andere vormen
van systeemmisbruik, zoals spam, het verspreiden van
spyware of malware, het verkopen of kapen van
gebruikersnamen en andere vormen van fraude zoals
vermeld in de algemene voorwaarden en regels van
Twitter, zijn verboden.
Tevens verbiedt Twitter het plaatsen van specifieke en
rechtstreekse gewelddadige bedreigingen op het
platform. Zoals ook het geval is bij andere
gedragsovertredingen, geven we waarschuwingen die
leiden tot een oplossing of accountopschorting.
Daarnaast moedigen we gebruikers aan om
onrechtmatig gedrag te rapporteren aan
ordehandhavers, zodat de bedreigingen op de juiste
wijze kunnen worden geëvalueerd en, indien van
toepassing, kunnen leiden tot vervolging.
MATERIAAL DAT SEKSUELE UITBUITING
VAN KINDEREN BEVAT
Seksuele uitbuiting van kinderen is niet toegestaan op
Twitter. Alle dergelijke inhoud die aan Twitter is
gerapporteerd, wordt verwijderd en gerapporteerd aan
het NCMEC (National Center for Missing and Exploited
Children), dat de informatie voor verder onderzoek
doorstuurt naar relevante instanties voor
ordehandhaving. Twitter-accounts waarmee dergelijke
inhoud wordt gedistribueerd of gepromoot, worden
permanent opgeschort.
HANDHAVING VAN DE REGELS
Wanneer een gebruiker een probleem rapporteert,
wordt de kwestie doorgestuurd naar een van de teams
die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het
beleid. Deze teams beoordelen de rapportages van
schendingen van de Twitter-regels en nemen, indien van
toepassing, maatregelen met betrekking tot het
gerapporteerde account. In de meeste gevallen nemen
ze contact op met de gebruiker die de kwestie heeft
gerapporteerd, om deze op de hoogte te brengen van
de genomen maatregelen.
In bepaalde gevallen, zoals spam, maakt Twitter gebruik
van geautomatiseerde signalen ter ondersteuning van de
beoordeling en verwijdering van accounts.
Bezoek: safety.twitter.com | Volg: @safety
Twitter
tools
Negeren
Je tweets afschermen
Soms is het voldoende om een gebruiker
te negeren om een einde aan
onenigheden te maken. Intimiderende
gebruikers verliezen vaak hun interesse als
ze zich realiseren dat je niet reageert. Met
de negeerfunctionaliteit kun je de tweets
van een gebruiker op je tijdlijn verbergen
zonder de gebruiker te blokkeren. Op het
profiel van genegeerde gebruikers wordt
een rood negeerpictogram weergegeven
dat alleen jij kunt zien. Het pictogram is
zichtbaar tot je ervoor kiest de gebruiker
niet meer te negeren.
Als je wilt bepalen wie je updates kunnen
zien, kun je ervoor kiezen om je tweets af
te schermen. Hiermee zijn je tweets alleen
zichtbaar voor je goedgekeurde
Twitter-volgers. Net als bij andere
sociale-mediasites kunnen gebruikers met
afgeschermde accounts volgverzoeken
voor hun account van andere gebruikers
per geval goed- of afkeuren. Daarnaast
zijn tweets van een afgeschermd account
alleen zichtbaar en te vinden voor
goedgekeurde volgers. Met een
afgeschermd account kan worden
voorkomen dat ongewenste volgers
inhoud van de gebruiker kunnen bekijken.
Twitter
@twitter
Following
Rapporteren
ls je inhoud op Twitter wilt rapporteren,
klik je op de optie Een tweet rapporteren.
Deze vind je bij elke tweet. Ook kun je een
van de onlineformulieren in het
Twitter-helpcentrum
(support.twitter.com/forms) invullen om
ons ervaren Trust & Safety-team een
bericht te sturen.
Ontvolgen
Gebruikers kunnen andere gebruikers
ontvolgen wanneer ze de tweets van
deze persoon niet meer willen zien in
Blokkeren
de tijdlijn van hun startpagina. Je kunt
Gebruik de blokkeerfunctionaliteit om
ervoor te zorgen dat gebruikers je niet
meer kunnen volgen en taggen in foto's
en je tweets niet meer kunnen bekijken.
Eventuele @antwoorden en vermeldingen
die afkomstig zijn van geblokkeerde
gebruikers, worden niet weergegeven op
je tabblad Vermeldingen (deze tweets
worden mogelijk nog wel weergegeven in
zoekresultaten).
bekijken door hun profiel te bezoeken,
de tweets van gebruikers nog steeds
tenzij deze tweets zijn afgeschermd. Je
kunt Twitter-gebruikers ontvolgen
vanuit je volglijst, vanaf de
profielpagina van de gebruiker of via
een sms-bericht. Iemand die een ander
account als spam rapporteert, ontvolgt
dat account dan ook automatisch.
Media rapporteren
Rapporteer deze media-inhoud als je van
mening bent dat afbeeldingen of video's
onder de aandacht van het Twitter-team
moeten worden gebracht om te worden
beoordeeld. Klik hiervoor op de knop ••• Meer
onder de afbeelding.
Daarnaast kun je je eigen media-inhoud
labelen voor het juiste publiek en selecteren
wiens media-inhoud wordt weergegeven op je
tijdlijn. We vragen gebruikers tweets te
markeren als gevoelig als de berichten
media-inhoud bevatten zoals naaktheid, geweld
of medische procedures.
Twitter-gebruikers moeten voor gevoelige
media-inhoud standaard doorklikken op een
waarschuwingsbericht om de inhoud weer te
geven. Gebruikers die deze bescherming willen
verwijderen, kunnen dit doen door hun
accountinstellingen te wijzigen.
Negeren
Je tweets afschermen
Soms is het voldoende om een gebruiker
te negeren om een einde aan
onenigheden te maken. Intimiderende
gebruikers verliezen vaak hun interesse als
ze zich realiseren dat je niet reageert. Met
de negeerfunctionaliteit kun je de tweets
van een gebruiker op je tijdlijn verbergen
zonder de gebruiker te blokkeren. Op het
profiel van genegeerde gebruikers wordt
een rood negeerpictogram weergegeven
dat alleen jij kunt zien. Het pictogram is
zichtbaar tot je ervoor kiest de gebruiker
niet meer te negeren.
Als je wilt bepalen wie je updates kunnen
zien, kun je ervoor kiezen om je tweets af
te schermen. Hiermee zijn je tweets alleen
zichtbaar voor je goedgekeurde
Twitter-volgers. Net als bij andere
sociale-mediasites kunnen gebruikers met
afgeschermde accounts volgverzoeken
voor hun account van andere gebruikers
per geval goed- of afkeuren. Daarnaast
zijn tweets van een afgeschermd account
alleen zichtbaar en te vinden voor
goedgekeurde volgers. Met een
afgeschermd account kan worden
voorkomen dat ongewenste volgers
inhoud van de gebruiker kunnen bekijken.
Rapporteren
ls je inhoud op Twitter wilt rapporteren,
klik je op de optie Een tweet rapporteren.
Deze vind je bij elke tweet. Ook kun je een
van de onlineformulieren in het
Twitter-helpcentrum
(support.twitter.com/forms) invullen om
ons ervaren Trust & Safety-team een
bericht te sturen.
Twitter
@twitter
Following
Ontvolgen
Gebruikers kunnen andere gebruikers
ontvolgen wanneer ze de tweets van
deze persoon niet meer willen zien in
Blokkeren
de tijdlijn van hun startpagina. Je kunt
Gebruik de blokkeerfunctionaliteit om
ervoor te zorgen dat gebruikers je niet
meer kunnen volgen en taggen in foto's
en je tweets niet meer kunnen bekijken.
Eventuele @antwoorden en vermeldingen
die afkomstig zijn van geblokkeerde
gebruikers, worden niet weergegeven op
je tabblad Vermeldingen (deze tweets
worden mogelijk nog wel weergegeven in
zoekresultaten).
bekijken door hun profiel te bezoeken,
de tweets van gebruikers nog steeds
tenzij deze tweets zijn afgeschermd. Je
kunt Twitter-gebruikers ontvolgen
vanuit je volglijst, vanaf de
profielpagina van de gebruiker of via
een sms-bericht. Iemand die een ander
account als spam rapporteert, ontvolgt
dat account dan ook automatisch.
Negeren
Soms is het voldoende om een gebruiker
te negeren om een einde aan
onenigheden te maken. Intimiderende
gebruikers verliezen vaak hun interesse als
ze zich realiseren dat je niet reageert. Met
de negeerfunctionaliteit kun je de tweets
van een gebruiker op je tijdlijn verbergen
zonder de gebruiker te blokkeren. Op het
profiel van genegeerde gebruikers wordt
een rood negeerpictogram weergegeven
dat alleen jij kunt zien. Het pictogram is
zichtbaar tot je ervoor kiest de gebruiker
niet meer te negeren.
Rapporteren
ls je inhoud op Twitter wilt rapporteren,
klik je op de optie Een tweet rapporteren.
Deze vind je bij elke tweet. Ook kun je een
van de onlineformulieren in het
Twitter-helpcentrum
(support.twitter.com/forms) invullen om
ons ervaren Trust & Safety-team een
bericht te sturen.
Blokkeren
Gebruik de blokkeerfunctionaliteit om
ervoor te zorgen dat gebruikers je niet
meer kunnen volgen en taggen in foto's
en je tweets niet meer kunnen bekijken.
Eventuele @antwoorden en vermeldingen
die afkomstig zijn van geblokkeerde
gebruikers, worden niet weergegeven op
je tabblad Vermeldingen (deze tweets
worden mogelijk nog wel weergegeven in
zoekresultaten).
Je tweets afschermen
Als je wilt bepalen wie je updates kunnen
zien, kun je ervoor kiezen om je tweets af
te schermen. Hiermee zijn je tweets alleen
zichtbaar voor je goedgekeurde
Twitter-volgers. Net als bij andere
sociale-mediasites kunnen gebruikers met
afgeschermde accounts volgverzoeken
voor hun account van andere gebruikers
per geval goed- of afkeuren. Daarnaast
zijn tweets van een afgeschermd account
alleen zichtbaar en te vinden voor
goedgekeurde volgers. Met een
afgeschermd account kan worden
voorkomen dat ongewenste volgers
inhoud van de gebruiker kunnen bekijken.
Ontvolgen
Gebruikers kunnen andere gebruikers
ontvolgen wanneer ze de tweets van
deze persoon niet meer willen zien in
de tijdlijn van hun startpagina. Je kunt
de tweets van gebruikers nog steeds
bekijken door hun profiel te bezoeken,
tenzij deze tweets zijn afgeschermd. Je
kunt Twitter-gebruikers ontvolgen
vanuit je volglijst, vanaf de
profielpagina van de gebruiker of via
een sms-bericht. Iemand die een ander
account als spam rapporteert, ontvolgt
dat account dan ook automatisch.